Profiel

Joep Schenk is post-doc bij het ERC-project 'Securing Europe, fighting its enemies 1815-1914' dat onder leiding staat van Prof. Beatrice de Graaf.

Het centrale thema in zijn onderzoek is de studie naar de spanningen tussen transnationale agency en nationale politieke structuren. In de afgelopen vijf jaar heeft hij zich vooral gericht op de vraag hoe internationale rivieren zowel een bron van conflict als een bron van samenwerking kunnen zijn. Dankzij zijn opleiding in economische geschiedenis en politieke geschiedenis heeft hij deze vraag van twee kanten kunnen benaderen. Tijdens zijn promotie heeft hij onderzocht welke rol ondernemers speelden in de transformatie van de relatie tussen de Rotterdamse haven en het Ruhrgebied (Havenbaronnen en Ruhrbonzen. Oorsprong van een wederzijdse afhankelijkheidsrelatie tussen Rotterdam en het Ruhrgebied, 1870-1914.) Als post-doc behandelt hij de vraag hoe de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, de eerste internationale organisatie in de moderne geschiedenis, heeft bijgedragen aan de opkomst van een Europese veiligheidscultuur in de negentiende eeuw.

Vóór zijn aanstelling in Utrecht werkte Joep Schenk als onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie en het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur aan de UU.

Joep Schenks interesse gaat uit naar: 

- Geschiedenis van veiligheid & water veiligheid

- Global governance en Internationale Organisaties in de 19e en 20e eeuw

- Politiek-Economische geschiedenis van Globalisering in de 19e en 20e eeuw

- Transnationale geschiedenis

- Bedrijfsgeschiedenis

 

Betrokken bij de opleiding(en)
Gegenereerd op 2018-08-16 04:13:40
Curriculum vitae

Joep Schenk (1983) is werkzaam als post-doc aan de Universiteit Utrecht. Hij studeerde geschiedenis aan de universiteiten van Groningen en Bologna. In 2007 voltooide hij zijn Master Holocaust en Genocide studies aan de Universiteit van Amsterdam cum laude. Tussen 2007 en 2009 werkte hij als onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie in Amsterdam en bij het Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur aan de Universiteit Utrecht. Hij publiceerde diverse hoofdstukken over de Tweede Wereldoorlog als mondiaal fenomeen en was de eerste auteur van een boek over de geschiedenis van de Nederlandse gasindustrie. Tussen 2009 en 2015 werkte hij als promovendus binnen het onderzoeksproject 'Outport en Hinterland. Rotterdam Business en de Ruhr-industrie 1870-2000' aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voor dit project ontving hij een extra fonds van de Deutsche Akademische Austausch Dienst in 2013. In 2012 won hij de runner-up prijs voor zijn poster bij de eerste Port Research Centre Poster Session. Hij schreef verschillende papers en een artikel in het peer-reviewed tijdschrift Zeitschrift für Unternehmensgeschichte over bedrijfsnetwerken in de 19e en 20e eeuw. Recentelijker publiceerde hij over de geschiedenis van de Rijnvaart in het peer-reviewed tijdschrift The Economic History Review. In november 2015 verdedigde hij succesvol zijn proefschrift Havenbaronnen en Ruhrbonzen. Oorsprong van een wederzijdse afhankelijkheidsrelatie tussen Rotterdam en het Ruhrgebied, 1870-1914. over de commerciële betrekkingen tussen de Rotterdamse haven en het Ruhrgebied, 1870-1914. Sinds mei 2015 onderzoekt hij als post-doc de rol van de Rijn Commissie in de totstankoming van een Europese veiligheidscultuur in de lange 19de eeuw.

Gegenereerd op 2018-08-16 04:13:40
Alle publicaties
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
Schenk, J. (01-10-2017) Peer reviewer BMGN - The Low Countries Historical Review (Journal) Peer-reviewer
Schenk, J. (25-08-2017) Participant Historicidagen Utrecht Utrecht (24-08-2017 - 26-08-2017) Organized and chaired the panel: Security, a nineteenth century project of empire in Europe and beyond
Schenk, J. (25-09-2017) Participant Securing the World, KNAW Colloquium Amsterdam (25-09-2017 - 27-09-2017) Paper presentation: From the Rhine to the Congo. The principle of freedom of navigation as an imperial tool in the 19th Century
  2017 - Overige resultaten
Schenk, J. (2017). The Netherlands for sale? Hostile takeovers and national security.
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
Schenk, J. (2016). Kansen in oorlogstijd - Rijnschippers versus de Steenkolen-Handelsvereeniging, 1914-1918. Tijdschrift voor zeegeschiedenis, 35 (1), (pp. 32-52) (21 p.).
Schenk, J. (2016). Martijn Lak, Tot elkaar veroordeeld. De Nederlands-Duitse betrekkingen tussen 1945-1957. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 131 (4).
  2016 - Overige resultaten
Schenk, J. (2016). An ‘Ordering Moment’ for Climate Change - Awaiting the Leap of the Brainless Frog?.
J. Schenk (05-04-2016) Blog
Schenk, J. (2016). National interest versus common interest - The Netherlands and the liberalization of Rhine navigation at the Congress of Vienna (1814-­1815). (14 p.).
Ardeleanu, C. & Schenk, J. (2016). River Regulation on the Rhine and the Danube: a Comparison between Two River Regime (1815-1914).
Schenk, J. & Ardeleanu, C. (2016). Securing Free Navigation on International Rivers. (16 p.).
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
Schenk, J. (2015). Havenbaronnen en Ruhrbonzen - Oorsprong van een wederzijdse afhankelijkheidsrelatie tussen Rotterdam en het Ruhrgebied 1870-1914.. (382 p.).
  2015 - Overige resultaten
J. Schenk (30-09-2015) Blog
Schenk, Joep (2015). Port barons and Ruhr tycoons. The origins of economic interdependency between Rotterdam and the Ruhr, 1870-1914.
  2014 - Overige resultaten
Schenk, Joep (2014). Rotterdam-Ruhr interdependence. Iron ore, coal and the reappearance of the Rhine 1870-1914.
Schenk, Joep (2014). Rotterdam's port barons, Ruhr industrialists and the state. Transnational entrepreneurship along the Rhine 1870-1914.
Schenk, Joep (2014). The role of traders in the international iron ore market: Wm. H. Müller & Co. and the Ruhr industry 1870-1914.
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
Schenk, Joep & Klemann, H.A.M. (2013). Competition in the Rhine delta. Waterways, railways and ports, 1870-1913. The Economic History Review, 66 (3), (pp. 826-847) (22 p.).
Schenk, Joep (2013). Irene Anastasiadou, Constructing iron Europe. Transnationalism and railways in the Interbellum. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 10 (2), (pp. 152-153).
  2013 - Overige resultaten
Schenk, Joep (2013). Nederlandse handelaren en de Duitse ijzerertstoevoer. Müller & Co vs. de Roerindustrie: een race om ijzererts 1870-1914.
Schenk, Joep (2013). Traders and the international iron ore supply. Müller & Co. vs. the Ruhr industry: a race for iron ore, 1870-1914.
Schenk, Joep & Boon, Marten (2013). Trading Places. How Merchants shaped the Rotterdam-Ruhr Axis in the First Global Economy, 1870-1914.
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
Schenk, Joep & Roelevink, Eva Maria (2012). Challenging times - The renewal of a transnational relationship: The Rhenisch Westphalian Coal Syndicate and the Coal Trade Association, 1918-1925. Zeitschrift für Unternehmensgeschichte, 57 (2), (pp. 154-180) (26 p.).
  2012 - Overige resultaten
Schenk, Joep & Klemann, H.A.M. (2012). Competition in the Rhine delta. Waterways, railways and ports 1850-1914.
Schenk, Joep (2012). Interregional business in times of economic disintegration. Rotterdam Business and the German iron and coal Industry, 1920-1930.
J. Schenk (07-02-2012) Rotterdam, een gedoodverfde kolenhaven? Commerciële betrekkingen tussen Rotterdamse ondernemers en de Ruhrindustrie, 1870-1940.
Schenk, Joep (2012). Trails of transfer. Networking Rotterdam business and the Ruhr industry, 1870-1940.
  2011 - Overige resultaten
Schenk, Joep (2011). Coal, iron ore and steel. Rotterdam Business and the German 'Montan' Industry, 1868-1940.
Schenk, Joep & Roelevink, Eva Maria (2011). Dutch-German Coal Business, 1918-1925. The impact of War on a transnational business relationship: the Rhenish Westphalian Coal Syndicate and the Coal trade association.
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
Schenk, Joep (2010). Anton de Kom. In Madelon De Keizer & Marije Plomp (Eds.), Een open zenuw. - Hoe wij ons de Tweede Wereldoorlog herinneren. Amsterdam: Bert Bakker.
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
Schenk, Joep & Timmer, Petra (2009). Groningen-gasveld vijftig jaar - Kloppend hart van de Nederlandse gasvoorziening. Amsterdam: Boom.
Schenk, Joep & Timmer, Petra (2009). Groningen's gasfield, the first 50 years beating heart of the Dutch natural gas industry - Beating heart of the Dutch natural gas industry. Boom.
  2009 - Overige resultaten
Schenk, Joep (2009). 'Coal, iron ore and steel. Rotterdam business and the German montan industry, 1870-1940'.
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
Schenk, Joep, Ribbens, K. & Eickhoff, Martijn (2008). Oorlog op vijf continenten - Nieuwe Nederlanders en de geschiedenissen van de Tweede Wereldoorlog. Amsterdam: Boom.
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
Schenk, Joep (2007). In stilte getuigen - Quakers in Nederland ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.. Joep Schenk, Masterscriptie Holocaust en Genocidestudies, Universiteit van Amsterdam..
  0 - Overige resultaten
Schenk, J. 2012 Recipient Runner-up prize
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-08-16 04:13:41

Securing Europe, Fighting its Enemies. The Making of a Security Culture in Europe and Beyond,  1815-1914
European Research Council (ERC) Consolidator Grant (2014-2019)

Onder leiding van Prof. Beatrice de Graaf (PI) onderzoekt een team van interanationale historici de totstandkoming van een Europese veiligheidscultuur als de uitkomst van onderling gedeelde visies op 'vijanden van de staat', 'vitale belangen' en de bijbehorende praktijken tussen 1815 en 1914. Het project vergelijkt zeven verschillende gevallen van internationale veiligheidsregimes, waarin Europa zich op mondiaal niveau, van het Ottomaanse Rijk tot China, heeft geroerd. Deze zeer dynamische regimes werden gevormd door zowel bedreigingen (anarchisten, piraten, smokkelaars, koloniale rebellen) als door belangen (politieke, morele, economische, maritieme, koloniale). Door de mobilisatie van steeds meer professionele 'actoren' van verschillende kanten - waaronder politie, justitie en het leger - evolueerden deze regimes van militaire interventies in politiële en justitiële regimes die uiteindelijk bijdroegen aan de totstandkoming van een echte Europese veiligheidscultuur. Het project pioniert met het gebruik van nooit eerder gebruikte historische bronnen en een multidisciplinaire benadering. De geschiedenissen van internationale betrekkingen en interne politiek vloeien samen, met als uiteindelijke doel veiligheid te historiseren.

Het team bestaat uit:

 

Project website:

http://www.uu.nl/securing-europe

Project:
Securing Europe, fighting its enemies. The making of a security culture in Europe and beyond, 1815-1914
01-06-2014 tot 31-05-2019
Algemene projectbeschrijving 

In this ERC-funded project, Prof. Beatrice de Graaf (Principal Investigator) and an international team of historians examine the formation of a European security culture as the sum of mutually shared visions on ‘enemies of the states’, ‘vital interests’, and corresponding practices between 1815 and 1914. The project compares seven different security regimes in which Europe engaged globally, stretching across the political and commercial domain, affecting urban and maritime environments, and reaching around the world to the Ottoman Empire and China. These highly dynamic regimes were dictated both by threats (anarchists, pirates, smugglers, colonial rebels) and interests (political, moral, economic, maritime, colonial). Mobilising increasing numbers of professional 'agents' from various quarters – including police, judicial authorities and armed forces – they evolved from military interventions into police and judicial regimes and ultimately contributed to the creation of a veritable European security culture. Uncovering and introducing new historical sources, the project thus pioneers a new multidisciplinary approach to the combined history of international relations and internal policy, aiming to ‘historicise security’. 


Project website: www.uu.nl/securing-europe 

Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - EU: European Research Council (ERC) Consolidator Grant
Projectleden

Gegenereerd op 2018-08-16 04:13:41
Volledige naam
dr. J. Schenk Contactgegevens
Drift 6

Drift 6
Kamer 1.07
3512 BS  UTRECHT

Telefoonnummer direct +30 253 6478
Telefoonnummer afdeling 0
Aanwezigheid
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag
Gegenereerd op 2018-08-16 04:13:41
Laatst bijgewerkt op 17-01-2018