Prof. dr. Trudie Knijn

Trudie Knijn studeerde sociologie aan de Universiteit van Tilburg en promoveerde als cultuurpsycholoog aan de Radboud Universiteit van Nijmegen op een onderzoek naar 'Moederschap tussen plicht en zelfontplooing' samen met Carla Verheyen. Vanaf 1985 is ze verbonden aan de Universiteit Utrecht waar ze in 2003 benoemd werd als hoogleraar Algemene Sociale Wetenschappen. Ze geeft aan de UU leiding aan het Centre for Social Policy and Intervention Studies (SOPINS). Daarnaast is ze visiting professor aan het Centre for Social Developmen in Afica aan de universiteit van Johannesburg in Zuid-Afrika en lid van diverse adviesorganen in het sociale domein.

Haar onderzoeksthema's zijn burgerschap, solidariteit en rechtvaardigheid, thema's die ze bestudeert in de domeinen zorg, welzijn en gezin. Ze is projectleider (met Dorota Lepianka) van een Europees vergelijkend onderzoek naar rechtvaardigheid (ETHOS, Horizon 2020), was senior onderzoeker in het Europees vergelijkend onderzoek naar solidariteit SOLIDUS ((2015-2018; Horizon 2020) en in het in 2017 afgesloten onderzoek naar Europees burgerschap (bEUcitizen, FP6). Ze was co-chair (van 2007 tot 2014) van het European Social Policy Analysis Network (ESPAnet). Ze was mede-intiatiefnemer en onderzoeker van het grootschalige familie-onderzoek NKPS, en participeerde in het FP6 the Network of Excellence Reconciling Work and Welfare (RECWOWE), het onderzoeksprogamma Re-Integratie Verbeteronderzoek en het POLChi onderzoek naar nieuwe sociale risico's voor kinderen en hun ouders. In Zuid-Afrika is ze direct betrokken bij diverse onderzoeksprojecten naar 'cash and care' voor arme huishoudens en evaluatie van familie interventies, waar ook masterstudenten van ASW aan deelnemen. 

 Links

 

 

 

Leeropdracht
ASW, i.h.b. vraagstukken van zorg en welzijn
Oratiedatum
18-05-2004