Mr. dr. Pernille van der Plank
p.j.vanderplank@uu.nl
Gegenereerd op 2018-08-16 08:03:24


Profiel

Worden zonnepanelen nagetrokken door het gebouw waarop ze geplaatst worden? Kan een schip een onroerende zaak zijn? Kan een containerwoning bezwaard worden met een recht van hypotheek? Is het mogelijk een woonark te splitsen in appartementsrechten?

Maatschappelijke ontwikkelingen gaan soms ontzettend snel. De vraag is of deze ontwikkelingen altijd in te passen zijn in het bestaande wetboek. Mijn onderzoek kenmerkt zich door de focus op het oplossen van praktische, actuele goederenrechtelijke vraagstukken vanuit een juridisch-dogmatisch perspectief. Mijn bijzondere belangstelling gaat hierbij uit naar de goederenrechtelijke aspecten van drijvende gebouwen en werken / drijvende urbanisatie. In dit kader maak ik onder meer deel uit van de stuurgroep voor ‘Boek 5 van de Toekomst’ betreffende de aanpassing van Boek 5 met betrekking tot drijvende objecten en ben ik als legal expert verbonden aan Blue21 (blue21.nl) en werk ik nauw samen met DeltaSync (www.deltasync.nl): specialisten in drijvende verstedelijking.

Als onderzoeker ben ik verbonden aan het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law (UCWOSL) (https://www.uu.nl/utrecht-centre-for-water-oceans-and-sustainability-law).

Als universitair docent ben ik werkzaam aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, waar ik met name goederenrechtelijke en andere notariële en algemeen privaatrechtelijke vakken verzorg. Ook ben ik als gastdocent verbonden aan de Universiteit van Curaçao.

Gegenereerd op 2018-08-16 08:03:24

 

Sleutelpublicaties

 

P.J. van der Plank, ‘Een drijvende onroerende zaak?’ WPNR 2016/7126.

P.J. van der Plank, Natrekking door onroerende zaken, (diss. Nijmegen) Deventer: Kluwer 2016.

P.J. van der Plank, ‘Is een woonark onroerend?’ NTBR 2010, 18, p. 135.

P.J. van der Plank, ‘Havenkranen onroerend? Over het verschil tussen rijden en drijven. N.a.v. Hoge Raad 24 december 2010, LJN BO3644’, NTBR 2011, 27, p. 202.

P.J. van der Plank, ‘De introductie van drijvende percelen’, WPNR 2015/7071.

P.J. van der Plank, ‘Een eerste stap naar drijvend wonen op grotere schaal’, Maandblad voor Vermogensrecht, 2016, nummer 0708, p. 190 – 194.

 

 

 

Alle publicaties

 

2017                                                                                                                                       

 

P.J. van der Plank, ‘Rechtsvragenrubriek: Kan een drijvende woning in appartementen worden gesplitst?’, Weekblad voor Privaatrecht en Notarieel Recht 2017/7150.

 

 

2016                                                                                                                                       

P.J. van der Plank, ‘Is Glencore blij gemaakt met een dode mus?’, NTBR 2016/13.

P.J. van der Plank, ‘Is het mogelijk art. 3:4 BW bestanddelen te verzelfstandigen door middel van het vestigen van een recht van opstal?’, WPNR 2016, 7108.

P.J. van der Plank, ‘Een eerste stap naar drijvend wonen op grotere schaal’, Maandblad voor Vermogensrecht, 2016, nummer 0708, p. 190 – 194.

P.J. van der Plank, ‘Een drijvende onroerende zaak?’ WPNR 2016/7126.

 

2015                                                                                                                                       

P.J. van der Plank en M.E. Witting, ‘De invloed van verkrijgende verjaring op beperkte rechten die rusten op de grond’, NTBR 2015/35.

P.J. van der Plank, ‘De introductie van drijvende percelen’, WPNR 2015/7071.

P.J. van der Plank, ‘De verkeersopvatting als leidend criterium voor bestanddeelvorming in de zin van art. 3:4 BW’, WPNR 2015/7086.

 

2014                                                                                                                                       

P.J. van der Plank en M.E. Witting, ‘Bestanddeelvorming op grond van art. 3:3 BW of onroerend in de zin van art. 3:4 BW?’, NTBR 2014/17.

 

2013                                                                                                                           

P.J. van der Plank, ‘Kan een zaak die een tijdelijke hulpfunctie vervult naar verkeersopvatting een bestanddeel zijn?’ NTBR 2013, 31, p. 267.

 

2012                                                                                                                           

P.J. van der Plank, ‘Zaakseenheid in het platte vlak. Een onderzoek naar het bepalen van de horizontale eigendomsgrens van grondstukken’, NTBR 2012, 41, p. 298.

 

2011                                                                                                                                       

P.J. van der Plank, ‘Havenkranen onroerend? Over het verschil tussen rijden en drijven. N.a.v. Hoge Raad 24 december 2010, LJN BO3644’, NTBR 2011, 27, p. 202.

 

2010                                                                                                                           

P.J. van der Plank, ‘Is een woonark onroerend?’ NTBR 2010/18, p. 135.

 

2009                                                                                                                                       

P.J. van der Plank, ‘De indirecte vereniging van art. 3:3 jo art. 5:20 sub e BW’, WPNR 2009/6796, p. 346.

^ naar boven
Gegenereerd op 2018-08-16 08:03:24

Hoorcolleges:

 • Kernvak Notarieel Recht (Bachelor 2)
 • Goederenrecht (Bachelor 2)
 • Verdieping Goederenrecht (Bachelor 3)
 • Verdieping Contractenrecht (Bachelor 3) 

 

Werkgroeponderwijs:

 • Inleiding Privaatrecht (Bachelor 1)
 • Kernvak Privaatrecht (Bachelor 1)
 • Kernvak Notarieel Recht (Bachelor 2)
 • Relatievermogensrecht (Bachelor 3)
 • Faillissementsrecht (Bachelor 3)

 

Vakcoördinator:

 • Goederenrecht (Bachelor 2)
 • Belastingrecht (Bachelor 3)
 • Verdieping Goederenrecht (Bachelor 3)

 

Begeleiden van bachelor- en masterscripties.

Gegenereerd op 2018-08-16 08:03:24
Volledige naam
Mr. dr. P.J. (Pernille) van der Plank Contactgegevens
Postadres
Janskerkhof 12
3512 BL    UTRECHT

Janskerkhof 12
Kamer V.102
3512 BL  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 9072
Telefoonnummer afdeling 030 253 7153

Gegenereerd op 2018-08-16 08:03:24
Laatst bijgewerkt op 18-09-2017