Rick de Graaff is hoogleraar Didactiek van de Vreemde Talen en Tweetalig Onderwijs. Hij doet onderzoek naar effectief vreemdetalenonderwijs, de didactiek van tweetalig onderwijs en meertaligheid, en de professionele ontwikkeling van talendocenten in het basis-, voortgezet en hoger onderwijs. Van 2017 tot 2024 was hij ook als lector Didactiek van de Vreemde Talen en Meertaligheid verbonden aan de Hogeschool Utrecht. Lectoraat en leerstoel maakten deel uit van een vakdidactisch samenwerkingsverbang tussen de lerarenopleidingen van UU en de HU.

Rick de Graaff geeft onderwijs in de didactiek en curriculumontwikkeling moderne vreemde talen aan de Educatieve Master van de interfacultaire Graduate School of Teaching, vanuit het Departement Talen, Literatuur en Communicatie (Geesteswetenschappen).

Leeropdracht
Didactiek van het Vreemdetalenonderwijs / Tweetalig onderwijs
Oratiedatum
03-10-2013