dr. Helen Bakker
h.bakker@uu.nl
Universitair hoofddocent
Psychologie - Ontwikkelingspsychologie
Gegenereerd op 2018-08-19 02:45:46


Profiel

 

Hoofdopleider Postacademische Opleiding Schoolpsycholoog

Studiecoordinator Master Kinder- en Jeugdpsychologie

Onderwijscoordinator Ontwikkelingspsychologie

Coördinator diagnostiek in de ontwikkelingspsychologische praktijk

Ontwikkelingspsychologie

Stagebegeleiding

Gegenereerd op 2018-08-19 02:45:47
Alle publicaties
  Boeken - Vakpublicaties
Bakker, H.E., Koning, W., Pameijer, N. & Pijnenburg, H.P. (2002). Protocol Handelingsgerichte Diagnostiek binnen het REC. Zoetermeer: Wegbereiders.
Schulte Nordholt, N. & Bakker, H.E. (2000). Corruption and legitimacy. (162 p.). Amsterdam: SISWO.
  Artikelen - Wetenschappelijke publicaties
Reddy, P.P., Dutke, S., Papageorgi, I. & Bakker, H.E. (2014). The next generation of psychologists: Successful and European?. Psychologist, 27 (12), (pp. 928-931) (4 p.).
Koning, W., Bakker, H.E., Pameijer, N., van Beukering, T. & Pijnenburg, H.M. (2003). Handelingsgerichte diagnostiek en indicatiestelling en het REC: Een discussie. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 42 (9), (pp. 393-395) (3 p.).
  Artikelen - Vakpublicaties
Koning, W., Bakker, H.E. & Pijnenburg, H.M. (2002). Indicatiestelling en handelsgeichte diagnostiek binnen de REC's: gescheiden of functioneel geintergreerd?. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 41, (pp. 457-469) (13 p.).
van Beukering, T. & Bakker, H.E. (2000). Handelingsgerichte diagnostiek in de Regionale Experticecentra: inhoud, ervaringen en perspectieven. Van Horen Zeggen, 41 (3), (pp. 4-12) (9 p.).
  Boekdelen / hoofdstukken - Wetenschappelijke publicaties
Bakker, H.E. & van Doorn, F. (2007). Psychologists in Education in the Netherlands. In S.R. Jimerson, T.D. Oakland & P.T. Farrell (Eds.), The Handbook of International School Psychology Thousand Oaks: SAGE.
Bakker, H.E. & de Vroedt, B. (2006). Onderwijs voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften: Het Speciaal Onderwijs in Nederland. In M. Taal & A. Dudink (Eds.), Schoolpsychologie. De school als context voor ontwikkeling Amsterdam: Boom.
  Artikelen in bundels / proceedings - Wetenschappelijke publicaties
Bakker, H.E. (2004). Challenges for school psychologists in Europe. Keynote presentation at the International School Psychology Conference "Problems and Perspectives". Moscow, 16 December 2004
Bakker, H.E. (2004). Training for school psychologists. Paper presented at the International Scool Psychology Association, Exeter, July 2004.
  Artikelen in bundels / proceedings - Vakpublicaties
Bakker, H.E. (1999). Educating children with behavior disorders - an integrated approach in a Dutch school for special education. In S. Sebre, M. Rascevska & S. Miezite (Eds.), Identity and self-esteem. Interactions of students, teachers, family and society Riga: SIA Macibu apgads NT.
  Rapporten - Vakpublicaties
Bakker, H.E. (1999). Hoezo moeilijk ...? De leerlingpopulatie van een Amsterdamse ZMOK-school en de mogelijkheden van (jeugd)hulpverlening. (53 p.). Amsterdam: Gemeentelijk Pedologisch Instituut.
  Overige resultaten - Overige resultaten
Pameijer, n & Bakker, Helen (2015). Kwaliteitskaart Diagnostiek bij toeleiding en begeleiding in het S(B)OO en VSO.
  Conference - Wetenschappelijke publicaties
Bakker, H.E. (2015 2016) Organiser Conference International School Psychology Association Amsterdam (20-01-2016 - 23-07-2016) Member Organizing Committee
Bakker, H.E. (13-03-2015) Organiser National Conference School Psychologists Amsterdam (13-03-2015) Chair Organizing Committee
  Editorial activity - Wetenschappelijke publicaties
Bakker, H.E. (2014) Editorial board member Contemporary School Psychology (Journal)
Bakker, H.E. () Editorial board member International Journal of School and Educational Psychology (Journal)
  Invited talk - Wetenschappelijke publicaties
Bakker, H.E. (04-02-2000) Invited speaker Conference on Children with special needs: shy and withdrawn children. Danmarks Laererhojskole Kopenhagen, denemarken (04-01-2000)
Bakker, H.E. (27-07-2000) Invited speaker International Congress of Psychology Stockholm, Sweden (27-01-2000) Professional and political perspectives of development of Educational Psychology
Bakker, H.E. (06-10-1999) Invited speaker Danish ministery of education conference Middelfart, Danmark (06-01-1999) Experiences in Holland in changing teachers' classroom behavior
  Invited talk - Populariserende publicaties
Bakker, H.E. (16-02-2009) Invited speaker Guest lecture Firera and Liuzzo Master program in school psychology (Milaan, Italie) (16-01-2009) European developments in school psychology training
  Membership of committee - Wetenschappelijke publicaties
Bakker, H.E. (2014) Member Dutch Institute of Psychologists (NIP) (External organisation) Resonance group Professional Qualifications and Training in the Health Sector (Beroepengebouw en opleiding in de gezondheidszorg)
Bakker, H.E. (2014 2015) Member Dutch Institute of Psychologists (NIP) (External organisation) Standing Committee Ethical Affairs
Bakker, H.E. (2014 2015) Member Dutch Institute of Psychologists (NIP) (External organisation) Board of Professional Certifications (Registraties)
Bakker, H.E. (2012) Member International School Psychology Association (ISPA) (External organisation) Program Accreditation Committee
Bakker, H.E. () Member European Federation of Psychologists Associations (EFPA) (External organisation) Board of Educational Affairs
Bakker, H.E. (2010 2015) Member Dutch Institute of Psychologists (NIP) (External organisation) Board Division Youth
Bakker, H.E. (1999) Member International School Psychology Association (ISPA) (External organisation) Ethics Committee
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-08-19 02:45:48

Hoofdopleider Postacademische opleiding Schoolpsycholoog

Gegenereerd op 2018-08-19 02:45:48
Nevenfuncties

Bestuurslid Sector Jeugd NIP, Opleidingen en Registraties

Board of Educational Affairs, European Federation of Psychologists' Associations

Gegenereerd op 2018-08-19 02:45:48
Volledige naam
dr. H.E. Bakker Contactgegevens
Martinus J. Langeveldgebouw

Heidelberglaan 1
Kamer H2.31
3584 CS  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 1611
Telefoonnummer afdeling 030 253 3666
Gegenereerd op 2018-08-19 02:45:48
Laatst bijgewerkt op 25-11-2013