Profiel

Dr. J.P.M. Koch is docent-onderzoeker bij de afdeling Cultuur-, Mentaliteits- en Ideeëngeschiedenis (CMI). Hij promoveerde in 1994 op een dissertatie over de Duitse historicus Golo Mann (1909-1994): Politiek en moraal. Golo Mann en de Duitse geschiedenis. In 1998 verscheen een Duitse editie van dit proefschrift. Jeroen Koch houdt zich bezig met politieke en intellectuele geschiedenis vanaf de verlichting. Hij heeft een bijzondere belangstelling voor moderne literatuur, dat wil zeggen, voor de Europese en Amerikaanse literatuur sinds 1850. In 1988 publiceerde hij een uitvoerig essay over het werk van de Amerikaanse literatuurcriticus Lionel Trilling (1905-1975): Lionel Trilling en het modernisme. De cultuur van het onbehagen. In 2006 verscheen zijn veelbesproken biografie van de theoloog, politicus, journalist, kerkhervormer, universiteitsstichter en hoogleraar Abraham Kuyper (1837-1920): Abraham Kuyper. Een biografie. Koch is mederedacteur van De paus en de wereld. Geschiedenis van een instituut (2012). In november 2013 verscheen zijn biografie van koning Willem I (1772-1843). Deze biografie is geschreven in het kader van het driekoningen-project van het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur (OGC) van de Universiteit Utrecht. Dit project is gefinancierd door het Prins Bernhard Cultuurfonds. De biografie van koning Willem I verscheen tegelijk met de biografieën van koning Willem II, door Jeroen van Zanten, en koning Willem III, door Dik van der Meulen. De biografie van Willem I is genomineerd voor de AKO-literatuurprijs 2014 (longlist), de Prinsjesboekenprijs 2014 en de Erik Hazelhoff Roelfzema biografieprijs 2016 (shortlist).  Sinds september 2015 schrijft Koch aan een synthese van de drie koningsbiografieën. Dit boek zal in het Nederlands, Engels en Duits verschijnen. Ook dit project wordt gefinancierd door het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

Jeroen Koch doceert over de algemene negentiende- en twintigste-eeuwse Nederlandse en Europese geschiedenis, over Duitse historiografie, burgerlijke cultuur, imperialisme, sociaal-darwinisme, secularisering, het pausschap, de Europese monarchie en de ontwikkeling van het denken over kapitalisme.                

 

Gegenereerd op 2018-09-22 11:51:33
Alle publicaties
  2018 - Wetenschappelijke publicaties
Koch, J.P.M. (2018). ‘Revolutie, restauratie, reformatie: Koning Willem I, Abraham Kuyper en het Algemeen Reglement van 1816’. In Fred Lieburg, van & Joke Roelevink (Eds.), Ramp of redding? 200 jaar Algemeen Reglement voor het Bestuur der Hervormde Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden (1816-2016) (Utrecht 2018) (pp. 149-167) (19 p.). Utrecht: Uitgeverij Boekencentrum.
,, , & Koch, J.P.M. (22-02-2018). Oranje in revolutie en oorlog 1772-1890. Een Europese geschiedenis. (499 p.). Amsterdam: Boom uitgevers, https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/in-de-19de-eeuw-bleef-het-huis-van-oranje-maar-net-overeind-~b6244815/ https://www.groene.nl/artikel/de-zachte-krachten-overwinnen .
Koch, J.P.M., van der Meulen, Dik & van Zanten, Jeroen (01-02-2018). Oranje in revolutie en oorlog - Een Europese geschiedenis, 1772-1890. (499 p.). Amsterdam: Boom uitgevers.
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
Koch, J.P.M. (21-04-2017) Invited speaker Abraham Kuyper Den Haag (21-04-2017)
Koch, J.P.M. (07-03-2017) Invited speaker gastcollege Utrecht (07-03-2017) Gastcollege minor cursus Fundamentalisms, Religion in The Netherlands 1850-present
Koch, J.P.M. (24-08-2017) Chair Historicidagen Utrecht Utrecht (24-08-2017 - 26-08-2017) voorzitter paneldiscussie ‘Vorstenbiografieën in soorten en maten’, Jutta Chorus, Monica Soeting, Dik van der Meulen, Frans Willem Lantink<br/>
Koch, J.P.M. (03-06-2017) Invited speaker Alumnidag UHSK (03-06-2017) Is de val van het kapitalisme onvermijdelijk?
Koch, J.P.M. (19-10-2017) Participant Research School of Political History (OPG) Nijmegen Research Seminar Nijmegen (19-10-2017) Research School of Political History (OPG) Nijmegen<br/>Research Seminar: Continuity and change in political culture and practices in Europe <br/>Co-referaat bij Betto van Waarden (Leuven) ‘Political visibility. Celebrity leaders and the emerging mas
Koch, J.P.M. (04-07-2017) Member of programme committee Summerschool Utrecht (04-07-2017) Lecture Summerschool Religiestudies Utrecht<br/>History of Religion Europa/The Netherlands after 1800<br/>
Koch, J.P.M. (27-02-2017) Participant UHSK Symposium Utopias in Historical Perspective Utrecht (27-02-2017) Lecture A rhapsody on utopia and dystopia<br/>and discussion
Koch, J.P.M. (03-03-2017) Invited speaker Leesclub Den Haag (03-03-2017) Willem I
Koch, J.P.M. (30-03-2017) Invited speaker Writing biography after pillarization and the nation state’. Some responses to Abraham Kuyper and Willem I. Voordracht Cultuurhistorisch Seminar Utrecht.
  2017 - Overige resultaten
Koch, J.P.M. (26-04-2017). Broodkast Show #4: Oranjekoorts!.
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
Koch, J.P.M. (01-12-2016). ‘The King as Father, Orangism and the Uses of a Hero: King William I of the Netherlands and the Prince of Orange, 1815-1840’. In Frank Lorenz Müller & Heidi Mehrkens (Eds.), Royal Heirs and the Uses of Soft Power in Nineteenth-Century Europe. Palgrave Studies in Modern Monarchy (pp. 263-280) (18 p.). London: Palgrave Macmillan.
Koch, J.P.M. (2016). König Wilhelm I. (1772-1843) - Oranierfürst in Zeiten von Revolution und Krieg. Zeitschrift der Aachener Geschichtsverein , 117/118 , (pp. 155-167 ) (12 p.).
  2016 - Populariserende publicaties
Koch, J.P.M. (10-06-2016). ‘Een cynische Oranjevorst’. Bespreking van Machiel Bosman, De Roofkoning. Prins Willem III en de invasie van Engeland (Amsterdam 2016). NRC/Handelsblad
  2016 - Overige resultaten
J.P.M. Koch (04-11-2016) ‘De Nederlandse staatsinrichting, 1813-1917’: Geschiedenis en Didactiek.
J.P.M. Koch (28-04-2016) ‘Revolutie, restauratie, reformatie: Koning Willem I, Abraham Kuyper en het Algemeen Reglement van 1816’
J.P.M. Koch (28-05-2016) ‘Teveel geschiedenis tegelijk: Willem I, de Nederlanden en Europa, 1810-1820’ Lezing ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de sociëteit ‘Tot nut en vermaak’, Almelo
J.P.M. Koch (10-06-2016) ‘Willem I, het Verenigd Koninkrijk en de natiestaten van Noord en Zuid’. Lezing op de Docentenmiddag Geschiedenis in het Nationaal Archief, Den Haag
J.P.M. Koch (17-02-2016) Haagsche Club – Plaats Royaal
J.P.M. Koch (17-06-2016) Inleiding over Willem I bij de tentoonstelling 24 uur met Willem in het Nationaal Achief, Den Haag. Geschiedkundige Vereniging Oranje Nassau (GVON) + historische reisorganisatie Historizon.
J.P.M. Koch (20-03-2016) lezing tentoonstelling Willem I
J.P.M. Koch (04-11-2016) Reference to Tessa Lobbes, ‘The war of paper’. Belligerent propaganda and public intellectuals in the Kingdom of the Netherlands’.
J.P.M. Koch (25-02-2016) Willem I
J.P.M. Koch (31-01-2016) Willem I, Drie lezingen in de Schutterij van de Broederschap of het Gilde van Sint Joris (anno 1477)
  2015 - Vakpublicaties
Koch, Jeroen (2015). “Le roi décide seul – de koning alleen besluit.” Het systeem Willem I. In Gita Deneckere & Remieg Aerts (Eds.), Het (on)Verenigd Koninkrijk, een politiek experiment in de Lage Landen 1815-1830 Brussel: Ons Erfdeel VZW.
Koch, J.P.M. (2015). Boekbespreking: Ido de Haan, Paul den Hoed en Henk te Velde (red.), ‘Een nieuwe staat. Negentiende Eeuw, 39 (1), (pp. 92-93).
Dorsman, L.J., Koch, J.P.M., van Eijnatten, J., Ruberg, W.G., Henrichs, H. & Verheul, J. (2015). Het nut van geschiedschrijving. Historici in het publieke domein - Opstellen voor Ed Jonker. (167 p.). Amstelveen: EON Pers Amstelveen.
Koch, J.P.M. (2015). Het zwijgen van de historici.” Rudy Kousbroeks roep om geschiedwetenschappelijke betrokkenheid - Het nut van geschiedschrijving. Historici en het publieke domein. Opstellen voor Ed Jonker . Het nut van geschiedschrijving. Historici en het publieke domein. Opstellen voor Ed Jonker (pp. 105-109) (5 p.).
Koch, J.P.M. (2015). Meine Gefühle sind ganz und gar deutsch”. Die persönliche Verbindung der niederländischen Könige Wilhelm I, Wilhelm II., und Wilhelm III. zu Deutschland. Jahrbuch Zentrum für Niederlande-Studien, 24 (Jahrbuch), (pp. 11-23) (13 p.).
Koch, J.P.M. (2015). Voorwoord. Majoor van Oranje. Jacobus Hojel, ooggetuige van de beginjaren van ons koninkrijk (pp. 7-12) (6 p.). Amsterdam: Balans.
  2015 - Populariserende publicaties
Koch, J.P.M. (2015). Het leven van Willem I knap samengevat. Stripschrift, 445, (pp. 46) (1 p.).
Koch, J.P.M. (27-03-2015). Hoe de verbeelding aan de macht kwam. NRC Handelsblad
Koch, J.P.M. (19-06-2015). 'Prins achter de schermen’, bespreking van Anton van de Sande, Prins Frederik der Nederlanden 1797-1881. Gentleman naast de troon. NRC Handelsblad
Koch, J.P.M. (29-01-2015) Invited speaker Rijksmuseum Amsterdam Rijksmuseum App audio tour, ‘derde laag’ Joseph Paelinck portret Willem I
  2015 - Overige resultaten
J.P.M. Koch (21-03-2015) ‘Il maintiendrait: Willem I en het Koninkrijk der Nederlanden’ Algemeen Nederlands Verbond. Symposium ‘Willem I en het koninkrijk van Noord en Zuid’ Temse, België
J.P.M. Koch (24-04-2015) Coreferaat bij Zitha Pöthe, ‘Perikles in Preussen’ USPH Met Frans Willem Lantink.
J.P.M. Koch (08-12-2015) Den Haag, Genootschap Nederland Duitsland Debatavond met Zitha Pöthe en Frans Willem Lantink over Wilhelmina van Pruisen en de Brandenburger Tor.
J.P.M. Koch (17-10-2015) Gent, Vlaamse Opera/Handelsbeurs Lezing ‘200 jaar koning Willem I’ Algemene Ledendag van de Orde van den Prince
J.P.M. Koch (28-02-2015) Laudatio bij boekaanbieding: Wilfried Uiterhoeve. ‘Een innige vereeniging’ Naar één koninkrijk van Nederland en België, Nijmegen.
J.P.M. Koch (21-01-2015) Leids Historisch Dispuut Merlijn Lezing over Willem I Lipsiusgebouw te Leiden
J.P.M. Koch (17-12-2015) Lezing in STAM-Gent rond de tentoonstelling ‘Het verloren Koninkrijk – Willem I en België’.
J.P.M. Koch (20-02-2015) Lezing Koning Willem I voor de Aachener Geschichtsverein, Aken.
J.P.M. Koch (22-04-2015) Lezing over Willem I, Oestgeest, Rijnlandse Boekhandel/Bibliotheek
J.P.M. Koch (10-05-2015) Lezing Willem I voor de Nederlandse Adelsvereniging Soest/Soestduinen
J.P.M. Koch (22-09-2015) Lezing Willem I, Studium Generale, Leiden
J.P.M. Koch (10-10-2015) Lezing Willem I. Bibliotheek De Domeinen in het kader van de Maand van de Geschiedenis: ‘Tussen droom en daad’. Geleen
J.P.M. Koch (01-11-2015) Nationaal Archief, lezing tentoonstelling ‘24 uur met Willem I’
J.P.M. Koch (17-01-2015) Publieksdag Utrecht Centre for Early Modern Studies (UCEMS) ‘Een 18e-eeuwse vorst op een 19e-eeuwse troon. Koning Willem I (1772-1843)’
J.P.M. Koch (15-09-2015) Uitreiking Prinsjesboekenprijs
J.P.M. Koch (11-04-2015) Universiteitsdag Universiteit Utrecht Met Frans Willem Lantink: "Adrianus VI en Pius IX " in Paushuize over geschiedenis van de paus
J.P.M. Koch (12-10-2015) Voordracht over Willem I voor de Historische Tafel van Sociëteit De Witte in Den Haag.
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
Koch, Jeroen (2014). Koning Willem I, 1772-1843. (704 p.). Amsterdam: Boom, (Boom, Amsterdam, 2013), 704 blz. (3e druk 2014).
Koch, J.P.M. (14-04-2014) Invited speaker Jaarlezing van Het Rotterdamsch Leeskabinet (14-04-2014) Lezing ‘Willem I'
  2014 - Vakpublicaties
Koch, Jeroen (10-01-2014). ‘Eeuwig verlangen naar verlossing’. Bespreking van Frits Boterman, Cultuur als macht. Cultuurgeschiedenis van Duitsland 1800-heden (Arbeiderspers, 2013). NRC Handelsblad
Koch, Jeroen (2014). Fulda als het bestuurlijk oefenterrein van erfprins Willem Frederik. Jaarboek Oranje-Nassau Uitgave van de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau, (pp. 9-23 ) (15 p.).
  2014 - Populariserende publicaties
Koch, J.P.M. (18-02-2014) Participant De Biograaf | Koning Willem I (18-02-2014) ‘Willem I ontmoet Leopold I’. Debatavond met Gita Deneckere (biografe Leopold I) en Marc Reynebeau (redacteur van De Standaard). Organisatie: Vlaams-Nederlands Huis deBuren. Locatie: Nederlandse Ambassade te Brussel.
Koch, J.P.M. (05-03-2014) Participant Interview "Willem I en Willem III' Amsterdam (05-03-2014) Interview ‘Willem I en Willem III’, Historisch Café, P96, Amsterdam.
  2014 - Overige resultaten
J.P.M. Koch (15-04-2014) ‘Willem I en Willem III, Boekhandel Van Rossum, Amsterdam
J.P.M. Koch (16-03-2014) ‘Willem I en Willem III’, Boekenweek Boekhandel Paagman, Den Haag.
J.P.M. Koch (09-10-2014) “Willem I en de Zuidelijke Nederlanden’, lezing voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Gotische Zaal, Raad van State, Den Haag.
J.P.M. Koch (20-06-2014) Gastcollege in cursus over staatsvorming in Europa, ‘Koning Willem I: omstreden monarch?’ Open Universiteit Nijmegen
J.P.M. Koch (15-01-2014) ‘Willem I en Willem III’, Polare, Den Haag
J.P.M. Koch (29-10-2014) 200 jaar Oranjemonarchie, met Joost Dankers Lionsclub Peelland Helmond
J.P.M. Koch (24-09-2014) Abraham Kuyper
J.P.M. Koch (14-09-2014) commentaar Prinsjesdag
J.P.M. Koch (13-09-2014) debat NRC-Café met Piet de Rooy, David Van Reybrouck olv Marc Kranenburg
J.P.M. Koch (30-08-2014) God en Oranje. Het is een ingewikkelde geschiedenis’, opiniestuk NRC
J.P.M. Koch (01-10-2014) Interview over Koning Willem I Transparant jaargang 25, nummer 3
J.P.M. Koch (01-11-2014) Jeroen Koch ... en de geschiedenis jaargang 55, november 2014
J.P.M. Koch (25-05-2014) Koning Willem I, II (en III), Uitwierde (bij Delfzijl). In het kader van de herdenking van het vertrek van de laatste Fransen uit Nederland in mei 1814.
J.P.M. Koch (23-01-2014) Koningsbiografieën. Lezing voor de donateurs van het Prins Bernhard Cultuurfonds.
J.P.M. Koch (05-03-2014) Lezing 'Willem I’, ‘Drie koningen’, Studium Generale Fryslan, Leeuwarden. Co-referent Yme Kuiper.
J.P.M. Koch (21-01-2014) Methode Koningsbiografieën
J.P.M. Koch (26-06-2014) Presentatie drie koningsbiografieën, Willem I, II en III Haus der Niederlande, Zentrum für Niederlande-Studien, Westfälische Wilhelms-Universität, Münster.
J.P.M. Koch (24-11-2014) Willem I en het begin van het Koninkrijk der Nederlanden HOVO Leiden
J.P.M. Koch (14-10-2014) Willem I en Willem III Bibliotheek Amersfoort Het Eemhuis Leesclubs Geschiedenis in het Eemland
J.P.M. Koch (22-01-2014) Willem I en Willem III, Boekhandel Atheneum, Haarlem.
J.P.M. Koch (15-01-2014) Willem I en Willem III, boekhandel Polare Den Haag
J.P.M. Koch (24-01-2014) Willem I en Willem III’, Boekhandel Kooyker/Polare, Leiden.
J.P.M. Koch (11-02-2014) Willem I en Willem III’, Rijnlandse boekhandel plus bibliotheek, Oestgeest, via Stichting Schrijver, School & Samenleving.
J.P.M. Koch (24-01-2014) Willem I en Willem III’; drie voorstellingen in het filmtheater van Prins Bernhard op Paleis Soestdijk.
J.P.M. Koch (16-01-2014) Willem I, II & III lezing boekhandel
J.P.M. Koch (31-01-2014) Willem I, II & III’, Vrije Boekhandel, Waalse Kerk, Breda
J.P.M. Koch (27-01-2014) 'Willem I’, Historisch Café in het Noord-Hollands Archief, Haarlem.
  2013 - Vakpublicaties
van der Meulen, D., Koch, J.P.M. & van Zanten, J.C. (2013). 'Founding fathers. De eerste Oranjevorsten in de ogen van tijdgenoten'. Geschiedenis Magazine, (pp. 24-28) (5 p.).
Koch, J.P.M. (2013). Fulda als Übungsfeld zur Entwicklung der Regieringskompetenzen von Erbprinz Wilhelm Friedrich. In Burgerschaftliche INITIATIVE (Eds.), "Wachse hoch, Oranien!". Auf dem Weg zum ersten König der Niederlande: Wilhelm Friedrich Prinz von Oranien-Nassau als regierender deutscher Fürst. 1802-1806: Fulda+Corvey+Dortmund+Weingarten (pp. 73-88) (16 p.). Münster: Waxmann Verlag.
van der Meulen, D., Koch, J.P.M. & van Zanten, J.C. (2013). 'Wat is de constitutionele monarchie eigenlijk?' De drie eerste Nederlandse koningen, de ministers en het parlement'. In Carla van Baalen e.a. (Eds.), De Republiek van Oranje, 1813-2013. Jaarboek Parlementaire Geschiedenis (pp. 47-56) (10 p.). Amsterdam: Boom.
  2013 - Overige resultaten
J.P.M. Koch (03-06-2013) ‘De heruitvinding van de orthodoxie bij Abraham Kuyper’
J.P.M. Koch (21-06-2013) ‘Ein Königreich für jeden? Oranien-Nassau und die Niederländische Nation unter König Wilhelm I. (1813/15-1840)’
J.P.M. Koch (08-11-2013) ‘Willem I en het begin van het Koninkrijk der Nederlanden’.
J.P.M. Koch (08-05-2013) 8 mei ‘Koning Willem I en koning Willem II en Rusland’
J.P.M. Koch (22-02-2013) 'De kerkpolitiek van koning Willem I'
J.P.M. Koch (03-12-2013) 'Willem I'
J.P.M. Koch (20-10-2013) Willem I, II en III en het/de Haarlemmermeer
J.P.M. Koch (26-10-2013) 'Willem I. Vorst en volk in tijden van revolutie’.
J.P.M. Koch (25-11-2013) Willem I: Monarchie en Democratie
J.P.M. Koch (08-06-2013) William I, the King of the Netherlands, and Russia (1799-1830)
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
Lantink, F.W. & Koch, J.P.M. (2012). De paus en de wereld. Geschiedenis van een instituut. (480 p.). Amsterdam: Boom.
Koch, J.P.M. (2012). 'Een pauselijk katholicisme. Het ultramontanisme in de negentiende eeuw'. Frans Willem Lantink en Jeroen Koch (red.), De paus en de wereld, geschiedenis van een instituut. (pp. 283-296) (14 p.). uitgeverij Boom.
Koch, J.P.M. (2012). 'Het geval Abraham Kuyper'. In Mirjam de Baar, Yme Kuiper, Hans Renders (Eds.), Biografie en psychologie Amsterdam: Boom.
  2010 - Overige resultaten
J.P.M. Koch (10-11-2010) Abraham Kuyper
J.P.M. Koch (12-11-2010) Katholieke emancipatie in de negentiende eeuw
J.P.M. Koch (21-10-2010) Kuyper als held en antiheld
  2009 - Overige resultaten
J.P.M. Koch (24-06-2009) Cultuurhistorisch Onderzoek
J.P.M. Koch (27-01-2009) Cultuurhistorisch Onderzoek
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
Koch, J.P.M. (2008). Alle aspecten van de twintigste eeuw. In L.J. Dorsman & E. Jonker (Eds.), De korte 20e eeuw. Opstellen voor Maarten van Rossem (pp. 11-21) (11 p.). Amstedam: Nieuw Amsterdam.
  2008 - Vakpublicaties
Dorsman, L.J., Jonker, E. & Koch, J.P.M. (2008). De korte twintigste eeuw. Opstellen voor Maarten van Rossem. (240 p.). Amsterdam: Nieuw Amsterdam.
Koch, J.P.M. (2008). Maarten van Rossem. De historicus met Pensioen. In L.J. Dorsman & E. Jonker (Eds.), De korte 20e eeuw. Opstellen voor Maarten van Rossem (pp. 7-8) (2 p.). Amsterdam: Nieuw Amsterdam.
Koch, J.P.M. (2008). Roomse resten. Over levensbeschouwelijke apartheid en het schrijven van een Kuyper-biografie. Biografie bulletin, 18 (1), (pp. 4-9) (6 p.).
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
Koch, J.P.M. (2007). 'Abraham Kuyper tussen gereformeerde natie en gereformeerde zuil'. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 120 (4), (pp. 520-529) (10 p.).
Koch, J.P.M. (2007). Abraham Kuyper. Een biografie - Tweede druk, paperbackeditie. Amsterdam: Boom.
  2007 - Vakpublicaties
Koch, J.P.M. (2007). '"Familieaangelegenheden van hoogst teederen aard" - Abraham Kuyper publiek en privé. In Hans Renders & Gerrit Voerman (Eds.), Privé in de politieke biografie (pp. 41-48) (8 p.). Amsterdam: Boom.
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
Koch, J.P.M. (2006). Abraham Kuyper. Een biografie. Amsterdam: Boom.
  2006 - Populariserende publicaties
Koch, J.P.M. (2006). Een militair in de politiek. De biografie van Hendrikus Colijn. Biografie bulletin, 16, (pp. 53-57) (5 p.).
Koch, J.P.M. & Kootte, T (2006). Faith and authority. Christianity in the Netherlands. Highlights from the Museum Catharijneconvent (pp. 80-91) (12 p.). Zwolle: Waanders.
Koch, J.P.M. & Kootte, T (2006). Geloof en gezag. Christendom in Nederland. Topstukken uit Museum Catharijneconvent (pp. 80-91) (12 p.). Zwolle: Waanders.
  2006 - Overige resultaten
J.P.M. Koch (21-10-2006) Abraham Kuyper - geloof en bijgeloof
J.P.M. Koch (14-11-2006) Golo Mann
J.P.M. Koch (29-11-2006) Kuyper als politieke 'idol'
J.P.M. Koch (22-11-2006) Kuyper over studie en wetenschap
J.P.M. Koch (15-11-2006) Wat is christelijke politiek?
  2001 - Wetenschappelijke publicaties
Koch, J.P.M. (2001). Kern en pit der natie. Het ontstaan van een antirevolutionair bolwerk. Transparant, 12, (pp. 34-36) (3 p.).
  2001 - Overige resultaten
J.P.M. Koch (29-11-2001) Abraham Kuyper: bekering en beginselpolitiek
J.P.M. Koch (13-10-2001) De bekering van Abraham Kuyper
J.P.M. Koch (26-10-2001) De bekering van Abraham Kuyper
  1999 - Vakpublicaties
Koch, J.P.M. (1999). Een aanraking van extremen. NRC Handelsblad, 22/01.
Koch, J.P.M. (1999). In pijnlijke ballingschap. NRC Handelsblad, 23/04.
  1999 - Overige resultaten
J.P.M. Koch (08-09-1999) Eichmann in Jerusalem
J.P.M. Koch (25-04-1999) Eichmann in Jerusalem
  1998 - Wetenschappelijke publicaties
Koch, J.P.M. (1998). Golo Mann und die deutsche Geschichte. Eine intellektuelle Biographie. (394 p.). Paderborn: Ferdinand Schoningh Verlag.
Koch, J.P.M. (1998). Tussen Habsburg en Hitler. Cultuur en politiek in Oostenrijk, 1918-1938. In P. Op de Coul (Eds.), Tekens van moderniteit. Wenen in het Interbellum (pp. 11-23) (13 p.). Utrecht.
Koch, J.P.M. (1998). Verdwaald in het labyrinth van de twintigste eeuw. Het metafysische streven van Bertolt Brecht. Theoretische geschiedenis, 1 (25), (pp. 88-96) (9 p.).
  1998 - Overige resultaten
J.P.M. Koch (06-11-1998) Politiek en cultuur in Duitsland vanaf de stichting van het Keizerrijk tot en met de Duise deling
J.P.M. Koch (07-03-1998) The persistence of a metaphisical frame of mind: world history in the nineteenth and twentieth century
  1997 - Wetenschappelijke publicaties
Koch, J.P.M. (1997). Een discussie over literatuur en moderniteit. TvL : tijdschrift voor literatuurwetenschap, 1997, (pp. 299-304) (6 p.).
  1997 - Populariserende publicaties
Koch, J.P.M. (1997). In een klimaat van abstracte lucht. NRC Handelsblad
Koch, J.P.M. (1997). Revolutionair met artistieke pretenties. NRC Handelsblad
  0 - Overige resultaten
J.P.M. Koch () Biografie bulletin
J.P.M. Koch () Biografie bulletin
J.P.M. Koch () Biografie bulletin
J.P.M. Koch () Het Koninkrijk
J.P.M. Koch () Tv-opnamen voor de aflevering over Abraham Kuyper voor NTR-serie ‘De IJzeren Eeuw’, uit te zenden vanaf april 2015. Presentator Hans Goedkoop. Opnames 9 en 15 maart 2015
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-22 11:51:36

Afgesloten projecten

Project:
Biografieënreeks koning Willem I, Willem II en Willem III. 200 jaar Oranje monarchie. 01-02-2009 tot 01-02-2013
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig
Projectleden
Project:
Abraham Kuyper. Een biografie. 01-01-2001 tot 31-12-2005
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Uitvoerder Financiering
3e geldstroom - overig
Projectleden
Gegenereerd op 2018-09-22 11:51:36
Gegenereerd op 2018-09-22 11:51:36
Volledige naam
dr. J.P.M. Koch Contactgegevens
Drift 6

Drift 6
Kamer 0.18
3512 BS  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 8421
Janskerkhof 2

Janskerkhof 2
Kamer 0.04
3512 BK  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 9186
Drift 6

Drift 6
Kamer 0.16
3512 BS  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7851
Gegenereerd op 2018-09-22 11:51:36
Laatst bijgewerkt op 31-12-2016