mr.dr. H.K. (Herman Kasper) Gilissen
h.k.gilissen@uu.nl
Gegenereerd op 2018-08-17 05:49:01


Profiel


          

Betrokken bij de opleiding(en)
Gegenereerd op 2018-08-17 05:49:01
Curriculum vitae

Herman Kasper Gilissen werd op 21 mei 1982 geboren te Arnhem. Nadat hij in 2001 zijn middelbareschooldiploma behaalde aan het Stedelijk Gymnasium te Arnhem, vertrok hij naar Utrecht voor een studie Nederlands recht. In 2008 voltooide hij daar de Master Rechtswetenschappelijk Onderzoek en trad hij voor korte tijd in dienst als junior-onderzoeker bij het toenmalige Centrum voor Omgevingsrecht en –beleid/NILOS van de Universiteit van Utrecht. In 2009 vervolgde hij zijn dienstverband als AiO. Hij promoveerde op 8 november 2013 op een proefschrift over verantwoordelijkheids- en aansprakelijkheidsvraagstukken in het kader van de adaptatie aan klimaatverandering in het Nederlandse waterbeheer. Tussen 2013 en 2016 was hij werkzaam als onderzoeker bij het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law van de Universiteit van Utrecht. Die aanstelling werd begin 2016 omgezet in zijn huidige aanstelling als universitair docent aan het genoemde centrum en de Afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie.

Zijn onderzoek spitst zich toe op uiteenlopende omgevingsrechtelijke vraagstukken, steeds vaker ook vanuit een interdisciplinaire invalshoek. Hij heeft een bijzondere interesse in het waterrecht en de praktijk van het Nederlandse waterbeheer. Hij heeft ruime ervaring met de advisering van Nederlandse (decentrale) overheden in uiteenlopende omgevingsrechtelijke vraagstukken. Hij is momenteel programmaleider van de Master SBR, tutor aan het Utrecht Law College, en als docent/coördinator ook inhoudelijk betrokken bij verschillende vakken in het door de Afdeling SBR aangeboden onderwijs, zowel in de bachelor- als in de masterfase. Hij treedt bovendien regelmatig op als gastdocent of spreker op diverse (wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke) gelegenheden. Ten slotte vertegenwoordigt hij het Departement Rechtsgeleerdheid in de faculteitsraad van de REBO-faculteit.      

Gegenereerd op 2018-08-17 05:49:01
Sleutelpublicaties

Gilissen, H.K., Driessen, P.P.J., Mees, H.L.P., van Rijswick, H.F.M.W., Runhaar, H.A.C., Uittenbroek, C.J. & Wörner, Rebecca (20-06-2017). The Climate Resilience of Critical Infrastructural Network Sectors - An interdisciplinary method for assessing formal responsibilities for climate adaptation in critical infrastructural network sectors . In Sandrine Maljean-Dubois (Eds.), The Effectiveness of Environmental Law (pp. 15-36) (22 p.). Antwerp: Intersentia.

Gilissen, H.K., Alexander, Meghan, Matczak, Piotr, Pettersson, Maria & Bruzzone, Silvia (14-11-2016). A framework for evaluating the effectiveness of flood emergency management systems in Europe. Ecology and Society, 21 (4) (16 p.).

Gilissen, H.K., Alexander, Meghan, Beyers, Jean-Christophe, Chmielewski, Piotr, Matczak, Piotr, Schellenberger, Thomas & Suykens, Cathy (2016). Bridges over Troubled Waters - An Interdisciplinary Framework for Evaluating the Interconnectedness within Fragmented Flood Risk Management Systems. Water Law, 25 (1), (pp. 12-26) (15 p.).

Kaufmann, M., van Doorn - Hoekveld, W.J., Gilissen, H.K. & van Rijswick, H.F.M.W. (2016). Analysing and evaluating flood risk governance in the Netherlands - Drowning in safety?. (128 p.). Utrecht: STAR-FLOOD Consortium.

Gilissen, Herman Kasper (2014). Opstalaansprakelijkheid en de zorg voor de waterveiligheid - Gegronde vrees voor een onbeteugelbaar aansprakelijkheidsrisico?. Water Governance, 4 (05-06), (pp. 42 - 49) (8 p.).

Alle publicaties
  2018 - Artikelen
Seijger, Chris, Brouwer, Stijn, Van Buuren, Arwin, Gilissen, H.K., van Rijswick, H.F.M.W. & Michelle, Hendriks, (2018). Functions of OECD Water Governance Principles in assessing water governance practices - assessing the Dutch Flood Protection Programme. Water International, 43 (1), (pp. 90-108).
  2018 - Rapporten
Gilissen, H.K., van Doorn-Hoekveld, Willemijn & van Rijswick, H.F.M.W. (07-04-2018). Voorland en veiligheid - Juridische aandachtspunten bij het betrekken van voorlanden in de beoordeling, het ontwerp en het beheer van primaire waterkeringen. (23 p.). Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law, Utrecht University.
  2018 - Workshop, seminar, course
Gilissen, H.K. (08-02-2018) Member of programme committee Nationale Waterschapspleitwedstrijd 2018 Utrecht (08-02-2018) Rechter in de rechtbank voor de Nationale Waterschapspleitwedstrijd 2018
  2018 - Prize (including medals and awards)
de Morree, P.E. & Gilissen, H.K. 11-01-2018 Recipient Societal Impact Award 2017
  2017 - Artikelen
Gilissen, H.K., Groothuijse, F.A.G., van Doorn-Hoekveld, Willemijn & van Rijswick, H.F.M.W. (2017). De nieuwe systematiek van veiligheidsnormering voor primaire waterkeringen - niet eenvoudiger, wel beter. Tijdschrift voor Bouwrecht, 2017 (9), (pp. 946-657).
Faber, Ann-Hélène, Annevelink, Mark, Gilissen, Herman Kasper, Schot, Paul, van Rijswick, Marleen, de Voogt, Pim & van Wezel, Annemarie (27-12-2017). How to Adapt Chemical Risk Assessment for Unconventional Hydrocarbon Extraction Related to the Water System. Reviews of Environmental Contamination and Toxicology
  2017 - Boekdelen / hoofdstukken
Gilissen, H.K., Driessen, P.P.J., Mees, H.L.P., van Rijswick, H.F.M.W., Runhaar, H.A.C., Uittenbroek, C.J. & Wörner, Rebecca (20-06-2017). The Climate Resilience of Critical Infrastructural Network Sectors - An interdisciplinary method for assessing formal responsibilities for climate adaptation in critical infrastructural network sectors . In Sandrine Maljean-Dubois (Eds.), The Effectiveness of Environmental Law (pp. 15-36) (22 p.). Antwerp: Intersentia.
  2017 - Voordrachten / lezingen
H.K. Gilissen (12-01-2017) Presentatie over de juridische aspecten van het Nederlandse overstromingsrisicobeheer
  2017 - Workshop, seminar, course
Gilissen, H.K. (13-12-2017) Participant Werksessie Meerlaagsveiligheid (Veiligheidsregio Utrecht) Utrecht (13-12-2017)
  2017 - Membership of council
Gilissen, H.K. (01-06-2017) Member Faculteit REBO (Organisational unit) Lid Faculteitsraad REBO/Member Faculty Council LEG
  2017 - Membership of network
Gilissen, H.K. (01-06-2017) Chair Methodology Round Table (LRM) (Event) Chair of Methodology Round Table (Utrecht University Legal Research Master)
  2016 - Artikelen
Gilissen, H.K., Alexander, Meghan, Matczak, Piotr, Pettersson, Maria & Bruzzone, Silvia (14-11-2016). A framework for evaluating the effectiveness of flood emergency management systems in Europe. Ecology and Society, 21 (4) (16 p.).
Gilissen, H.K., Alexander, Meghan, Beyers, Jean-Christophe, Chmielewski, Piotr, Matczak, Piotr, Schellenberger, Thomas & Suykens, Cathy (2016). Bridges over Troubled Waters - An Interdisciplinary Framework for Evaluating the Interconnectedness within Fragmented Flood Risk Management Systems. Water Law, 25 (1), (pp. 12-26) (15 p.).
van Rijswick, H.F.M.W., van Doorn - Hoekveld, W.J. & Gilissen, H.K. (2016). De rol van het recht bij het verwezenlijken van waterveiligheid - Lessen uit het buitenland als inspiratie voor de toekomst. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, 25 (1), (pp. 24-33) (10 p.).
Runhaar, H.A.C., Uittenbroek, C.J., van Rijswick, H.F.M.W., Mees, H.L.P., Driessen, P.P.J. & Gilissen, Herman Kasper (2016). Prepared for climate change? A method for the ex-ante assessment of formal responsibilities for climate adaptation in specific sectors. Regional Environmental Change, 16 (5), (pp. 1389-1400) (12 p.).
  2016 - Rapporten
Hegger, D.L.T., Driessen, P.P.J., Bakker, Marloes, Alexander, Meghan, Beyers, Jean-Christophe, Buijze, A.W.G.J., bruzzone, silvia, Chorynski, Adam, Crabbé, Ann, Deketelaere, K., Delvaux, B., Dieperink, C., Hoekveld, W.J., Ek , Kristina, Fournier, M., Ganzevoort, Wessel, Gilissen, H.K., Goytia, Susana, Gralepois, M., Green, C., van Herten, M.L., Homewood, Stephen, Kaufmann, M., Kundzewicz, Zbigniew, Larrue, Corinne, Levy, L., Jakub, Lewandowsky, Liefferink, D., Manson, Corinne, Matczak, Piotr, Mees, Hannelore, Micou, Anna Paula, Parker, Dennis, Pettersson, Maria, Priest, Sally, Raadgever, Tom, van Rijswick, H.F.M.W., Schellenberger, Thomas, Spegel, Elin, Suykens, Cathy, Szwed, Malgorzata, Tapsell, S., Thuillier, Thomas, Tremorin, J.B. & Wiering, Mark (2016). A view on more resilient flood risk governance - key conclusions of the STAR-FLOOD project. (100 p.). STAR-FLOOD Consortium.
Kaufmann, M., van Doorn - Hoekveld, W.J., Gilissen, H.K. & van Rijswick, H.F.M.W. (2016). Analysing and evaluating flood risk governance in the Netherlands - Drowning in safety?. (128 p.). Utrecht: STAR-FLOOD Consortium.
Gilissen, H.K., Groothuijse, F.A.G., Korsse, D. & van Rijswick, H.F.M.W. (2016). Een wettelijke voorziening voor 'Slimme Combinaties' - Rapportage voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. (17 p.). Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law, Utrecht University.
  2016 - Voordrachten / lezingen
H.K. Gilissen (08-03-2016) Co-organizer of an expert meeting about the legal implementation of the concept 'Smart Combinations/Multi-Layered Safety', and moderator of the governance simulation (Serious Game) played during the meeting
H.K. Gilissen (27-01-2016) Invited academic expert to expert meeting and workshop about the Multi-Layered Safety approach
H.K. Gilissen (05-02-2016) Invited expert to review a presentation during the conference workshop on liability and compensation
H.K. Gilissen (13-07-2016) Lecture on Flood Risk Management in the Netherlands
H.K. Gilissen (04-02-2016) Member to an expert panel about the transboundary aspects of flood risk management
H.K. Gilissen (04-02-2016) Organization of and panelist in expert panel during the conference workshop on transboundary aspects of flood risk management
H.K. Gilissen (15-06-2016) Presentatie over onderzoekswerkzaamheden van 2008 tot nu
H.K. Gilissen (22-04-2016) Presentation about public participation and information in Dutch coastal flood risk management
  2015 - Artikelen
Gilissen, Herman Kasper, Uittenbroek, Caroline, van Rijswick, Marleen, Mees, Heleen, Driessen, Peter & Runhaar, Hens (26-06-2015). De klimaatbestendigheid van de vitale infrastructuur beoordeeld vanuit juridisch-bestuurlijk perspectief - Over de verwachte effectiviteit van de verdeling van verantwoordelijkheden voor de beheersing van klimaatrisico's in de elektriciteits- en de internetsector. Nederlands Juristenblad (25), (pp. 1640 - 1648) (9 p.).
van Rijswick, Marleen, Gilissen, Herman Kasper, Keessen, Andrea, van Doorn - Hoekveld, Willemijn & Wiering, Mark (2015). Shifts in Floods Policies in Netherlands. Magazine H2O, Mai 2015 (3) (8 p.).
Gilissen, Herman Kasper (2015). The Integration of the Adaptation Approach into EU and Dutch Legislation on Flood Risk Management. Water Law, 24 (3/4), (pp. 157-165) (9 p.).
  2015 - Televisie- of radio-optredens
H.K. Gilissen (10-06-2015) Interview over PBL/NAS-onderzoek (Nationale Adaptatiestrategie 2016) in 'De Lichtkogel' (uitgave Rijkswaterstaat)
  2015 - Voordrachten / lezingen
H.K. Gilissen (03-06-2015) Active participation during various parts of the consortium meeting
H.K. Gilissen (13-10-2015) De zorg voor de waterveiligheid en recente ontwikkelingen in dat verband vanuit juridisch perspectief
H.K. Gilissen (02-09-2015) EELF Conference on Effectiveness in Environmental Law
H.K. Gilissen (12-06-2015) Expertbijeenkomst Project Schaliegas
H.K. Gilissen (16-04-2015) Expertbijeenkomst 'Zorgplicht Waterveiligheid'
H.K. Gilissen (21-05-2015) Invited academic expert at international expert meeting about shale gas extraction
H.K. Gilissen (18-06-2015) Invited academic expert in a national expert meeting about the Multi-Layered Safety approach
H.K. Gilissen (19-03-2015) Poster presentation: STAR-FLOOD
H.K. Gilissen (26-01-2015) Presentatie onderzoeksvoorstel Schaliegasproject
H.K. Gilissen (19-03-2015) Presentatie poster STAR-FLOOD Project op VMR-milieurechtdag
H.K. Gilissen (26-05-2015) Workshop 'Flood Risk Communication' (STAR-FLOOD)
  2014 - Artikelen
Gilissen, Herman Kasper (2014). Kansen voor de keten - Naar een balans tussen de bescherming van publieke belangen en doelmatigheid in het waterketenbeheer. De gemeentestem, 2014 (7407), (pp. 320-328) (9 p.).
Gilissen, Herman Kasper (2014). Opstalaansprakelijkheid en de zorg voor de waterveiligheid - Gegronde vrees voor een onbeteugelbaar aansprakelijkheidsrisico?. Water Governance, 4 (05-06), (pp. 42 - 49) (8 p.).
Ambrus, M., Gilissen, Herman Kasper & van Kempen, Jasper (2014). Public Values in Water Law: A Case of Substantive Fragmentation?. Utrecht Law Review, 10 (2), (pp. 8-30).
  2014 - Boeken
Gilissen, Herman Kasper, van Rijswick, Marleen & Kevelam, Julian (2014). Water en ruimte - De bescherming van watersysteembelangen in het ruimtelijk spoor. (244 p.). Amsterdam: Berghauser Pont Publishers.
Gilissen, H.K., Kevelam, J. & van Rijswick, H.F.M.W. (2014). Water en ruimte - De bescherming van watersysteembelangen in het ruimtelijk spoor. (244 p.). Amsterdam: Berghauser Pont Publishing .
  2014 - Rapporten
Gilissen, Herman Kasper (02-09-2014). De betekenis van de Wilnis-jurisprudentie voor de beheerders van waterkeringen - Advies voor de Unie van Waterschappen. (21 p.). Utrecht: UCWOSL.
Runhaar, Hens, Gilissen, Herman Kasper, Uittenbroek, Caroline, Mees, Heleen & van Rijswick, Marleen (01-12-2014). Publieke en private verantwoordelijkheden voor klimaatadaptatie - Een juridisch-bestuurlijke analyse en eerste beoordeling . (156 p.). Utrecht: Utrecht University, In opdracht van het Nationaal Onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat.
  2014 - Annotaties
Gilissen, H.K. (2014). AB 2014, 229.
Gilissen, Herman Kasper (2014). Dijkdoorbraak Wilnis einduitspraak.
  2013 - Artikelen
Gilissen, H.K., Keessen, A.M. & van Rijswick, H.F.M.W. (2013). De verdeling van zoet water als normatief vraagstuk. Water Governance, 3, (pp. 21-30) (10 p.). Themanummer Normen en Waarden in Water Governance.
  2013 - Rapporten
Nehmelman, R., van Rijswick, H.F.M.W., Buijze, A.W.G.J., Ernst, W.W.P. & Gilissen, H.K. (2013). Allocation of Roles and Responsibilities in Dutch Water Governance: Legitimacy, Accountability and Effectiveness from a Legal Perspective. Universiteit Utrecht: OECD, background research paper.
  2013 - Annotaties
Gilissen, H.K. (2013). AB 2013, 299/300.
  2013 - Doctoral thesis 1 (Research UU / Graduation UU)
  2012 - Boekdelen / hoofdstukken
Gilissen, H.K. & Schueler, B.J. (2012). De invloed van dreigende overheidsaansprakelijkheid op adaptatie aan klimaatverandering in het Nederlandse regionale watersysteembeheer. In N. Teesing (Eds.), Naar aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) klimaatverandering? Preadvies van de subwerkgroep aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) klimaatverandering (pp. 145-192) (48 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2011 - Rapporten
de Gier, A.A.J., Gilissen, H.K., van Rijswick, H.F.M.W. & Uwamahoro, D. (2011). Grondwateronderlast in Woerden, advies aan de gemeente Woerden. (20 p.). UU.
  2010 - Artikelen
Gilissen, H.K., van Kempen, J.J.H. & van Rijswick, H.F.M.W. (2010). The need for international and regional transboundary cooperation in European river basin management as a result of new approaches in EC water law. ERA Forum, 11 (1), (pp. 129-157) (29 p.).
Gilissen, H.K. (2010). Verslag discussie VMR-Studiemiddag Bij twijfel (niet) doen? Over de invulling van het voorzorgsbeginsel en het omgaan met onzekerheden. Milieu en Recht, 2010 (1), (pp. 12-13) (2 p.).
  2010 - Rapporten
Gilissen, H.K., van Rijswick, H.F.M.W. & de Gier, A.A.J. (2010). De kwantitatieve wateropgave in sterk verharde gebieden,. (55 p.). Utrecht: Centrum voor Omgevingsrecht en -beleid, Universiteit Utrecht.
Gilissen, H.K. (2010). Naar (in)formele samenwerkingsstructuren: uitdagingen in het regionale grensoverschrijdende waterbeheer. Utrecht: www.helpdeskwater.nl..
  2009 - Boeken
Gilissen, H.K. (2009). Internationale en regionaal grensoverschrijdende samenwerking in het waterbeheer. (146 p.). Den Haag: SDU.
  2009 - Rapporten
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-08-17 05:49:02
Project:
NWO SCHALIEGAS EN WATER
01-12-2014 tot 30-11-2018
Algemene projectbeschrijving 

In dit multidisciplinaire project wordt door UCWOSL (faculteit REBO, UU) samengewerkt met de faculteit geowetenschappen (UU) KWR Watercycle research Institute, Wageningen UR, Brabant Water N.V., Oasen N.V. en N.V. Waterleidingmaatschappij Limburg. Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de risico's van schaliegaswinning in Nederland en vanuit juridisch perspectief welke Europeesrechtelijke en nationaalrechtelijke regelgeving relevant is voor schaliegaswinning en de bescherming van grondwater en drinkwaterbronnen. Onderzocht wordt waar deze regelgeving hiaten vertoont en hoe omgegaan kan worden met (onzekere) risico's, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden.

Rol: Uitvoerder Financiering
2e geldstroom - NWO: NWO en Topsector Water
Projectleden

Gegenereerd op 2018-08-17 05:49:02

Inleiding Staats- en Bestuursrecht (bachelor)

Bestuursrecht (bachelor)

Constitutioneel Recht (bachelor)

Omgevingsrecht (bachelor)

Afstudeerwerk SBR (coördinator/begeleider; bachelor)

 

Omgevingsrecht I & II (master)

Practicum Adviseren: Waterrecht (coördinator)

Masterscriptie (begeleider; master)

 

Summer School 'Future Deltas: Sustainable Delta Management'

Gegenereerd op 2018-08-17 05:49:02
Nevenfuncties
  • Programmaleider Masterprogramma SBR
  • Lid Faculteitsraad REBO
  • Tutor Utrecht Law College
  • Coördinator EMT (honourstraject) Master SBR
  • PR-commissie Afdeling Staats- en bestuursrecht
Gegenereerd op 2018-08-17 05:49:02
Volledige naam
mr.dr. H.K. Gilissen Contactgegevens
Newtonlaan

Newtonlaan 201
Kamer 3C.25
3584 BH  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 8092
Telefoonnummer afdeling 030 253 8050
Fax 030 253 7226
Postadres
Achter Sint Pieter 200
3512 HT    UTRECHT
Aanwezigheid
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag
Gegenereerd op 2018-08-17 05:49:02
Laatst bijgewerkt op 27-06-2018