Prof. mr. Rob Widdershoven
r.widdershoven@uu.nl
Gegenereerd op 2018-08-16 04:11:51


Profiel

Widdershoven’s research focuses on the influence of European law on the administrative law systems of the Member States, especially in the areas of judicial protection (including court administration), the enforcement of law and general principles of law. Currently he works on projects for the Dutch Council for the Judiciary (evaluation of the new system of judicial protection in tax matters in the Netherlands) and for the Dutch Department of Justice (comparative study on transnational cooperation in enforcement matters). Externe

Erkenning

 • 1993: prijs Vereniging voor Bestuursrecht (VAR) voor het wetenschapschappelijk oeuvre tot dat moment.
 • 1997: benoeming Jean Monnet professor European administrative law door de Europese Commissie.
 • 2000: toekenning NWO Aandachtsgebied Transnational Enforcement of Law in the European Legal Space.
 • 2008: Gouden Peer (prijs tijdschrift Mr. voor de beste beoefenaar van bestuursrecht volgens de vakgenoten).
Strategische thema's / focusgebieden
Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises
Gegenereerd op 2018-08-16 04:11:51
Curriculum vitae

1997 Professor Europees Bestuursrecht, afdeling Staats- en Bestuursrecht, Universiteit Utrecht.
1993 Universitair hoofddocent Algemeen bestuursrecht, afdeling Staats- en Bestuursrecht, Universiteit Utrecht
1990 Universitair hoofddocent Milieurecht, afdeling Staats- en Bestuursrecht, Universiteit Utrecht
1989 Academische promotie op dissertatie ‘Gespecialiseerde rechtsgangenin het administratieve recht’, promotoren: prof. mr. J.B.J.M. ten Berge en prof. mr. F.A.M. Stroink, Universiteit Utrecht.
1987 Universitair docent Nederlands Instituut voor Sociaal en Economisch Recht, Universiteit Utrecht
1983 Einddoctoraal Nederlands Recht, Staats- en Bestuursrecht, afdeling Staats- en Bestuursrecht, Universiteit Utrecht.
1977 Eindexamen Gymnasium B, Bernardinuscollege Heerlen.

Gegenereerd op 2018-08-16 04:11:51
Alle publicaties
  2017 - Artikelen
Ortlep, R. & Widdershoven, R.J.G.M. (2017). Heeft het rechtsvaststellend besluit bestaansrecht?. AB, (pp. 1296-1303) (7 p.).
Ortlep, R., Widdershoven, R.J.G.M., Duijkersloot, A.P.W. & Verhoeven, M.J.M. (2017). Kroniek Europees staats- en bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, (pp. 238-252).
Ortlep, R., Duijkersloot, A.P.W., Widdershoven, R.J.G.M. & Verhoeven, M.J.M. (2017). Kroniek Europees staats- en bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (1), (pp. 27-39) (12 p.).
Ortlep, R. & Widdershoven, R.J.G.M. (2017). Slotbeschouwing: naar een geharmoniseerde maatstaf voor staatsaansprakelijkheid wegens onrechtmatige rechtspraak?. Overheid en Aansprakelijkheid, 2017 (35), (pp. 107-118) (11 p.).
Ortlep, R. & Widdershoven, R.J.G.M. (2017). Staatsaansprakelijkheid wegens onrechtmatige rechtspraak. Overheid en Aansprakelijkheid, (pp. 61-62) (2 p.).
  2017 - Boeken
Kummeling, H.R.B.M., Vermeulen, B.P. & Widdershoven, R.J.G.M. (2017). Beginselen van de democratische rechtsstaat - Inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse staats- en bestuursrecht. (436 p.). Deventer: Kluwer.
  2017 - Boekdelen / hoofdstukken
de Moor-van Vugt, A.J.C. & Widdershoven, R.J.G.M. (2017). Bestuurlijke handhaving. In S. Prechal & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), Inleiding tot het Europees bestuursrecht (pp. 263-326). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
Widdershoven, R.J.G.M. (2017). Een ervaring als staatsraad advocaat-generaal - op zoek naar een rechtsbeginsel. In M. Bosma, B.J. van Ettekoven, O. van Loon, H.G. Lubberdink, J.C.A. de Poorter & B.J. Schueler (Eds.), De conclusie voorbij - Liber amicorum aangeboden aan Jaap Polak (pp. 87-102). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
Prechal, A. & Widdershoven, R.J.G.M. (2017). Inleiding. In S. Prechal & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), Inleiding tot het Europees bestuursrecht (pp. 1-34). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
Duijkersloot, A.P.W., Widdershoven, R.J.G.M. & Jans, J.H. (2017). Overheidsaansprakelijkheid. In S. Prechal & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), Inleiding tot het Europees bestuursrecht (pp. 433-468). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
Widdershoven, R.J.G.M. & Craig, Paul (2017). Pertinent issues of judicial accountability in EU shared enforcement. In M. Scholten & M. Luchtman (Eds.), Law Enforcement by EU Authorities - Implications for Political and Judicial Accountability (pp. 330-351). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
van der Brink, J.E., den Ouden, W., Prechal, A., Widdershoven, R.J.G.M. & Jans, J.H. (2017). Rechtsbeginselen en fundamentele rechten. In S. Prechal & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), Inleiding tot het Europees bestuursrecht (pp. 123-262). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
Ortlep, R. & Widdershoven, R.J.G.M. (2017). Rechtsbescherming. In S. Prechal & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), Inleiding tot het Europees bestuursrecht (pp. 327-432). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
Prechal, A., Widdershoven, R.J.G.M. & Jans, J.H. (2017). Slotbeschouwingen. In S. Prechal & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), Inleiding tot het Europees bestuursrecht (pp. 469-476). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
  2017 - Boekredactie
Prechal, A. & Widdershoven, R.J.G.M. (2017). Inleiding tot het Europees bestuursrecht. Nijmegen: Ars Aequi Libri.
  2017 - Annotaties
Widdershoven, R.J.G.M. (2017). ABRvS 25 januari 2017.
Widdershoven, R.J.G.M. (2017). Gerechtshof Den Haag 25 oktober 2016.
  2017 - Websites / portals
  2016 - Artikelen
Ortlep, R., Duijkersloot, A.P.W., Verhoeven, M.J.M. & Widdershoven, R.J.G.M. (2016). Kroniek Europees staats- en bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (7), (pp. 235-248) (13 p.).
Ortlep, R., Duijkersloot, A.P.W., Verhoeven, M.J.M. & Widdershoven, R.J.G.M. (2016). Kroniek Europees staats- en bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (1), (pp. 26-41).
  2016 - Boekdelen / hoofdstukken
Barkhuysen, T. & Widdershoven, R.J.G.M. (2016). Akerberg Fransson. Reikwijdte en inhoud Handvest van de Grondrechten van de EU. In T. Barkhuysen, J.E.M. Polak, B.J. Schueler & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), AB Klassiek (pp. 629-646). Deventer: Wolters Kluwer.
Widdershoven, R.J.G.M. (2016). Kraaijeveld. Doorwerking van EU-recht in de nationale rechtsorde. In T. Barkhuysen, J.E.M. Polak, B.J. Schueler & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), AB Klassiek (pp. 351-366). Deventer: Wolters Kluwer.
Widdershoven, R.J.G.M. (2016). Kühne & Heitz - Heroverweging van definitief geworden besluiten en rechterlijke uitspraken. In T. Barkhuysen, J.E.M. Polak, B.J. Schueler & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), AB Klassiek (pp. 469-492). Deventer: Wolters Kluwer.
van den Brink, A., Senden, L.A.J., Widdershoven, R.J.G.M. & van den Brink, J.E. (15-05-2016). National Report: The Netherlands. In J. Czuczai, P. Darak, P Lancos, M. Szabo & A.Z. Varga (Eds.), Division of Competences and Regulatory Powers between the EU and the Member States - FIDE Conference proceedings 2016 (pp. 625-676) (51 p.). Budapest: Wolter Kluwer.
Widdershoven, R.J.G.M. (2016). Redelijke termijn tussen Nederland, Luxemburg en Straatsburg. In Rolf Ortlep, Frank Groothuijse, Jeroen Kiewiet & Remco Nehmelman (Eds.), De rechter onder vuur (pp. 63-76). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
Widdershoven, R.J.G.M. (2016). Van der Weerd. Ambtshalve toetsing aan EU-recht. In T. Barkhuysen, J.E.M. Polak, B.J. Schueler & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), AB Klassiek (pp. 541-558). Deventer: Wolters Kluwer.
  2016 - Boekredactie
Barkhuysen, T., Polak, J.E.M., Schueler, B.J. & Widdershoven, R.J.G.M. (2016). AB Klassiek. (754 p.). Deventer: Wolters Kluwer.
  2016 - Rapporten
  2016 - Annotaties
Widdershoven, R.J.G.M. (2016). Hof van Justitie van de Europese Unie 11 november 2015, nr. C-69/14 (Klausner Holz). (8 p.).
Widdershoven, R.J.G.M. (2016). Hof van Justitie van de Europese Unie 30 juni 2016, nr. C-205/15 (Toma). (11 p.).
Widdershoven, R.J.G.M. (2016). Hoge Raad 18 september 2015 (Staat/Habing), AB 2016/30. (7 p.).
Widdershoven, R.J.G.M. (2016). Rechtbank Den Haag 3 juni 2015, AB 2016/26. (4 p.).
  2015 - Artikelen
Widdershoven, R.J.G.M. (2015). Acting apart together - Loyale samenwerking tussen bestuurlijke instanties en de positie van de burger. SEW, tijdschrift voor Europees en economisch recht (11), (pp. 560-564) (5 p.).
van Harten, H.J. & Widdershoven, R.J.G.M. (2015). Judicial Coherence in the European Union. Review of European Administrative Law (2), (pp. 1-5).
Duijkersloot, A.P.W., Widdershoven, R.J.G.M., Ortlep, R. & Verhoeven, M.J.M. (2015). Kroniek Europees staats- en bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (1), (pp. 21-36).
Duijkersloot, A.P.W., Widdershoven, R.J.G.M., Ortlep, R. & Verhoeven, M. (2015). Kroniek Europees staats- en bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (7), (pp. 224-238).
Widdershoven, R.J.G.M. (2015). Troubles concerning the ‘burqa ban’ - reflections from an outsider. SIM special, 38, (pp. 87-100).
  2015 - Boekdelen / hoofdstukken
Prechal, A., Widdershoven, R.J.G.M. & Jans, J.H. (2015). Chapter 1. Introduction. In J.H. Jans, S. Prechal & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), Europeanisation of Public Law (pp. 3-36). Groningen: Europa Law Publishing.
van der Brink, J.E., Den Ouden, W., Prechal, A., Widdershoven, R.J.G.M. & Jans, J.H. (2015). Chapter 4. General Principles of Law. In J.H. Jans, S. Prechal & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), Europeanisation of Public Law (pp. 135-260). Groningen: Europa Law Publishing.
de Moor-van Vugt, A.J.C. & Widdershoven, R.J.G.M. (2015). Chapter 5. Administrative Enforcement. In J.H. Jans, S. Prechal & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), Europeanisation of Public Law (pp. 263-330). Groningen: Europa Law Publishing.
Ortlep, R. & Widdershoven, R.J.G.M. (2015). Chapter 6. Judicial Protection. In J.H. Jans, S. Prechal & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), Europeanisation of Public Law (pp. 333-434). Groningen: Europa Law Publishing.
Jans, J.H., Prechal, A. & Widdershoven, R.J.G.M. (2015). Chapter 8, Summing Up. In J.H. Jans, S. Prechal & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), Europeanisation of Public Law (pp. 489-496). Groningen: Europa Law Publishing.
Widdershoven, R.J.G.M. (2015). Europese grondslagen van het bestuursprocesrecht. In A.T. Marseille, A.C.M. Meuwese, F.C.M.A. Michiels & J.C.A. de Poorter (Eds.), Behoorlijk bestuursprocesrecht - Liber amicorum B.W.N. de Waard (pp. 121-143). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
van Eijken, H., Emaus, Jessy, Luchtman, M.J.J.P. & Widdershoven, R.J.G.M. (2015). The European citizen as bearer of fundamental rights in a multi-layered legal order. In Ton van den brink, Michiel Luchtman & Mira Scholten (Eds.), Sovereignty in the shared legal order of the EU - Core values of regulation and enforcement (pp. 249-298) (49 p.). Antwerp: Intersentia.
Widdershoven, R.J.G.M. (2015). Twee bevoegdheidssystemen, twee aansprakelijkheidsregimes? Tussen objectum litis en Francovich. In R.J.N. Schlössels, R.J.B. Schugens, J.A.F. Peters, M.W.C. Teferis, M.W.C. Snijders & L.A.D. Keus (Eds.), De burgerlijke rechter in het publiekrecht (pp. 705-726). Deventer: Wolters Kluwer.
  2015 - Boekredactie
Jans, J.H., Prechal, A. & Widdershoven, R.J.G.M. (2015). Europeanisation of Public Law. (558 p.). Groningen: Europa Law Publishing.
  2015 - Rapporten
Widdershoven, R.J.G.M. (02-12-2015). Conclusie ‘correctie-Langemeijer en artikel 8:69a Awb’, zaaknummer 201402641/5 - ECLI:NL:RVS:2015:3680. Raad van State.
  2015 - Voordrachten / lezingen
R.J.G.M. Widdershoven (30-01-2015) Third REALaw Research Forum ‘Judicial Coherence in the European Union’
  2014 - Artikelen
Widdershoven, Rob (2014). Developing Administrative Law in Europe: Natural Convergence or imposed Uniformity?. Review of European Administrative Law, 7 (2), (pp. 5-17 ).
Ortlep, Rolf, Duijkersloot, Ton, Verhoeven, Maartje & Widdershoven, Rob (2014). Kroniek: Europees staats- en bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2014 (5 ), (pp. 134-146).
Widdershoven, Rob (2014). Naar een Europese harmonisatie van het nationale bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 33 (8), (pp. 261-264).
Wissink, L., Duijkersloot, Ton & Widdershoven, Rob (2014). Shifts in Competences between Member States and EU in the New Supervisory System for Credit Institutions and their Consequences for Judicial Protection. Utrecht Law Review, 10 (5), (pp. 92 – 115).
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
Widdershoven, Rob (2014). Europeanisering van het algemeen bestuursrecht: stand van zaken en toekomstperspectief. In B.J. Schueler & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), Europeanisering van het algemeen bestuursrecht, 75 jaar VAR (pp. 9-31). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2014 - Boekredactie
Schueler, Ben & Widdershoven, Rob (2014). Europeanisering van het Europees bestuursrecht, 75 jaar VAR. (231 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2014 - Annotaties
Widdershoven, Rob (2014). Gerechtshof Den Haag 15 oktober 2013. (10 p.).
Widdershoven, Rob (2014). Hof van Justitie EU, 21 maart 2013, zaak C-244/12 (Salzburger Flughafen). (10 p.).
  2013 - Artikelen
Duijkersloot, A.P.W., Ortlep, R., Verhoeven, M.J.M. & Widdershoven, R.J.G.M. (2013). Kroniek Europees staats- en bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 5, (pp. 90-103) (14 p.).
Duijkersloot, A.P.W., Ortlep, R., Verhoeven, M.J.M. & Widdershoven, R.J.G.M. (2013). Kroniek Europees staats- en bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 9, (pp. 228-239) (12 p.).
van Ettekoven, B.J., Polak, J.E.M., van Ravels, B.P.M., van Rossum, A.A., Schueler, B.J., Tjepkema, M.K.G., Waling, C. & Widdershoven, R.J.G.M. (2013). Overheidsaansprakelijkheid anno 2013: de stand van de rechtsontwikkeling. Overheid en Aansprakelijkheid, 2 (32), (pp. 49-101) (53 p.).
  2013 - Boekdelen / hoofdstukken
Widdershoven, R.J.G.M. & Michiels, F.C.M.A. (2013). Handhaving en Rechtsbescherming. In F.C.M.A. Michiels & E.R. Muller (Eds.), Handhaving. Bestuurlijk handhaven in Nederland (pp. 86-126) (41 p.). Deventer: Kluwer.
Korsse, D. & Widdershoven, R.J.G.M. (2013). Het Unierecht en de doorwerking van interbestuurlijke regels in het ruimtelijk bestuursrecht. In P.J.J. van Buuren (Eds.), Toonbeelden. Gedachten over provinciaal omgevingsrecht ter herinnering aan Toon de Gier (pp. 17-30) (14 p.). Deventer: Kluwer.
  2013 - Rapporten
Widdershoven, R.J.G.M. (23-10-2013). Conclusie ‘Redelijke termijn’, zaaknummer 201302106/2/A2 - ECLI:NL:RVS:2013:1586. Raad van State.
  2013 - Annotaties
Widdershoven, R.J.G.M. (26-02-2013). AB 2013, , (zaak C-339/11 (Melloni)).
Widdershoven, R.J.G.M. (14-03-2013). AB 2013, , (zaak C-420/11 (Juta Leth)).
Widdershoven, R.J.G.M. (26-02-2013). AB 2013, , (zaak C-617/00 (Akerberg Fransson)).
  2013 - Voordrachten / lezingen
R.J.G.M. Widdershoven (18-11-2013) Comments on Eva Brems ‘Equality Trouble in Multicultural Human Rights Claims: the Example of the Belgian “Burqa Ban”
R.J.G.M. Widdershoven (29-11-2013) Key note speech
  2012 - Artikelen
Widdershoven, R.J.G.M. (2012). Back to the future: de Europese Unie en het algemeen bestuursrecht. Jurisprudentie bestuursrecht plus (JB Plus), (pp. 195-213) (19 p.).
Widdershoven, R.J.G.M., Knijff, C. & Verburg, A. (2012). Dynamiek en turbulentie in het bestuursrecht, voorwoord bij Jubileumspecial Dynamiek en turbulentie in het bestuursrecht. Jurisprudentie bestuursrecht plus (JB Plus), 2, (pp. 51-60) (10 p.).
Duijkersloot, A.P.W., Ortlep, R., Verhoeven, M.J.M. & Widdershoven, R.J.G.M. (2012). Europees staats- en bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2012 (9 (kroniek)), (pp. 271-291) (21 p.).
Widdershoven, R.J.G.M. & Remac, M. (2012). General Principles of Law in Administrative Law under European Influence. European Review of Private Law, (pp. 381-407) (27 p.).
  2012 - Boeken
Kummeling, H.R.B.M., Widdershoven, R.J.G.M., Burkens, M.C. & Vermeulen, B.P. (2012). Beginselen van de democratische rechtsstaat. Inleiding tot de grondslagen van het Nederlands staats- en bestuursrecht. (398 p.). Deventer: Kluwer.
  2012 - Boekdelen / hoofdstukken
Widdershoven, R.J.G.M. (2012). De doorwerking van richtlijnen in een samengestelde Europese rechtsorde. In H.R.B.M. Kummeling (Eds.), De samengestelde Besselink. Bruggen bouwen tussen nationaal, Europees en internationaal recht (pp. 207-226) (20 p.). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
Widdershoven, R.J.G.M. (2012). European Administrative Law. In R. Seerden (Eds.), Administrative Law of the European Union, its Member States and the United States (pp. 245-319) (75 p.). Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia.
  2012 - Annotaties
Widdershoven, R.J.G.M. (05-09-2012). AB 2012, , (ABRvS 5 september 2012, AB 2012/362, pp. 2131-2134.).
Widdershoven, R.J.G.M. (21-09-2012). AB 2012, , (HR 21 september 2012 (Thuiskopie), AB 2012/367, pp. 2151-2160.).
Widdershoven, R.J.G.M. (23-03-2012). AB 2012, , (HR 23 maart 2012, AB 2012/335, pp. 1949-1963.).
Widdershoven, R.J.G.M. (24-01-2012). AB 2012, , (HvJEU 24 januari 2012 (Dominguez), AB 2012/48, pp. 309-317.).
Widdershoven, R.J.G.M. (04-10-2012). AB 2012, , (HvJEU 4 oktober 2012 (Byankov), AB 2012/375, pp. 2199-2212.).
Widdershoven, R.J.G.M. (05-06-2012). AB 2012, , (HvJEU 5 juni 2012 (Bonda), AB 2012/315, pp. 1841-1852.).
Widdershoven, R.J.G.M. (09-02-2012). AB 2012, , (HvJEU 9 februari 2012 (Urbán), AB 2012/56, pp. 353-361.).
Widdershoven, R.J.G.M. (06-02-2012). AB 2012, , (Rb. ’s-Gravenhage 6 februari 2012, AB 2012/341, pp. 2000-2008.).
  2011 - Artikelen
Duijkersloot, A.P.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2011). Kroniek Europees Bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 5 (19), (pp. 137-147) (11 p.).
Duijkersloot, A.P.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2011). Kroniek Europees Bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 9 (40), (pp. 276-289) (14 p.).
de Cock Buning, M., Widdershoven, R.J.G.M. & Craemer, R.W.M. (2011). Moet een toezichthouder zich onthouden van moralistisch getinte uitlatingen en stemmingsargumenten?. Tijdschrift voor Toezicht, 2011 (4), (pp. 52-55) (4 p.).
Widdershoven, R.J.G.M. & Prechal, A. (2011). Redefining the Relationship between ‘Rewe-effectiveness’ and Effective Judicial Protection. Review of European Administrative Law, 2, (pp. 31-50) (20 p.).
  2011 - Boeken
Widdershoven, R.J.G.M., Prechal, A. & Jans, J.H. (2011). Inleiding tot het Europees Bestuursrecht. (441 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
  2011 - Boekdelen / hoofdstukken
Widdershoven, R.J.G.M. (2011). Cassatie in Bestuursrechtspraak?. In A.M. Hol (Eds.), De Hoge Raad in 2025 (pp. 275-285) (11 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Widdershoven, R.J.G.M. & Prechal, A. (2011). Effectiveness or Effective Judicial Protection: A Poorly Articulated Relationship. In T. Baumé (Eds.), Today’s Multi-layered Legal Order: Current Issues and Perspectives, Liber amicorum Arjen Meij (pp. 283-296) (14 p.). Zutphen: Paris Legal Publishers.
Widdershoven, R.J.G.M. (2011). Evaluatie fiscale rechtspraak in twee instanties. In L.J.A. Pieterse (Eds.), Van Mens tot Mens (pp. 279-288) (10 p.). Den Haag: SDU.
Widdershoven, R.J.G.M. (2011). Het beginsel van effectieve rechtsbescherming. In A. van den Brink, S.A. de Vries & M.P.A. de Koninck (Eds.), Beginselen bouwen Burgerschap (pp. 103-114) (12 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Verhoeven, M.J.M. & Widdershoven, R.J.G.M. (2011). National Legality and European Obligations. In L.F.M. Besselink (Eds.), The Eclipse of the Legality Principle in the European Union (pp. 55-72) (18 p.). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
Buijze, A.W.G.J. & Widdershoven, R.J.G.M. (2011). Rechtsbescherming bij de competitieve verdeling van schaarse publieke rechten in het licht van het Unierecht. In F.J. van Ommeren, W. den Ouden & C.J. Wolswinkel (Eds.), Schaarse publieke rechten (pp. 411-432) (22 p.). Utrecht: Bju.
Ortlep, R. & Widdershoven, R.J.G.M. (2011). Reëel besluit na een fictief besluit: nietig of vernietigbaar?. In A.A.J. de Gier (Eds.), Goed verdedigbaar (pp. 109-116) (8 p.). Deventer: Kluwer.
  2011 - Annotaties
Widdershoven, R.J.G.M. (15-07-2011). 2011, , (R.J.G.M.).
Widdershoven, R.J.G.M. (19-07-2011). 2011, , (R.J.G.M.).
Widdershoven, R.J.G.M. (04-05-2011). 2011, , (R.J.G.M.).
Widdershoven, R.J.G.M. (06-07-2011). 2011, , (R.J.G.M.).
Widdershoven, R.J.G.M. (28-07-2011). 2011, , (R.J.G.M., zaak C-69/10 (Samba Diouf)).
Widdershoven, R.J.G.M. (04-07-2011). AB 2011, , (R.J.G.M.).
Widdershoven, R.J.G.M. (28-02-2011). AB 2011, , (R.J.G.M.).
Widdershoven, R.J.G.M. (13-05-2011). AB 2011, , (R.J.G.M.).
Widdershoven, R.J.G.M. (21-12-2011). AB 2012, , (HvJEU 21 december 2011 (Cicala), AB 2012/254, pp. 1503-1509.).
Widdershoven, R.J.G.M. (08-12-2011). AB 2012, , (HvJEU 8 december 2011 (KME), AB 2012/325, pp. 1888-1908.).
  2010 - Artikelen
Duijkersloot, A.P.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2010). Kroniek Europees Bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, (pp. 334-343) (10 p.).
Duijkersloot, A.P.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2010). Kroniek Europees Bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, (pp. 125-133.) (1 p.).
  2010 - Boeken
Prechal, A., de Graaf, K.J., Jans, J.H. & Widdershoven, R.J.G.M. (2010). European Administrative Law, Top Down and Bottom up; Proceedings of the First REALaw Research Forum, Europa Law Publishing. (173 p.). Groningen: Europa Law Publishing.
Widdershoven, R.J.G.M., Verhoeven, M.J.M., Buijze, A.W.G.J., Ortlep, R., van Hout, D. & van Mens, K.L.H. (2010). Evaluatie belastingrechtspraak in twee instanties, Eindrapport fase III, Research Memoranda nr. 2010/7. (155 p.). Den Haag: Raad voor de rechtspraak.
  2010 - Boekdelen / hoofdstukken
Buijze, A.W.G.J. & Widdershoven, R.J.G.M. (2010). De Awb en EU-recht: het transparantiebeginsel. In T. Barkhuysen, W. den Ouden & J.E.M. Polak (Eds.), Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb (pp. 589-608) (20 p.). Den Haag: Bju.
van Harten, H.J., de Graaf, K.J., Jans, J.H., Prechal, A. & Widdershoven, R.J.G.M. (2010). European Administrative Law Series (3). European Administrative Law, Top Down and Bottom up; Proceedings of the First REALaw Research Forum (pp. 135-154) (20 p.). Groningen: Europa Law Publishing.
Widdershoven, R.J.G.M. (2010). Johnston. In T.W.B. Beukers, H.J. van Harten & S. Prechal (Eds.), Het recht van de Europese Unie in 50 klassieke arresten (pp. 177-182) (6 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Widdershoven, R.J.G.M. (2010). L'influence du droit européen sur le droit public néerlandais. In J.B. Auby (Eds.), L'influence du droit européen sur les catégories du droit public (pp. 920-943) (24 p.). Parijs: Dalloz.
  2010 - Annotaties
Verhoeven, M.J.M. & Widdershoven, R.J.G.M. (19-01-2010). AB 2010, , (- C 555/07, Kücükdeveci).
Boswijk, P. & Widdershoven, R.J.G.M. (14-01-2010). AB 2010, , (Zaak C-233/08 (Kyrian)).
Widdershoven, R.J.G.M. (18-03-2010). AB 2010, , (zaak C-317-319/08 (Alassini)).
Widdershoven, R.J.G.M. (22-12-2010). AB 2011, , ().
Widdershoven, R.J.G.M. (14-10-2010). AB 2011, , (R.J.G.M., zaak C-243/09 (Fuss I)).
Widdershoven, R.J.G.M. (25-11-2010). AB 2011, , (R.J.G.M., zaak C-429/09 (Fuss II)).
  2009 - Artikelen
Boswijk, P., Jansen, O.J.D.M.L. & Widdershoven, R.J.G.M. (2009). De wettelijke implementatie van administratieve samenwerking in de Europese Unie. RegelMaat, 6 (2009), (pp. 322-339) (17 p.).
Widdershoven, R.J.G.M. (2009). Fiscale rechtspraak in twee feitelijke instanties. Trema (2009), (pp. 40-44) (5 p.).
Duijkersloot, A.P.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2009). Kroniek Europees Bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 8 (2009), (pp. 54-64) (10 p.).
Duijkersloot, A.P.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2009). Kroniek Europees Bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 10 (2009), (pp. 332-344) (12 p.).
  2009 - Boeken
de Graaf, K., Jans, J.H., Prechal, A. & Widdershoven, R.J.G.M. (2009). European administrative law: Top-down and bottom-up; proceedings of the first REALaw research forum. (173 p.). Groningen: Europa Law Publishing.
  2009 - Boekdelen / hoofdstukken
Widdershoven, R.J.G.M. & van der Weerd, J. (2009). Ambtshalve toetsing aan EG-recht. In T. Barkhuysen, J.E.M. Polak, B.J. Schueler & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), AB Klassiek, Standaarduitspraken bestuursrecht opnieuw en thematisch geannoteerd (pp. 611-624) (13 p.). Deventer: Kluwer.
Widdershoven, R.J.G.M. & Kraaijeveld, A.O. (2009). Doorwerking van EG-recht in de nationale rechtsorde. In T. Barkhuysen, J.E.M. Polak, B.J. Schueler & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), AB Klassiek, Standaarduitspraken bestuursrecht opnieuw en thematisch geannoteerd (pp. 427-439) (12 p.). Deventer: Kluwer.
Widdershoven, R.J.G.M., Kuhne, R. & Heitz, A. (2009). Heroverweging van definitief geworden besluiten. In T. Barkhuysen, J.E.M. Polak, B.J. Schueler & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), AB Klassiek, Standaarduitspraken bestuursrecht opnieuw en thematisch geannoteerd (pp. 537-555) (18 p.). Deventer: Kluwer.
Widdershoven, R.J.G.M. & Schimmel, M. (2009). Judicial Review after Tetra Laval – Some observations from a European administrative law point of view. In O.F. Essens, A. Gerbrandy & S.A.C.M. Lavrijssen (Eds.), National Courts and the Standard of Review in Competition Law and Economic Regulation (pp. 52-78) (27 p.). Groningen: Europa Law Publishing.
Widdershoven, R.J.G.M. & Tubbergen, A. (2009). Onderdelentrechter en andere processuele trechters. In T. Barkhuysen, J.E.M. Polak, B.J. Schueler & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), AB Klassiek, Standaarduitspraken bestuursrecht opnieuw en thematisch geannoteerd (pp. 593-609) (16 p.). Deventer: Kluwer.
Duijkersloot, A.P.W., Jurgens, G.T.J.M. & Widdershoven, R.J.G.M. (2009). Raakvlakken tussen bestuursrecht en privaatrecht op het terrein van de handhaving. In E.F.D. Engelhard, I. Giesen, C.B.P. Mahé & M.Y. Schaub (Eds.), Handhaving van en door het privaatrecht (pp. 121-147) (26 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2009 - Rapporten
Boswijk, P., Jansen, O.J.D.M.L. & Widdershoven, R.J.G.M. (2009). Transnationale samenwerking tussen toezichthouders in Europa. (243 p.). Den Haag: WODC, Ministerie van Justitie.
  2009 - Annotaties
Widdershoven, R.J.G.M. (04-03-2009). AB 2009, , (Mandemakers).
Widdershoven, R.J.G.M. (03-04-2009). AB 2009, , (Rechten van verdediging).
Widdershoven, R.J.G.M. (03-09-2009). AB 2009, , (zaak C-2/08 (Olimpiclub)).
Widdershoven, R.J.G.M. (06-10-2009). AB 2009, , (zaak C-40/08 (Asturcom)).
Widdershoven, R.J.G.M. (11-06-2009). AB 2009, , (zaak C-429/07 (X BV)).
Widdershoven, R.J.G.M. (24-03-2009). AB 2009, , (zaak C-445/06 (Danske Slagterer)).
Widdershoven, R.J.G.M. (29-10-2009). AB 2009, , (zaak C-63/08 (Pontin)).
Widdershoven, R.J.G.M. (16-07-2009). AB 2010, , (zaak C-385/07P (Der Grüne Punkt)).
Widdershoven, R.J.G.M. (16-07-2009). EHRC 2010, , (zaak C-385/07P (Der Grüne Punkt)).
  2008 - Artikelen
Widdershoven, R.J.G.M. (2008). De redelijke termijn en het ambtenarenrecht. Tijdschrift voor Ambtenarenrecht, 10 (2008), (pp. 778-788) (10 p.).
Boswijk, P., Prechal, A., de Vries, S.A., Widdershoven, R.J.G.M., Adriaanse, P.C., Barkhuysen, T., Habib, K., de Kruif, C., Luchtman, M.J.J.P., Ouden, W., Steunenberg, B., Vervaele, J.A.E. & Voermans, W.J.M. (2008). Implementatie van EU-handhavingsvoorschriften: tussen Europese regels en nationale praktijk. RegelMaat, 5 (2008), (pp. 180-191) (11 p.).
Boswijk, P., Prechal, A., de Vries, S.A., Widdershoven, R.J.G.M., Adriaanse, P.C., Barkhuysen, T., Habib, K., de Kruif, C., Luchtman, M.J.J.P., Ouden, W., Steunenberg, B., Vervaele, J.A.E. & Voermans, W.J.M. (2008). Implementation of EU enforcement provisions: between European control and national practice. Review of European Administrative Law, 1 (2), (pp. 83-97) (14 p.).
Duijkersloot, A.P.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2008). Kroniek Europees bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2 (2008), (pp. 84-94) (10 p.).
Duijkersloot, A.P.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2008). Kroniek Europees bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 37 (2008), (pp. 275-287) (12 p.).
Widdershoven, R.J.G.M., Polak, J.E.M., van Ravels, B.P.M., van Rossum, A.A., Schueler, B.J., Tjepkema, M.K.G. & Waling, C. (2008). Overheidsaansprakelijkheid anno 2008: de stand van de rechtsontwikkeling. Overheid en Aansprakelijkheid, 2a (2008), (pp. 101-126) (25 p.).
Prechal, A. & Widdershoven, R.J.G.M. (2008). The Dutch General Administrative Law Act: Europe-proof?. European public law, 14 (1), (pp. 81-98) (17 p.).
  2008 - Boeken
van Rijswick, H.F.M.W., Freriks, A.A., Backes, Ch.W., Groothuijse, F.A.G., Keessen, A.M., van Kempen, J.J.H. & Widdershoven, R.J.G.M. (2008). EG-recht en de praktijk van het waterbeheer, 2de herziene druk. (640 p.). Utrecht: STOWA.
Robbe, J., Freriks, A.A., Blomberg, A.B., van den Broek, G.M., de Gier, A.A.J., van Rijswick, H.F.M.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2008). Europees milieurecht voor de gemeentelijke praktijk. (221 p.). Den Haag: SDU.
Widdershoven, R.J.G.M., Verhoeven, M.J.M., Ortlep, R., Buijze, A.W.G.J., van Mens, K.L.H. & van Hout, M.B.A. (2008). Evaluatie belastingrechtspraak in twee instanties, Eindrapport fase II, Research Memoranda 2008, jaargang 4, no. 4. (127 p.). z: Raad voor de rechtspraak.
Adriaanse, P.C., Barkhuysen, P., Boswijk, P., Habib, K., de Kruif, C., Luchtman, M.J.J.P., Ouden, W., Prechal, A., Steunenberg, B., Vervaele, J.A.E., Voermans, W.J.M., de Vries, S.A. & Widdershoven, R.J.G.M. (2008). Implementatie van EU-handhavingsvoorschriften. (391 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2008 - Boekdelen / hoofdstukken
Widdershoven, R.J.G.M. (2008). Het bestuursrechtelijk appel revisited. In G.H. Addink, G.T.J.M. Jurgens, P.H. Langbroek & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), Grensverleggend Bestuursrecht (Ten Berge-bundel) (pp. 475-496) (21 p.). Alphen aan den Rijn: Kluwer.
  2008 - Annotaties
Widdershoven, R.J.G.M. (04-06-2008). AB 2008, , ().
Widdershoven, R.J.G.M. (12-02-2008). AB 2008, , ().
Widdershoven, R.J.G.M. (06-06-2008). AB 2008, , ().
Widdershoven, R.J.G.M. (11-06-2008). AB 2008, , ().
Widdershoven, R.J.G.M. (14-02-2008). AB 2008, , ().
Widdershoven, R.J.G.M. (24-04-2008). AB 2008, , ().
Widdershoven, R.J.G.M. (16-12-2008). AB 2009, , (zaak C-210/06 (CARTESIO)).
Widdershoven, R.J.G.M. (25-11-2008). AB 2009, , (zaak C-455/06 (Heemskerk & Schaap)).
Widdershoven, R.J.G.M. (18-12-2008). AB 2009, C-349/07, (Sopropé).
Verhoeven, M.J.M. & Widdershoven, R.J.G.M. (03-04-2008). SEW null, , (gevoegde zaken C-383-385/06 (ESF),).
  2007 - Artikelen
Duijkersloot, A.P.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2007). De Dienstenrichtlijn en het algemeen bestuursrecht. RegelMaat, (pp. 190-204) (15 p.).
Widdershoven, R.J.G.M. (2007). Gemeenten aan de Europese ketting?. De gemeentestem, 7270, (pp. 187-195) (9 p.).
Widdershoven, R.J.G.M., Verhoeven, M.J.M., Prechal, A., Duijkersloot, A.P.W., van de Gronden, J.W., Hessel, B. & Ortlep, R. (2007). Ilsink over de Europese agenda van de Awb. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 5, (pp. 156-159) (4 p.).
Duijkersloot, A.P.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2007). Kroniek Europees bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, (pp. 311-321) (11 p.).
Duijkersloot, A.P.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2007). Kroniek Europees bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, (pp. 129-138) (10 p.).
  2007 - Boeken
Widdershoven, R.J.G.M., Verhoeven, M.J.M., Prechal, A., Duijkersloot, A.P.W., van de Gronden, J.W., Hessel, B. & Ortlep, R. (2007). De Europese agenda van de Awb. (240 p.). Den haag: Bju.
Widdershoven, R.J.G.M., Prechal, A., Jans, J.H. & de Lange, R. (2007). Europeanisation of Public Law. (418 p.). Groningen: Europa Law Publishing.
  2007 - Boekdelen / hoofdstukken
Jurgens, G.T.J.M. & Widdershoven, R.J.G.M. (2007). De betekenis van de invoering van een relativiteitseis voor de rechtsbescherming in het waterrecht. In Th.G. Drupsteen, H.J.M. Havekes & H.F.M.W. van Rijswick (Eds.), Weids Water, Opstellen over waterrecht (Van Hall-bundel) (pp. 161-185) (25 p.). Den Haag: SDU, Deze publicatie was niet opgenomen in het jaarverslag 2006.
Widdershoven, R.J.G.M. (2007). European Administrative Law. In R.J.G.H. Seerden (Eds.), Administrative Law of the European Union, its Member States and the United States, a Comparative Analysis, second edition (pp. 289-347) (59 p.). Antwerpen: Intersentia.
Widdershoven, R.J.G.M. (2007). Het ABC van de doorwerking van richtlijnen. In A.B Blomberg e.a (Eds.), Van Utrecht via Brussel naar Maastricht (Backes-bundel) (pp. 235-252) (18 p.). Alphen a/d Rijn: Kluwer.
  2007 - Annotaties
Widdershoven, R.J.G.M. (16-02-2007). AB 2007, AB 2007, 138, (Annotatie onder HR 16 februari 2007).
Widdershoven, R.J.G.M. (21-03-2007). AB 2007, AB 2007, 139, ().
Widdershoven, R.J.G.M. (18-04-2007). AB 2007, AB 2007, 173, (Annotatie onder ABRvS 18 april 2007).
Widdershoven, R.J.G.M. (25-04-2007). AB 2007, AB 2007, 174, (Annotatie onder ABRvS 25 april 2007).
Widdershoven, R.J.G.M. (09-05-2007). AB 2007, AB 2007, 182, ().
Widdershoven, R.J.G.M. (28-02-2007). AB 2007, AB 2007, 183, ().
Widdershoven, R.J.G.M. (2007). AB 2007, AB 2007, 228, (annotatie onder Hof van Justitie EG 7 juni 2007, gevoegde zaken C-222/05 t/m C-225/05).
Widdershoven, R.J.G.M. (10-08-2007). AB 2007, AB 2007, 291, ().
Widdershoven, R.J.G.M. (05-09-2007). AB 2007, AB 2007, 319, ().
Widdershoven, R.J.G.M. (05-12-2007). AB 2008, , ().
Widdershoven, R.J.G.M. (05-10-2007). AB 2008, , ().
Widdershoven, R.J.G.M. (07-11-2007). AB 2008, , ().
  2006 - Artikelen
Widdershoven, R.J.G.M. (2006). De invloed van het EG-recht en het EVRM op de Nederlandse bestuursrechtspraak. Jurisprudentie bestuursrecht plus (JB Plus), verklaard, (pp. 26-48) (23 p.).
Duijkersloot, A.P.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2006). Kroniek Europees bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 39, (pp. 278-289) (13 p.).
Duijkersloot, A.P.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2006). Kroniek Europees bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 19, (pp. 126-137) (12 p.).
  2006 - Boekdelen / hoofdstukken
Widdershoven, R.J.G.M. (2006). De Europese rol van de nationale rechter: rechtsbeschermer of controleur. In A.W. Heringa, A.M.L. Jansen, E.C.H.F. van der Linden & L.F.M. Verheij (Eds.), Het bestuursrecht beschermd, Liber Amicorum F.A.M. Stroink (pp. 57-69) (13 p.). Den Haag: SDU.
Widdershoven, R.J.G.M., Knijff, C.L., Verhoeven, M.J.M., Ortlep, R., van Mens, K.L.H. & van Hout, M.B.A. (2006). Evaluatie belastingrechtspraak in twee instanties, Eindrapport eerste fase. Research Memoranda nr. 3 jaargang 2 (91 p.). Raad voor de rechtspraak.
Widdershoven, R.J.G.M. & Michiels, F.C.M.A. (2006). Handhaving en rechtsbescherming. In F.C.M.A. Michiels & E.R. Mulder (Eds.), Handhaving, Bestuurlijke handhaven in Nederland (pp. 87-120) (34 p.). Deventer: Kluwer.
Hol, A.M., Jansen, O.J.D.M.L., Rijpkema, P.P., Widdershoven, R.J.G.M. & van Hoek, A.A.H. (2006). Introduction. In A. van Hoek, A.M. Hol, O.J.D.L.M. Jansen, P. Rijpkema & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), Multilevel Governance in Adjudication and Enforcement (pp. v-x) (6 p.). Antwerp: Intersentia.
Widdershoven, R.J.G.M. (2006). Over de verantwoording van geheim rechterlijk overleg. In K.J. Graaf, A.T. Marseille & H.B. Winter (Eds.), Op tegenspraak. Opstellen voor prof. mr. L.J.A. Damen (pp. 285-297) (13 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2006 - Boekredactie
Widdershoven, R.J.G.M., Kummeling, H.R.B.M., Burkens, M.C. & Vermeulen, B.P. (2006). Beginselen van de democratische rechtsstaat, zesde herziene druk. (389 p.). Deventer: Kluwer.
Hol, A.M., Jansen, O.J.D.M.L., Rijpkema, P.P., Widdershoven, R.J.G.M. & van Hoek, A.A.H. (2006). Multilevel Governance in Adjudication and Enforcement. (340 p.). Antwerpen: Intersentia.
  2006 - Annotaties
Widdershoven, R.J.G.M. (03-02-2006). AB 2006, 117, ().
Widdershoven, R.J.G.M. (15-02-2006). AB 2006, 118, (). en ABRvS 16 november 2005, AB 2006, 119 getPages.
Widdershoven, R.J.G.M. (16-03-2006). AB 2006, 191, (C-234/04).
Widdershoven, R.J.G.M. (06-04-2006). AB 2006, 204, (C-274/04).
Widdershoven, R.J.G.M. (12-06-2006). AB 2006, 338-340, (). en ABRvS 21 juni 2006, AB 2006, 339 en ABRvS 9 augustus 2006, AB 2006, 340 getPages.
Widdershoven, R.J.G.M. (15-06-2006). AB 2006, 390, (C-28/05).
Widdershoven, R.J.G.M. (13-07-2006). AB 2006, 404, (C-295/04 t/m C-298/04).
Widdershoven, R.J.G.M. (19-10-2006). AB 2006, 411, (C-422/04).
  2005 - Artikelen
Widdershoven, R.J.G.M. & Dingemans, R. (2005). De Schutznormleer in communautair perspectief: het Duitse debat. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 46, (pp. 327-337) (11 p.).
Ortlep, R. & Widdershoven, R.J.G.M. (2005). De Wet kosten bestuurlijke voorprocedures in de rechtspraak. Jurisprudentie bestuursrecht plus (JB Plus), 4, (pp. 147-167) (21 p.).
van Rijswick, H.F.M.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2005). Europees recht; Doorwerking van het EG-recht, in het bijzonder in het waterbeheer. Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 2, (pp. 50-58) (9 p.).
Duijkersloot, A.P.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2005). Kroniek Europees bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2, (pp. 60-71) (12 p.).
Duijkersloot, A.P.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2005). Kroniek Europees bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 8, (pp. 290-303) (14 p.).
  2005 - Boeken
Besselink, L.F.M., Senden, L.A.J., Steyger, E. & Widdershoven, R.J.G.M. (2005). Grondwet voor Europa wettekst en vergelijking met de geldende basisverdragen. (256 p.). Den Haag: SDU, editie 2005/2006.
Backes, Ch.W., van Buuren, P.J.J., Jurgens, G.T.J.M. & Widdershoven, R.J.G.M. (2005). Lex Dura, Sed Lex, opstellen over de handhaving van omgevingsrecht. (217 p.). Deventer: Kluwer.
Backes, Ch.W., van Buuren, P.J.J., Jurgens, G.T.J.M. & Widdershoven, R.J.G.M. (2005). Opstellen over de handhaving van omgevingsrecht. (217 p.). Deventer: Kluwer.
  2005 - Boekdelen / hoofdstukken
Widdershoven, R.J.G.M. (2005). De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de toetsing aan het EG-recht. In W. den Ouden (Eds.), Staatssteun en de Nederlandse rechter (pp. 39-56) (18 p.). Deventer: Kluwer.
Michiels, F.C.M.A. & Widdershoven, R.J.G.M. (2005). De bestuurlijke boete als instrument voor de gemeentelijke handhaving in Nederland. In M. Santens (Eds.), Gewapend Bestuur? Gemeentelijke bestuur(srecht) en gemeentelijke administratieve sancties ter bestrijding van overlastfenomenen en kleine criminaliteit (pp. 117-140) (24 p.). Brugge: Die Keure.
Widdershoven, R.J.G.M. (2005). De betekenis van de Europese Grondwet voor het Nederlandse bestuur. In H.M.Th.D. ten Napel & W.J.M. Voermans (Eds.), De betekenis van de Europese Grondwet voor de Nederlandse staatsinstellingen (pp. 39-53) (15 p.). Deventer: Kluwer.
Ortlep, R. & Widdershoven, R.J.G.M. (2005). Europa en de strafrechtelijke handhaving van milieurecht. In Ch.W. Backes, P.J.J. van Buuren, G.T.J.M. Jurgens & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), Lex Dura, Sed Lex (pp. 159-176) (18 p.). Deventer: Kluwer.
Widdershoven, R.J.G.M. (2005). The Principle of Loyal Cooperation: Lawmaking by the European Court of Justice and the Dutch Courts. In F. Stroink & E. van der Linden (Eds.), Judicial Lawmaking and Administrative Law (pp. 3-35) (33 p.). Antwerpen-Oxford: Intersentia.
  2005 - Boekredactie
Jurgens, G.T.J.M., Widdershoven, R.J.G.M., Backes, Ch.W. & van Buuren, P.J.J. (2005). Lex Dura Sed Lex. (217 p.). Deventer: Kluwer.
  2005 - Annotaties
Widdershoven, R.J.G.M. (18-02-2005). AB , , ().
Widdershoven, R.J.G.M. (12-01-2005). AB , , ().
Widdershoven, R.J.G.M. (17-06-2005). AB , , ().
Widdershoven, R.J.G.M. (20-10-2005). AB , , ().
Widdershoven, R.J.G.M. (11-11-2005). AB , , ().
Widdershoven, R.J.G.M. (01-04-2005). AB , , ().
Widdershoven, R.J.G.M. (08-07-2005). AB , , ().
Widdershoven, R.J.G.M. (29-06-2005). AB , , ().
Widdershoven, R.J.G.M. (20-01-2005). AB , C-245/03, ().
Widdershoven, R.J.G.M. (20-01-2005). AB , C-295/03, ().
Widdershoven, R.J.G.M. (13-09-2005). AB 2006, 182, (C-495/03).
Widdershoven, R.J.G.M. (07-12-2005). AB 2006, 67, ().
Widdershoven, R.J.G.M. (11-02-2005). JV , , ().
  2004 - Artikelen
Duijkersloot, A.P.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2004). Kroniek Europees bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 2004 (6), (pp. 222-231) (10 p.).
van Rijswick, H.F.M.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2004). Kroniek Europees Recht, Doorwerking van het EG-recht in het bijzonder in het waterbeheer. Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 1 (2004), (pp. 21-26) (6 p.).
Widdershoven, R.J.G.M. (2004). Rechtsbescherming in het milieurecht in Europees perspectief. Milieu en Recht, 2004 (9), (pp. 530-540) (11 p.).
Widdershoven, R.J.G.M. & van Rijswick, H.F.M.W. (2004). Rechtstreekse werking van richtlijnen in driehoeksverhoudingen. Nederlands Tijdschrift voor Europees recht, 2004 (3), (pp. 42-47) (6 p.).
Widdershoven, R.J.G.M. & Ortlep, R. (2004). Schendingen van EG-recht door rechters. Overheid en Aansprakelijkheid, 2004 (2), (pp. 34-48) (15 p.).
  2004 - Boeken
Langbroek, Ph.M., Rijpkema, P.P., ten Berge, J.B.J.M., Widdershoven, R.J.G.M. & e.a., [No Value] (2004). Ombudsprudentie - Over de behoorlijkheidsnorm en zijn toepassing. (405 p.). Den Haag: Bju, Langbroek, Ph.; Rijpkema, P. (met voorts bijdragen van N.C. Bouwman-de Zoeten, A.M. Hol, R. Ortlep, R.W. Veldhuis).
  2004 - Boekdelen / hoofdstukken
Widdershoven, R.J.G.M. (2004). Rechtsbeginselen in het Europese recht. In R.J.N. Schlössels, A.J. Blok, H.J.A.M. van Geest & S. Hillegers (Eds.), In beginsel, Over aard, inhoud en samenhang van rechtsbeginselen in het bestuursrecht (pp. 293-327) (364 p.). Deventer: Kluwer.
  2004 - Boekbesprekingen
Widdershoven, R.J.G.M. (2004). Gecombineerde recensie. Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 2004, (pp. 152-158) (7 p.).
  2004 - Annotaties
Widdershoven, R.J.G.M. (17-12-2004). AB , , ().
Widdershoven, R.J.G.M. (11-11-2004). AB , C-171/03, ().
Widdershoven, R.J.G.M. (21-04-2004). AB , C-186/04, ().
Widdershoven, R.J.G.M. (12-10-2004). AB , C-222/02, ().
Widdershoven, R.J.G.M. (05-10-2004). AB , C-397 t/m 403/01, ().
Jansen, O.J.D.M.L. & Widdershoven, R.J.G.M. (02-06-2004). AB 2004, , (Administratief Rechtelijke beslissing).
Widdershoven, R.J.G.M. (23-01-2004). AB 2004, , (Administratiefrechtelijke Beslissing).
Widdershoven, R.J.G.M. (22-10-2004). AB 2004, , (Administratiefrechtelijke Beslissing).
Widdershoven, R.J.G.M. (22-04-2004). AB 2004, , (Administratiefrechtelijke Beslissing).
Widdershoven, R.J.G.M. (07-05-2004). AB 2004, , (Administratiefrechtelijke Beslissing).
Widdershoven, R.J.G.M. (26-04-2004). AB 2004, , (Bestuursrechtspraak).
Widdershoven, R.J.G.M. & Vermeulen, B.P. (02-03-2004). AB 2004, , (Bestuursrechtspraak).
Widdershoven, R.J.G.M. (27-10-2004). AB 2004, , (Bestuursrechtspraak).
Widdershoven, R.J.G.M. (23-03-2004). AB 2004, Zaak C-234/02P, (Lamberts).
Widdershoven, R.J.G.M. (01-04-2004). AB 2004, Zaak C-263/02, (Jégo-Quéré).
Widdershoven, R.J.G.M. (13-01-2004). AB 2004, Zaak C-453/00, (Kühne & Heitz).
  2003 - Artikelen
Widdershoven, R.J.G.M. (2003). Geploeter bij de ambtshalve toepassing van EG-recht. Tijdschrift voor omgevingsrecht, 10, (pp. 178-186) (9 p.).
Duijkersloot, A.P.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2003). Kroniek Europees bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, (pp. 350-359) (10 p.).
Duijkersloot, A.P.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2003). Kroniek Europees bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, (pp. 365-374) (10 p.).
  2003 - Boeken
Widdershoven, R.J.G.M., van Rijswick, H.F.M.W., Freriks, A.A. & Backes, Ch.W. (2003). EG-recht en de praktijk van het waterbeheer. (412 p.). Utrecht: STOWA.
  2003 - Boekdelen / hoofdstukken
Widdershoven, R.J.G.M. & Ozturk, G. (2003). Annotatie onder: EHRM 21 februari 1984, Vol. A.73. In P.J.J. van Buuren, J.E.M. Polak & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), AB Klassiek (pp. 137-149) (13 p.). Deventer: Kluwer.
Widdershoven, R.J.G.M. (2003). Europese invloed op de rechtsbescherming door de Centrale Raad van Beroep. In R.M. van Male (Eds.), Centrale Raad van Beroep 1903-2003 (pp. 197-220) (24 p.). Den Haag: SDU.
Widdershoven, R.J.G.M. (2003). Kraaijveld, annotatie onder: HvJEG 24 oktober 1996, zaak C-72/95. In P.J.J. van Buuren, J.E.M. Polak & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), AB Klassiek (pp. 388-400) (13 p.). Deventer: Kluwer.
Widdershoven, R.J.G.M. (2003). Systeem van rechtsbescherming, Bestuursprocesrecht en Burgerlijke rechter, overheidsaansprakelijkheid en klachtrecht. In F.C.M.A. Michiels (Eds.), Staats- en bestuursrecht, Tekst en Materiaal (pp. 367-490) (124 p.). Deventer: Kluwer.
Widdershoven, R.J.G.M. & Veldkamp, A.M.E. (2003). Transnationale bestuursrechtelijke handhaving in het milieurecht. Handhaving van milieurecht vanuit Europees perspectief (pp. 29-58) (30 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2003 - Annotaties
Widdershoven, R.J.G.M. (30-09-2003). AB , 429, (zaak C-224/01 (Köbler)).
Widdershoven, R.J.G.M. & Willemsen, P.A. (10-09-2003). AB 2003, , ().
Widdershoven, R.J.G.M. & Willemsen, P.A. (09-01-2003). AB 2003, 111, ().
Widdershoven, R.J.G.M. (24-01-2003). AB 2003, 120, ((Maple Tree)).
Widdershoven, R.J.G.M. & Willemsen, P.A. (06-08-2003). AB 2003, 355, ().
Widdershoven, R.J.G.M. (20-08-2003). AB 2003, 391, ().
Widdershoven, R.J.G.M. (30-09-2003). AB 2003, 429, (). Katern B.16 getPages.
Widdershoven, R.J.G.M. (28-11-2003). AB 2004, , (Administratiefrechtelijke Beslissing).
Widdershoven, R.J.G.M. & Willemsen, P.A. (12-11-2003). AB 2004, , (Administratiefrechtelijke Beslissing).
Widdershoven, R.J.G.M. (10-09-2003). AB 2004, , (Bestuursrechtspraak).
Widdershoven, R.J.G.M. (09-12-2003). AB 2004, Zaak C-129/00, (Commissie v. Italë).
  2002 - Artikelen
Widdershoven, R.J.G.M., Stroink, F.A.M., ten Berge, J.B.J.M., Bok, A.J., Voermans, W.J.M., de Waard, B.W.N. & Willemsen, P.A. (2002). Boukema over hoger beroep. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, (pp. 169-170) (2 p.).
Widdershoven, R.J.G.M. & van Rijswick, H.F.M.W. (2002). Een gemiste kans: de tijdelijke vergunning voor de lozing van zwarte-lijststoffen. Tijdschrift voor omgevingsrecht, 6, (pp. 228-234) (7 p.).
Langbroek, Ph.M., van Erp, J., Verberk, S. & Widdershoven, R.J.G.M. (2002). Eenheid van bestuursrechtspraak. Trema (8), (pp. 381-387) (7 p.).
Widdershoven, R.J.G.M. & Stroink, F.A.M. (2002). Hoger Beroep in het bestuursrecht. Deel II, De rol van partijen bij de omvang van het geding en ambtshalve toetsing. Jurisprudentie bestuursrecht plus (JB Plus), (pp. 29-37) (9 p.).
Duijkersloot, A.P.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2002). Kroniek Europees bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, 7, (pp. 208-218) (11 p.).
van Rossum, A.A., Widdershoven, R.J.G.M. & e.a., [No Value] (2002). Overheidsaansprakelijkheid anno 2002: de stand van de rechtsontwikkeling. Overheid en Aansprakelijkheid, 1, (pp. 2-14) (13 p.).
  2002 - Boeken
Widdershoven, R.J.G.M., Jans, J.H., de Lange, R. & Prechal, A. (2002). Inleiding tot het Europees Bestuursrecht (2e herziene druk). (478 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
  2002 - Boekdelen / hoofdstukken
Widdershoven, R.J.G.M. (2002). Encroachment of criminal law in administrative law in the Netherlands. In E.H. Hondius & C. Joustra (Eds.), Netherlands Reports to the Sixteenth International Congress of Comparative Law Antwerpen-Oxford-New York: Intersentia.
Widdershoven, R.J.G.M. (2002). European Administrative Law. In F. Stroink & R. Seerden (Eds.), Administratiev Law of the European Union, its Member States and the United States. A Comparative Analysis (pp. 259-306) (48 p.). Antwerpen-Groningen: Intersentia.
Widdershoven, R.J.G.M., van Rossum, A.A. & e.a., [No Value] (2002). Overheidsaansprakelijkheid anno 2002: de stand van de rechtsontwikkeling. Overheid en Aansprakelijkheid 2002 (pp. 2-14) (13 p.). onbekend: onbekend.
Widdershoven, R.J.G.M. & van de Gronden, J.W. (2002). Slotbeschouwing. Mededingingsautoriteiten als zelfstandig bestuursorgaan: onafhankelijk toezicht? (pp. 145-170) (26 p.). Deventer: Kluwer, Bijdrage auteurs is de redactie van de slotbeschouwing.
van de Gronden, J.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2002). Slotbeschouwing: over onafhankelijk mededingingstoezicht, politieke verantwoordelijkheid en het publieke belang. In J.W. van de Gronden & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), Mededingingsautoriteiten als zelfstandige bestuursorgaan: Onafhankelijk toezicht? (pp. 145-170) (26 p.). Deventer: Kluwer.
Widdershoven, R.J.G.M. & van de Gronden, J.W. (2002). Voorwoord. Mededingingsautoriteiten als zelfstandig bestuursorgaan: onafhankelijk toezicht? (pp. vii-x). Deventer: Kluwer, Bijdrage auteurs is de redactie van het voorwoord.
  2002 - Boekredactie
Widdershoven, R.J.G.M. & e.a., X (2002). 25 Jaar bestuursrechtspraak; van tB/S naar RAwb. (143 p.). Alphen aan den Rijn: Kluwer.
van de Gronden, J.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2002). Mededingingsautoriteiten als zelfstandige bestuursorgaan: Onafhankelijk toezicht?. Deventer: Kluwer.
  2002 - Annotaties
Widdershoven, R.J.G.M. & Willemsen, P.A. (23-12-2002). AB 2003, 209, (). m.nt. onder 116 getPages.
Widdershoven, R.J.G.M. (26-11-2002). AB 2003, 218, (). Katern B.16 getPages.
Widdershoven, R.J.G.M. & Willemsen, P.A. (23-10-2002). AB 2003, 303, (). m.nt. onder 116 getPages.
Widdershoven, R.J.G.M. (11-07-2002). EHRC 2002, 77, (Zaak C-21/00 (KCH)).
Widdershoven, R.J.G.M. (23-07-2002). EHRC 2002, 88, ().
Widdershoven, R.J.G.M. & van Rijswick, H.F.M.W. (23-10-2002). M en R 2003, 4 en 5, ().
  2001 - Artikelen
Widdershoven, R.J.G.M. & Duijkersloot, A.P.W. (2001). Europa en bestuurlijke handhaving: trends en uitdagingen. Justitiële Verkenningen, (pp. 68-80) (13 p.). Europees strafrecht.
Widdershoven, R.J.G.M. & Stroink, F.A.M. (2001). Hoger beroep in het bestuursrecht, Deel I, Herkansing of trechter?. Jurisprudentie Bestuursrecht, (pp. 163-174) (10 p.).
Widdershoven, R.J.G.M. & Gerrits-Janssens, M.P. (2001). Kroniek Europees bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, (pp. 100-108) (9 p.).
Gerrits-Janssens, M.P. & Widdershoven, R.J.G.M. (2001). Kroniek Europees bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, (pp. 299-308) (10 p.).
Widdershoven, R.J.G.M. (2001). Procedure in administrative law in the Netherlands. Journal of the Japan-Netherlands Institute, VII, (pp. 151-183) (33 p.).
Widdershoven, R.J.G.M. (2001). Risico's EG-recht voor waterbeheerders. Het waterschap, (pp. 940-946) (7 p.).
  2001 - Boeken
Widdershoven, R.J.G.M., Kummeling, H.R.B.M., Vermeulen, B. & e.a., X (2001). Beginselen van de democratische rechtsstaat, Inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse staats- en bestuursrecht ( 5e herziene druk). (389 p.). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
Kummeling, H.R.B.M., Vermeulen, J. & Widdershoven, R.J.G.M. (2001). Beginselen van de democratische rechtsstaat. Inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse staats- en bestuursrecht (5e druk). (390 p.). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
ten Berge, J.B.J.M. & Widdershoven, R.J.G.M. (2001). Bescherming tegen de overheid (6e herziene druk). (323 p.). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
Langbroek, Ph.M., Widdershoven, R.J.G.M., van Erp, J., Schadé, M. & Verberk, S. (2001). Eenheid van rechtspraak. (116 p.). Den Haag/Utrecht: B & A groep en Universiteit Utrecht.
Langbroek, Ph.M., Widdershoven, R.J.G.M., van Erp, J., Schadé, M. & Verberk, S. (2001). Handboek onderzoek naar eenheid van rechtspraak. (37 p.). Den Haag/Utrecht: B & A groep en Universiteit Utrecht.
Widdershoven, R.J.G.M., Voermans, W.J.M., de Waard, B.W.N. & Willemsen, P.A. (2001). Hoger beroep. (251 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, Evaluatie-onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie.
  2001 - Boekdelen / hoofdstukken
Widdershoven, R.J.G.M. & Viering, M.L.W.M. (2001). Immuniteit en strafrechtelijke aansprakelijkheid van overheden. In E. Hey, R. de Lange, M.A. Loth, P.A.M. Mevis & E. Swart (Eds.), Grensverkenningen in het recht (pp. 85-98) (14 p.). Rotterdam.
Widdershoven, R.J.G.M. (2001). Nationaal bestuursrecht in de Europese rechtsorde. In H. Koning & E.M.J. Crombag (Eds.), De autonomie van het bestuursrecht (pp. 203-224) (22 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Jansen, O.J.D.M.L., van der Meulen, B.M.J. & Widdershoven, R.J.G.M. (2001). Woord vooraf. In O.J.D.M.L. Jansen, B.M.J. van der Meulen & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), Handhaving van de Mededingingswet Deventer: Kluwer.
  2001 - Boekredactie
Jansen, O.J.D.M.L., van der Meulen, B.M.J. & Widdershoven, R.J.G.M. (2001). Handhaving van de Mededingingswet. Deventer: Kluwer.
  2001 - Rapporten
Widdershoven, R.J.G.M., ten Berge, J.B.J.M., Bok, A.J. & Stroink, F.A.M. (2001). Hoger beroep. (251 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2001 - Annotaties
Widdershoven, R.J.G.M. (29-05-2001). 2001, 98, ().
  2000 - Artikelen
Langbroek, Ph.M., Widdershoven, R.J.G.M., Waterschoot, N.M. & van der Vlies, I.C. (2000). Administratie, rechter of andere derde?. De gemeentestem, (pp. 25-33) (9 p.).
de Raat, I.Y. & Widdershoven, R.J.G.M. (2000). De bestuurlijke boete in de Algemene wet bestuursrecht. NJCM-Bulletin, 25 (3), (pp. 771-788) (18 p.).
Widdershoven, R.J.G.M. (2000). Decentrale overheden, het EG-recht en de aansprakelijkheidsrisico's. De gemeentestem, 7119, (pp. 241-248) (8 p.).
Gerrits-Janssens, M.P. & Widdershoven, R.J.G.M. (2000). Kroniek Europees Bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, (pp. 253-262) (10 p.).
Gerrits-Janssens, M.P. & Widdershoven, R.J.G.M. (2000). Kroniek Europees Bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, (pp. 103-112) (10 p.).
  2000 - Boekdelen / hoofdstukken
Widdershoven, R.J.G.M. (2000). De PBO in Europeesrechtelijk perspectief. Met Raad en Daad; Visies op de toekomst van de overlegeconomie op nationaal en sectoraal niveau (pp. 117-129) (13 p.). Den Haag.
Widdershoven, R.J.G.M. (2000). Harmonisatie van procesrecht onder invloed van het Europese recht. In E.H. Hondius (Eds.), Van Nederlands naar Europees procesrecht? (pp. 331-350) (20 p.). Deventer: Kluwer.
Addink, G.H., ten Berge, J.B.J.M., Graat, P.A.M.J., Langbroek, Ph.M. & Widdershoven, R.J.G.M. (2000). Uitleiding: De kwaliteit van het overheidsbestuur. In G.H. Addink, J.B.J.M. ten Berge, P.A.M.J. Graat & P.M. Langbroek (Eds.), Kwaliteit van overheidsbestuur (pp. 153-164) (167 p.). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
  2000 - Annotaties
Widdershoven, R.J.G.M. (16-08-2000). 2001, 14, ().
Widdershoven, R.J.G.M. (11-05-2000). 2001, 6, ().
Widdershoven, R.J.G.M. (14-06-2000). 2001, 7, ().
Widdershoven, R.J.G.M. (20-06-2000). 2001, 9, ().
  1999 - Artikelen
Widdershoven, R.J.G.M. (1999). Interne harmonisatie binnen de Nederlandse rechtsbescherming onder invloed van de Europese rechtspraak. RegelMaat, (pp. 84-98) (15 p.).
Gerrits-Janssens, M.P. & Widdershoven, R.J.G.M. (1999). Kroniek Europees Bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, (pp. 205-215) (11 p.).
Gerrits-Janssens, M.P. & Widdershoven, R.J.G.M. (1999). Kroniek Europees bestuursrecht. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, (pp. 63-71) (8 p.).
  1999 - Boeken
Widdershoven, R.J.G.M., Jans, J.H., de Lange, R. & Prechal, A. (1999). Inleiding tot het Europees bestuursrecht. (418 p.). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
  1999 - Boekdelen / hoofdstukken
Widdershoven, R.J.G.M. (1999). De rol van het nationale bestuursrecht bij transnationale handhavingssamenwerking. In J.A.E. Vervaele (Eds.), Transnationale handhaving van de financiële belangen van de Europese Unie (pp. 135-155) (21 p.). Antwerpen: Intersentia.
Widdershoven, R.J.G.M. (1999). Enforcement of EC regulations by private organizations. A public law wolf in private law sheep's clothing. In J.A.E. Vervaele (Eds.), Compliance and enforcement of European law (pp. 235-243) (8 p.). Deventer: Kluwer.
Widdershoven, R.J.G.M. (1999). Hoofdstuk XXV, Europa en het nationaal bestuursrecht. In N.S.J. Koeman (Eds.), Praktijkboek bestuursrecht (losbl.) (pp. XXV-54-XXV-194) (141 p.). Deventer: Kluwer.
Widdershoven, R.J.G.M. (1999). Indringendheid van rechterlijk toetsing. In F.A.M. Stroink (Eds.), Vijf jaar jurisprudentie Bestuursrecht en Awb (pp. 115-122) (7 p.). Den Haag.
  1999 - Rapporten
Widdershoven, R.J.G.M., Langbroek, Ph.M., van der Vlies, I.C. & Waterschoot, N.M. (1999). Bestuursgeschillen, een onderzoek naar de beslechting van interbestuurlijke geschillen. (213 p.). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
  1991 - Boeken
Vervaele, J.A.E. & Widdershoven, R.J.G.M. (1991). Bestuurlijke handhaving van visserij-regelgeving. (112 p.). Universiteit Utrecht.
  1990 - Boeken
Vervaele, J.A.E., Ruimschotel, D. & Widdershoven, R.J.G.M. (1990). Rechtshandhaving bij visquotering. Een evaluatieve studie naar rechtshandhaving van nationale en Europese regelgeving. (222 p.). Universiteit Utrecht.
  0 - Prize (including medals and awards)
Widdershoven, R.J.G.M. 2012 Recipient prijs voor de beste AB-noot van het jaar 2012

Overige publicaties

 • Europeanisation of Public Law (study on the influence of European law on national administrative law), Groningen: Europa Law Publishing 2007 (with Jan Jans, Sacha Prechal, Roel de Lange).
 • De Europese agenda van de Awb, (with summary in English, study of possible tensions between European law and the Dutch General Administrative Law Act), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2007 (with Maartje Verhoeven, Sacha Prechal et al).
 • Algemeen bestuursrecht 2001: Hoger beroep (evaluation of the system of appeal in two instances in administrative matters), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2001 (with Frits Stroink, Raymond Schlössels et al).
 • The Role of National Administrative Law in Transnational Enforcement Cooperation, in: J.A.E. Vervaele (ed.), Transnational Enforcement of the Financial Interests of the European Union, Antwerp/Groningen/Oxford: Intersentia 1999, p. 131-150.
 • Naar een bestuurs(proces)rechtelijk Ius Commune in Europa, Preadvies Vereniging voor Administratief recht, VAR-reeks 116, Alphen a/d Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink 1996, p. 97-200.
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-08-16 04:11:52

Afgesloten projecten

Project:
Legitiem en effectief waterbeheer in de Europese Unie: het stakeholders' perspectief in tijden van proceduralisering 15-10-2013 tot 14-10-2016
Algemene projectbeschrijving

Binnen het waterbeheer heeft een verschuiving plaatsgevonden van een government naar een governance benadering. Deze laatste benadering wordt gekenmerkt door proceduralisering en participatie van de stakeholders bij de normstelling, naleving en handhaving. Er wordt verondersteld dat deze governance benadering legitiem en effectief is en daadwerkelijk leidt tot billijk en duurzaam waterbeheer. Om deze veronderstellingen te toetsen worden case studies uitgevoerd ten aanzien van waterkwaliteit, waarbij de positie van stakeholders als vertrekpunt wordt genomen. Zie http://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/onderzoeksprojecten/19/2300178119.html.

 
Rol: Uitvoerder Financiering
2e geldstroom - NWO
Projectleden

Widdershoven’s research focuses on the influence of European law on the administrative law systems of the Member States, especially in the areas of judicial protection (including court administration), the enforcement of law and general principles of law. Currently he works on projects for the Dutch Council for the Judiciary (evaluation of the new system of judicial protection in tax matters in the Netherlands) and for the Dutch Department of Justice (comparative study on transnational cooperation in enforcement matters).

Gegenereerd op 2018-08-16 04:11:52

Courses in Dutch:

 • Bestuursprocesrecht
 • Europees Staats- en bestuursrecht
 • Kernvak Bestuursrecht

Courses in English:

 • European Public law
 • European Administrative Law
Gegenereerd op 2018-08-16 04:11:52
Nevenfuncties

Overige werkzaamheden

 • Staatsraad/Raadsheer Advocaat-Generaal voor het Bestuursrecht (sinds 2013)
 • Raadsheer-plaatsvervanger College van Beroep voor het bedrijfsleven (sinds 2002).
 • Lid Editorial Board Review of European Administrative Law (REALaw) (sinds 2007)
 • Lid redactie Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB) (sinds 2003).
 • Lid en (sinds 2005) voorzitter redactie Jurisprudentie Bestuursrecht – plus (JB-plus)
 • Lid redactie Overheid & Aansprakelijkheid (sinds 2002)
Gegenereerd op 2018-08-16 04:11:52
Volledige naam
Prof. mr. R.J.G.M. Widdershoven Contactgegevens
Newtonlaan

Newtonlaan 201
Kamer 3C.32
3584 BH  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7937
Telefoonnummer afdeling 030 253 8062
Gegenereerd op 2018-08-16 04:11:52
Laatst bijgewerkt op 09-02-2018