Prof. dr. Frank van Eekeren

Prof. dr. Frank van Eekeren

Hoogleraar
Sport en Society
030 253 9178
f.j.a.vaneekeren@uu.nl

Frank van Eekeren (1972) is als hoogleraar Sport & Society verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. 

Frank heeft zich gespecialiseerd in de maatschappelijke betekenis en organisatie van de sport. Centrale thema's zijn:

  • publieke waardecreatie in en door sportorganisaties;
  • goed bestuur en integriteit in sportorganisaties;
  • criminele infiltratie in de sport;
  • maatschappelijke impact van sport evenementen;

Hij promoveerde op het proefschrift ‘De Waardenvolle Club’, waarin hij een nieuw ideaaltype (voetbal)organisatie introduceert. 

Recent verscheen het open access boek 'Good Governance in Sport, Critical Reflections' bij Routledge, dat hij samenstelde met Arnout Geeraert.

Van 2019 tot 2022 was hij tevens lector Impact of Sport aan De Haagse Hogeschool.

Momenteel revalideert Frank van Eekeren van hersenletsel en is hij niet bereikbaar.