Prof. dr. Detlef van Vuuren

Prof. dr. Detlef van Vuuren

Hoogleraar
Environmental Sciences
d.p.vanvuuren@uu.nl

“Groen herstelbeleid biedt een unieke kans om onze klimaatdoelstellingen te bereiken.”


Onderzoeksfocus
: Klimaatverandering, Scenario-analyse, Integrale beoordeling van wereldwijde klimaatverandering, Energiesysteemanalyse, Milieuwetenschappen

Detlef van Vuuren (1970) is hoogleraar Integrated Assessment of Global Environmental Change aan de Faculteit der Geowetenschappen, Universiteit Utrecht en senior onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), waar hij leiding geeft aan het IMAGE Integrated Assessment Modeling team. Hij heeft meer dan 360 artikelen gepubliceerd in papers en journals, waaronder spraakmakende als Nature en Science. Hij behoort tot wereldwijd tot een selecte groep van slechts enkele onderzoekers die zijn aangemerkt als “meest geciteerde onderzoeker” in verschillende wetenschappelijke disciplines.

Focus op wereldwijde duurzaamheidsvraagstukken

Detlef van Vuuren richt zich op wereldwijde duurzaamheidsvraagstukken. Hij ontwikkelt modellen waarmee toekomstige klimaat- en milieuveranderingen door middel van scenario's kunnen worden verkend. Hij houdt rekening met de interactie tussen klimaat, milieu, leefomgeving en economie.

Van Vuuren werkte onder andere aan de klimaatscenario's van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties.

Geïntegreerde evaluatiemodellering ondersteunt de beleidsvorming

Het beheer van wereldwijde milieuproblemen en het streven naar een duurzamere ontwikkeling vormen belangrijke uitdagingen voor de 21e eeuw. Geïntegreerde evaluatiemodellen kunnen de beleidsvorming ondersteunen door verschillende mogelijke toekomstbeelden in termen van energiegebruik en productie, gebruik van voorraden, landgebruik en de bijbehorende milieueffecten te verkennen. De belangrijkste doelstelling is om zo goed mogelijk te begrijpen hoe verschillende ontwikkelingen op elkaar inwerken, de relevante onzekerheden – maar vooral ook welke oplossingsrichtingen beschikbaar zijn. Hiervoor is het noodzakelijk om informatie van verschillende wetenschappelijke disciplines te integreren. Van Vuuren is persoonlijk zeer gemotiveerd om hieraan bij te dragen. Hij is er ook sterk van overtuigd dat de twee instituten waaraan hij verbonden is, de Universiteit Utrecht en PBL, op dit gebied kunnen samenwerken.

Netwerk is belangrijk

Hij participeert in verschillende onderzoeksorganisaties op het gebied van milieuonderzoek. Hij is lid van het bestuur van het Integrated Assessment Modelling Consortium (IAMC), het Global Carbon Project, de Earth Commission en lid van de stuurgroep van ISIMIP. Hij neemt deel aan de redactieraad van Climatic Change, Earth System Dynamics en Global Environmental Change. Hij is ook lid van de KNAW (Koninklijke Academie van Wetenschappen en Kunsten).


 

Leeropdracht
Integrated assessment of global environmental change
Oratiedatum
11-05-2015