Prof. dr. Eva Jaspers

Sjoerd Groenmangebouw
Padualaan 14
Kamer C2.17
3584 CH Utrecht

Prof. dr. Eva Jaspers

Universitair hoofddocent
Sociologie
030 253 4481
e.jaspers@uu.nl

Eva Jaspers is Hoogleraar Sociologie en lid van de Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology Onderzoekschool (ICS) van de Universiteit Utrecht en van het transdiciplinaire programma SCOOP. Haar onderzoeksinteresses bevinden zich op het snijvlak van netwerken, diversiteit en ongelijkheid. Ze doet onderzoek naar negatieve relatiesin netwerken; etnische ongelijkheid; genderrollen; genderongelijkheid; interetnisch contact en attitudes; seksualiteit; en politieke sociologie. Ze heeft meerdere grootschalige dataverzamelingen beheerd en ontving verschillende subsidies van NWO en de Volkswagen Stiftung, waaronder een Verniewingsimpuls VENI, en een Aspasia. Ze is betrokken bij meerdere internationale onderzoeksprojecten, bijvoorbeeld omtrent netwerk interventies om polarisatie tegen te gaan (INCLUSIVITY) en onderzoek naar de transitie naar ouderschap voor paren van hetzelfde geslacht (GENPARENT). 

Eva Jaspers valt onder de ICS Onderzoekslijn Migratie en Sociale Stratificatie.