Mr. Dr. Wouter de Zanger
w.s.dezanger@uu.nl
Gegenereerd op 2018-09-19 01:27:49


Profiel

Wouter de Zanger is van november 2012 tot en met mei 2018 werkzaam geweest als promovendus en docent aan de Universiteit Utrecht. Zijn promotieonderzoek richtte zich op de toepassing van de ontnemingsmaatregel van artikel 36e Sr en werd gefinancierd door NWO. Voordat hij aan zijn promotieonderzoek begon heeft Wouter zes maanden onderzoek gedaan naar positieve verplichtingen die door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens worden geformuleerd en de doorwerking die zij hebben op het Nederlandse aansprakelijkheids- en strafrecht.

Op 1 juni 2018 heeft hij zijn proefschrift verdedigd, dat als titel draagt: De ontnemingsmaatregel toegepast. Meer informatie over zijn promotie is hier beschikbaar. Er werd over geschreven in NRC Handelsblad.

Sinds juni 2018 is Wouter als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law.

 

 

 


Enkele foto's van de promotie van W.S. de Zanger


Proefschrift
Gegenereerd op 2018-09-19 01:27:49
Curriculum vitae

Wouter heeft zijn studie genoten aan de Universiteit Utrecht. In de zomer van 2012 studeerde hij (cum laude) af van de Legal Research Master van die universiteit.

Hij schreef zijn scriptie over de strafvorderlijke lijfsdwang in de tenuitvoerlegging van maatregelen ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (artikel 577c Sv). Het onderzoek voor die scriptie was in opdracht van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), de uitvoerende instantie van de ontnemingsmaatregel.

Tijdens zijn studietijd was Wouter actief in de studievereniging van het Utrecht Law College, waar hij onder andere een congres organiseerde en (hoofd)redacteur was van het verenigingsblad. Daarnaast werkte hij als student-assistent op het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen, liep hij stage bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad (afdeling strafrecht) en was hij redacteur van Ars Aequi.

In de zomer van 2015 werkte hij drie maanden op detacheringsbasis voor de Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking (Commissie-Oosting).

Gegenereerd op 2018-09-19 01:27:49

Alle publicaties

 

 

Als redacteur van Ars Aequi:

 

Voordrachten / lezingen:

  • Confiscation in the Netherlands, 28 juni 2018, Conference Improving Confiscation, Cluj-Napoca, Roemenië.
  • Bewijsvoering in hennepontnemingen, 21 maart 2018, Themadag hennep politie en OM Oost- en Zuid-Nederland (met Ed Weustenraad).
  • Presentatie over proefschrift, 8 maart 2018, Masterclass afpakken Openbaar Ministerie.
  • Paying back or doing time: recovery of ill-gotten assets, Cross-Border Crime Colloquium, 13 mei 2013, Anglia Ruskin University, Cambridge (met Petrus van Duyne).
  • Strafrechtelijke aansprakelijkheid van overheden in Nederland, Workshop Overheidsaansprakelijkheid in de Lage Landen, 6 maart 2015 (met Eelke Sikkema).
  • The confiscation of crime money, Gastlezing voor Legal Research Master students, 30 april 2015.
  • The confiscation of illegally obtained profits: the reality of high expectations, International Conference Lomonosov Moscow State University, 23 juni 2015.

 

Wouter publiceert ook op het weblog van Ucall.

 

Alle publicaties
  2018 - Invited talk
de Zanger, W.S. (28-06-2018) Invited speaker Improving Confiscation Cluj-Napoca (28-06-2018 - 29-06-2018) Confiscation in the Netherlands
de Zanger, W.S. (21-03-2018) Invited speaker Openbaar Ministerie Ontnemingsdossiers in hennepzaken
de Zanger, W.S. (08-03-2018) Invited speaker Openbaar Ministerie Presentatie Masterclass afpakken Openbaar Ministerie
  2017 - Artikelen
de Zanger, W.S. (2017). De schakelbepalingen van de ontnemingsprocedure - de kunst van het weglaten. Ars aequi, 2017 (12), (pp. 960-961) (2 p.).
  2017 - Websites / portals
van Dongen, E.G.D. & de Zanger, W.S. (31-03-2017). Honderd UCALL weblogs: een succesvolle verspreider van het ‘Ucall-gedachtegoed’.
  2017 - Conference
Simonato, M. (23-11-2017) Confiscation of Criminal Assets in the EU (23-11-2017)
  2017 - Consultancy
de Zanger, W.S. (23-06-2017) Advisor WODC Begeleidingscommissie onderzoek 'Nulmeting evaluatie van de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit'
  2017 - Membership of committee
de Zanger, W.S. (2017 2018) Member UCALL / Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid (Organisational unit) Organisatie Ucall congres 2018. Thema van het congres: De rol van het recht bij legale, maar potentieel gezondheidsbedreigende goederen en diensten<br/>Het congres vond plaats op 18 mei 2018 in Utrecht.
  2017 - Membership of network
de Zanger, W.S. () Member Improving cooperation between EU Member States in confiscation procedures (External organisation) Onderzoeksgroep met onderzoekers uit Italië, Duitsland, België, Roemenië, Frankrijk en Nederland. <br/>Het doel van deze groep onderzoekers is:<br/><br/>First, the comparative analysis will aim to identify and assess the legal provisions transposing
  2016 - Websites / portals
  2015 - Artikelen
van Duyne, ­P.C., Kristen, F.G.H. & de Zanger, W.S. (2015). Belust op misdaadgeld: de realiteit van voordeelsontneming. Justitiële Verkenningen, 2015 (1), (pp. 100-116) (17 p.).
Meijer, Sonja, de Zanger, W.S., Claessen, Jacques, Jacobs, P. & Ouwerkerk, Jannemieke (03-07-2015). Met celstraf zou kous voor gedetineerde af moeten zijn - Betalen voor detentie. De Volkskrant [online] (1 p.).
  2015 - Boekdelen / hoofdstukken
de Zanger, W.S. (2015). Bijlage 4 Buitengerechtelijke voordeelsontneming. In M. (Marten) Oosting, F.G. (Frans) Bauduin, J.W. (Jaap) Van den Berge & M.J. (Matthias) Borgers (Eds.), Het rapport van de Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking (pp. 349-376) (28 p.). Steenwijk:: Bariet.
de Zanger, W.S. (2015). Bijlage 5 Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel en toezeggingen aan getuigen. In M. (Marten) Oosting, F.G. (Frans) Bauduin, J.W. (Jaap) Van den Berge & M.J. (Matthias) Borgers (Eds.), Het rapport van de Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking (pp. 377-410) (34 p.). Steenwijk: Bariet.
de Zanger, W.S. (2015). The Role of Financial Capacity in Dutch Confiscation Law: Changes in Legislation and an Alternative Approach. In F. de Jong, J.A.E. Vervaele, M.M. Boone, C. Kelk, F.A.M.M. Koenraadt, F.G.H. Kristen, D. Rozenblit & E. Sikkema (Eds.), Overarching views of delinquency and deviancy - Rethinking the legacy of the Utrecht School (pp. 311-331). The Hague: Eleven international publishing.
  2015 - Workshop, seminar, course
de Zanger, W.S. (23-06-2015) Participant International Conference Lomonosov Moscow State University Moscow (23-06-2015) The confiscation of illegally obtained profits: the reality of high expectations
de Zanger, W.S. (06-03-2015) Participant Workshop 'Overheidsaansprakelijkheid in de Lage Landen' Utrecht (06-03-2015) Strafrechtelijke aansprakelijkheid van overheden in Nederland<br/><br/>With Eelke Sikkema
  2015 - Invited talk
de Zanger, W.S. (30-04-2015) Invited speaker Guest Lecture Legal Research M (30-04-2015) The confiscation of crime money
  2014 - Artikelen
Rijnhout, R., Sikkema, E. & de Zanger, W.S. (2014). Strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid als wegbeheerder bij dodelijke ongevallen; de zaak Stichtse Vecht. Rechtsgeleerd Magazijn Themis (1), (pp. 10-25) (16 p.).
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
van Duyne, ­P.C., de Zanger, Wouter & Kristen, François (2014). Greedy of crime-money. The reality and ethics of asset recovery. In P.C. van Duyne (Eds.), Corruption, Greed and Crime Money - Sleaze and Shady Economy in Europe and Beyond (pp. 235-266). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
  2014 - Websites / portals
  2014 - Editorial activity
de Zanger, W.S. () Editorial board member Weblog Ucall (Journal)
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
de Zanger, W.S. (2013). Verantwoordelijkheden voor gedegen overgangsrecht. Wetswijzigingen in de tenuitvoerlegging van ontnemingsmaatregelen. In F. de Jong & R.S.B. Kool (Eds.), Relaties van gezag en verantwoordelijkheid: strafrechtelijke ontwikkelingen (pp. 307-330) (24 p.). Den Haag: Boom Lemma.
  2013 - Workshop, seminar, course
de Zanger, W.S. (13-05-2013) Participant Cross-Border Crime Colloquium Cambridge (13-05-2013) Paying back or doing time: recovery of ill-gotten assets
  2013 - Invited talk
de Zanger, W.S. (2013) Invited speaker Presentatie Onderzoeksmiddag Rechtsgeleerdheid (01-01-2013) ‘Strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid als wegbeheerder bij dodelijke ongevallen; de zaak Stichtse Vecht’
  2011 - Artikelen
van den Broek, M., hazelhorst, M. & de Zanger, Wouter (2011). Asset freezing: Smart Sanction or Criminal Charge?. Merkourios, 7 (72), (pp. 18-27) (10 p.).
  2010 - Artikelen
Wolfhagen, Joep & de Zanger, W.S. (2010). De letselschadekamer: van een lijdelijke naar een leidende rechter. Ars aequi (5 p.).
  0 - Prize (including medals and awards)
de Zanger, W.S. 2015 Recipient NJV Publicatieprijs 2015 Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV)
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-19 01:27:50

Wouter heeft specifieke onderzoeksbelangstelling voor het financieel-economisch strafrecht. Daarnaast is hij geïnteresseerd in algemene leerstukken van het straf(proces)recht en de invloed van mensenrechten daarop. 

Gegenereerd op 2018-09-19 01:27:50

Wouter heeft onderwijs verzorgd in de vakken Inleiding Criminologie, Inleiding Strafrecht, Strafprocesrecht, Afstudeerwerk Strafrecht en het mastervak Capita Selecta Strafrecht. In die laatste cursus is hij verantwoordelijk voor de modules over voordeelsontneming en de buitengerechtelijke afdoening (voorheen ook de module over het strafvorderlijk legaliteitsbeginsel). Daarnaast is Wouter begeleider van masterscripties.

Gegenereerd op 2018-09-19 01:27:50
Nevenfuncties

Wouter is redacteur van het weblog van het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL), zie blog.ucall.nl, waar hij zelf ook af en toe op schrijft.

Wouter is als kernlid verbonden aan de stichting Mens en Strafrecht. Hij heeft zitting in de begeleidingscommissie van het WODC-onderzoek 'Nulmeting evaluatie van de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit', onder leiding van prof. R.C.P. Haentjes. 

Daarnaast is hij onderdeel van het door de EU gefinancieerde onderzoeksteam Improving Confiscation, dat rechtsvergelijkend onderzoek doet naar voordeelsontneming en de internationale samenwerking op dat gebied. Zie www.improvingconfiscation.eu/en/.

Gegenereerd op 2018-09-19 01:27:50
Volledige naam
Mr. Dr. W.S. de Zanger Contactgegevens
Newtonlaan

Newtonlaan 201
Kamer 002
3584 BH  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7134
Telefoonnummer afdeling 030 253 7125
Postadres
Boothstraat 6
3512 BW    UTRECHT

http://www.linkedin.com/pub/wouter-de-zanger/12/670/76

Gegenereerd op 2018-09-19 01:27:50
Laatst bijgewerkt op 10-09-2018