dr. Inge van der Valk
I.E.vanderValk@uu.nl
Gegenereerd op 2018-08-22 02:26:07


Profiel

Inge van der Valk is universitair docent / onderzoeker bij de onderzoeksgroep Jeugd en Gezin van het Departement Educatie en Pedagogiek van de Universiteit Utrecht.

In haar onderzoek houdt zij zich sinds 1999 bezig met de samenhang tussen ouderlijke conflicten, echtscheiding en het functioneren van kinderen en jongeren. Daarbij is zij onder meer met een longitudinaal onderzoek nagegaan wat de gevolgen van een ouderlijke scheiding zijn voor jongeren, heeft zij zich gericht op verschillen tussen conflictueuze en niet-conflictueuze scheidingen, en heeft een effectonderzoek uitgevoerd naar het preventieve interventieprogramma KIES voor scheidingskinderen.

Momenteel is zij betrokken bij een aantal onderzoeken rondom scheiding en kinderen. Zo participeert zij in een groot longitudinaal en multidisciplinair onderzoek naar het thuisgevoel van kinderen die opgroeien in verschillende huizen na scheiding (Where do I belong? https://www.uu.nl/en/research/dynamics-of-youth/research/interdisciplinary-themes/where-do-i-belong-children-in-multi-resident-families ). Ook is zij betrokken bij een ander onderzoek in opdracht van het WODC, samen met familierecht onderzoekers van de VU en UU. Dit onderzoek gaat om het bestuderen van oorzaken en oplossingen voor ouders die zich niet aan de afspraken rondom omgang en zorg na scheiding houden (https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2907-gebrekkige-naleving-gezag-en-omgangszaken.aspx). Verder doet zij een kleinschalig onderzoek naar de werkzaamheid voor ouderschapsbemiddeling bij conflictscheidingen en is zij betrokken bij de revisie van de richtlijnen scheiding en jeugdigen (http://richtlijnenjeugdhulp.nl/scheiding/).

 

Zij geeft onderwijs in de bachelor en master Pedagogische wetenschappen en in de research master DaSCA. Ook is zij voorzitter van de examencommissie van de bachelor Pedagogiek. 

Strategische thema's / focusgebieden
Wetenschappelijke expertises
Echtscheiding en kinderen
Gegenereerd op 2018-08-22 02:26:07
Alle publicaties
  2018 - Wetenschappelijke publicaties
Staats, Soundry, Van Der Valk, Inge E., Meeus, Wim H. J. & Branje, Susan J. T. (01-03-2018). Longitudinal Transmission of Conflict Management Styles Across Inter-Parental and Adolescent Relationships. Journal of Research on Adolescence, 28 (1), (pp. 169-185).
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
van der Valk, I.E. () Participant Dag van het getroffen kind Zwolle (01-02-2017) Workshop tijdens symposium: “Dag van het getroffen kind” vanuit Hogeschool Windesheim in Zwolle
van der Valk, I.E. () Invited speaker Dag van het getroffen kind Zwolle (01-02-2017) De stem van jongeren bij scheiding
Staats, S., van der Valk, I.E., Meeus, W.H.J. & Branje, Susan (24-05-2017). Longitudinal transmission of conflict management styles across inter-parental and adolescent relationships. Journal of Research on Adolescence
van der Valk, I.E. (22-06-2017) Invited speaker Het derde echtscheidingscongres Amsterdam (22-06-2017) Ouderschapsplan na scheiding: hulp of hindernis
van der Valk, I.E. (30-08-2017) Invited speaker ECDP Utrecht (30-08-2017 - 01-09-2017) Parenting plan for divorced parents: Help or hinder?
van der Valk, I.E. (06-10-2017) Invited speaker European Network for the Sociological and Demographic Study of Divorce Antwerpen (06-10-2017) Two studies on divorce effects on children in the new millenium?
van der Valk, I.E. (01-06-2017) Invited speaker Zorg bij vechtscheiding Amsterdam (01-06-2017) Zorg bij (v)echtscheiding
van der Valk, I.E. (01-06-2017) Chair Zorg bij vechtscheiding Amsterdam (01-06-2017) Dagvoorzitter tijdens congres “Zorg bij vechtscheiding” in Amsterdam vanuit het Leids Congresbureau
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
van der Valk, I.E. (01-01-2016 01-12-2016) Advisor Netherlands Organisation for Applied Scientific Research - TNO Het ontwikkelen en toetsen van handvatten voor schoolmaatschappelijk werk tbv ondersteuning van jongeren in scheidingssituaties mbv mobiele telefoon techniek
Staats, S., Branje, Susan, van der Valk, I.E. & Meeus, W.H.J. (19-09-2016). Longitudinal transmission of conflict management styles across inter-parental and adolescent relationships. Longitudinal transmission of conflict management styles across inter-parental and adolescent relationships
van der Valk, I.E. (01-01-2016 01-12-2016) Member Research and Documentation Centre (WODC) of the Dutch Ministry of Justice (External organisation) Lid begeleidingscommissie van een onderzoeksproject “Scholierenonderzoek kindermishandeling 2015” van het WODC.
van der Valk, I.E. (2016 2018) Chair Research and Documentation Centre (WODC) of the Dutch Ministry of Justice (External organisation) Lid begeleidingscommissie onderzoeksproject “Informantenstudie Kindermishandeling”
van der Valk, I.E. (2016 2018) Chair Research and Documentation Centre (WODC) of the Dutch Ministry of Justice (External organisation) Lid van de begeleidingscommissie van de Informantenstudie Kindermishandeling vanuit het WODC / Min v&j.
  2016 - Vakpublicaties
van der Valk, I.E. & Klein Velderman, M. (2016). Het ontwikkelen en toetsen van handvatten voor schoolmaatschappelijk werk tbv ondersteuning van jongeren in scheidingssituaties mbv mobiele telefoon techniek - Eindrapport voor ZonMw en handleiding schoolmaatschappelijk werkers plus product INBOX. ZonMw.
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
Pelleboer-Gunnink, Hannah A., Van der Valk, Inge E., Branje, Susan J T, Van Doorn, Muriel D. & Dekovic, Maja (01-10-2015). Effectiveness and moderators of the preventive intervention kids in divorce situations - A randomized controlled trial. Journal of Family Psychology, 29 (5), (pp. 799-805) (7 p.).
  2015 - Overige resultaten
van der Valk, I.E. (2015). Grootouders en kinderen na scheiding. (3 p.).
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
van der Valk, I.E. (01-01-2014 01-12-2014) Advisor Netherlands Organisation for Applied Scientific Research - TNO Ondersteuning van jongeren in scheidingssituaties mbv mobiele telefoon techniek
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
van der Valk, I.E. (11-03-2013) Participant Congres Jeugd in Onderzoek: door de ogen van ouders en kind (11-03-2013) Resultaten KIES onderzoek en verder: SOS! Workshop tijdens het congres Jeugd in Onderzoek: door de ogen van ouders en kind.
Van den Broek, A., van der Valk, I.E., van Doorn, M.D., Spruijt, A.P., Dekovic, M. & Meeus, W.H.J. (2013). KIES voor het kind! Bevindingen van het effectonderzoek naar Kinderen in Echtscheiding Situatie (KIES) in het basisonderwijs. Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie, 52, (pp. 369-379) (11 p.).
van den Broek, A.E.M. & van der Valk, I.E. (2013). KIES voor het kind! Over een preventief interventieprogramma voor scheidingskinderen. Pedagogiek in Praktijk, 75, (pp. 12-16) (5 p.).
van der Valk, I.E., Muijselaar, M.M.L., van Doorn, Muriel, van den broek, Angela, Wijsbroek, S.A.M., Meeus, W.H.J. & Dekovic, M. (2013). Veel jongeren ervaren scheidingsleed. Jeugdkennis, 7 (1), (pp. 1-7) (7 p.).
  2013 - Vakpublicaties
van der Valk, I.E., van den Broek, A.E.M., Van Doorn, Muriel, Dekovic, M. & Meeus, W.H.J. (2013). Eindrapportage KIES voor het kind! Effectonderzoek naar het preventieve interventieprogramma Kinderen In Echtscheiding Situatie. (39 p.). ZonMw.
van der Valk, I.E. & Spruijt, A.P. (2013). Het ouderschapsplan en de effecten voor kinderen. (23 p.). WODC.
van den Broek, A.E.M., van der Valk, I.E., van Doorn, M.D., Meeus, W.H.J. & Dekovic, M. (2013). KIES voor het kind! Effectonderzoek naar het preventieve interventieprogramma kinderen in Echtscheiding Situatie (KIES). Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 7 (8), (pp. 369-379).
Duijvestijn, P., Noordink, T. & van der Valk, I.E. (2013). Kinderen van gescheiden ouders in de klinische praktijk. Scheidingsspecifieke elementen in diagnostiek en behandeling op basis van een Delphi-studie. GZ-Psychologie, 1, (pp. 10-16) (7 p.).
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
van Doorn, M. D., Branje, S., van der Valk, I.E., de Goede, I.H.A. & Meeus, W.H.J. (2012). Conflictoplossing van adolescenten met ouders en vrienden: is er een verband?. Kind en adolescent, 33, (pp. 91-102) (12 p.).
van der Valk, I.E. (01-01-2012 01-12-2012) Member National Youth Institute (NJI). (External organisation) Lid van de klankbordgroep Richtlijn Echtscheiding bij het Nederlands Jeugd Instituut
van der Valk, I.E. (2012 2013) Chair Nederlands Jeugd Instituut (External organisation) Voorzitter van de werkgroep Richtlijn Scheiding en Problemen van Jeugdigen bij het Nederlands Jeugd Instituut
van Doorn, M.D., Branje, S.J.T., van der Valk, I.E., de Goede, I.H.A. & Meeus, W.H.J. (2012). Overdracht van conflictoplossingsstijlen van ouder-adolescent naar vriendschapsrelaties. Kind en adolescent, 33, (pp. 91-102).
de Goede, I.H.A., Branje, S.J.T., van Duin, J., van der Valk, I.E. & Meeus, W.H.J. (2012). Romantic relationship commitment and its linkages with commitment to parents and friends during adolescence. Social Development, 21, (pp. 425-442) (18 p.).
van der Valk, I.E. (01-01-2012 01-12-2013) Member SOS: Samenwerkingsverband Ondersteuning Scheidingskinderen (External organisation) Coördinatie en participatie in SOS, het Samenwerkingsverband Ondersteuning Scheidingskinderen. Hierin participeren onderzoekers (Trimbos, TNO, UU), beleidsmakers (NJi) en aanbieders / ontwikkelaars van landelijke programma’s voor scheidingsondersteun
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
van Doorn, M.D., Branje, S.J.T., van der Valk, I.E., de Goede, I.H.A. & Meeus, W.H.J. (2011). Longitudinal spillover effects of conflict resolution styles between adolescent-parent relationships and adolescent friendships. Journal of Family Psychology, 25, (pp. 157-161) (5 p.).
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
Keijsers, L., Branje, S.J.T., van der Valk, I.E. & Meeus, W.H.J. (2010). Reciprocal effects between parental solicitation, parental control, adolescent disclosure, and adolescent delinquency. Journal of Research on Adolescence, 20, (pp. 88-113) (26 p.).
Wong, T.M.L., Branje, S.J.T., van der Valk, I.E., Hawk, S.T. & Meeus, W.H.J. (2010). The role of siblings in identity development in adolescence and emerging adulthood. Journal of Adolescent Health, 33, (pp. 673-682) (10 p.).
  2010 - Vakpublicaties
van der Valk, I.E., van Doorn, M.D., Spruijt, A.P., Meeus, W.H.J. & Dekovic, M. (2010). Examining the effectiveness of KIDS: A School-based preventive intervention program for children in divorce situation in The Netherlands. In E.J. Knorth, M.E. Kalverboer & J. Knot-Dickscheit (Eds.), Inside out. How interventions in child and family care work (pp. 123-126) (4 p.). Antwerpen: Garant.
  2010 - Overige resultaten
I.E. van der Valk (01-04-2010) Echtscheiding en kinderen [Divorce and Children]
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
Keijsers, L., Branje, S.J.T., van der Valk, I.E. & Meeus, W.H.J. (2009). Mag ik even met je praten? Ouder-kind communicatie en delinquentie bij adolescenten. Pedagogiek, 29, (pp. 111-123) (13 p.).
Branje, S.J.T., van Doorn, M.D., van der Valk, I.E. & Meeus, W.H.J. (2009). Parent-adolescent conflict, conflict resolution, and adolescent adjustment. Journal of Applied Developmental Psychology, 30, (pp. 195-204) (10 p.).
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
van der Valk, I.E., Spruijt, A.P., de Goede, E, Larsen, H. & Meeus, W.H.J. (2008). Family traditionalism and family structure: attitudes and intergenerational transmission in adolescence and young adulthood. European Psychologist, 13, (pp. 83-95) (13 p.).
Hale III, W.W., van der Valk, I.E., Akse, J. & Meeus, W.H.J. (2008). The interplay of early adolescent depressed mood, aggressive behavior and perceived parental rejection: A four year longitudinal community study. Journal of Youth and Adolescence, 37, (pp. 928-940) (13 p.).
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
van der Valk, I.E., Spruijt, A.P., De Goede, M.P.M. & Meeus, W.H.J. (2007). A longitudinal study on transactional relations between parental marital distress and adolescent emotional adjustment. Adolescence, 42, (pp. 115-136) (22 p.).
van der Valk, I.E., Spruijt, A.P., De Goede, M.P.M. & Meeus, W.H.J. (2007). A longitudinal study on transactional relations between parental marital distress and adolescent emotional adjustment. Family Therapy, 34, (pp. 169-190) (22 p.).
Larsen, H., Branje, S.J.T., van der Valk, I.E. & Meeus, W.H.J. (2007). Friendship quality as a moderator between perception of interparental conflicts and maladjustment in adolescence. International Journal of Behavioral Development, 31, (pp. 549-558) (10 p.).
Meeus, W.H.J., Branje, S.J.T., van der Valk, I.E. & de Wied, M. (2007). Relationships with intimate partner, best friend, and parents in adolescence and early adulthood: A study of the saliency of the intimate partnership. International Journal of Behavioral Development, 31 (6), (pp. 569-580) (12 p.).
  2007 - Overige resultaten
Hale III, W.W., van der Valk, I.E., Akse, J. & Meeus, W.H.J. (2007). The bi-directional relationship of perceived parental rejection and adolescent depression and aggression. Paper presented at the biennial meeting of the Society for Research in Child Development.
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
Huiberts, A.M.P., Oosterwegel, A., van der Valk, I.E., Vollebergh, W.A.M. & Meeus, W.H.J. (2006). Connectedness with parents and behavioural autonomy among Dutch and Moroccan adolescents. Ethnic and Racial Studies, 29, (pp. 315-330) (16 p.).
Van Nieuwenhuijzen, M., Orobio de Castro, B., van der Valk, I.E., Wijnroks, L., Vermeer, A. & Matthys, W.C.H.J. (2006). Do social information processing models explain aggressive behaviour by children with mild intellectual disabilities in residential care?. Journal of Intellectual Disability Research, 15 (11), (pp. 801-812) (11 p.).
  2005 - Wetenschappelijke publicaties
Branje, S.J.T., van Doorn, M.D. & van der Valk, I.E. (2005). Conflicten in de ouder-adolescent relatie, conflictoplossing en aanpassing van adolescenten. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 60, (pp. 151-162) (12 p.).
Hale III, W.W., van der Valk, I.E. & Meeus, W.H.J. (2005). Does rejection make adolescents sad and mad? The association of perceived parental rejection with adolescent depression and agression. Journal of Adolescent Health, 36, (pp. 466-474) (9 p.).
van der Valk, I.E., Spruijt, A.P., De Goede, M.P.M., Maas, C.J.M. & Meeus, W.H.J. (2005). Family structure and problem behaviour of adolescents and young adults: A growth-curve study. Journal of Youth and Adolescence, 34, (pp. 533-546) (14 p.).
  2004 - Wetenschappelijke publicaties
van der Valk, I.E. & Spruijt, A.P. (2004). De gevolgen van echtscheiding voor kinderen. In van Aken Bosch Vyt & Ruijssenaars (Eds.), JOOK, Jaarboek voor Ontwikkelingspsychologie, Orthopedagogiek en Kinderpsychiatrie. (pp. 324-342) (19 p.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Spruijt, A.P., de Goede, E & van der Valk, I.E. (2004). Frequency of Contact with Nonresident Fathers and Adolescent Well-being. Journal of Divorce and Remarriage, 40 (3/4), (pp. 77-90) (14 p.).
Spruijt, A.P., De Goede, M.P.M. & van der Valk, I.E. (2004). Frequency of contact with non-resident fathers and adolescent well-being: A longitudinal analysis. Journal of Divorce and Remarriage, 40, (pp. 77-91) (15 p.).
van der Valk, I.E., de Goede, E, Spruijt, A.P., Maas, C.J.M. & Meeus, W.H.J. (2004). Gezinsstructuur en internaliserend en externaliserend probleemgedrag van adolescenten en jongvolwassenen: een longitudinaal groeicurveonderzoek. Kind en adolescent, 25, (pp. 150-164) (15 p.).
Van Nieuwenhuijzen, M., Orobio de Castro, B., van der Valk, I.E., Wijnroks, L., Vermeer, A. & Matthys, W.C.H.J. (2004). Sociale probleem oplossingsvaardigheden als verklaring voor gedragsproblemen van kinderen met lichte verstandelijke beperkingen. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan Mensen met Verstandelijke Beperkingen, 30, (pp. 219-233) (15 p.).
  2003 - Wetenschappelijke publicaties
Hale III, W.W., van der Valk, I.E., Akse, J. & Meeus, W.H.J. (2003). Een onderzoek naar het verband tussen ouderlijke afwijzing en depressie en agressie bij adolescenten. Pedagogiek, 23, (pp. 331-345) (15 p.).
  2002 - Overige resultaten
I.E. van der Valk (14-11-2002) Frequency of Contact with Nonresident Fathers & Children's Well-being: a Longitudinal Analysis
  2001 - Wetenschappelijke publicaties
Spruijt, A.P., de Goede, E & van der Valk, I.E. (2001). The well-being of youngsters and changing family types. Patient Education and Counseling, 45, (pp. 285-294) (10 p.).
  2001 - Overige resultaten
I.E. van der Valk (20-09-2001) Family Forms and Well-Being of Youngsters in the Netherlands
  2000 - Wetenschappelijke publicaties
Spruijt, A.P., De Goede, M.P.M. & van der Valk, I.E. (2000). Veranderende gezinsvormen en het welbevinden van jongeren. Bevolking en Gezin, 29, (pp. 83-105) (23 p.).
  0 - Overige resultaten
van der Valk, I.E. 2013 Recipient ZonMw Parel ZonMw
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-08-22 02:26:10
Project:
Where do I belong?
02-01-2017 tot 20-12-2021
Algemene projectbeschrijving 

What happens to a child's sense of belonging when growing up in a family of divorce? Many children grow up in divorced or blended families, in which the family members do not all share the same household. Frequently, questions arise about the psychological and ethical aspects surrounding these modern families. After all, our sense of belonging originates from the first relationships with our primary caregivers. But what happens when children grow up in multi-resident families, are not raised by both biological parents, or live in two different homes and neighbourhoods?


www.uu.nl/wheredoibelong
www.uu.nl/waarhoorikthuis


 

Rol: Uitvoerder Financiering
1e geldstroom
Projectleden

Gegenereerd op 2018-08-22 02:26:11
Volledige naam
dr. I.E. van der Valk Contactgegevens
Martinus J. Langeveldgebouw

Heidelberglaan 1
Kamer E226
3584 CS  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 4703
Telefoonnummer afdeling 030 253 4650
Gegenereerd op 2018-08-22 02:26:11
Laatst bijgewerkt op 31-05-2018