Prof. mr. dr. Hanneke van Eijken

Bijzonder hoogleraar
Internationaal en Europees Recht
Universitair docent
Internationaal en Europees Recht
h.vaneijken@uu.nl

Prof. mr. dr. Hanneke van Eijken is hoogleraar Rechtsstaat en democratie. Ze doet onderzoek naar de rechtstaat en democratie vanuit het burgersperspectief in de gelaagde rechtsorde. Hanneke is de eerste hoogleraar die is benoemd in het kader van de Alex Brenninkmeijer wisselleerstoel.

In haar proefschrift "European citizenship and the constitutionalisation of the European Union" (Europa Law Publishing) onderzocht Hanneke de rol van het Europees burgerschap in het proces van constitutionalisering van de Europese Unie. Haar onderzoeksthema's zijn: Europees burgerschap, bevoegdheidsverdeling, het vrije verkeer, democratie en grondrechten. Van 2014 tot 2017 was Hanneke betrokken bij het multidisciplinaire onderzoeksproject BEUCitizen, waar zij onderzoek deed naar de grondrechtenbescherming en EU burgerschap. Hanneke is in 2019 benoemd tot lid van de Commissie Europese Integratie (CEI) van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). Hanneke is bestuurslid van het honoursprogramma Utrecht Law College sinds 2021.

 

Hanneke werkte in 2018 en in 2016 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken als senior adviseur EU recht bij Directie Juridische Zaken.

 

Hanneke verzorgde onderwijs in onder meer het European Asylum law, Kernvak Internationaal en Europees recht, Europees recht en Constitutional Law of the European Union en in het vak European Migration Law. Als visting lecturer gaf Hanneke colleges Europees burgerschap aan Yeditepe University in Istanbul. Daarnaast was Hanneke als docent betrokken bij een cursus Europees recht voor rechters in Zagreb, in het kader van de Judicial Academy. In 2011 en 2012 werd Hanneke genomineerd voor de jong docent van het jaar prijs. In oktober en november 2012 was Hanneke visiting PhD candidate aan het European University Institute in Florence. Ze geeft eveneens les op de Academie voor overheidsjuristen en voor de SSR aan Nederlandse rechters. Hanneke spreekt op congressen in binnen- en buitenland en was verantwoordelijk voor het opzetten en leiding geven aan het inovatieve onderwijsproject Burger/Mr. In samenwerking met de faculteit Talen, Literatuurwetenschappen en Communicatie leidt Hanneke een onderwijsproject Taal en Recht voor de bacheloropleiding. 

 

Naast haar promotieonderzoek was Hanneke tussen 2008 en 2013 als assistent-coördinator werkzaam voor de European Network of Legal Experts in the field of Gender Equality. Ze is momenteel bij het Netwerk betrokken als ad hoc expert.

 

Hanneke is redactielid van het Nederlands Tijdschrift voor Europees recht en vaste medewerker van de SEW Tijdschrift voor Sociaal Economische Wetgeving. Hanneke redacteur van de European Gender Equality Law Review. Ze is lid van de Nederlandse vereninging voor Europees recht en algemeen bestuurslid bij de Dutch Association for Migration Research.

 

Hanneke is, naast haar juridische werkzaamheden, actief als dichter. Ze publiceerde in 2013 haar debuutbundel 'Papieren veulens' bij Uitgeverij Prometheus, die lovend werd ontvangen. In 2018 verscheen haar tweede bundel 'Kozijnen van krijt' (Uitgeverij Prometheus), waarvoor Hanneke het C.C.S. Crone Stipendium ontving. In 2021 verscheen de bundel Waar slaap van gemaakt is, in het kader van het alternatieve poezieweekgeschenk 2021 van Uitgeverij CrU. Hanneke is een van de stadsdichters van Utrecht.is 

 

Over haar proefschrift:

In de Common Market Law Review juni 2016: “Van Eijken discusses a very complex and wide topic with great intellectual rigour and skill. This book is therefore highly recommended to anyone who wants to consider the relationship between the status of EU citizenship and the constitutionalization of the EU in the light of recent case law and EU legislation. It should also be accessible to advanced students of EU law – thanks to the author’s ability to discuss difficult legal and theoretical phenomena with clarity and precision. The present book is based on the author’s doctoral thesis, but she is also a published poet. The reader can enjoy this quality of her writing, for instance, at the beginning of the final chapter where she draws a vivid picture of “desire paths” as a metaphor for European constitutionalization (p. 249). The book makes a welcome and thoroughly researched contribution to the not-yet-fully-defined role of EU citizenship in advancing the constitutional development of the European Union.”

In het Tijdschrift voor Constitutioneel recht: “Dankzij de zorgvuldigheid waarmee de confrontatie van burgerschap met het constitutionele referentiekader wordt uitgevoerd, is het boek van Van Eijken niet alleen een zeer welkome verrijking van de vakliteratuur over de Europese constitutionele rechtsontwikkeling, maar ook een belangrijke bijdrage aan een constitutionele theorie die de dynamiek van het burgerschap verdisconteert. ‘Citizenship and democracy are, naturally, inter­ related: in a constitutional structure, citizens decide by whom, how and within which limits the polity is governed’ (p. 2012). Dat is de heldere boodschap van het hier besproken werk. Het boek is bovendien geschreven in de klare taal van Engels juridisch proza, net als de om hun helderheid geprezen gedichten van dezelfde auteur in haar debuutbundel Papieren veulens (Prometheus, Amsterdam 2013).”