prof. dr. Frans van Waarden
f.vanwaarden@uu.nl

University College - Sociale Wetenschappen
Hoogleraar

Projectmanager

Gegenereerd op 2017-03-28 21:33:19


Leeropdracht
ASW, i.h.b. vraagstukken van interventie, organisatie en beleid
Benoemingsdatum 01-09-1993
Oratiedatum 11-01-1995
Profiel

Frans van Waarden (1950) studeerde 'liberal arts and sciences' aan de Universiteit van Toronto (1968-1972) en sociologie aan de Universiteit Leiden (1972-1975), waar hij ook in 1989 promoveerde op een proefschrift over 'ondernemersorganisaties in de bouwnijverheid'. Hij was werkzaam aan de Universiteit Leiden (1973-1988), de Universiteit Konstanz (Duitsland) (1988-1993) en sinds 1993 de Universiteit Utrecht. In de tussentijd heeft hij les gegeven dan wel was hij visiting scholar aan het Center for European Studies van Stanford University (1990-1991), de Universiteit Leipzig, de Wirtschaftsuniversität Wien, het Netherlands Institute for Advanced Studies NIAS (1998-99), en het Europees Universitair Instituut (EUI) in Florence (2001, 2003), waar hij een Jean Monnet Fellowship aan het Robert Schumann Center for Advanced Studies had.

Zijn belangstelling betreft verschijnselen op de grenzen van politiek, economie, samenleving, recht en geschiedenis, gezien door de ogen van een socioloog, dwz. politieke sociologie, economische sociologie, rechtssociologie, organisatiesociologie. Momenteel ligt de focus op regulering en sturing van markten en ook politieke instituties. Hij is o.a. geinteresseerd in de bedoelde en onbedoelde gevolgenvan marlktliberalisering, in het bijzonder minder voor de hand liggende, zoals een toename van het belang van alternatieve vorming van sturing en regulering, zoals meer en strenger toezicht door nieuw gecreëerde toezichthoudende overheidsinstellingen, private certificering, zelfregulering door branche-organisaties, een toenemend beroep op de civiele rechter en meer bureaucratie in zowel publieke als private regulerings- en handhavingsinstellingen. Hierbij ligt de belangstelling vooral op internationale voedingsmiddelenmarkten en voedselveiligheid. Daarnaast is hij één van de coordinatoren van het EU KP7 gefinancierd onderzoeksproject 'bEUcitizen. Barriers towards EU Citizenship', dat vanuit Utrecht wordt gecoordineerd en waarin 25 universitaire instellingen verspreid over Europa en daarbuiten (Turkije, Israel) participeren.

Eerder publiceerde hij over arbeidsverhoudingen, medezeggenschap, corporatisme en poldermodel, ondernemersorganisaties, techniekgeschiedenis, textielindustrie, industriepolitiek, relaties overheid-bedrijfsleven, de economische en politieke rol van 'epistemic communities', innovatie, vergelijking van rechtsstelsels, Europese integratie, in het bijzonder de omzetting van Europese richtlijnen in nationale wetgeving in verschillende Europese landen. 

Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises
politieke, economische en organisatie sociologie, poldermodel, markten en hun regulering
Gegenereerd op 2017-03-28 21:33:19
Curriculum vitae Download PDF

1968-1972: Study sociology, history and political science at the University of Toronto

1972-1975: Study sociology, University of Leyden

1975-1988: Research assistant and assistant professor Sociology Department and Law Faculty, University of Leyden (part of the time employed by the Dutch Research Council NWO).

1988-1993: Senior researcher Department of Public Administration, University of Konstanz

1993-present: Professor at the FSS University of Utrecht

2002 present: Fellow University College Utrecht

 

Between 1990-present: Visiting scholar/fellow at the Center for European Studies of Stanford University (several periods), the Netherlands Institute for Advanced Studies NIAS, the European University Institute in Florence (twice). and guest teacher at the Universities of Leipzig and the Vienna University of Economics

Gegenereerd op 2017-03-28 21:33:19

Waarden, Frans van, and Robin van Dalen (2013) ‘Halal and the Moral Construction of Quality. How Religious Norms turn a Mass Product into a Singularity’, to appear in Jens Beckert and Christine Musselin (eds) Constructing Quality. The Classification of Goods in the Economy, Oxford: Oxford University Press

 

Waarden, Frans van (2012) ‘Governing Global Commons: the Public-Private Protection of Fish and Forests’, in Axel Marx, Miet Maertens, Johan F.M. Swinnen and Jan Wouters (eds) Private Standards and Global Governance. Economic, Legal and Political Perspectives, Cheltenham: Edward Elgar, pp. 15-59. Also published as Jeruzalem Papers in Regulation and Governance (JPRG) No. 17, June 2010 (http://regulation.huji.ac.il/dp.php), Jeruzalem Forum on Regulation and Governance, Hebrew University of Jeruzalem, 66 pages

 

Waarden, Frans van (2012) ‘The Governance of Markets: On Generating Trust in Transactions’, in David Levi-Faur (ed.) The Oxford Handbook of Governance, Oxford: Oxford University Press, pp. 355-371

 

Waarden, Frans van (2011) ‘Varieties of Private Market Regulation: Problems and Prospects’, in David Levi-Faur (ed.) Handbook on the Politics of Regulation, Cheltenham: Edward Elgar. pp. 469-485

 

Unger, Brigitte, and Frans van Waarden (2011) ‘Les Trsnsferts d’Argent vers la République du Suriname - Par Voie Légitime ou par Voie Illégale ?’, in Michel Dion (ed.) La Criminalité Financière. Prévention, Gouvernance et Influences Culturelles, Brussels: De Boeck, pp. 181-203

 

Haverland, Markus, Bernard Steunenberg, and Frans van Waarden (2010) ‘Sectors at Different Speeds: Analyzing Transposition Deficits in the European Union’, in Journal of Common Market Studies, Vol. 49, Issue 2, pp.265-291. (Pre-print at SSRN: ttp://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=438063)

 

Waarden, Frans van, and Robin van Dalen (2010) ‘Hallmarking Halal. Case Study of  a ‘Free Market’ and its derived Emerging Market for Quality Certificates’, background-study study, commissioned by the Dutch Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) (Dutch Scientific Council for Government Policy) in the context of its upcoming report on ‘Market, State, and Civil Society’, WRR-Webpublication Nr. 56, 111 pages (http://www.wrr.nl/content.jsp?objectid=5577). Also published as Working Paper No. 33 in the Series Jerusalem Papers in Regulation & Governance, March 2011, Hebrew University, Jerusalem, 139 pages (http://regulation.huji.ac.il/papers/jp33.pdf)

 

Unger, Brigitte, and Frans van Waarden (2009) ‘Attempts to Dodge Drowning in Data. Rule- and Risk-Based Anti-Money Laundering Policies Compared’, Review of Law and Economics, Volume 5, Issue 2, pp. 953-985

 

Waarden, Frans van (2009) ‘Power to the Legal Professionals. An Americanization of European Law?’, in Regulation and Governance, September issue, Vol. 3: 3, pp.197-216

 

Waarden, Frans van, and Youri Hildebrand (2009) ‘From Corporatism to Lawyocracy? On Liberalization and Juridification’, in Regulation and Governance, September Issue, Vol. 3: 3, pp. 259-286. This article was translated in Chinese and was published in Zhang Shiming (ed.) (2012) Recent International Scholarship on Economic Law( ????????? ), Beijing: Law Press

 

Waarden, Frans van (2009) ‘Institutionen zur Zentralisierung und Kontrolle politischer Macht’, in Klaus Schubert and Nils Bandelow (eds) Lehrbuch Politikfeldanalyse, Muenchen-Wien (R. Oldebourg Verlag), 2nd, completely revised and extended edition, pp. 273-311

 

Waarden, Frans van (2007) ‘Where to find a ‘Demos’ for Controlling Global Risk Regulators? From Private to Public Regulation and Back’, in Jean-Christophe Graz and Andreas Noelke (eds) Transnational Private Governance and its Limits, London and New York: Routledge/ECPR Studies in European Political Science, pp. 84-97

 

Berglund, Sara, Ieva Gange, and Frans van Waarden (2006) ‘ Mass Production of Law. Routinization in the Transposition of European Directives. A Sociological-Institutionalist Account’, in Journal of European Public Policy, Volume 13, No. 5, pp. 692-716

 

Waarden, Frans van (2006) ‘Taste, Traditions, Transactions, and Trust: The Public and Private Regulation of Food’, in Christopher Ansell and David Vogel (eds) What’s the Beef? The Contested Governance of European Food Safety, Cambridge MA: MIT Press, pp. 35-59 (http://mitpress.mit.edu/0262511924)

 

Waarden, Frans van, and Herman Oosterwijk (2006) ‘Turning Tracks? Path Dependence, Technological Paradigm Shifts, and Organizational and Institutional Change’, in Jerry Hage and Marius Meeus (eds)  Innovation, Science, and Institutional Change, Oxford: Oxford University Press, pp. 443-464

 

Engbersen, Godfried, Kees Schuyt, Jaap Timmer, and Frans van Waarden (2006) Cultures of Unemployment, Amsterdam: Amsterdam University Press, 280 p. Reprint of original book publication by Westview Press, Boulder, Colorado in 1993

 

Waarden, Frans van (2006) ‘Less Rules, More Markets? More Markets, Less Rules?’, in Michael McConkey and Patrice Dutil (eds) Dreaming of the Regulatory Village; Speaking of the Regulatory State, Institute of Public Administration of Canada, New Direction Series, no. 18, Toronto, pp. 52-65 (electronically at http://www.ipac.ca/files/RegulatoryState.pdf; also at the website of the Smarttape Center for Regulatory Innovation, www.smarttape.ca)

 

Casper, Steven, and Frans van Waarden (eds) (2005) Institutions and Innovation. A Multidisciplinary Review of the Study of Innovation Systems, London (Edward Elgar) (http://www.e-elgar.co.uk/bookentry_main.lasso?id=2936)

 

Frans van Waarden and Gerhard Lehmbruch (eds) (2004) Renegotiating the Welfare State. Flexible Adjustment through Corporatist Concertation, London (Routledge), 308 p. (also as ebook:  http://www.ebookmall.com/ebook/82486-ebook.htm)

 

Kersbergen, Kees van, and Frans van Waarden (2004) ‘”Governance” as a Bridge between Disciplines. Cross-Disciplinary Inspiration regarding Shifts in Governance and Problems of Governability, Accountability, and Legitimacy’, in European Journal of Political Research, Vol. 43, pp. 143-171; republished in Thomas Clarke and Jean-Francois Chanlat (eds) (2009) European Corporate Governance. Readings and Perspectives, Abingdon and New York: Routledge, pp. 48-64

 

Waarden, Frans van (2003) Regulating across Borders: The Power of International Expert Communities in International Markets, Working Paper, Robert Schumann Center, European University Institute, Florence

 

Waarden, Frans van (ed.) (2002), with contributions of Edgar Grande, Robert Kaiser, Herman Oosterwijk, Gerd Schienstock, Pasi Tulkki, and Brigitte Unger, Bridging Ideas and Markets. National Systems of Innovation and the Organization of the Idea-Innovation Chain. Part I. Summary Findings. Final report of a project financed by the European Commission under the Fifth Framework Program (Targeted Socio-Economic Research), Utrecht (Utrecht University), 201 pages + 29 pages Executive Summary + 4 pages abstract + 15 pages managerial report (separately published) (to be downloaded at: http://staging.esn.be/projects/tser/pdf/SOE1CT981102 final report.pdf)

 

Waarden, Frans van (ed.) (2002), with contributions of Edgar Grande, Robert Kaiser, Herman Oosterwijk, Gerd Schienstock, Pasi Tulkki, and Brigitte Unger, Bridging Ideas and Markets. National Systems of Innovation and the Organization of the Idea-Innovation Chain. Part II. Country-Sector reports. Final report of a project financed by the European Commission under the Fifth Framework Program (Targeted Socio-Economic Research), Utrecht (Utrecht University), 299 pages

 

Dotan, Hilla, and Frans van Waarden (2002) Occupational Health and Safety in the EU Member States. Implementation of the 89/391/EEC Framework Directive, Research Paper 2002-02 Netherlands School for Social and Economic Policy Research AWSB, Utrecht (ISBN 90-393-3072-7). Report written for the Dutch Ministry of Social Affairs and Employment, 137 pages

Waarden, Frans van (2002) ‘Market Institutions as Communicating Vessels: Changes between Economic Coordination Principles as a Consequence of Deregulation Policies’, in J. Rogers Hollingsworth, Karl H. Mueller, and Ellen Jane Hollingsworth (eds) Advancing Socio-Economics. An Institutionalist Perspective, Lanham, Boulder, New York and Oxford (Rowman and Littlefield), pp. 171-212

 

Waarden, Frans van, and Michaela Drahos (2002) ‘Courts and (Epistemic) Communities in the Convergence of Competition Policies’, in Journal of European Public Policy Vol. 9, No. 6, December, pp. 1-22

 

Waarden, Frans van (2002) ‘Dutch Consociationalism and Corporatism: A Case of Institutional Persistence’, in Acta Politica. International Journal of Political Science, Vol 37, No. 2, Spring/Summer, pp.44-67

 

Waarden, Frans van (2001) ‘Institutions and Innovation: The Legal Environment of Innovating Firms’, in Organisation Studies Vol. 22, No. 5, pp. 765-795

 

Waarden, Frans van (2001) ‘European State Formation and its Possible Effects on Associational Governance. Some Lessons from the OBI-project. Will BIA-systems become centralized at the EU-level?’, in Justin Greenwood (ed.) The Effectiveness of EU Business Associations, London (Palgrave), pp. 30-45

 

Kersbergen, Kees van, and Frans van Waarden (2001) Shifts in Governance: Problems of Legitimacy and Accountability, Background Study on the Theme ‘Shifts in Governance’ as Part of the Strategic Plan 2002-2005 of the Netherlands Organization for Scientific Research (NWO), The Hague (NWO-MAGW; Social Science Research Council), 77. p.

 

Unger, Brigitte, and Frans van Waarden (1999) ‘Interest Associations and Economic Growth’, in Review of International Political Economy, Vol. 6, No. 4, Winter 1999, pp. 425-467

 

Waarden, Frans van (1999) ‘European Harmonization of National Regulatory Styles?’, in John A.E.Vervaele et al (eds) Compliance and Enforcement of European Community Law, Deventer (Kluwer Law), pp. 95-124

 

Unger, Brigitte, and Frans van Waarden (eds) (1995). Convergence or Diversity? Internationalization and Economic Policy Response, Aldershot: Avebury, 376 p.

 

Waarden, Frans van (1995). The Organizational Power of Employers' Associations Compared. Cohesion, Comprehensivenesss and Organizational Development. In: Colin Crouch and Franz Traxler (eds) Organized Industrial Relations in Europe: What Future?, Aldershot: Avebury, p. 45-97.

 

Waarden, Frans van (1995). ‘Government Intervention in Industrial Relations. In: Jacques van Hoof, Rien Huiskamp, and Joris van Ruysseveldt (eds) Comparative Industrial and Employment Relations, London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage, p. 109-133.

 

Waarden, Frans van (1995). Employers and Employers' Associations. In: Jacques van Hoof, Rien Huiskamp and Joris van Ruysseveldt (eds) Comparative Industrial and Employment Relations, London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage, p. 68-108. (see also http://www.sagepub.co.uk/printerfriendly.aspx?pid=105058&ptype=B)

 

Waarden, Frans van  (1995) Persistence of National Policy Styles: A Study of their Institutional Foundations. In:  Brigitte Unger and Frans van Waarden (eds) Convergence or Diversity? Internationalization and Economic Policy Response, Aldershot: Avebury, p. 333-372.

 

Unger, Brigitte, and Frans van Waarden (1995). Introduction: An Interdisciplinary Approach to Convergence. in Brigitte Unger and Frans van Waarden (eds) Convergence or Diversity? Internationalization and Economic Policy Response, Aldershot: Avebury, p. 1-35.

 

Waarden, Frans van (1994). Is European Law a Threat to Associational Governance?, in Volker Eichener and Helmut Voelzkow (eds) Europaïsche Integration und verbandliche Interessenvermittlung, Bochum: Metropolis Verlag, p. 217-262

 

Waarden, Frans van (1993) 'Verwaltungskultur im Vergleich', in Hans-Georg Wehling (ed.) Politische Kulturen, in journal and book series 'Der Bürger im Staat', Stuttgart, Landeszentrale für politische Bildung en Kohlhammer Verlag

 

Waarden, Frans van (1993) 'Über die Beständigkeit nationaler Politikstile und Politiknetzwerke. Eine Studie über die Genese ihrer institutionellen Verankerung', in Roland Czada and Manfred Schmidt (eds) Verhandlungsdemokratie, Interessenvermittlung, Regierbarkeit. Festschrift für Gerhard Lehmbruch, Opladen (Westdeutscher Verlag)

 

 

In Dutch:

 

Waarden, Frans van (2012) Was Privatisering van het Publieke Domein wel in het Publieke Belang? Een kritische beschouwing over het Nederlandse privatiseringsbeleid van de afgelopen decennia,(63 pages)  Background Study for the Parliamentary Investigation of the Dutch Privatization and Market Liberalization Policies, entitled ‘Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten’, presented to the Dutch Senate on October 30, 2012, The Hague: Dutch Senate  http://www.eerstekamer.nl/kamerstukdossier/verbinding_verbroken_onderzoek

 

Waarden, Frans van (2011) ’t Schap als ’n Schip van Staat in de Markt? De Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO) vergeleken met de Territoriale (gemeenten)’, in Beleid en Maatschappij Vol. 38, No. 3, pp. 337-361

 

Haverland, Markus, Bernard Steunenberg, and Frans van Waarden (2011) ‘Zijn wij een land van doen alsof? Nederland en de omzetting van Europese richtlijnen’, in Bestuurswetenschappen, vol. 65, no. 2 (april), pp. 46-65

 

Waarden, Frans van, and Robin van Dalen (2010) ‘Het homunculusprobleem van vrije markten. Over het halal-geval van handel in vertrouwen, Beleid en Maatschappij Volume 37, No. 3, pp. 259-278

 

Unger, Brigitte, en Frans van Waarden (2009) ‘Ondergronds geld geven - op welke gronden? Over migrantenoverdrachten naar Suriname’, in Henk van der Bunt en Dina Siegel (eds) Ondergronds bankieren in Nederland, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, pp. 33-60

 

Waarden, Frans van (2006) ‘Werk in een wantrouwende wereld. Omvang en oorzaken van een uitdijende controle-industrie’, in Beleid en Maatschappij, volume 33, no. 4, pp. 232-251

 

Waarden, Frans van (2006) ‘Paradoxen van publieke en private keuzen en kanalen’, in Jan Peter van den Toren e.a. (eds) Het overlegmodel op de divan. Een praktijkatelier met wetenschap, beleid en praktijk over de relatie tussen overheid en sociale partners, Den Haag:  Kabinet van de Minister-President (praktijkatelier Rijksbreed Strategieberaad) en NWO, pp. 62-73

 

Waarden, Frans van (2006) ‘Meer toezicht en controle leiden paradoxaal genoeg vaak tot minder vertrouwen in de beroepsgroep’, in J.C.A.Houdijk (red.) Advocatuur en notariaat: tussen profijt en professie, Nijmegen: Radboud Universiteit, pp. 10-13

 

Waarden, Frans van (2004) ‘Het werk van de wever’, in Textielhistorische Bijdragen, Vol. 44, pp. 65-108, Veenendaal: Stichting Textielgeschiedenis

 

Waarden, Frans van (2003) ‘Bouwenquete beperkt bestek’, in Economisch-Statistische Berichten Vol. 88, nr. 4393, January 24, pp. 36-39

 

Waarden, Frans van (2002) ‘De tucht van de economie’ in Socialisme en Democratie, special issue on ‘Privatisering: Ophouden of doorgaan?’, Vol. 59, No. 1, pp. 42-46

 

Waarden, Frans van (2002) ‘Privatisering: Macht, Cultuur en Rationaliteit’, in H. J. de Ru and J.A.F. Peters (eds) Verzelfstandiging en marktwerking. Stand van zaken en perspectieven, The Hague (SDU), pp. 33-55

 

Waarden, Frans van (2001) ‘Grenzen aan privatisering: een nieuwe tragedie van de commons?’, in Jet Bussemaker and Rick van der Ploeg (eds) Leven na paars? Linkse visies op de derde weg, Amsterdam (Prometheus), pp. 115-127

 

Waarden, Frans van (2000) ‘Is ons overlegmodel overdraagbaar? Over de voorwaarden van onze overlegeconomie’, in Sociaal-Economische Raad (ed.) Met raad en daad. Visies op de toekomst van de overlegeconomie op nationaal en sectoraal niveau, Uitgave van de SER en de product- en bedrijfschappen ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Wet op de bedrijfsorganisatie, Den Haag (http://www.ser.nl/_upload/b18494.pdf)

 

Bakker, Wieger, and Frans van Waarden (eds) (1999) Ruimte rond regels. Reguleringsstijlen vergeleken, Jaarboek 1999 Beleid en Maatschappij, Amsterdam and Meppel (uitgeverij Boom), sept. 1999

 

Waarden, Frans van (1999) ‘De institutionele grondslag van gewoonte’, in Wieger Bakker and Frans van Waarden (eds) Ruimte rond regels. Reguleringsstijlen vergeleken, Jaarboek 1999 Beleid en Maatschappij, Amsterdam and Meppel (uitgeverij Boom)

 

Waarden, Frans van (1999) ‘Elk land zijn eigen trant’, in Wieger Bakker and Frans van Waarden (eds) Ruimte rond regels. Reguleringsstijlen vergeleken, Jaarboek 1999 Beleid en Maatschappij, Amsterdam and Meppel (uitgeverij Boom)

 

Bakker, Wieger, and Frans van Waarden (1999) ‘Discretionaire ruimte bij de formulering en handhaving van regelgeving’, in Wieger Bakker and Frans van Waarden (eds) Ruimte rond regels. Reguleringsstijlen vergeleken, Jaarboek 1999 Beleid en Maatschappij, Amsterdam and Meppel (uitgeverij Boom)

 

Waarden, Frans van (1998) ‘Hoe uniek, legitiem en efficiënt is de Nederlandse overlegeconomie in vergelijkend perspectief?’, in Sociaal-Economische Raad 150 jaar grondwet. Overlegeconomie in een goede constitutie, Den Haag (SER), October, pp. 23-81

 

Waarden, Frans van (1998) ‘Zijn Appels wel Appels? Problemen met de Vergelijkbaarheid van Begrippen en Verschijnselen in Diverse Landen en Mogelijke Oplossingen’, in Sociale Wetenschappen Vol. 41, No. 4 (Fall), pp. 97-118

 

Waarden, Frans van (1998) ‘Transacties over taxi’s’, in Economisch-Statistische Berichten Vol. 83, No. 4135 (16 January) , pp.28-32; reprinted in H.P. van Dalen and L. Van der Geest (eds) Jaarboek 1997/98 van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, Rotterdam (ESB) (reprint), pp. 60-68

 

Waarden, Frans van (1997). Vakopleiding in de procesindustrie een collectief goed? In: KPMG Bureau voor Economische Argumentatie (ed.) Een reisje langs de Rijn. Visies op organisatie en financiering van opleiding in de procesindustrie. Haarlem: AWV en Opleidingsfonds Procesindustrie OVP, p. 72-91.

 

Waarden, Frans van (1995) Het schap als maat voor band van maatschappij en staat', in Economisch-Statistische Berichten, Vol. 80, No. 4028, 11 October, pp. 904-907

 

Waarden, Frans van (1995) 'Breekt Nederland zijn dijken door?', shortened version of inaugural lecture, in Economisch-Statistische Berichten, vol. 80, no. 3993, pp. 52-57; reprinted in H.P. van Dalen and L. van der Geest (eds) Jaarboek 1995/96 van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, Rotterdam: ESB (reprint), p. 28-41

 

Waarden, Frans van (1995) Van kartelparadijs naar oligopolierijk', in Economisch-Statistische Berichten, Vol. 80, No. 4038, 20/27 December, pp. 1149-1152

 

Waarden, Frans van (1995) Zal de markt voor openbaar vervoer werken?', in Economisch-Statistische Berichten, Vol. 80, No. 4026, 27 September, pp. 866-872

 

Waarden, Frans van (1995) Dynamiek of zenuwachtigheid?', in Economisch-Statistische Berichten, vol. 80, no. 4023, 6 September, pp. 790-792

 

Waarden, Frans van (1993) 'Organisatie en Omgeving: de organisatiesociologie en haar wetenschappelijke omgeving', in J.A.A. van Doorn, P.L. Meurs and A.A. Mijs (eds) Het comparatieve principe in de sociologie. Feestbundel voor Cor Lammers, Utrecht (Spectrum)

 

Waarden, Frans van (1992) 'De rol van de staat in de arbeidsverhoudingen', in Jacques van Hoof and Jacques van Ruysseveldt (eds) Arbeidsverhoudingen in Europa, Open University, Heerlen

 

Waarden, Frans van (1992) 'Werkgeversorganisaties en arbeidsverhoudingen, een vergelijkend perspectief', in Jacques van Hoof and Jacques van Ruysseveldt (eds) Arbeidsverhoudingen in Europa, Open University, Heerlen

 

Sleutelpublicaties

van Waarden, B.F. & van Dalen, Robin (2015). Markets regulating markets: Competitive private regulation by halal certificates. In Tetty Havinga, Frans van Waarden & Donal Casey (Eds.), The changing landscape of food governance. Public and private encounters (pp. 174-198). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

van Waarden, B.F., Havinga, Tetty & Casey, Donal (2015). The Changing Landscape of Food Governance - Public and Private Encounters. (271 p.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

van Waarden, F. & van Dalen, R. (2013). Halal and the moral construction of quality. How religious norms turn a mass product into a singularity’. In J. Beckert & Ch. Musselin (Eds.), Constructing Quality. The Classification of Goods in the Economy (pp. 197-222) (26 p.). Oxford: Oxford University Press.

van Waarden, F. (2013). (Will and) Did the Netherlands breach its Dykes?’. In A. Zimmer (Eds.), Civil Societies Compared: Germany and the Netherlands (pp. 219-246) (28 p.). Baden-Baden: Nomos Verlag.

van Waarden, F. (2013). Dimensions and types of policy networks. European journal of political research, 52 (6), (pp. 29-52) (24 p.).

van Waarden, F. & Havinga, T. (2013). Vertrouwen in toezicht op voedselveiligheid’. In P. Welp, M. Bokhorst, K. Faddegon, P. de Goede, E. Ijskes & A. Knotnerus (Eds.), De staat van toezicht. Sector- en themastudies, (pp. 133-185) (53 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press.

van Waarden, F. (2012). Governing Global Commons: the public-private protection of fish and forests. In A. Marx, M. Maertens, J.F.M. Swinnen & J. Wouters (Eds.), Private Standards and Global Governance. Economic, Legal and Political Perspectives (pp. 15-59) (45 p.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

van Waarden, F. (2012). The Governance of Markets: On Generating Trust in Transactions’. In D. Levi-Faur (Eds.), The Oxford Handbook of Governance (pp. 355-371) (17 p.). Oxford: Oxford University Press.

van Waarden, F. & Hildebrand, Y. (2012). From Corporatism to Lawyocracy? On Liberalization and Juridification’, translated in Chinese and published in Zhang Shiming. Recent International Scholarship on Economic Law Beijing: Law Press.

B.F. van Waarden (27-07-2012). All Power to the Judges? Three Questions, Three Paradoxes. Paper presented at a workshop on ‘Varieties of Capitalism and Varieties of Democracy, European University Institute.

Haverland, M., Steunenberg, B. & van Waarden, F. (2011). ‘Zijn wij een land van doen alsof? Nederland en de omzetting van Europese richtlijnen’. Bestuurswetenschappen, 65 (2), (pp. 46-65) (20 p.).

van Waarden, F. (2011). ‘Varieties of Private Market Regulation: Problems and Prospects’. In D. Levi-Faur (Eds.), Handbook on the Politics of Regulation (pp. 469-485) (17 p.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

van Waarden, F. (2011). ’t Schap als ’n Schip van Staat in de Markt? De Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO) vergeleken met de Territoriale (gemeenten). B en M : tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 38 (3), (pp. 337-361) (25 p.).

Haverland, M., Steunenberg, B. & van Waarden, F. (2011). ‘Sectors at Different Speeds: Analyzing Transposition Deficits in the European Union’. Journal of Common Market studies, 49 (2), (pp. 265-291) (27 p.).

Haverland, M., Steunenberg, B. & van Waarden, F. (2010). Sectors at Different Speeds: Analysing Transposition Deficits in the European Union. Journal of Common Market studies, 48 (5), (pp. 525-548) (24 p.).

van Waarden, F. (2009). ' Institutionen zur Zentralisierung und Kontrolle politischer Macht. In N. Bandelow K. Schubert (Eds.), Lehrbuch der Politikfeldanalyse (pp. 273-311) (39 p.). München: Oldenbourgverlag.

van Kersbergen, K. & van Waarden, F. (2009). 'Governance as a bridge between disciplines : Cross-disciplinary inspiration regarding shifts in governance and problems of governability, accountability and ligitimacy'. In J.F. Chanlat Th. Clarke (Eds.), European Corporate Governance. Readings and Perspectives (pp. 48-64). New York: Routledge.

Unger, B. & van Waarden, F. (2009). How to dodge drowning in data? rule- and rrisk-based anti money laundering policies comopared. Review of Law and Economics, 5 (2), (pp. 953-985) (33 p.).

van Waarden, F. (2009). 'Power to the Legal Professionals: Is there an Americanization of European Law. Regulation and Governance, 3 (3), (pp. 197-216) (20 p.).

van Waarden, F. & Hildebrand, Y. (2009). 'From corporatism to lawyocracy? On liberalization and juridification. Regulation and Governance, 3 (3), (pp. 259-286) (28 p.).

van Waarden, F. (2008). Institutionen zur Zentralisierung und Kontrolle politischer Macht. In Klaus Schubert and Nils Bandelow (Eds.), Lehrbuch Politikfeldanalyse (pp. 273-311) (39 p.). Muenchen-Wien: Oldebourg Verlag.

van Waarden, F. (2007). Paradoxen van Publieke en Private Keuzen en Kanalen. B en M : tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, (pp. 23-32) (10 p.).

van Waarden, F. (2007). Where to find a ‘Demos’ for Controlling Global Risk Regulators? From Private to Public Regulation and Back. In J.C. Graz & A. Noelke (Eds.), Transnational Private Governance and its Limits (pp. 84-97) (14 p.). London and New York: Routledge.

van Waarden, F. & Oosterwijk, H.G.M. (2006). Turning Tracks? Path Dependency, Technological Paradigm Shifts, and Organizational and Institutional Change. In J. Hage & M. Meeus (Eds.), Innovation, Science, and Institutional Change. A Research Handbook (pp. 443-464) (22 p.). Oxford: Oxford University Press.

van Waarden, F. (2006). Werk in een wantrouwende wereld. Omvang en oorzaken van een uitdijende controle-industrie. B en M : tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 33 (4), (pp. 232-251) (20 p.).

van Waarden, F. (2006). Taste,Traditions, and Transactions: The Public and Private Regulation of Food. In C. Ansell & D. Vogel (Eds.), What's the Beef? The Contested Governance of European Food Safety (pp. 35-59) (25 p.). Cambridge (USA): Massachusetts Institute of Technology Press.

Engbersen, G.B.M., Schuyt, K., Timmer, J. & van Waarden, F. (2006). Cultures of Unemployment. A Comparative Look at Long-Term Unemployment and Urban Poverty. (278 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press - Amsterdam Academic Archive, re-publication of original version published in 1993 by Westview Press in Oxford/Colorado.

Berglund, S.K., Gange, I. & van Waarden, F. (2006). Mass Production of Law. Routinization in the Transposition of European Directives: a Sociological-Institutionalist Account. Journal of European Public Policy, 13 (5), (pp. 692-716) (25 p.).

Casper, S. & van Waarden, F. (2005). Institutions and Innovation. A Multidisciplinary Review of the Study of Innovation Systems,. (307 p.). London: Edward Elgar Publishing.

van Kersbergen, K. & van Waarden, F. (2004). 'Governance' as a Bridge between Disciplines. Cross-Disciplinary Inspiration regarding Shifts in Governance and Problems of Governability, Accountability, and Legitimacy. European journal of political research, 43, (pp. 143-171) (29 p.).

van Waarden, F. (2004). Het werk van de wever: 250 jaar techniek, organisatie en kwaliteit van de arbeid in de Twentse katoennijverheid. Textielhistorische Bijdragen, 44, (pp. 65-107) (43 p.). issn nummer 1384-0398; uitgave Stichting Textielgeschiedenis ORD 2004.

van Waarden, F. (2003). Bouwenquete beperkt bestek. Economisch Statistische Berichten, 88 (jan. 24), (pp. 36-39) (4 p.).

van Waarden, F. & Lembruch, G. (2003). Renegotiating the Welfare State. Experiences in various European States. London: Routledge.

van Waarden, F. (2002). Market Institutions as Communicating Vessels: Changes between Economic Coordination Principles as a Consequence of Deregulation Policies. In J. Rogers Hollingworth, Karl H. Mueller & Ellen Jane Hollingworth (Eds.), Advancing Socio-Economics. An Institutionalist Perspective. (pp. 171-212) (42 p.). New York/Oxford: Rowman and Littlefield.

van Waarden, F. & Drahos, M. (2002). Courts and (Epistemic) Communities in the Convergence of Competition Policies. Journal of European Public Policy, 9 (6), (pp. 913-934) (22 p.).

van Waarden, F. (2002). Introduction. In Gerhard Lehmbruch & Frans van Waarden (Eds.), Renegotiating the Welfare State. Experiences in various Europen States London: Routledge.

van Waarden, F. (2002). Dutch Consociationalism and Corporatism. A Case of Institutional Persistence. In Tom Ertman & Juerg Steiner (Eds.), Consociationalism and Corporatism in Western Europe. Still the Politics of Accommodation? (pp. 44-67) (24 p.). Meppel: Boom.

van Waarden, F. (2002). Institutionen fuer die Zentralisierung und Kontrolle von politischer Macht. In Klaus Schubert & Nils Bandelow (Eds.), Lehrbuch Politikfeldanalyse (pp. 257-288) (32 p.). München: R.Oldebourg.

van Waarden, F. (2002). Privatisering: Macht, Cultuur en Rationaliteit. In H. de Ru (Eds.), Overheid en Markt Den Haag: SDU.

van Waarden, F. (2001). Grenzen aan privatisering: een nieuwe tragedie van de commons?. In Jet Bussemaker & Rick van der Ploeg (Eds.), Leven na paars? Linkse visies op de derde weg (pp. 115-127) (13 p.). Amsterdam: Prometheus.

van Waarden, F. (2001). Institutions and Innovation: The Legal Environment of Innovating Firms. Organization studies, 22, (pp. 765-795) (30 p.).

van Waarden, F. (2001). European State formation and its Possible Effects on Associational Governance. Some lessons from the OBI-project. Will BIA-systems become centralized at the EU-level?. In Justin Greenwood (Eds.), The Effectiveness of EU Business Associations (pp. 30-45) (16 p.). Londen: Palgrave.

van Waarden, F. (1999). European Harmonization of National Regulatory Styles?. In J. Vervaele (Eds.), Compliance and Enforcement of European Community Law (pp. 95-124) (30 p.). Deventer: Kluwer Law.

Bakker, W.E. & van Waarden, F. (1999). Ruimte rond regels. Stijlen van regulering en beleidsuitvoering vergeleken. Amsterdam: Boom.

van Waarden, F. (1998). Zijn appels wel appels? Problemen met de vergelijkbaarheid van begrippen en verschijnselen in diverse landen en mogelijke oplossingen. Sociale wetenschappen, 41 (4), (pp. 97-118) (22 p.).

van Waarden, F. (1998). Transacties over taxi's. Economisch Statistische Berichten, 83 (4135), (pp. 28-32) (5 p.).

van Waarden, F. (1998). Overlegeconomie gaat verder terug dan Grondwet. SER-Bulletin, 38 (8), (pp. 14-17) (4 p.).

van Waarden, F. (1998). Hoe uniek, legitiem en efficient is de Nederlandse overlegeconomie in vergelijkend perspectief?. In X SER (Eds.), 150 Grondwet. Overlegeconomie in een goede Constitutie (pp. 23-81) (59 p.). Den Haag: SER.

van Waarden, F. (1998). Het Notariaat van Markt naar Staat. Economisch Statistische Berichten, 83 (4163), (pp. 614-615) (2 p.).

van Waarden, F., den Hertog, J., Vinke, H. & Wilthagen, T. (1997). Prospects for Safe and Sound Jobs. The Impact of Future Trends on Costs and Benefits of Occupational Health and Safety. (123 p.). Den Haag: VUGA.

van Waarden, F. (26-11-1997). Uw geld of uw leven. Economisch Statistische Berichten, (pp. 895-895) (1 p.).

van Waarden, F. (1996). Breekt Nederland zijn dijken door?. Jaarboek 1995/96 van de Koninklijke Vereniging voor Staathuishoudkunde Rotterdam: ESB, herdruk oratie.

van Waarden, F. & Unger, B. (1995). Convergence or Diversity? Internationalization and Economic Policy Response. (376 p.). Aldershot: Avebury.

van Waarden, F. (1995). Persistence of National Policy Styles: A Study of Their Institutional Foundations. In B.F. van Waarden & B. Unger (Eds.), Convergence or Diversity? Internationalization and Economic Policy Response (pp. 333-372) (376 p.). Aldershot: Avebury.

van Waarden, F. (1995). The Organizational Power of Employers' Associations Compared. Cohesion, Comprehensiveness and Organizational Development. In C. Crouch & F. Traxler (Eds.), Organized Industrial Relations in Europe: What Future? (pp. 45-97) (53 p.). Aldershot: Avebury.

van Waarden, F. (1995). Van kartelparadijs tot oligopolierijk. Economisch Statistische Berichten, 80 (4038), (pp. 1149-1152) (4 p.).

van Waarden, F. (1995). Breekt Nederland zijn dijken door? (verkorte versie van oratie). Economisch Statistische Berichten, 80 (3993), (pp. 52-57) (6 p.).

van Waarden, F. (1994). Is European Law a Threat to Associational Governance?. In V. Eichener & H. Voelzkow (Eds.), Europdische Integration und verbanliche Interessenvermittlung Bochum: Metropolis Verlag.

van Waarden, F. & Unger, B. (1994). Interest Associations and Economic Growth: A Critique of Manour Olson's 'Rise and Decline of Nations'. (49 p.). Unknown Publisher.

Alle publicaties
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
van Waarden, B.F. (2015). 'Made in Germany': What about also its Legal Institutions?. In Brigitte Unger (Eds.), The German Model - seen by its Neighbors (pp. 269-287). Leipzig: SE Publishing with WSI.
van Waarden, B.F. & van Dalen, Robin (2015). Markets regulating markets: Competitive private regulation by halal certificates. In Tetty Havinga, Frans van Waarden & Donal Casey (Eds.), The changing landscape of food governance. Public and private encounters (pp. 174-198). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
van Waarden, B.F., Havinga, Tetty & Casey, Donal (2015). The Changing Landscape of Food Governance - Public and Private Encounters. (271 p.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
van Waarden, Frans (2014). Introduction. Seubert and Van Waarden (pp. 5-8).
van Waarden, Frans (2014). Introduction to Cross-Cutting Themes - Further Elaboration of the Original Research Design. (136 p.). Utrecht University, Internal publication of the bEUcitizen project (Barriers towards EU Citizenship).
van Waarden, Frans (2014). Market versus Polis Rights? A Topic and a Thesis. Seubert and Van Waarden (pp. 27-49).
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
van Waarden, F. (2013). (Will and) Did the Netherlands breach its Dykes?’. In A. Zimmer (Eds.), Civil Societies Compared: Germany and the Netherlands (pp. 219-246) (28 p.). Baden-Baden: Nomos Verlag.
van Waarden, F., van Paridon, K. & Esping-Andersen, G. (2013). ‘Index of Modern Social Market Economies: The Netherlands Country Report’. Münster: German Bertelsmann Stiftung, Gütersloh/ Center for Applied Economic Research..
van Waarden, F. (2013). Dimensions and types of policy networks. European journal of political research, 52 (6), (pp. 29-52) (24 p.).
van Waarden, F. & van Dalen, R. (2013). Halal and the moral construction of quality. How religious norms turn a mass product into a singularity’. In J. Beckert & Ch. Musselin (Eds.), Constructing Quality. The Classification of Goods in the Economy (pp. 197-222) (26 p.). Oxford: Oxford University Press.
Unger, B. & van Waarden, F. (2013). How to dodge drowning in data? Rule- and risk-based anti-money laundering policies compared’,. In B. Unger & D. van der Linden (Eds.), Research Handbook on Money Laundering, (pp. 399-425) (27 p.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
van Waarden, F. (2013). Reflexions: Quo Vadis “Policy Networks”?. European journal of political research, 52 (6) (6 p.).
Havinga, T. & van Waarden, F. (2013). Veilig Voedsel: Toezicht Toevertrouwen? Sectorschets Toezicht in de voedselsector. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
van Waarden, F. & Havinga, T. (2013). Vertrouwen in toezicht op voedselveiligheid’. In P. Welp, M. Bokhorst, K. Faddegon, P. de Goede, E. Ijskes & A. Knotnerus (Eds.), De staat van toezicht. Sector- en themastudies, (pp. 133-185) (53 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press.
  2013 - Vakpublicaties
van Waarden, F. (2013). A “Poldermodel” for the EU?. In A.M. Grozelier, B. Hacker, J. Machnig, H. Meyer, W. Kowalsky & B. Unger (Eds.), Roadmap to a Social Europe (pp. 100-104) (5 p.). Social Europe Report.
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
van Waarden, F. & Hildebrand, Y. (2012). From Corporatism to Lawyocracy? On Liberalization and Juridification’, translated in Chinese and published in Zhang Shiming. Recent International Scholarship on Economic Law Beijing: Law Press.
van Waarden, F. (2012). Governing Global Commons: the public-private protection of fish and forests. In A. Marx, M. Maertens, J.F.M. Swinnen & J. Wouters (Eds.), Private Standards and Global Governance. Economic, Legal and Political Perspectives (pp. 15-59) (45 p.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
van Waarden, F. (2012). The Governance of Markets: On Generating Trust in Transactions’. In D. Levi-Faur (Eds.), The Oxford Handbook of Governance (pp. 355-371) (17 p.). Oxford: Oxford University Press.
Havinga, T. & van Waarden, F. (2012). Veilig Voedsel: Toezicht Toevertrouwen? Sectorschets Toezicht in de voedselsector. (89 p.). Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
  2012 - Overige resultaten
B.F. van Waarden (27-07-2012). All Power to the Judges? Three Questions, Three Paradoxes. Paper presented at a workshop on ‘Varieties of Capitalism and Varieties of Democracy, European University Institute.
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
Haverland, M., Steunenberg, B. & van Waarden, F. (2011). ‘Sectors at Different Speeds: Analyzing Transposition Deficits in the European Union’. Journal of Common Market studies, 49 (2), (pp. 265-291) (27 p.).
van Waarden, F. (2011). ‘Varieties of Private Market Regulation: Problems and Prospects’. In D. Levi-Faur (Eds.), Handbook on the Politics of Regulation (pp. 469-485) (17 p.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Haverland, M., Steunenberg, B. & van Waarden, F. (2011). ‘Zijn wij een land van doen alsof? Nederland en de omzetting van Europese richtlijnen’. Bestuurswetenschappen, 65 (2), (pp. 46-65) (20 p.).
van Waarden, F. (2011). ’t Schap als ’n Schip van Staat in de Markt? De Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO) vergeleken met de Territoriale (gemeenten). B en M : tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 38 (3), (pp. 337-361) (25 p.).
Unger, B. & van Waarden, F. (2011). Les transferts d’argent vers la Républica du Suriname – par voie légitime ou par voie illégale?. In M. Dion (Eds.), La criminalité financière Brussel: De Boeck.
  2011 - Vakpublicaties
Unger, B. & van Waarden, F. (2011). ‘Les Transferts d’Argent vers la République du Suriname - Par Voie Légitime ou par Voie Illégale ?. In M. Dion (Eds.), La Criminalité Financière. Prévention, Gouvernance et Influences Culturelles (pp. 181-203) (23 p.). Brussels: De Boeck.
van Waarden, F. (2011). ’t Schap opnieuw in’t Schip? Tien vragen over de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO) en een aantal denkbare antwoorden daarop. (23 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht, Kenniscentrum Instituties van de Open Samenleving (IOS)/Focus en Massagroep ' Instituties'.
  2011 - Overige resultaten
B.F. van Waarden (25-10-2011). ‘t Schap opnieuw op de Schop? Discussiemiddag over heden, verleden en toekomst van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO) in het kader van de internationale wetenschappelijke discussie over Markt, Staat en Samenleving. Kenniscentrum ‘Instituties van de Open Samenleving (IOS)/Focus en Massagroep ‘Instituties’.
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
van Waarden, F. (2010). Governing Global Commons: The Public-Private Protection of Fish and Forests. Private Standards and Global Governance. Legal and Economic Perspectives. London.
van Waarden, F. (2010). Governing Global Commons: The Public-Private Protection of Fish and Forests. Handling Global Challenges. Managing Biodiversity/Biosafety in a Global World EU, US, California and Comparative Perspectives. (pp. 140-175) (36 p.). Leuven en California: Leuven Centre for Global Governance Studies and Berkeley Center on Institutions and Governance..
van Waarden, F. (2010). Hallmarking Halal. Case Study of a 'Free Market' and its derived Emerging Market for Quality Certificates. (111 p.). Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).
van Waarden, F. & van Dalen, R. (2010). Het homunculusprobleem van vrije markten. Over het halal-geval van handel in vertrouwen. B en M : tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 37 (3), (pp. 259-278) (20 p.).
Haverland, M., Steunenberg, B. & van Waarden, F. (2010). Sectors at Different Speeds: Analysing Transposition Deficits in the European Union. Journal of Common Market studies, 48 (5), (pp. 525-548) (24 p.).
  2010 - Vakpublicaties
van Waarden, F. (2010). Governing Global Commons: The Public-Private Protection of Fish and Forests. Jeruzalem Papers in Regulation and Governance (JPRG), 17 (66 p.).
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
van Waarden, F. (2009). ' Institutionen zur Zentralisierung und Kontrolle politischer Macht. In N. Bandelow K. Schubert (Eds.), Lehrbuch der Politikfeldanalyse (pp. 273-311) (39 p.). München: Oldenbourgverlag.
van Waarden, F. & Hildebrand, Y. (2009). 'From corporatism to lawyocracy? On liberalization and juridification. Regulation and Governance, 3 (3), (pp. 259-286) (28 p.).
van Kersbergen, K. & van Waarden, F. (2009). 'Governance as a bridge between disciplines : Cross-disciplinary inspiration regarding shifts in governance and problems of governability, accountability and ligitimacy'. In J.F. Chanlat Th. Clarke (Eds.), European Corporate Governance. Readings and Perspectives (pp. 48-64). New York: Routledge.
van Waarden, F. (2009). 'Hoe democratisch kan een Meritocratie zijn: Bespreking van Mark Bovens en Anchrit Wille (2009). B en M : tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij
Unger, B. & van Waarden, F. (2009). How to dodge drowning in data? rule- and rrisk-based anti money laundering policies comopared. Review of Law and Economics, 5 (2), (pp. 953-985) (33 p.).
Unger, B. & van Waarden, F. (2009). 'Ondergronds geld geven - op welke achtergronden? Over migrantenoverdrachten naar Suriname. In D. Siegel H. van de Bunt (Eds.), Ondergronds bankieren in Nederland (pp. 33-58) (26 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Unger, B. & van Waarden, F. (2009). Ondergronds geld geven – op welke gronden. In H. van den Bunt & D. Diegel (Eds.), Ondergronds bankieren in Nederland Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
van Waarden, F. (2009). 'Power to the Legal Professionals: Is there an Americanization of European Law. Regulation and Governance, 3 (3), (pp. 197-216) (20 p.).
  2009 - Overige resultaten
B.F. van Waarden (03-08-2009). 'Converging Varieties of Capitalism. Towards a global competition policy 1930 - 2000. World Economic History Conference.
B.F. van Waarden (25-11-2009). Marktwerking is maatwerk. Juist ook in de publieke sector. workshop Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
B.F. van Waarden (24-04-2009). 'The clash of civilizations'. 10th anniversary of the University College Utrecht.
  2008 - Vakpublicaties
van Waarden, F. (2008). Institutionen zur Zentralisierung und Kontrolle politischer Macht. In Klaus Schubert and Nils Bandelow (Eds.), Lehrbuch Politikfeldanalyse (pp. 273-311) (39 p.). Muenchen-Wien: Oldebourg Verlag.
  2008 - Overige resultaten
B.F. van Waarden (05-06-2008). (Re)Regulation in the Wake of Neoliberalism. Consequences of Three Decades of Privatization and Market Liberalization of the ECPR Standing Group on Regulatory Governance. Second Biennial Conference.
B.F. van Waarden (17-03-2008). Do Economists cause Adversarial Legalism? On the Americanization of the Dutch Legal System. NWO Conference on Shifts in Governance.
B.F. van Waarden (05-06-2008). Do Economists cause Juridification?. Biennial conference on (Re) Regulation in the Wake of Neoliberalism. Consequences of Three Decades of Privatization and Market Liberalization.
B.F. van Waarden (01-06-2008). Enforcement Matters. Maastricht, Maastricht Graduate School of Governance.
B.F. van Waarden (11-12-2008). Regulation Across Borders: Public and Private Regulation of Biodiversity. Conference of the project Managing Biosafety and Biodiversity in a Global World.
B.F. van Waarden (14-04-2008). The Greedy State. Does Europeanization mark the End to Democratic Politics? On the Constraints imposed by the EU on Local Policy Choice. Course on Challenges of a New Europe between Lical Freeze and Global Dynamics.
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
van Waarden, F. (2007). Paradoxen van Publieke en Private Keuzen en Kanalen. B en M : tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, (pp. 23-32) (10 p.).
van Waarden, F. (2007). Some Clarifications on “Democratic Participation” in Europe. In European Social and Economic Council & Austrian Social Partners (Eds.), The Challenges facing Participatory Democracy in an Enlarged Europe (pp. 70-84) (15 p.). Brussels and Vienna.
van Waarden, F. (2007). Where to find a ‘Demos’ for Controlling Global Risk Regulators? From Private to Public Regulation and Back. In J.C. Graz & A. Noelke (Eds.), Transnational Private Governance and its Limits (pp. 84-97) (14 p.). London and New York: Routledge.
  2007 - Overige resultaten
B.F. van Waarden (07-05-2007). Information, Risk, Power, and Work. A political sociology of the information and control industry. workshop on ‘Privacy and Information: Modes of Regulation’, organized by Andreas Busch and Charles Raab, ECPR Joint Sessions of Workshops.
B.F. van Waarden (14-06-2007). Transnational Private Governance of Risks and its Limits. Connex Workshop on European Risk Governance.
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
Engbersen, G.B.M., Schuyt, K., Timmer, J. & van Waarden, F. (2006). Cultures of Unemployment. A Comparative Look at Long-Term Unemployment and Urban Poverty. (278 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press - Amsterdam Academic Archive, re-publication of original version published in 1993 by Westview Press in Oxford/Colorado.
van Waarden, F. (2006). Less rules, more markets? More markets, less rules?. In M. McConkey & P. Dutil (Eds.), Dreaming of the Regulatory Village; Speaking of the Regulatory State (pp. 52-65) (14 p.). Toronto: The Institute of Public Administration of Canada (IPAC), also on www.smarttape.ca.
Berglund, S.K., Gange, I. & van Waarden, F. (2006). Mass Production of Law. Routinization in the Transposition of European Directives: a Sociological-Institutionalist Account. Journal of European Public Policy, 13 (5), (pp. 692-716) (25 p.).
van Waarden, F. (2006). Meer toezicht en controle leiden paradoxaal genoeg vaak tot minder vertrouwen in de beroepsgroep. In J.C.A. Houdijk (Eds.), Advocatuur en notariaat: tussen profijt en professie (pp. 10-12) (3 p.). Nijmegen: Radboud Universiteit.
van Waarden, F. (2006). Paradoxen van publieke en private keuzen en kanalen. In P. van Toren & e.a. (Eds.), Het overlegmodel op de divan. Een praktijkatelier met wetenschap, beleid en praktijk over de relatie tussen overheid en sociale partners (pp. 62-73) (12 p.). Den Haag: Kabinet van de Minister-President (praktijkatelier Rijksbreed Strategieberaad) & NWO.
van Waarden, F. (2006). Taste,Traditions, and Transactions: The Public and Private Regulation of Food. In C. Ansell & D. Vogel (Eds.), What's the Beef? The Contested Governance of European Food Safety (pp. 35-59) (25 p.). Cambridge (USA): Massachusetts Institute of Technology Press.
van Waarden, F. & Oosterwijk, H.G.M. (2006). Turning Tracks? Path Dependency, Technological Paradigm Shifts, and Organizational and Institutional Change. In J. Hage & M. Meeus (Eds.), Innovation, Science, and Institutional Change. A Research Handbook (pp. 443-464) (22 p.). Oxford: Oxford University Press.
van Waarden, F. (2006). Werk in een wantrouwende wereld. Omvang en oorzaken van een uitdijende controle-industrie. B en M : tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij, 33 (4), (pp. 232-251) (20 p.).
  2006 - Overige resultaten
B.F. van Waarden (13-11-2006). A hydraulics of communicating vessels. Unintended consequences of market liberalization. NWO Conference on 'Shifts in Governance'.
B.F. van Waarden (10-03-2006). De kieskeurige consument. Over economische en politieke keuzevrijheid, keuzemoeheid en keuzeplicht. Utrecht, Symposium Departement Filosofie, Universiteit Utrecht.
B.F. van Waarden (03-07-2006). Een liberaliseringsparadox: leidt liberalisering tot minder vrijheid voor de vrije beroepen? Enkele bedenkingen bij geeffectueerde en geplande 'hervormingen' van de vrije beroepen advocatuur en notariaat. Congres over de vrije beroepen.
B.F. van Waarden (30-06-2006). Liberalism and Bureaucracy: Has the Plaintiff become the Culprit?. Annual Conference of the Society for the Advancement of Socio-Economics.
B.F. van Waarden (07-09-2006). Unintended Effects of a Burgeoning Control Industry. Conference 'Frontiers of Regulation'.
  2005 - Wetenschappelijke publicaties
van Waarden, F. (2005). A Prototypical Institution: Law, Regulation and Innovation. In S. Casper & B.F. van Waarden (Eds.), Institutions and Innovation. A Multidisciplinary Review of the Study of Innovation Systems (pp. 229-262) (34 p.). London: Edward Elgar Publishing.
van Waarden, F. & Casper, S. (2005). Conclusion: Questions for Further Research. In S. Casper & B.F. van Waarden (Eds.), Institutions and Innovation. A Multidisciplinary Review of the Study of Innovation Systems (pp. 265-291) (27 p.). London: Edward Elgar Publishing.
Casper, S. & van Waarden, F. (2005). Institutions and Innovation. A Multidisciplinary Review of the Study of Innovation Systems,. (307 p.). London: Edward Elgar Publishing.
Casper, S. & van Waarden, F. (2005). Introduction: Scanning Literature on Institutions, Organizations, and Innovation. In S. Casper & B.F. van Waarden (Eds.), Institutions and Innovation. A Multidisciplinary Review of the Study of Innovation Systems (pp. 3-18) (16 p.). London: Edward Elgar Publishing.
  2004 - Wetenschappelijke publicaties
van Kersbergen, K. & van Waarden, F. (2004). 'Governance' as a Bridge between Disciplines. Cross-Disciplinary Inspiration regarding Shifts in Governance and Problems of Governability, Accountability, and Legitimacy. European journal of political research, 43, (pp. 143-171) (29 p.).
van Waarden, F. (2004). Het werk van de wever: 250 jaar techniek, organisatie en kwaliteit van de arbeid in de Twentse katoennijverheid. Textielhistorische Bijdragen, 44, (pp. 65-107) (43 p.). issn nummer 1384-0398; uitgave Stichting Textielgeschiedenis ORD 2004.
  2004 - Populariserende publicaties
  2003 - Wetenschappelijke publicaties
Oosterwijk, H.G.M., Rossak, S., Unger, B., Giesecke, S. & van Waarden, F. (2003). Austrian Biotechnology: Where to Find on the Map?. (28 p.). Utrecht: University Utrecht, Bridging ideas and Markets. National System of innovation and the Organization of the Idea-Innovation Chain.
van Waarden, F. (2003). Bouwenquete beperkt bestek. Economisch Statistische Berichten, 88 (jan. 24), (pp. 36-39) (4 p.).
van Waarden, F., Unger, B., Oosterwijk, H.G.M., Kaiser, R. & Schienstock, G. (2003). National Systems of Innovation and Networks in the Idea-Innovation Chain in Science based Industries. (115 p.). Brussels: European Commission.
van Waarden, F. & Lembruch, G. (2003). Renegotiating the Welfare State. Experiences in various European States. London: Routledge.
van Waarden, F. (2003). Some Historical Roots of the Dutch Polder Model. In G. Lehmbruch & F. van Waarden (Eds.), Renegotiating the Welfare State. Experiences in various European States London: Routledge.
Unger, B., Giesecke, S., Rossak, S., Oosterwijk, H.G.M. & van Waarden, F. (2003). Telecommunications and the Austrian Paradox. (52 p.). Utrecht: Utrecht University, Titel rapport: Bridging Ideas and market Systems of Innovation and the Organiation of the Idea-Innovation Chain. Part II. Country-Sector Reports.
  2003 - Overige resultaten
B.F. van Waarden (19-08-2003). Changing Governance Modes in Health, Pensions, and Labor Markets?. Alpbach, Tyrol, Austria, Plenary lecture at the Annual European Forum.
B.F. van Waarden (22-05-2003). Corporatisme vergeleken. Nederland en Belgie. Two organised sessions with Prof. dr. Carl Devos, University of Leuven.
B.F. van Waarden (30-01-2003). Expert Meeting on `A Comparison of Economic Problems in Germany and the Netherlands. SISWO.
B.F. van Waarden (10-12-2003). Lecture on Problemen met de vergelijkbaarheid van concepten en fenomenen in verschillende landen,. University of Leuven, Belgium, Department of Sociology (prof. Swyngedouw).
B.F. van Waarden (29-10-2003). Quality Control and Networks in the Legal Profession. France, Workshop on `Quality Control and Networks in the Legal Profession, with profs. Bruinsma (Utrecht) and Immanuel Lazega (France).
B.F. van Waarden (11-10-2003). Wat is er mis met marktwerking?. The Hague, Lecture at the Algemene Rekenkamer.
B.F. van Waarden (30-05-2003). Workshop of Self-Organization. Workshop of Self-Organisation.
B.F. van Waarden (10-10-2003). Workshop on Innovation. Workshop on Innovation, organized by profs. Jerry Hage (University of Maryland) and Marius Meeus (Utrecht University) and funded by the US Department of Energy.
  2002 - Wetenschappelijke publicaties
van Waarden, F. & Drahos, M. (2002). Courts and (Epistemic) Communities in the Convergence of Competition Policies. Journal of European Public Policy, 9 (6), (pp. 913-934) (22 p.).
van Waarden, F. (2002). Dutch Consociationalism and Corporatism. A Case of Institutional Persistence. In Tom Ertman & Juerg Steiner (Eds.), Consociationalism and Corporatism in Western Europe. Still the Politics of Accommodation? (pp. 44-67) (24 p.). Meppel: Boom.
van Waarden, F. (2002). Institutionen fuer die Zentralisierung und Kontrolle von politischer Macht. In Klaus Schubert & Nils Bandelow (Eds.), Lehrbuch Politikfeldanalyse (pp. 257-288) (32 p.). München: R.Oldebourg.
van Waarden, F. (2002). Introduction. In Gerhard Lehmbruch & Frans van Waarden (Eds.), Renegotiating the Welfare State. Experiences in various Europen States London: Routledge.
van Waarden, F. (2002). Market Institutions as Communicating Vessels: Changes between Economic Coordination Principles as a Consequence of Deregulation Policies. In J. Rogers Hollingworth, Karl H. Mueller & Ellen Jane Hollingworth (Eds.), Advancing Socio-Economics. An Institutionalist Perspective. (pp. 171-212) (42 p.). New York/Oxford: Rowman and Littlefield.
van Waarden, F. & Dotan, H. (2002). Occupational Health and Safety in the EU Member States. Utrecht: AWSB Utrecht.
van Waarden, F. (2002). Privatisering: Macht, Cultuur en Rationaliteit. In H. de Ru (Eds.), Overheid en Markt Den Haag: SDU.
  2002 - Vakpublicaties
van Waarden, F. (2002). Bridging Ideas and Markets. National Systems of Innovation and the Organization of the Idea-Innovation Chain. Part 1: Summary Findings. (230 p.). Utrecht: Utrecht University.
  2001 - Wetenschappelijke publicaties
van Waarden, F. (2001). Bridging Ideas and Markets. National Systems of Innovation and the Organization of the Idea-Innovsation Chain. (321 p.). onbekend: UU Universiteit Utrecht, Draft final report of a project financed by the European Commission.
van Waarden, F., Van der Heijden, P.G.M. & Koning, H. (2001). Een gesloten huis. Rapportage van de bevindingen van het Onderzoek Taxibranche Regio Amsterdam 1985-2000. (133 p.). Amsterdam: Gemeente Amsterdam.
van Waarden, F. (2001). European State formation and its Possible Effects on Associational Governance. Some lessons from the OBI-project. Will BIA-systems become centralized at the EU-level?. In Justin Greenwood (Eds.), The Effectiveness of EU Business Associations (pp. 30-45) (16 p.). Londen: Palgrave.
van Waarden, F. (2001). Grenzen aan privatisering: een nieuwe tragedie van de commons?. In Jet Bussemaker & Rick van der Ploeg (Eds.), Leven na paars? Linkse visies op de derde weg (pp. 115-127) (13 p.). Amsterdam: Prometheus.
van Waarden, F. (2001). Institutions and Innovation: The Legal Environment of Innovating Firms. Organization studies, 22, (pp. 765-795) (30 p.).
van Waarden, F. (2001). Market Institutions as Communicating Vessels. Deregulation and Changes in EconomicGoernance Mechanisms. (52 p.). Florence: European University Institute.
van Waarden, F. & van Kersbergen, K. (2001). Shifts in Governance: Problems of Legitimacy and Accountability. (77 p.). Den Haag: NWO-MAGW, Social Science Research Council, Background Study on the thema 'Shifts of Governance' as Part of the Strategic Plan 2002-2005 of NWO.
  1999 - Wetenschappelijke publicaties
van Waarden, F. & Simonis, J.B.D. (1999). Conclusion. In J.B.D. Simonis & B.F. van Waarden (Eds.), Deregulating Imperfect Markets (pp. 119-124) (6 p.). Amsterdam: Thela.
van Waarden, F. (1999). De institutionele grondslag van gewoonte. In W.E. Bakker & B.F. van Waarden (Eds.), Ruimte rond regels. Reguleringsstijlen vergeleken. Jaarboek 1999 Beleid en Maatschappij. (pp. 340-374) (396 p.). Amsterdam: Boom.
Simonis, J.B.D. & van Waarden, F. (1999). Deregulating Imperfect Markets. (141 p.). Amsterdam: Thela.
van Waarden, F. & Simonis, J.B.D. (1999). Deregulation Policies. In J.B.D. Simonis & B.F. van Waarden (Eds.), Deregulation Imperfect Markets (pp. 7-9) (3 p.). Amsterdam: Thela.
Bakker, W.E. & van Waarden, F. (1999). Discretionaire ruimte bij de formulering en handhaving van regelgeving. In W.E. Bakker & B.F. van Waarden (Eds.), Ruimte rond regels. Reguleringsstijlen vergeleken. Jaarboek 1999 Beleid en Maatschappij. (pp. 13-39) (396 p.). Amsterdam: Boom.
Bakker, W.E. & van Waarden, F. (1999). Discretionaire ruimte bij de formulering en handhaving van regelgeving. In W.E. Bakker & B.F. van Waarden (Eds.), Ruimte rond regels. Stijlen van regulering en beleidsuitvoering vergeleken (pp. 13-39) (26 p.). Amsterdam: Boom.
van Waarden, F. (1999). Elk land zijn eigen trant. In W.E. Bakker & B.F. van Waarden (Eds.), Ruimte rond regels. Reguleringsstijlen vergeleken. Jaarboek 1999 Beleid en Maatschappij. (pp. 303-339) (396 p.). Amsterdam: Boom.
van Waarden, F. (1999). European Harmonization of National Regulatory Styles?. In J. Vervaele (Eds.), Compliance and Enforcement of European Community Law (pp. 95-124) (30 p.). Deventer: Kluwer Law.
Unger, B. & van Waarden, F. (1999). Interest Associations and Economic Growth. A Critique of Mancur Olson's "Rise and Decline of Nations". Review of International Political Economy, 6 (4), (pp. 425-467) (43 p.).
Bakker, W.E. & van Waarden, F. (1999). Ruimte rond regels. Reguleringsstijlen vergeleken. (396 p.). Amsterdam: Boom.
Bakker, W.E. & van Waarden, F. (1999). Ruimte rond regels. Stijlen van regulering en beleidsuitvoering vergeleken. Amsterdam: Boom.
  1999 - Vakpublicaties
van Waarden, F. (1999). Bergcultuur. Economisch Statistische Berichten, 84, (pp. D13) (1 p.).
van Waarden, F. (1999). Conclusion: Towards an Informed Research Program. In S. Casper & B.F. van Waarden (Eds.), Institutions and Innovation. A Programmatic Study (pp. 265-285) (286 p.). Den Haag: Ministerie van Economische Zaken.
Steven, C. & van Waarden, F. (1999). Institutions and Innovation. A Programmatic Study. (286 p.). Den Haag: Ministerie van Economische Zaken.
Casper, S. & van Waarden, F. (1999). Introduction. In S. Casper & B.F. van Waarden (Eds.), Institutions and Innovation. A Programmatic Study (pp. 1-14) (286 p.). Den Haag: Ministerie van Economische Zaken.
van Waarden, F. (1999). Law, Regulation and Innovation. In S. Casper & B.F. van Waarden (Eds.), Institutions and Innovation. A Programmatic Study. (pp. 223-264) (286 p.). Den Haag: Ministerie van Economische Zaken.
  1999 - Overige resultaten
B.F. van Waarden (26-03-1999). National Regulatory Styles in Europe. Maastricht, Cursus voor Europese inspecteurs, European Institute for Public Administration.
B.F. van Waarden (20-01-1999). National regulatory styles in Europe. Maastricht, Cursus voor Europese inspecteurs bij het European Institute for Public Administration..
B.F. van Waarden (20-03-1999). Social and Labor Market Policies in the 1990s in the Netherlands. Toronto, conferentie 'A New Age for Social Democracy? Neoliberalism Confronting the Welfare State - Germany in Comparative Perspective'.
B.F. van Waarden (12-03-1999). Verbaende in Deutschland. Keulen, 50-jarig bestaan van de Bund Deutscher Industrieller.
  1998 - Wetenschappelijke publicaties
van Waarden, F. & Simonis, J.B.D. (1998). Conclusion. In B.F. van Waarden & J.B.D. Simonis (Eds.), Deregulation Disputed. The role of institutions on markets. (pp. 131-136) (154 p.). Utrecht: AWSB, Rapport i.o.v. het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
van Waarden, F. (1998). CPB's New Markets and Old Identities. CPB report (1), (pp. 56-57) (2 p.). Quarterly Review of CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.
van Waarden, F. & Simonis, J.B.D. (1998). Deregulation Disputed. The role of institutions on markets. (154 p.). Utrecht: AWSB, Rapport i.o.v. het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
van Waarden, F. (1998). Deregulation-to-the-Bottom forced by internationalization?. In B.F. van Waarden & J.B.D. Simonis (Eds.), Deregulation Disputed. The role of Institutions on markets. (pp. 35-58) (154 p.). Utrecht: AWSB.
van Waarden, F. (1998). Het Notariaat van Markt naar Staat. Economisch Statistische Berichten, 83 (4163), (pp. 614-615) (2 p.).
van Waarden, F. (1998). Hoe uniek, legitiem en efficient is de Nederlandse overlegeconomie in vergelijkend perspectief?. In X SER (Eds.), 150 Grondwet. Overlegeconomie in een goede Constitutie (pp. 23-81) (59 p.). Den Haag: SER.
van Waarden, F. & Simonis, J.B.D. (1998). Introduction: Deregulation policies. In B.F. van Waarden & J.B.D. Simonis (Eds.), Deregulation Disputed. The Role of institutions on markets (pp. 6-9) (154 p.). Utrecht: AWSB, Rapport i.o.v. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
van Waarden, F. (1998). Less rules, more market? Or are market spontaneous social orders?. In B.F. van Waarden & J.B.D. Simonis (Eds.), Deregulation Disputed. The role of institutions on markets (pp. 19-34) (154 p.). Utrecht: AWSB.
van Waarden, F. (1998). Over burgers en burgers. Commentaar op H.W. de Jong "Meer Markt, Meer Welzijn? Smith versus Schumpeter". Economisch Statistische Berichten, 83 (4156) (16 p.).
van Waarden, F. (1998). Overlegeconomie gaat verder terug dan Grondwet. SER-Bulletin, 38 (8), (pp. 14-17) (4 p.).
Simonis, J.B.D. & van Waarden, F. (1998). Proceedings of the International Conference Institutions, Markets and (Economic) Performance. Volume 1. (444 p.). Utrecht: AWSB.
Simonis, J.B.D. & van Waarden, F. (1998). Proceedings of the International Conference Institutions, Markets and (Economic) Performance. Volume 2. (510 p.). Utrecht: AWSB.
Simonis, J.B.D. & van Waarden, F. (1998). Proceedings of the International Conference Institutions, Markets and (Economic) Performance. Volume 3. (432 p.). Utrecht: AWSB.
van Waarden, F. (1998). Transacties over taxi's. In H.P. Dalen & L. van der Geest (Eds.), Jaarboek 1997/98 van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (pp. 60-68) (9 p.). Rotterdam: ESB, herdruk.
van Waarden, F. (1998). Transacties over taxi's. Economisch Statistische Berichten, 83 (4135), (pp. 28-32) (5 p.).
van Waarden, F. (1998). Vor- und Nachteile zweier Grundtypen van Staat-Wirtschaftsbeziehungen. In X Wirtschaftskammer Oesterreich (Eds.), Bedingungen fur eine erfolgreiche Monetare Union in Europa (pp. 31-42) (12 p.). Wenen.
van Waarden, F. (1998). Zijn appels wel appels? Problemen met de vergelijkbaarheid van begrippen en verschijnselen in diverse landen en mogelijke oplossingen. Sociale wetenschappen, 41 (4), (pp. 97-118) (22 p.).
  1998 - Populariserende publicaties
van Waarden, F. (07-01-1998). Het Californie Effect. Economisch Statistische Berichten, (pp. 3) (1 p.). column.
  1998 - Overige resultaten
B.F. van Waarden (06-03-1998). Afbouw van de verzorgingsstaat? Het werk van Paul Pierson. Inleiding seminar Verzorgingsstaat.
B.F. van Waarden (18-06-1998). compactcursus 'Europese Integratie'. compactcursus 'Europese Integratie'.
B.F. van Waarden (07-05-1998). Covergentie van beleidsterreinen onder invloed van Europese integratie. Bestuurskunde Universiteit Twente, Inleiding en bespreking onderzoeksprogramma 'Europese Integratie'.
B.F. van Waarden (08-09-1998). De Nederlandse politieke cultuur en de wortels van de overlegeconomie. herdenkingscongres Sociaal-Economische Raad ter gelegenheid van de viering van 150 jaar Grondwet in Nederland.
B.F. van Waarden (07-04-1998). De valkuilen van het grootschalig denken. Vedes Trend Congres van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.
B.F. van Waarden (28-09-1998). Diversity of State-Industry Relations. Wenen, Conferentie Oostenrijkse Sociale Partners (Wirtschaftskammer, Arbeitskammer en OeGB).
B.F. van Waarden (11-06-1998). Interview over de operatie Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit. Conferentie Ministerie van Economische Zaken en het tijdschrift Economisch Statistische Berichten.
B.F. van Waarden (30-01-1998). Marktordening, transactiekosten, instituties en recht. Seminar vakgroep Sociologie.
B.F. van Waarden (02-04-1998). Marktwerking en prijsregeling in de bouw. Kurhaus Scheveningen, Jaarvergadering van de Vereniging Grootbedrijf Bouwnijverheid.
B.F. van Waarden (18-05-1998). Mededingingswetgeving en industriepolitiek. Vakgroep Economie/Fac. Rechtsgeleerdheid/Utrecht, College in de cyclus 'Industriele Organisatie'.
B.F. van Waarden (21-04-1998). Mogelijke onvoorziene gevolgen van marktwerking. Vereniging van Economiestudenten ECU/Utrecht, Inleiding en discussie met minister Weijers van Economische Zaken.
B.F. van Waarden (09-09-1998). National Regulatory Styles in Europe. Maastricht, Cursus Carolusprogramma Europese Unie.
B.F. van Waarden (09-12-1998). National Regulatory Styles in Europe. Maastricht, Carolusprogramma van de Europese Unie.
B.F. van Waarden (21-01-1998). Problemen bij vergelijking van politieke en juridische instituties. Seminar Methoden van vergelijkend Onderzoek.
B.F. van Waarden (12-02-1998). Regulering van de taxi-markt. TV, Interview in Zembla.
B.F. van Waarden (29-09-1998). The Organization of Employers' Associations in the Netherlands. Wenen, Wirtschaftskammer Osterreich.
  1997 - Wetenschappelijke publicaties
van Waarden, F. (1997). Erosion der B|rokratie?. Österreichische Zeitschrift für politische Bildung (december), (pp. 54-68) (15 p.).
van Waarden, F., den Hertog, J., Vinke, H. & Wilthagen, T. (1997). Prospects for Safe and Sound Jobs. The Impact of Future Trends on Costs and Benefits of Occupational Health and Safety. (123 p.). Den Haag: VUGA.
van Waarden, F. (1997). Zukunft der Sozialpartnerschaft. Gespraech met Hans Salmutter, President der Gewerkschaft fuer Privat Angestellten. Kurswechsel, 4, (pp. 49-57) (9 p.).
  1997 - Vakpublicaties
van Waarden, F. (1997). Institutions of Socio-Economic Coordination. A European Style?. Onderzoeksrapport (pp. 49-98) (50 p.). Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Onderzoeksrapport geschreven in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
van Waarden, F. (1997). Vakopleiding in de procesindustrie een collectief goed?. In Opleidingsfonds Procesind. OVP (Eds.), Een reisje langs de rijn. Visies op organisatie en financiering van opleiding in de procesindustrie. (pp. 72-91) (20 p.). Haarlem: Opleidingsfonds Procesindustrie OVP.
  1997 - Populariserende publicaties
van Waarden, F. (03-01-1997). "Ventverbod" KNVB funest voor voetbal. De Volkskrant [online]
van Waarden, F. (17-09-1997). Pragmatische tolerantie. Economisch Statistische Berichten, 82 (4120), (pp. 691) (1 p.).
van Waarden, F. (26-11-1997). Uw geld of uw leven. Economisch Statistische Berichten, (pp. 895-895) (1 p.).
  1997 - Overige resultaten
B.F. van Waarden (23-09-1997). Deregulering en Marktwerking. Utrecht, Pvda Jong Socialisten.
B.F. van Waarden (18-10-1997). History of Dutch Business' Interest Associations. org. prof. Richard Griffiths, presentatie op het engelstalige Leidschrift congres over History of Government and Industry Relations in Britain, Germany, and the Netherlands' (org. prof. Richard Griffiths).
van Waarden, F. & Simonis, J.B.D. (1997). Institutions, Markets, and Economic Performance: Deregulation and its Consequences. 11 en 12 december.
B.F. van Waarden (24-01-1997). The "Visible Hand" Vindicated? Concerted Economies and their Performance. Amsterdam, lezing voor de conferentie Social Policy and Economic Performance, georganiseerd door het Ministerie van Sociale Zaken in het kader van het Europese voorzitterschap.
  1996 - Vakpublicaties
van Waarden, F. (1996). Breekt Nederland zijn dijken door?. Jaarboek 1995/96 van de Koninklijke Vereniging voor Staathuishoudkunde Rotterdam: ESB, herdruk oratie.
van Waarden, F. (1996). Institutions of Socio-Economic Coordination: A European Style?/ Instituts de coordination socio-iconomique: Un style ` l'europienne?. Social Policy and Economic Performance, conferentiebundel (pp. 49-98) (50 p.). Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, conferentie in het kader van Nederlands voorzitterschap van de EU op 23-25 jan 1997 in Amsterdam.
van Waarden, F. (1996). Markt, vereniging, staat - en de advocaat. Advocatenblad, 76 (15 aug), (pp. 672-674) (3 p.).
van Waarden, F. (1996). Onzekerheidsreductie als business. Economisch Statistische Berichten, 27 nov, (pp. 967) (1 p.).
van Waarden, F. (1996). Regulation, Competition and Innovation. (72 p.). Den Haag: Unknown Publisher.
  1996 - Populariserende publicaties
van Waarden, F. (16-04-1996). Samen op de bres voor Nederlandse waar. Algemeen Dagblad
van Waarden, F. (16-04-1996). Waterschap zorgt voor droge voeten waar de markt faalt. NRC Handelsblad
  1996 - Overige resultaten
B.F. van Waarden (27-03-1996). De betekenis van de huidige institutionele veranderingen in sociaal-economisch Nederland. Tilburg, Faculteit Economie, KUB.
B.F. van Waarden (09-02-1996). De ethiek van de bedrijfsjurist. UvA, Amsterdam, Conferentie Ethiek en de juridische beroepsgroepen, vereniging voor sociale bestudering van het recht.
B.F. van Waarden (17-10-1996). De praktijk van internationaal vergelijkend onbderzoek. AWSB workshop voor aio's, aansluitend discussie met Harm van Liehout en Trudie Knijn.
B.F. van Waarden (08-11-1996). Instituties en onzekerheidsvermindering. Utrecht, Colloquium onderzoeksprogramma `Arbeidsmarkt en maatschappelijke ongelijkheid', Economisch Instituut/CIAV, Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht.
B.F. van Waarden (14-07-1996). Internationalization and National Institutions of Economic Governance. Geneva, Conferentie Society for the Advancement of Socio-Economics, University of Geneva.
B.F. van Waarden (21-11-1996). Internationalization and the Future of Corporatist Consertation and Cooperative Competition. Utrecht, Conferentie `Globalisation and the New Inequality'.
van Waarden, F. (12-07-1996). lid van Program Commission en organisatie van Round Table Discussion. SASE Conferentie, Society for the Advancement of Socio-Economics (SASE).
B.F. van Waarden (14-06-1996). Market Regulation and Competitiveness in the European Construction Industry. Amsterdam, Internationale conferentie van Euroconstruct, georganiseerd door het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid.
B.F. van Waarden (24-04-1996). Nederland NV. Regulering versus deregulering. Inleiding en discussie met prof.dr. S.K. Kuipers (Economie RUG) en Dr. N. van Hulst (Directeur Marktwerking Min. van EZ). Rijks Universiteit Groningen, Conferentie `Dynamiek in strategie. Een paradox?' van Economische Faculteits Vereniging en Faculteit der Economische Wetenschappen.
B.F. van Waarden (15-06-1996). Policy Implementation in an Integrating Europe. Leipzig, lezing Faculteit Sociologie, Universiteit van Leipzig.
B.F. van Waarden (06-06-1996). Pro voor de PBO. Den Haag, Lezing op hoorzitting PvdA over de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, Tweede kamer der Staten Generaal.
B.F. van Waarden (27-11-1996). Regulering en constitutie van markten. Utrecht, lezing en discussie met dr. Gradus (Min. van EZ) in het kader van lezingencyclus `Marktwerking en deregulering', onderzoekskern `Overheid en markt', AWSB.
B.F. van Waarden (22-11-1996). Round Table Discussion on Globalization and the Future of the Corporatist Welfare State. Utrecht, Conferentie `Globalization and the New Inequality'.
B.F. van Waarden (19-03-1996). Sociaal-economische kanttekeningen bij deregulering. RAI, Amsterdam, Conferentie over Flexibilisering van het NIA en de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsrecht.
B.F. van Waarden (14-10-1996). Staatstaken en monopolies. Kritische kanttekeningen. Lezing en discussie met prof. dr. H.J. de Ru. Utrecht, Conferentie `Privatisering: effectiviteit en legitimiteit' van de AWSB-groep `Recht als instrument en als waarborg'.
B.F. van Waarden (05-07-1996). The Dutch Policy Style from an International Perspective. Utrecht, Lezing Summer School Utrecht University for students of University of Florida.
B.F. van Waarden (15-04-1996). The Dutch Policy Style Under Siege of Globalization. Seminar on Regulation in the Global Economy, Centre for Law and Society, University of California.
B.F. van Waarden (28-06-1996). Zukunft des Wohlfahrsstaates. Frankfurt am Main, Tagung `Kulturpolitik im Wohlfahrsstaat, georganiseerd door Kulturpolitische Gesellschaft, Ev. Akademie Arnoldshain.
  1995 - Wetenschappelijke publicaties
van Waarden, F. (1995). Breekt Nederland zijn dijken door? (verkorte versie van oratie). Economisch Statistische Berichten, 80 (3993), (pp. 52-57) (6 p.).
van Waarden, F. & Unger, B. (1995). Convergence or Diversity? Internationalization and Economic Policy Response. (376 p.). Aldershot: Avebury.
van Waarden, F. (1995). Dynamiek of zenuwachtigheid?. Economisch Statistische Berichten, 80 (4023), (pp. 790-792) (3 p.).
van Waarden, F. (1995). Employers and Employers' Associations. In R. Huiskamp, J. van Hoof & J. van Ruysseveldt (Eds.), Comparative Industrial and Employment Relations (pp. 68-108) (41 p.). Londen, Thousand Oaks, New Delhi: Sage.
van Waarden, F. (1995). Government Intervention in Industrial Relations. In R. Huiskamp, J. van Hoof & J. van Ruysseveldt (Eds.), Comparative Industrial and Employment Relations (pp. 109-133) (25 p.). London, etc.: Sage.
van Waarden, F. (1995). Het schap als maat voor band van maatschappij en staat. Economisch Statistische Berichten, 80 (4028), (pp. 904-907) (4 p.).
van Waarden, F. & Unger, B. (1995). Introduction: an Interdisciplinary Approach to Convergence. In B.F. van Waarden & B. Unger (Eds.), Convergence or Diversity? Internationalization and Economic Policy Response (pp. 1-35) (35 p.). Aldershot: Avebury.
van Waarden, F. (1995). Marktwerking in het openbaar vervoer? Enkele kritische vragen en kanttekeningen bij de rapporten van de Commissies Brokx en De Boer betreffende marktwerking in het openbaar vervoer. (21 p.). Den Haag: Koninklijk Nederlands Vervoer.
van Waarden, F. (1995). Persistence of National Policy Styles: A Study of Their Institutional Foundations. In B.F. van Waarden & B. Unger (Eds.), Convergence or Diversity? Internationalization and Economic Policy Response (pp. 333-372) (376 p.). Aldershot: Avebury.
van Waarden, F. (1995). The Organizational Power of Employers' Associations Compared. Cohesion, Comprehensiveness and Organizational Development. In C. Crouch & F. Traxler (Eds.), Organized Industrial Relations in Europe: What Future? (pp. 45-97) (53 p.). Aldershot: Avebury.
van Waarden, F. (1995). Van kartelparadijs tot oligopolierijk. Economisch Statistische Berichten, 80 (4038), (pp. 1149-1152) (4 p.).
van Waarden, F. (1995). Zal de markt voor openbaar vervoer werken?. Economisch Statistische Berichten, 80 (4026), (pp. 866-872) (7 p.).
  1995 - Vakpublicaties
van Waarden, F. (1995). Flexibele rigiditeiten. Gids voor Personeelsmanagement, 74 (9, sept.), (pp. 43-43) (1 p.).
van Waarden, F. (1995). Marktwerking?. Nederlands Vervoer, 47 (5 mei), (pp. 9-9) (1 p.).
  1995 - Overige resultaten
B.F. van Waarden (19-10-1995). 100 jaar arbeidsverhoudingen. ?, HOVO-lezingencyclus 'Afscheid van de 20ste eeuw' o.l.v. Henk Becker.
B.F. van Waarden (19-09-1995). Belangenverstrengeling. Apeldoorn, Inleiding, Verzekeringskamer Apeldoorn.
B.F. van Waarden (08-12-1995). Comparative Regulatory Styles. Keulen, Paper presentatie jaarlijkse bijeenkomst Deutsche Vereinigung f|r politische Wissenschaft, Arbeitskreis f|r Europdische Integration, Max Planck Institut f|r Gesellschaftsforschung.
B.F. van Waarden (17-10-1995). Concurrentie en monopolie in het sociaal-economisch overleg in de bouwnijverheid. Nieuwegein, NSPD-dag.
B.F. van Waarden (10-05-1995). Deregulering en privatisering. Jaarvergadering Bestuur van de vereniging Koninklijk Nederlands Vervoer.
B.F. van Waarden (06-12-1995). Deregulering van de taxi-branche. RAI Amsterdam, Lezing op jaarlijkse taxidag van de Vereniging Koninklijk Nederlands Vervoer.
B.F. van Waarden (06-04-1995). Discussie over de PBO t.b.v. het IVA-rapport over de PBO. Utrecht.
B.F. van Waarden (01-12-1995). Discussie over rapport 'Vergunningverlening door de Rijksoverheid'. Den Haag, Discussie over rapport 'Vergunningverlening door de Rijksoverheid', Rekenkamer.
B.F. van Waarden (17-11-1995). Economische resultaten van marktordening door de PBO. Congres 'De toekomst van de PBO' georganiseerd door 'Economische Statistische Berichten'.
van Waarden, F. (24-01-1995). Lezing over 'Organizational precondictions for excellent research. A study of Nobel Prize winners. Lezing van Prof.dr. J. Rogers Hollingsworth, University of Madison, Wisconsin.
B.F. van Waarden (13-06-1995). Minder regels, meer markt in het vrije beroep. Kasteel Oud-Wassenaar, Wassenaar, Jaarvergadering Raad voor het Vrije Beroep.
B.F. van Waarden (22-02-1995). National Regulatory Styles. Stanford University, California, Lezing voor het Scancor Centre for Organizational Studies, prof.dr. James March.
B.F. van Waarden (06-07-1995). Ondernemingsorganisaties en regulering. Haarlem, Studium Generale, Algemene Werkgevers Vereniging.
B.F. van Waarden (05-10-1995). Regulering en onzekerheidsreductie op markten. Den Haag, Discussie over 'regulering en onzekerheidsreducties op markten', WRR.
B.F. van Waarden (06-10-1995). Zelfregulering door branche-organisaties als vorm van flexibele rigiditeit. Den Haag, Teppema Clientendag, Secretariatenburo Teppema, Moret en Young.
  1994 - Wetenschappelijke publicaties
van Waarden, F. & Unger, B. (1994). Interest Associations and Economic Growth: A Critique of Manour Olson's 'Rise and Decline of Nations'. (49 p.). Unknown Publisher.
van Waarden, F. (1994). Is European Law a Threat to Associational Governance?. In V. Eichener & H. Voelzkow (Eds.), Europdische Integration und verbanliche Interessenvermittlung Bochum: Metropolis Verlag.
  0 - Overige resultaten
B.F. van Waarden (0). Commentaar op studie `Arbeidsverhoudingen en economische prestaties in Nederland en Spanje'.
B.F. van Waarden (0). Commentaar op studie `Workers' Interest, Companies' Strategies and Trade Union Perspectives' en voorzitten van de discussie.
B.F. van Waarden (0). Consociationalism and economic performance in the Netherlands.
B.F. van Waarden (0). Deelname `Round Table Discussion on Institutionalism', georganiseerd door Rogers Hollingsworth (Wisconsin) en Jerald Hage (Univ. of Maryland).
B.F. van Waarden (0). Diversity of National Regulatory Styles and the Enforcement of Community Law.
B.F. van Waarden (0). Does deregulation produce lawyerocracy?.
B.F. van Waarden (0). Does Deregulation produce Lawyerocracy? Regulation and Litigation as Alternative Institutions for Reduction of Uncertainty in Economic Transactions. A Comparison of Legal Systems in the US, UK, France, and the Netherlands.
B.F. van Waarden (0). Does Deregulation produce Lawyerocracy? Regulation and Litigation as Alternative Institutions for Reduction of Uncertainty in Economic Transactions. A Comparison of Legal Systems in the US, UK, France, and the Netherlands.
B.F. van Waarden (0). Does Deregulation produce Lawyerocracy? Regulation and Litigation as Alternative Institutions for Reduction of Uncertainty in Economic Transactions. A Comparison of Legal Systems in the US, UK, France, and the Netherlands.
B.F. van Waarden (0). Inleiding, introductie van het onderwerp `Stijlen van beleidsimplementatie'.
B.F. van Waarden (0). Institutional requirements for effective socio-economic policymaking at the national level.
B.F. van Waarden (0). More Market, Less Rules.
B.F. van Waarden (0). National Styles of Worker Protection.
B.F. van Waarden (0). Uitvoerig commentaar op onderzoeksresultaten.
B.F. van Waarden (0). voorzitten, uitleiden en afsluitend forum leiden.
B.F. van Waarden (0). Whither the Nation-State? Regulation and Litigation as alternative institutions for reduction of uncertainty in economic transactions.
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-03-28 21:33:20
Project:
BEUCITIZEN
01-05-2013 tot 01-05-2017
Algemene projectbeschrijving 

Postdoctoral research:


Guilds and local citizenship have suffered bad press over the last two centuries, as monopolists (or monopsonists)  tried  to capture  rents  on protected  markets  for raw materials,  labour  and consumer products. This paradigm is now under scrutiny and being revised, not least because there is enough evidence to suggest that the strict rules were not necessarily stringently applied. The parallels  with modern  practice  come to mind. Historical  studies  can help us to unravel the underlying mechanisms of such behaviour and weigh the costs and benefits of systems of protected  interests,  which are an important  dimension  of citizenship.  A systematic  and comparative study of who gained access, first to apprenticeship  and subsequently  to membership  of guilds, can build on much important research that has been undertaken over the past 25 years in various European countries.

Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - EU
Projectleden
Overige projectleden:
  • prof dr Martin Seeleib-Kaiser

My interests are in phenomena at the boundaries of politics, economics, law and history, seen through the eyes of a sociologist, i.e. political sociology, economic sociology, and sociology of law. Currently the main focus is on the governance of markets, regulation and political institutions. Among others I am interested in the intended and unintended effects of market liberalization on market governance institutions, in particular more indirect consequences, such as increases in the importance of other governance mechanisms as litigation and case law, private certification and associational self-regulation, rigid rule enforcement by new regulatory agencies, and internal bureaucracy in both public and private organizations.
Earlier on I have published on labor relations, co-determination, history of technology, textile industry, industrial policy, collective action, business associations, corporatism, state-industry relations, innovation, comparison of legal systems, epistemic communities, European integration, notably transposition of European directives in national law.

Gegenereerd op 2017-03-28 21:33:20Cursussen

Als Fellow aan het internationale honors University College Utrecht:

  1. POL31 Comparative Political Institutions
  2. POL32 The Politics of Economic Regulation
  3. POL35 Public Policy Studies
  4. SOC31 Comparative Studies of Organizations
  5. SOC34 The Sociology of Value and Money
Gegenereerd op 2017-03-28 21:33:20
Nevenfuncties

Geen betaalde nevenfuncties

Pro Deo:

- Lid Steering Committee Standing Group on Regulatory Governance, European Consortium for Political Research (ECPR)

- Lid Redactieraad Wiley-Blackwell's tijdschrift 'Regulation and Governance'

- Co-coordinator Network L 'Regulation and Governance' van de Society for the Advancement of Socio-Economics (SASE)

Gegenereerd op 2017-03-28 21:33:20
Volledige naam
prof. dr. B.F. van Waarden Contactgegevens
College Hall (F)

Campusplein 1
Kamer -
3584 ED  UTRECHT

Martinus J. Langeveldgebouw

Heidelberglaan 1
Kamer BUILDING L
3584 CS  UTRECHT

Telefoonnummer afdeling 030 253 9900
Martinus J. Langeveldgebouw

Heidelberglaan 1
Kamer -
3584 CS  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 4700
College Hall (F)

Campusplein 1
Kamer -
3584 ED  UTRECHT

College Hall (F)

Campusplein 1
Kamer BUILDING L
3584 ED  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 4820
Telefoonnummer afdeling 030 253 9900
College Hall (F)

Campusplein 1
Kamer BUILDING L
3584 ED  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 4820
Telefoonnummer afdeling 030 253 9900
College Hall (F)

Campusplein 1
Kamer BUILDING L
3584 ED  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 4820
Telefoonnummer afdeling 030 253 9900

University College,

Building Locke, Room Kk (1st floor)

Campusplein 1,

3584 ED Utrecht 

Gegenereerd op 2017-03-28 21:33:20
Laatst bijgewerkt op 11-11-2015