prof. dr. Ed Elbers
e.elbers@uu.nl
Gegenereerd op 2017-06-28 05:27:47


Alle publicaties
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
Elbers, Egmond & de Haan, Mariette (2014). Parent-teacher conferences in Dutch culturally diverse schools - Participation and conflict in institutional context. Learning, Culture and Social Interaction, 3 (4), (pp. 252-262) (11 p.).
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
Elbers, E.P.J.M., Rojas-Drummond, S & van de Pol, J.E. (2013). Conceptualising and grounding scaffolding in complex educational contexts. Learning, Culture and Social Interaction, 2 (1), (pp. 1-2) (2 p.).
Biro, L.J.A., Elbers, E.P.J.M. & de Haan, M.J. (2013). Key Words and the Analysis of Exploratory Talk. European Journal of Psychology of Education, 28 (4), (pp. 1397-1415) (19 p.).
van de Pol, J.E. & Elbers, E.P.J.M. (2013). Scaffolding student learning: A microanalysis of teacher-student interaction. Learning, Culture and Social Interaction, 2 (1), (pp. 32-41) (10 p.).
de Haan, A.K.E., Hoofs, H., Elbers, E.P.J.M. & Leseman, P.P.M. (2013). Targeted versus mixed preschools and kindergartens. Effects of class composition and teacher-managed activities on disadvantaged children’s emergent academic skills. School Effectiveness and School Improvement, 24 (2), (pp. 177-194) (18 p.).
Knezic, D., Elbers, E.P.J.M., Wubbels, Th. & Hajer, M. (2013). Teachers' education in socratic dialogue: Some effects on teacher–learner interaction. Modern Language Journal, 97 (2), (pp. 490-505) (16 p.).
  2013 - Vakpublicaties
Elbers, E.P.J.M. (2013). Iedere les een Nederlandse taalles? Taal- en vakonderricht in het beroepsonderwijs. Levende Talen Tijdschrift, 14 (4), (pp. 14-28) (15 p.).
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
Elbers, E.P.J.M. (2012). Iedere les een taalles? Taalvaardigheid en vakonderwijs in het (v)mbo. De stand van zaken in theorie en onderzoek. (143 p.). Utrecht en Den Haag: Universiteit Utrecht en PROO.
de Haan, M.J., Elbers, E.P.J.M. & Wissink, I.B. (2012). Parent-teacher conversations. The dialogic nature of culturally diverse pedagogies. In M.B. Ligorio & M. César (Eds.), Interplays between dialogical learning and dialogical self (pp. 253-290) (38 p.). Charlotte, NC: Information Age Publishers.
Scheele, A.F., Leseman, P.P.M., Mayo, A.Y. & Elbers, E.P.J.M. (2012). The relation of home language and literacy to three-year-old children’s emergent academic language in narrative and instruction genres. Elementary School Journal, 112 (3), (pp. 419-444) (26 p.).
  2012 - Overige resultaten
Elbers, E.P.J.M. (28-03-2012). De taal van het leren. (20 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht, Afscheidsrede hoogleraar sociale wetenschappen in het bijzonder vraagstukken van communicatie, cognitie en cultuur aan de Universiteit Utrecht faculteit Sociale Wetenschappen.
  2011 - Vakpublicaties
de Haan, A.K.E., Leseman, P.P.M. & Elbers, E.P.J.M. (2011). Pilot gemengde groepen. Utrecht: Universiteit Utrecht, Onderzoeksrapportage.
Elbers, E.P.J.M. (2011). Spel in de theorie van Piaget. In D. van der Aalsvoort (Eds.), Van spelen tot serious gaming. Spel en spelen in de pedagogische praktijk. (pp. 49-60) (12 p.). Leuven: Acco.
  2011 - Overige resultaten
E.P.J.M. Elbers (30-08-2011). Scaffolding and teachers’ use of questions. A conversation analysis of questions in explanations. Paper presented at 14th conference of the European Association for Research in Learning and Instruction.
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
Noordegraaf, M., van Nijnatten, C.H.C.J. & Elbers, E.P.J.M. (2010). Assessing and displaying suitability for adoptive parenthood. A conversation analysis of relationship questions and answers. Text and Talk, 30 (3), (pp. 289-309) (21 p.).
de Haan, M.J., Keizer, R. & Elbers, E.P.J.M. (2010). Ethnicity and student identity in schools. An analysis of official and unofficial talk in multi-ethnic classrooms. European Journal of Psychology of Education, 25 (2), (pp. 176-191) (16 p.).
Elbers, E.P.J.M. (2010). Learning and social interaction in culturally diverse classrooms. In K. Littleton, C. Wood & J. Kleine Staarman (Eds.), International Handbook of Psychology in Education (pp. 277-318) (42 p.). Bingley, UK: Emerald.
Knezic, D., Elbers, E.P.J.M., Hajer, M. & Wubbels, Th. (2010). The Socratic Dialogue in teacher education. Teaching and Teacher Education, 26, (pp. 1104-1111) (8 p.).
  2010 - Vakpublicaties
Elbers, E.P.J.M. (2010). Hoe zeker weten we dat taalgericht vakonderwijs ook werkt?. In S. Vanhooren & A. Mottart (Eds.), Vierentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands (pp. 319-323) (5 p.). Gent: Academia Press.
  2010 - Overige resultaten
E.P.J.M. Elbers (13-10-2010). Cultural diversity in Dutch classrooms. Social interaction and learning. Luxembourg, Talk at University of Luxembourg.
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
Noordegraaf, M., van Nijnatten, C.H.C.J. & Elbers, E.P.J.M. (2009). Assessing candidates for adoptive parenthood. Institutional re-formulations of biographical notes. Children and Youth Services Review, 31 (1), (pp. 89-96) (8 p.).
de Haan, M.J. & Elbers, E.P.J.M. (2009). From research to practice. What the study of multiethnic classrooms has to offer. In M. César & K. Kumpulainen (Eds.), Social interactions in multicultural settings (pp. 171-202) (32 p.). Rotterdam/Taipei: Sense Publishers.
Noordegraaf, M., van Nijnatten, C.H.C.J. & Elbers, E.P.J.M. (2009). How social workers start to assess the suitability of prospective adoptive parents. Research on Language and Social Interaction, 42 (3), (pp. 276-298) (23 p.).
  2009 - Vakpublicaties
Elbers, E.P.J.M. (2009). Ontwikkeling, communicatie en cultuur -- ook voor de toekomst een veelbelovend onderwerp. In W. Koops & J.C. Bos (Eds.), Kroniek van de Nederlandstalige ontwikkelingspsychologie (pp. 81-90) (10 p.). Amsterdam: SWP.
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
Noordegraaf, M., van Nijnatten, C.H.C.J. & Elbers, E.P.J.M. (2008). Assessing suitability for adoptive parenthood. Hypothetical questions as part of ongoing conversation. Discourse Studies, 10 (5), (pp. 655-672) (18 p.).
de Haan, M.J. & Elbers, E.P.J.M. (2008). Diversity in the construction of modes of collaboration in multiethnic classrooms. Continuity and discontinuity of cultural scripts. In B. van Oers, W. Wardekker, E. Elbers & R. van Veer (Eds.), The transformation of learning. Advances in cultural-historical activity theory (pp. 219-241) (23 p.). Cambridge University Press.
Noordegraaf, M., van Nijnatten, C.H.C.J. & Elbers, E.P.J.M. (2008). Future talk: Discussing hypothetical situations with prospective adoptive parents. Qualitative Social Work, 7 (3), (pp. 310-329) (20 p.).
Elbers, E.P.J.M. & de Haan, M.J. (2008). Gesprekken over woordbetekenissen tijdens rekenlessen in multi-etnische klassen. Pedagogische Studien, 85 (5), (pp. 342-358) (17 p.).
Elbers, E.P.J.M., Hajer, M., Jonkers, M.D.J., Koole, A.J. & Prenger, J. (2008). Instructional dialogues: Participation in dyadic interactions in multicultural classrooms. In J. Deen, M Hajer & A.J. Koole (Eds.), Interaction in two multicultural mathematics classrooms. Mechanisms of inclusion and exclusion (pp. 139-170) (32 p.). Amsterdam: Aksant.
Elbers, E.P.J.M. (2008). Learning in social settings: Challenges for sociocultural and activity theory. In B. van Oers, W. Wardekker, E. Elbers & R. van Veer (Eds.), The transformation of learning. Advances in cultural-historical activity theory (pp. 289-293) (5 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
Van Oers, B., Wardekker, W., Elbers, E.P.J.M. & Van der Veer, R. (2008). The transformation of learning. Advances in cultural-historical activity theory. (401 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
Elbers, E.P.J.M. (2008). Zwischen Multikulturalität und Integration. Erfahrungen mit kultureller Diversität in niederländischen Schulen. In I. Dirim, K. Hauenschild, B. Lütje-Klose, J.M. Löser & I. Sievers (Eds.), Ethnische Vielfalt und Mehrsprachigkeit an Schulen. Beispiele aus verschiedenen nationalen Kontexten (pp. 107-118) (12 p.). Frankfurt a.M.: Brandes und Apsel.
  2008 - Vakpublicaties
Elbers, E.P.J.M. (2008). Leren door interactie. Patronen van samenwerking tussen leerlingen. In D. de Haan & E. Kuiper (Eds.), Leerkracht in beeld. Ontwikkelingsgericht onderwijs: theorie, onderzoek en praktijk (pp. 78-85) (8 p.). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
Elbers, E.P.J.M. (2008). Lev Semjonovitch Vygotsky (1896-1934). Wegbereider van de zone van de naaste ontwikkeling. In T Kroon & B Levering (Eds.), Grote pedagogen in klein bestek (pp. 191-195) (5 p.). Amsterdam: SWP.
Elbers, E.P.J.M. (2008). Lev Vygotsky. Wegbereider van 'de zone der naaste ontwikkeling'. Pedagogiek in Praktijk, 14 (2), (pp. 42-45) (4 p.).
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
Albada, A., Elbers, E.P.J.M. & Visser, C. (2007). Patient education in Western European hospitals. A comparison of the Netherlands, Flanders and England. Patient Education and Counseling, 66 (1), (pp. 4-10) (7 p.).
  2007 - Overige resultaten
E.P.J.M. Elbers (26-03-2007). Measuring the quality of talk?. Britisch-Dutch meeting on Improving learning in small groups.
Elbers, E.P.J.M., de Haan, M.J. & Keizer, R. (28-08-2007). 'On task' and 'off task' conversations of students in ducth multi-ethnic classrooms, 12th conference of the European Association for Research in Learning and Instructions (EARLI). 12th EARLI conference.
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
van Nijnatten, C.H.C.J., Elbers, E.P.J.M. & van den Bogaard, M.R.J. (2006). Complaining or not complaining? Reasoning about conflicts of juvenile inhabitants of residential care. The Journal of social welfare law, 28 (3-4), (pp. 307-320) (13 p.).
Noordegraaf, M., van Nijnatten, C.H.C.J. & Elbers, E.P.J.M. (2006). Wat zou je doen als ...? Gesprekken over opvoeding met aspirant adoptiefouders. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 76 (2), (pp. 87-100) (13 p.).
  2006 - Vakpublicaties
van Nijnatten, C.H.C.J. & Elbers, E.P.J.M. (2006). Communicatie in orthopedagogische situaties. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 45, (pp. 103-115) (12 p.).
Noordegraaf, M., van Nijnatten, C.H.C.J. & Elbers, E.P.J.M. (2006). Discussing future pedagogic practices in the adoption assessment process. In T Koole, J. Nortier & B. Tahitu (Eds.), Articles of 5th Sociolinguistic Conference (pp. 377-391) (15 p.). Delft: Eburon.
  2006 - Overige resultaten
E.P.J.M. Elbers (08-11-2006). Collaboration and learning in multicultural classrooms in the Netherlands. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Departametno de Investigaciones Educativas, Mexico City, Voordracht.
E.P.J.M. Elbers (07-11-2006). Dyadic interactions in multicultural classrooms. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Departamento de Investigaciones Educativas, Mexico City, voordracht.
E.P.J.M. Elbers (11-05-2006). Leren in klasse-interactie. Waar gaat het ook alweer om?. Rotterdam, Landelijke werkconferentie Platform Taalgericht Vakonderwijs.
E.P.J.M. Elbers (06-11-2006). Teaching exploratory talk in multicultural classrooms in the Netherlands. Universidad Autónoma de Mexico, Mexico City, Voordracht.
  2005 - Wetenschappelijke publicaties
de Haan, M.J. & Elbers, E.P.J.M. (2005). Collaboration patterns in a multi-ethnic classroom in the Netherlands. Differences in the reconstruction of institutional norms and ethnicity. In W. Herrlitz & R. Maier (Eds.), Dialogues in and around multicultural schools (pp. 265-282) (17 p.). Tubingen: Niemeyer Verlag.
Elbers, E.P.J.M., Hajer, M., Jonkers, M. & Prenger, J. (2005). Instructive dialogues: Participation in dyadic interactions in multicultural classrooms. In W. Herrlitz & R. Maier (Eds.), Dialogues in and around multicultural schools (pp. 249-264) (15 p.). Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
de Haan, M.J. & Elbers, E.P.J.M. (2005). Peer tutoring in a multi-ethnic classroom in the Netherlands: A Multi-perspective analysis of diversity. Comparative Education Review, 49 (3), (pp. 365-388) (23 p.).
de Haan, M.J. & Elbers, E.P.J.M. (2005). Reshaping diversity in a local classroom: Communication and identity issues in multicultural schools in the Netherlands. Language and Communication, 25, (pp. 315-333) (18 p.).
Elbers, E.P.J.M. & de Haan, M.J. (2005). The construction of word meaning in a multicultural classroom. Mediational tools in peer collaboration during mathematics lessons. European Journal of Psychology of Education, 20 (1), (pp. 45-59) (14 p.).
Abreu, G. & Elbers, E.P.J.M. (2005). The social mediation of learning in multi-ethnic schools. European Journal of Psychology of Education, 20 (1), (pp. 3-11) (9 p.).
  2005 - Overige resultaten
E.P.J.M. Elbers (18-05-2005). Culture, knowledge and talk. University of Bristol, UK, Centre for Culture, Learning, Identity and Organisations (CLIO).
E.P.J.M. Elbers (31-05-2005). De constructie van woordbetekenissen door leerlingen tijdens rekenlessen in multiculturele klassen. Utrecht, Lezing in het kader van de reeks Utrechtse Communicatiestudies.
E.P.J.M. Elbers (18-05-2005). Learning through collaboration in multi-ethnic classes in the Netherlands. University of Bristol, UK, Graduate School of Education.
E.P.J.M. Elbers (15-07-2005). Sprache und Zusammenarbeit in multikulturellen Klassen in den Niederlanden. Ergebnisse einer empirischen Untersuchung. Universität Hannover, Lezing: Fachbereich Erziehungswissenschaften.
  2004 - Wetenschappelijke publicaties
Elbers, E.P.J.M. (2004). Conversational asymmetry and the child's perspective in developmental and educational studies. International Journal of Disability, Development and Education, 51 (2), (pp. 201-215) (15 p.).
Elbers, E.P.J.M. & de Haan, M.J. (2004). Dialogic learning in the multi-ethnic classroom. Cultural resources and modes of collaboration. In J. van der Linden & P. Renshaw (Eds.), Dialogical Perspectives on Learning, Teaching and Instruction (pp. 17-43) (27 p.). Dordrecht: Kluwer.
de Haan, M.J. & Elbers, E.P.J.M. (2004). Minority status and culture: local constructions of diversity in a classroom in the Netherlands. Intercultural Education, 15 (4), (pp. 441-453) (13 p.).
Elbers, E.P.J.M. & de Haan, M.J. (2004). The construction of word meaning in a multicultural classroom. Talk and collaboration during mathematics lessons. In M. Mariotti (Eds.), Proceedings of the Third Conference of the European Society for Research in Mathematics Education Pisa, Italy: Pisa University Press.
  2004 - Overige resultaten
E.P.J.M. Elbers (20-04-2004). Culturele modellen voor leren en onderwijzen. Utrecht, Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs.
Elbers, E.P.J.M. & de Haan, M.J. (2004). De constructie van woordbetekenissen in multiculturele klassen. Onderwijs Research Dagen.
E.P.J.M. Elbers (01-12-2004). Leren en interactie in multiculturele klassen. Utrecht, Actualiteitencollege opleidingen Pedagogiek en Onderwijskunde, Universiteit Utrecht.
E.P.J.M. Elbers (26-05-2004). Samenwerking in de multiculturele klas. Leiden, Voordracht op de studiemiddag 'In gesprek over taalbeleid', Onderwijs Advies Gemeente Leiden.
E.P.J.M. Elbers (17-11-2004). Social interaction and learning in multicultural schools in the Netherlands. Oxford, Oxford Brookes University, School of Social Sciences and Law.
E.P.J.M. Elbers (27-01-2004). Sprache und Interaktion in multikulturellen Klassen. Zürich, Universität Zürich, Pedagogisches Institut.
  2003 - Wetenschappelijke publicaties
Elbers, E.P.J.M. (2003). Classroom interaction as reflection. Learning and teaching in a community of inquiry. Educational Studies in Mathematics, 54, (pp. 77-99) (23 p.).
Elbers, E.P.J.M. & de Haan, M.J. (2003). Samenwerking in de multiculturele klas. Culturele normen en samenwerkingspatronen. Pedagogische Studien, 79 (6), (pp. 449-465) (17 p.).
van den Bogaard, M.R.J., Elbers, E.P.J.M. & van Nijnatten, C.H.C.J. (2003). Waarom tehuisjongeren (g)een klacht indienen. De rol van denkpatronen. Kind en adolescent, 24, (pp. 64-76) (13 p.).
  2003 - Vakpublicaties
Elbers, E.P.J.M. (2003). boekbespreking. Pedagogiek, 23, (pp. 254-256) (3 p.).
Elbers, E.P.J.M. & de Haan, M.J. (2003). Interculturele communicatie op de basisschool. Gesprekken over woordbetekenissen in de rekenles. Moer, 2, (pp. 54-62) (9 p.).
Elbers, E.P.J.M. & de Haan, M.J. (2003). Leren door samenwerking in een multiculturele klas. Zone : tijdschrift voor ontwikkelingsgericht onderwijs, 2 (2), (pp. 7-11) (5 p.).
de Haan, M.J. & Elbers, E.P.J.M. (2003). Samenwerkend leren. Zone : tijdschrift voor ontwikkelingsgericht onderwijs, 2 (2), (pp. 4-6) (3 p.).
Elbers, E.P.J.M. & de Haan, M.J. (2003). The construction of word meaning in a multicultural classroom. Talk and collaboration during mathematics lessons. In G. de Abreu & N. Gorgorio (Eds.), Proceedings of the third Conference on Educational Research in Mathematics Education (CERME3)
  2003 - Overige resultaten
E.P.J.M. Elbers (18-06-2003). Die Konstruktion von Wortbedeutungen in einer multikulturellen Klasse. Universität Hamburg, Fachbereich Erziehungswissenschaft.
E.P.J.M. Elbers (02-07-2003). Lernen und Zusammenarbeit in multikulturellen Klassen. Berlijn, Technische Universität, Fachbereich Klinische, Gesundheits- und Entwicklungspsychologie.
E.P.J.M. Elbers (25-03-2003). Sprache und Mathematiklernen in der multikulturellen Klasse. Berlijn, Max Planck Institut für Bildungsforschung.
  2002 - Wetenschappelijke publicaties
Oers, B., Wardekker, W., Blom, S., Elbers, E.P.J.M., Pompert, B. & Veer, R. (2002). Dealing with diversity. Book of abstracts. Fifth Congress of the International Society for Cultural Research and Activity Theory. (496 p.). Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam.
Tates, K., Elbers, E.P.J.M., Meeuwesen, L. & Bensing, J. (2002). Doctor-parent-child relationships: A 'pas de trois'. Patient Education and Counseling, 48, (pp. 5-14) (10 p.).
Tates, K., Meeuwesen, L., Elbers, E.P.J.M. & Bensing, J. (2002). 'I have come for his throat': Roles and identities in doctor-parent-child communication. Child Care Health and Development, 28, (pp. 109-116) (8 p.).
Elbers, E.P.J.M. (2002). Interculturele pedagogiek. Een verkenning. (44 p.). onbekend: CERES (UU FSS).
Tates, K., Meeuwesen, L., Bensing, J. & Elbers, E.P.J.M. (2002). Joking or decision-making? Affective and instrumental behaviour in doctor-parent-child communication. Psychology and Health, 17, (pp. 281-295) (15 p.).
Koole, T., Elbers, E.P.J.M., Hajer, M., Jonkers, M.D.J. & Prenger, J. (2002). Leerzame tweegesprekken: individuele begeleiding in multiculturele klassen. Pedagogiek, 2 (22), (pp. 159-171) (13 p.).
van Eerde, H.A.A., Jonkers, M. & Elbers, E.P.J.M. (2002). Participatie en interactie in de multiculturele wiskundeles. In Keijzer, R. & Uittenbogaard, W. (Eds.), Interactie in het rekenwiskundeonderwijs (pp. 123-140) (18 p.). Utrecht: Freudenthal instituut.
  2002 - Overige resultaten
E.P.J.M. Elbers (12-02-2002). Interactiepatronen in de multiculturele klas. Amsterdam, Academie voor ontwikkelingsgericht onderwijs.
E.P.J.M. Elbers (17-07-2002). Learning and collaboration in a multicultural classroom. Berlijn, Max Planck Institut für Bildungsforschung.
  2001 - Wetenschappelijke publicaties
Elbers, E.P.J.M. (2001). Social interaction as reflection. In M. Van den Heuvel-Panhuizen (Eds.), Proceedings of the 25th conference of the international group for the psychology of mathematics education (pp. 226-232) (7 p.). Utrecht: Freudenthal Institute.
  2001 - Overige resultaten
E.P.J.M. Elbers (01-11-2001). Participatie en interactie in de multiculturele wiskundeles. Noordwijkerhout, Presentatie op de Panama Najaarsconferentie.
E.P.J.M. Elbers (10-04-2001). Samenwerking tussen kinderen in de multiculturele klas. Amsterdam, Academie voor ontwikkelingsgericht onderwijs (lezing).
  2000 - Wetenschappelijke publicaties
Elbers, E.P.J.M. & Streefland, L. (2000). "Shall we be researchers again?" Identity and social interaction in a community of inquiry. In H. Cowie & D. Aalsvoort van der (Eds.), Social Interaction in Learning and Instruction. The Meaning of Discourse for the Construction of Knowledge (pp. 35-51) (246 p.). Amsterdam: Pergamon.
Elbers, E.P.J.M. & Streefland, L. (2000). Collaborative learning and the construction of common knowledge. European Journal of Psychology of Education, 15, (pp. 483-495) (13 p.).
  2000 - Vakpublicaties
Elbers, E.P.J.M. (2000). John B. Watson. In M. Vervoort (Eds.), Pioniers in de psychologie (pp. 115-129) (296 p.). Amsterdam: Nijgh en Van Ditmar.
  1998 - Wetenschappelijke publicaties
Hoogsteder, M.H.H., Maier, R.M. & Elbers, E.P.J.M. (1998). Adult-child interaction, joint problem-solving and the structure of cooperation. In M. Woodhead, D. Faulkner & K. Littleton (Eds.), Cultural Worlds of Early Childhood (pp. 178-195) (18 p.). London: Routledge.
Elbers, E.P.J.M. & van de Kommer, C. (1998). Het horen van kinderen bij een vermoeden van seksueel misbruik: een interactie-analyse. Comenius, 18 (2), (pp. 147-168) (22 p.).
  1998 - Vakpublicaties
Elbers, E.P.J.M. (1998). Het universitaire onderwijs verandert. In K. Willemen, G. Heijnen & G. Termeer (Eds.), Het heilig vuur. De kern van het universitaire bestaan. (pp. 237-256) (20 p.). Groningen: Wolters-Noordhoff.
  1997 - Wetenschappelijke publicaties
van de Kommer, C. & Elbers, E.P.J.M. (1997). Het horen van kinderen bij een vermoeden van sexueel misbruik: een interactie-analyse. In L. Meeuwesen & H. Houtkoop-Steenstra (Eds.), Sociale interactie in Nederland (pp. 141-167) (27 p.). Utrecht: ISOR.
  1997 - Vakpublicaties
Elbers, E.P.J.M. (1997). Bookreview Beelden van bekwaamheid. Pedagogische Studien, 74, (pp. 393-395) (3 p.).
Streefland, L. & Elbers, E.P.J.M. (1997). De Klas als onderzoeksgemeenschap. In C. van den Boer & M. Dolk (Eds.), Naar een balans in de reken-wiskundeles. Interactie, oefenen, uitleggen en zelfstandig werken. (pp. 11-24) (14 p.). Utrecht: Freudenthalinstituut.
Goudena, P.P. & Elbers, E.P.J.M. (1997). De sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind. In B. Versloot (Eds.), Visies en disciplines in onderwijs en opvoeding. (pp. 61-90) (30 p.). Utrecht: Lemma.
Elbers, E.P.J.M., Lemmens, F. & Ruiter, J. (1997). Wat is goed onderwijs? Opinies van studenten over goed academisch onderwijs. (182 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht.
  1996 - Wetenschappelijke publicaties
Elbers, E.P.J.M. (1996). Citizenship in the Making, Themes of Citizenship in Children's Pretend Play. Childhood, 3 (4), (pp. 499-514) (16 p.).
Elbers, E.P.J.M. (1996). Cooperation and social context in adult-child interaction. Learning and Instruction, 6 (4), (pp. 281-286) (6 p.).
Hoogsteder, M.H.H., Maier, R.M. & Elbers, E.P.J.M. (1996). The Architecture of Adult-Child Interaction. Joint Problem Solving and the Structure of Collaboration. Learning and Instruction, 6, (pp. 345-358) (14 p.).
  1996 - Overige resultaten
E.P.J.M. Elbers (15-07-1996). Learning and Teaching in a Community of Inquiry. International Conference on Mathematics Education.
E.P.J.M. Elbers (11-09-1996). Play as a Mirror of Development: Children's Reflection on their Rights in Pretend Play. 2nd Conference for Socio-Cultural Research.
E.P.J.M. Elbers (26-09-1996). Wat is goed onderwijs?. Utrecht, Symposium `Verschillen de studenten? Opinies van studenten over goed onderwijs.
  1995 - Wetenschappelijke publicaties
Elbers, E.P.J.M. (1995). Citizenship in the making. Themes of citizenship in children's play. In W.A.W. de Graaf & C.H.C.J. van Nijnatten (Eds.), Children as Citizens. The social and juridicial constitution of children's rights. (pp. 73-84) (12 p.). Utrecht: AWSB.
Elbers, E.P.J.M. (1995). Interactie tussen volwassenen en kinderen. Theorie, onderzoek, toepassing. In L. Meeuwesen & H. Houtkoop-Steenstra (Eds.), Studies naar mondelinge interactie (pp. 13-30) (18 p.). Utrecht: ISOR.
  1995 - Vakpublicaties
Elbers, E.P.J.M. (1995). Bookreview Kinderen als getuigen. MGV : Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 50, (pp. 1145-1147) (3 p.).
Goudena, P.P. & Elbers, E.P.J.M. (1995). De sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind. In J.W. van Dijk, D. de Haan, E. Roelofs, B. Versloot & W. van Werkhoven (Eds.), Ontwikkelingen in opvoeding en onderwijs (pp. 101-171) (71 p.). Utrecht: ISOR.
Elbers, E.P.J.M. (1995). Het lerende kind: een inleiding in de cognitieve ontwikkeling. In J.A.G.M. van Dijk (Eds.), Ontwikkelingen in opvoeding en onderwijs (pp. 129-169) (41 p.). Utrecht: Isor/onderwijsonderzoek.
Elbers, E.P.J.M. & Streefland, L. (1995). Interactief realistisch reken-onderwijs werkt!. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskunde onderwijs, 14 (1), (pp. 12-20) (9 p.).
  1995 - Overige resultaten
E.P.J.M. Elbers (26-08-1995). Learning in a community of inquiry. Teacher's strategies and children's participation in the construction of mathematical knowledge. Sixth European Conference for Research on Learning and Instruction..
  1994 - Wetenschappelijke publicaties
Elbers, E.P.J.M. & Kelderman, A. (1994). Ground Rules for Testing: Expectations and Misunderstandings in Test Situations. European Journal of Psychology of Education, 9, (pp. 11-120) (110 p.).
Elbers, E.P.J.M. (1994). Interdisciplinariteit en onderzoeksprogramma's. In A.J.M.W. Hagendoorn, A.E. Komter & R.M. Maier (Eds.), Samenhang der Sociale Wetenschappen. Beloften en problemen van een interdisciplinaire werkwijze. (pp. 54-68) (270 p.). Houten/ Zaventem: Bohn Stafleu van Loghum.
Elbers, E.P.J.M. (1994). Internalisation and the Child's Contribution to Development. In A. Rosa & J. Valsiner (Eds.), Historical and Theoretical Discourse in Socio-Cultural Studies. (pp. 65-74) (10 p.). Madrid: Prensa Infancia y Apprendizaje.
Elbers, E.P.J.M. (1994). Sociogenesis and the Children's Pretend Play. In W.A. de Graaf & R.M. Maier (Eds.), Sociogenesis Reexamined (pp. 219-241) (284 p.). New York: Springer.
  1994 - Overige resultaten
E.P.J.M. Elbers (28-06-1994). Children's and Adults' Roles in Instructive Interactions. 13th Conference of the International Society for the Study of Behavioral Development..
E.P.J.M. Elbers (01-07-1994). Children's and adults' roles in tutoring interactions. Paper gepresenteerd op Thirteenth Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioural Development.
E.P.J.M. Elbers (10-05-1994). Interactie tussen volwassenen en kinderen. Theorie, onderzoek en toepassingen. Utrecht, Tweede Utrechtse Conferentie Interactie-Analytisch Onderzoek (CIAO).
E.P.J.M. Elbers (18-05-1994). Traditie en vernieuwing in de ontwikkeling van het kind. Utrecht, Studiedag Piagetiaanse Psychologie in Nederland..
  0 - Overige resultaten
E.P.J.M. Elbers (0). Changing identities in the classroom.
E.P.J.M. Elbers (0). De klas als onderzoeksgemeenschap.
E.P.J.M. Elbers (0). Het gebruik van video bij het horen van kinderen.
E.P.J.M. Elbers (0). Learning to participate in a community of learners.
^ naar boven
Gegenereerd op 2017-06-28 05:27:47
Nevenfuncties
  • Coördinator van de Special Interest Group on Learning and Teaching in
    werkzaamheden Culturally Diverse Settings van de European Association of Research on Learning and Instruction (EARLI)
Gegenereerd op 2017-06-28 05:27:47
Volledige naam
prof. dr. E.P.J.M. Elbers Contactgegevens
Martinus J. Langeveldgebouw

Heidelberglaan 1
Kamer 1229
3584 CS  UTRECHT

Willem C. van Unnikgebouw

Heidelberglaan 2
Kamer 1229
3584 CS  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 4601
Gegenereerd op 2017-06-28 05:27:47
Laatst bijgewerkt op 28-05-2013