Prof. dr. Herman Kasper Gilissen LLM

Hoogleraar
Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie
030 253 8092
h.k.gilissen@uu.nl

Herman Kasper Gilissen werd op 21 mei 1982 geboren te Arnhem. Nadat hij in 2001 zijn middelbareschooldiploma behaalde aan het Stedelijk Gymnasium te Arnhem, vertrok hij naar Utrecht voor een studie Nederlands recht. In 2008 voltooide hij daar de Master Rechtswetenschappelijk Onderzoek en trad hij voor korte tijd in dienst als junior-onderzoeker bij het toenmalige Centrum voor Omgevingsrecht en –beleid/NILOS van de Universiteit Utrecht. In 2009 vervolgde hij zijn dienstverband als AiO. Hij promoveerde op 8 november 2013 op een proefschrift over verantwoordelijkheids- en aansprakelijkheidsvraagstukken in het kader van de adaptatie aan klimaatverandering in het Nederlandse waterbeheer. Tussen 2013 en 2016 was hij werkzaam als onderzoeker bij het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law van de Universiteit Utrecht (UCWOSL). Die aanstelling werd begin 2016 omgezet in een aanstelling als universitair docent aan het genoemde centrum en de Afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie, in 2020 gevolgd door een benoeming tot UHD Bestuursrecht en in 2023 tot UHD Omgevingsrecht. Vanaf 1 maart 2024 is hij hoogleraar Climate Change, Regulation and Deltas. In die functie is hij betrokken bij het UCWOSL en het Delta Climate Center (DCC) in Vlissingen. Sinds 2023 maakt hij deel uit van het dagelijks bestuur van UCWOSL.    

Zijn onderzoek spitst zich toe op uiteenlopende omgevingsrechtelijke vraagstukken, steeds vaker ook vanuit een interdisciplinaire invalshoek. Hij heeft een bijzondere interesse in het waterrecht en de praktijk van het Nederlandse waterbeheer. Zijn leeropdracht betreft de vraag welke bijdrage het recht kan leveren aan het vergroten van de duurzaamheid en klimaatbestendigheid van delta's, de Zeeuwse delta in het bijzonder. Hij heeft ruime ervaring met de advisering van Nederlandse (decentrale) overheden in uiteenlopende omgevingsrechtelijke vraagstukken. Hij is als docent/coördinator inhoudelijk betrokken bij verschillende vakken in het door de Afdeling SBR aangeboden onderwijs, zowel in de bachelor- als in de masterfase. Tussen 2018 en 2024 was hij programmaleider van de Master SBR. Eerder was hij tutor aan het Utrecht Law College. Hij treedt bovendien regelmatig op als gastdocent of spreker op diverse (wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke) gelegenheden.

Als nevenfunctie is hij militair in het Korps Nationale Reserve. In zijn vrije tijd wandelt hij graag lange afstanden. Hij woont in Utrecht met zijn vriendin, dochter, zoon en twee katten.