"We leven in Nederland samen met miljoenen mensen en met een nog groter aantal dieren. Dat vraagt voortdurend om afwegingen en discussie. Ethiek is daarbij belangrijk om zorgvuldig met mens, dier en milieu om te gaan." 

 

In ons onderzoek richten we ons op dieren in diverse contexten. Samen met mijn team kijken we, bijvoorbeeld, naar dieren in dierplagen, in de natuur en de landbouw, maar ook naar dieren die we hebben voor gezelschap of inzetten voor onderzoek. We leven met heel veel dieren samen. Dat gaat vaak goed en vinden we belangrijk. Toch roept onze omgang met dieren ook steeds vaker vragen op. Het gaat dan om vragen zoals, "Zijn er grenzen aan de inzet van dieren?" "Hoe ver mag je dieren aanpassen aan onze wensen?" of  "Hoe ga je om met leven en dood van dieren?" In alle gevallen draait ons onderzoek om het inzichtelijk maken en analyseren van de morele achtergrond van deze vragen en - vaak samen met mensen uit de praktijk - om te zoeken naar concrete antwoorden.

 

Franck L.B. Meijboom is hoogleraar Sustainable Animal Stewardship. Hij studeerde theologie en ethiek aan de universiteiten van Utrecht (NL) en Aberdeen (UK). Vanuit zijn leerstoel is hij verbonden aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en werkzaam bij het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij Hoofd van het Centre for Sustainable Animal Stewardship (www.CenSAS.org) en Departementshoofd van het Departement Population Health Sciences. 

Leeropdracht
Sustainable Animal Stewardship