Prof. mr. Janneke Gerards

Hoogleraar
Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie
j.h.gerards@uu.nl

Het onderzoek van Janneke Gerards concentreert zich op Europese en nationale grondrechten, gelijke behandeling, rechterlijke toetsing en constitutioneel recht. De onderlinge verhouding tussen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het EU-recht en het nationale recht speelt een belangrijke rol in haar onderzoek. Daarbij richt zij zich onder meer op kwesties als de toekomst van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, de dogmatische ontwikkelingen in de EU-grondrechtenrechtspraak en algemene leerstukken van grondrechten. Op dit terrein verscheen in 2023 bijvoorbeeld de tweede druk van haar handboek General Principles of the European Convention of Human Rights bij Cambridge University Press; ook redigeerde zij voor dezelfde uitgever het handboek Fundamental Rights. The European and International Dimension. Janneke Gerards doet verder onderzoek naar de invloed van actuele ontwikkelingen op grondrechten. In 2018 publiceerde zij, samen met Max Vetzo en Remco Nehmelman, bijvoorbeeld het boek Algoritmes en grondrechten en in 2019 presenteerde zij een preadvies over grondrechten in de platformeconomie aan de Vereniging voor Burgerlijk Recht. Samen met Raphaële Xenidis schreef zij in 2021 een wetenschappelijk rapport over algoritmische discriminatie in Europa. Daarnaast ontwikkelde zij samen met onderzoekers van de Utrecht Data School een grondrechtenimpactassessment (het 'IAMA') voor de inzet van algoritmen door Nederlandse overheidsorganisaties. 

Janneke Gerards is sinds 2015 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Zij is redactievoorzitter van het online platform EHRC Updates,waarop regelmatig wetenschappelijke annotaties bij EHRM- en HvJ EU-uitspraken over grondrechten verschijnen. Ook is zij lid van de redactie of redactieraad van diverse wetenschappelijke tijdschriften op het terrein van grondrechten en constitutioneel recht, zoals het Netherlands Quarterly of Human Rights, het ECHR Law Review, het Netherlands Yearbook of Constitutional Law, het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten | NJCM Bulletin, en het tijdschrift Rechtstreeks.

Janneke Gerards is voorzitter van de Raad van Advies van het College voor de Rechten van de Mens, voorzitter van de Commissie Vrijheid voor Wetenschapbeoefening van de KNAW, lid van het Wetenschappelijk Comite van het EU-Grondrechtenagentschap (FRA) en substituut-lid van de Venetiëcommissie. Ook is zij werkzaam als raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Den Haag, waar zij zich vooral richt op zaken over overheidsaansprakelijkheid met een grondrechtencomponent. Eerder was zij onder meer lid en voorzitter van De Jonge Akademie (onderdeel van de KNAW) (2006-2011, voorzitter van 2007-2009), lid van de Staatscommissie Grondwet (Staatscommissie-Thomassen), lid van de Commissie Onderzoek Toekomst Gefinancierde Rechtsbijstand (Commissie-Wolfsen), lid van de Commissie van Wijzen die onderzoek deed naar een tegemoetkoming voor ouderen van Surinaamse afkomst met onvolledige pensioenopbouw (Commissie-Sylvester), lid van de Sociaalwetenschappelijke Raad van de KNAW, lid van de Commissie Mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en lid van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. 

Het universitaire en post-academische onderwijs van Janneke Gerards richt zich vooral op fundamentele rechten in Europa en in Nederland en op rechterlijke argumentatie, constitutionele vraagstukken, en technologie en publieke waarden. Zij is programmaleider van de Utrechtse Legal Research Master. Samen met Antoine Buyse en Paulien de Morree ontwikkelde Janneke Gerards in 2016 een Massive Open Online Course (MOOC) over Europese mensenrechten en open samenlevingen, die inmiddels meer dan 40.000 mensen heeft bereikt. 

Leeropdracht
Fundamentele rechten
Oratiedatum
29-03-2017