Dr. Hanneke Tuithof

Dr. Hanneke Tuithof

Universitair docent
Cultuurgeschiedenis
030 253 6114
h.tuithof@uu.nl

Hanneke Tuithof is vakdidacticus geschiedenis.

Haar werkplek is bij de afdeling cultuurgeschiedenis van het Departement voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis en zij geeft onderwijs binnen de Graduate School of Teaching van de UU. Daarnaast is zij voor twee dagen in de week hoofddocent in het lectoraat curriculumvraagstukken funderend onderwijs van de Hogeschool Utrecht.

Vanuit het departement GKG organiseert zij professionaliseringstrajecten voor (geschiedenis)docenten in het voortgezet onderwijs, zie www.uu.nl/geschiedenisendidactiek

Ze begeleidt praktijkonderzoek van studenten, docenten en lerarenopleiders. Haar eigen onderzoek richt zich op de vakdidactische kennisontwikkeling van docenten in de Mens - en Maatschappijvakken. 

In 2016-2017 zat zij de syllabuscie voor het examen geschiedenis havo-vwo voor. Daarna was zij lid van de cie herijking van de Canon van Nederland (2019-2020) en sindsdien geeft zij regelmatig adviezen en lezingen over de Canon van Nederland. In  2022 adviseerde ze over de Canon van Vlaanderen. Van oktober 2021 tot februari 2023 maakte ze deel uit van de cie versterking kennis voorheen Ned-Indie. Het rapport kwam in februari 2023 uit (rapport deel en verbind).

Expertise:

  • Het ontwikkelen van vakdidactische kennis bij (geschiedenis)docenten
  • Het curriculum voor het schoolvak geschiedenis en andere Mens- en Maatschappijvakken en de rol die een regionale of nationale canon daarin kan spelen
  • Samenwerking tussen de Mens- en Maatschappijvakken
  • Het begeleiden van praktijk- en ontwerponderzoek

Taken:

  • Geven van vakdidactiek en het vak geschiedenis en educatie in de educatieve master geschiedenis
  • Coordinatie en tutoraat tweejarige educatieve master geschiedenis
  • Begeleiden van masterscripties in de tweejarige educatieve master
  • Geven van clusterdidactiek aan docenten in opleiding gammavakken GST
  • Professionalisering ervaren docenten organiseren en geven, zie voor actuele aanbod www.uu.nl/geschiedenisendidactiek
  • Vakdidactisch onderzoek naar de kennisontwikkeling van geschiedenisdocenten en docenten Mens- en Maatschappijvakken

https://www.trouw.nl/onderwijs/in-de-geschiedenisles-over-slavernij-is-het-verband-met-het-heden-snel-gelegd~b120c632/

Zie ook Twitter @hanneketuithof en mijn Youtubekanaal.