Mr. dr. Frank Groothuijse
f.a.g.groothuijse@uu.nl
Gegenereerd op 2018-08-18 05:02:40


Strategische thema's / focusgebieden
Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises

Focusgebied Future Delta's
Gegenereerd op 2018-08-18 05:02:41
Curriculum vitae Download PDF
Gegenereerd op 2018-08-18 05:02:41
Alle publicaties
  2018 - Artikelen
Groothuijse, F.A.G., Landman, K.M. & Nehmelman, R. (2018). Constitutionele aardverschuivingen in het omgevingsrecht?. Nederlands Juristenblad, 93 (13), (pp. 848-855).
  2018 - Rapporten
  2018 - Annotaties
Groothuijse, F.A.G. (2018). ABRvS 21 februari 2018, AB 2018/175.
  2018 - Comment/Letter to the editor
Groothuijse, F.A.G. (2018). Naschrift: De Natura 2000-plantoets: een noodzakelijk kwaad?!. Tijdschrift voor Bouwrecht, 2018 (6), (pp. 617-621) (5 p.).
  2017 - Artikelen
Groothuijse, F.A.G. & van Doorn-Hoekveld, Willemijn (2017). Analysis of the Strengths and Weaknesses of Dutch Water Storage Areas as a Legal Instrument for Flood-risk Prevention. Journal for European Environmental and Planning Law, (pp. 76-97).
Gilissen, H.K., Groothuijse, F.A.G., van Doorn-Hoekveld, Willemijn & van Rijswick, H.F.M.W. (2017). De nieuwe systematiek van veiligheidsnormering voor primaire waterkeringen - niet eenvoudiger, wel beter. Tijdschrift voor Bouwrecht, 2017 (9), (pp. 946-657).
Groothuijse, F.A.G. (2017). Inhoud en reikwijdte van het projectbesluit voor 'natte' waterstaatswerken. Tijdschrift voor omgevingsrecht, 2017 (4), (pp. 184-190) (7 p.).
Groothuijse, F.A.G. (2017). Projectbesluitvorming voor natte waterstaatswerken op grond van de Waterwet en de Omgevingswet. Tijdschrift voor omgevingsrecht, 2017 (3), (pp. 127-142) (15 p.).
Kevelam, J., Groothuijse, F.A.G., van den Broek, G.M. & van Rijswick, H.F.M.W. (2017). Stront aan de knikker? Het fosfaatrechtenstelsel in het licht van art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM. Milieu en Recht, 5 (61), (pp. 388-400) (13 p.).
  2017 - Boekdelen / hoofdstukken
Groothuijse, F.A.G. (2017). Het omgevingsplan: integrale gebiedsgerichte regulering?. In F.A.G. Groothuijse & R. Kegge (Eds.), Omgevingsplan, integraal en marginaal? (pp. 1-78) (78 p.). IBR.
  2017 - Rapporten
Groothuijse, F.A.G., van Rijswick, H.F.M.W. & van der Plank, P.J. (Pernille) (2017). Juridisch advies duiker. (14 p.). UCWOSL.
Kevelam, J., Groothuijse, F.A.G., van den Broek, G.M. & van Rijswick, H.F.M.W. (23-01-2017). Quick scan juridische uitvoerbaarheid inkrimping veestapel - Onderzoek in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving . (31 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht.
  2017 - Annotaties
Groothuijse, F.A.G. (2017). ABRvS 08-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:302, AB 2017/93.
Groothuijse, F.A.G. (2017). Annotatie bij ABRvS 9 november 2016, AB 2017/19.
  2017 - Voordrachten / lezingen
F.A.G. Groothuijse (23-05-2017) Expert bij bijeenkomst over de verdeling van taken en bevoegdheden bij extreem hoogwater en de inzet van een calamiteitenberging
F.A.G. Groothuijse (19-05-2017) Expert bijdrage implementatie Smb-richtijn Vlaanderen
F.A.G. Groothuijse (18-05-2017) Het omgevingsrecht regelt de ordening en de bescherming van onze fysieke leefomgeving. Dat Vlaanderen en Nederland op dit domein veel van elkaar kunnen leren, hoeft niet meer te worden herhaald. Tijdens deze workshop belichten gerenommeerde Vlaamse en Nederlandse sprekers enkele actueel in het oog springende thema’s uit eigen land/gewest. Titel lezing: Hoe de omgeving ruimtelijk ordenen: kiezen voor een omgevingsplan of een omgevingsbesluit? - Van bestemmingsplan naar omgevingsplan
  2017 - Workshop, seminar, course
Groothuijse, F.A.G. (13-06-2017) Organiser Studiemiddag Decentralisatie in de Omgevingswet Utrecht (13-06-2017)
  2017 - Invited talk
Groothuijse, F.A.G. (07-12-2017) Invited speaker Omgevingsplan: integraal en marginaal? Utrecht (07-12-2017) Jaarvergadering Vereniging voor Bouwrecht
Groothuijse, F.A.G. (05-10-2017) Invited speaker Studiemiddag Projectbesluit Utrecht (05-10-2017) Studiemiddag Projectbesluit Omgevingswet
  2016 - Artikelen
Groothuijse, F.A.G., Schueler, B.J. & van den Broek, G.M. (2016). Kroniek van het omgevingsrecht 2014-2016. Nederlands Juristenblad, (pp. 2633-2646) (14 p.).
Groothuijse, F.A.G., Korsse, D., Schueler, B.J., Nijmeijer, A.G.A, Lam, T.E.P.A. & Hillegers, S. (2016). Omgevingsplan: overgangsrecht, gebodsbepalingen en het verschuiven van onderzoeksplichten. Tijdschrift voor Bouwrecht, 2016 (8), (pp. 715-726) (12 p.).
Groothuijse, F.A.G. (2016). Omgevingswaarden: waardevol?. Tijdschrift voor omgevingsrecht, 2016 (4), (pp. 104-109) (6 p.).
Groothuijse, F.A.G. & Kevelam, J. (2016). Peilbeheer op peil - De verhouding tussen het peilbesluit en de watervergunning voor peilafwijkingen. Milieu en Recht, 10 (137), (pp. 794-804) (11 p.).
  2016 - Boeken
Groothuijse, F.A.G., Boeve, M.N., Uylenburg, R., van 't Lam, V.M.Y. & Smorenburg-van Middelkoop, L. (2016). Omgevingsrecht. (480 p.). Europa Law Publishing.
Boeve, M.N., Groothuijse, F.A.G., van 't Lam, V.M.Y., Smorenburg-van Middelkoop, L. & Uylenburg, R. (2016). Omgevingsrecht. (480 p.). Groningen/Amsterdam: Europa Law Publishing.
  2016 - Boekdelen / hoofdstukken
Groothuijse, F.A.G., Schueler, B.J. & Korsse, D. (2016). Rechterlijke toetsing van globale omgevingsplannen zonder horizon. In Rolf Ortlep, Frank Groothuijse, Jeroen Kiewiet & Remco Nehmelman (Eds.), De rechter onder vuur (pp. 121-138) (18 p.). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
  2016 - Boekredactie
Groothuijse, F.A.G., Ortlep, R., Kiewiet, J. & Nehmelman, R. (2016). De rechter onder vuur. (356 p.). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
Groothuijse, F.A.G., Soppe, M.A.A., Huijben, Jeroen & Verbeek, Janette (2016). Gebiedsbescherming in de Wet natuurbescherming. (395 p.). Zutphen: Uitgeverij Paris.
Groothuijse, F.A.G. & Boeve, M.N. (2016). Omgevingsrecht. (480 p.). Europa Law Publishing.
  2016 - Rapporten
Gilissen, H.K., Groothuijse, F.A.G., Korsse, D. & van Rijswick, H.F.M.W. (2016). Een wettelijke voorziening voor 'Slimme Combinaties' - Rapportage voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. (17 p.). Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law, Utrecht University.
Groothuijse, F.A.G. & Kevelam, J. (2016). Handboek Legger Oppervlaktewaterlichamen. (27 p.). UCWOSL.
van Rijswick, H.F.M.W., Groothuijse, F.A.G. & van den Broek, G.M. (11-02-2016). Ruimte voor dijken - Een onderzoek naar het juridisch instrumentarium voor het reserveren van ruimte voor toekomstige dijkenversterkingen, in: Pilot 'ruimtelijk instrumentarium dijken'. (107 p.). Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.
  2016 - Voordrachten / lezingen
F.A.G. Groothuijse (08-03-2016) Expert Meeting 'Juridische verankering van Slimme Combinaties'
F.A.G. Groothuijse (08-03-2016) Expert Meeting 'Juridische verankering van Slimme Combinaties'
F.A.G. Groothuijse (25-11-2016) Omgevingsrecht in vogelvlucht
F.A.G. Groothuijse (14-04-2016) Waterschap & Wetenschap
F.A.G. Groothuijse (14-04-2016) Waterschap & Wetenschap
F.A.G. Groothuijse (01-12-2016) Workshop 'Peilbeheer op peil'
  2016 - Comment/Letter to the editor
Groothuijse, F.A.G. & Korsse, D. (2016). Kanttekeningen bij de Utrechtse kantorenaanpak. Tijdschrift voor omgevingsrecht (1/2), (pp. 45-50) (6 p.).
Groothuijse, F.A.G. & Korsse, D. (2016). Naschrift bij de reactie van Henk de Vries. Tijdschrift voor omgevingsrecht, (pp. 56-58) (3 p.).
  2015 - Artikelen
Groothuijse, F.A.G. & van Doorn - Hoekveld, W.J. (2015). Schadevergoeding ten gevolge van bergingsgebieden: een juridisch labyrint. Tijdschrift voor Agrarisch Recht (7/8), (pp. 358-366).
  2015 - Rapporten
Groothuijse, F.A.G., Schueler, B.J., Korsse, D., Nijmeijer, A.G.A., Lam, T.E.P.A. & Hillegers, S. (16-07-2015). Gebodsbepalingen in het omgevingsplan (onderzoek in opdracht van het Ministerie van I&M). (17 p.). Radboud Universiteit Nijmegen/UCWOSL.
Groothuijse, F.A.G., Schueler, B.J., Korsse, D., Nijmeijer, A.G.A., Lam, T.E.P.A. & Hillegers, S. (16-07-2015). Overgangsrecht in het omgevingsplan (onderzoek in opdracht van het Ministerie van I&M). (14 p.). Radboud Universiteit Nijmegen/UCWOSL.
Groothuijse, F.A.G., van den Broek, G.M. & van Rijswick, H.F.M.W. (2015). Ruimte voor dijken - Een onderzoek naar het instrumentarium voor het reserveren van ruimte voor toekomstige dijkversterkingen. (105 p.). UCWOSL.
  2015 - Annotaties
Groothuijse, F.A.G. & Korsse, D. (2015). AB Rechtspraak Bestuursrecht 2015/303 - 'Bijzondere omstandigheden' als bedoeld in art. 4.1a lid 1 Wro.
Groothuijse, F.A.G. (2015). ABRvS 11 februari 2015, AB 2015/179. AB 2015/179.
Groothuijse, F.A.G. (2015). ABRvS 20 augustus 2014, MenR 2015/5.
Groothuijse, F.A.G. (2015). ABRvS 28 januari 2015, AB 2015/109.
  2015 - Voordrachten / lezingen
F.A.G. Groothuijse (19-03-2015) Actualiteiten Waterrecht
F.A.G. Groothuijse (09-06-2015) Bergingsgebieden in jurdisch perspectief
F.A.G. Groothuijse (12-11-2015) Doel van deze bijeenkomst is om de waterschapspraktijk en het wetenschappelijk onderzoek van UCWOSL nader tot elkaar te brengen om te bezien in hoeverre het wetenschappelijk onderzoek aansluit bij door de waterschappers in de praktijk ervaren juridische knelpunten en op welke wijze die aansluiting zou kunnen worden verbeterd. Daartoe wordt getracht om expertmeeting de belangrijkste en meer urgente juridische knelpunten te inventariseren en deze te categoriseren om de achterliggende rechtswetenschappelijke vraagstukken die daaraan te grondslag liggen boven water te krijgen. Voorafgaand aan de bijeenkomst zijn de juridische knelpunten bij de waterschappen geïnventariseerd. Deze zijn vervolgens gecategoriseerd en aangevuld met enkele samenhangende knelpunten die vanuit de wetenschap zijn gesignaleerd.
F.A.G. Groothuijse (22-06-2015) Dwarskijkbijeenkomst Water en MIRT, ministerie van I&M
F.A.G. Groothuijse (04-12-2015) In mijn bijdrage zal ik ingaan op de rol van de ruimtelijke ordening bij het bereiken van de chemische en ecologische kwaliteitsdoelstellingen van de Kaderrichtlijn Water voor oppervlaktewaterlichamen. Ik zal me daarbij vooral richten op de regionale wateren, aangezien de doorwerking op het regionale en lokale niveau in juridisch opzicht het meest problematisch is. Anders dan het Rijk beschikken de waterschappen immers niet over planologische bevoegdheden, maar zijn zij voor planologische medewerking in beginsel afhankelijk van de gemeente. De vraag is in hoeverre en op welke wijze planologische bevoegdheden een rol kunnen spelen bij de verwezenlijking van de chemische en ecologische waterkwaliteitsdoelstellingen van de Krw. Hoewel de verwezenlijking van deze doelstellingen primair op de weg van de waterschappen en andere overheden ligt, kunnen gemeenten met hun planologische bevoegdheden het bereiken van die doelstellingen belemmeren of juist een belangrijke ondersteunende rol vervullen. Omdat de verhouding van deze planologische bevoegdheden met de bevoegdheden van het waterschap is in dat kader van belang is, zal ik daar ook kort bij stilstaan. Als een paal boven water staat wat mij betreft dat waterschappen en gemeenten hun beleid- en besluitvorming onderling goed op elkaar zullen moeten afstemmen om de waterkwaliteitseisen van de Krw te bereiken. De watertoets kan daarbij een belangrijke rol spelen. Doel van dit bestuurlijke procesinstrument instrument is immers dat het waterschap de waterhuishoudkundige gevolgen van een voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling in een vroeg stadium van de besluitvorming beoordeelt, zodat met de gemeente met die gevolgen bij planologische besluitvorming rekening kan houden. In juridisch opzicht is de Nederlandse watertoets echter geen sterk instrument. Bovendien worden in de prakrijk de waterkwaliteitsaspecten vaak niet of voldoende in het watertoetsproces meegenomen. Ik vraag me dan ook af of een betere juridische doorwerking van het waterkwaliteitsbeleid naar het ruimtelijke spoor niet noodzakelijk is voor het uiteindelijk bereiken van de Krw-doelen. Aan het slot van mijn betoog zou ik graag een aantal suggesties doen om die doorwerking met het oog op het bereiken van die doelen te verbeteren. Die suggesties variëren van een andere inzet van het bestaande juridisch instrumentarium door betrokken overheden, een aanpassing van het bestaande juridische instrumentarium tot de (her)invoering van nieuwe juridische instrumenten.
F.A.G. Groothuijse (25-09-2015) Preadviseur
  2014 - Artikelen
Groothuijse, Frank, Korsse, Daan & Schueler, Ben (17-10-2014). Kroniek van het omgevingsrecht - De weg naar een nieuwe Omgevingswet. Nederlands Juristenblad, 35, (pp. 2514-2524) (11 p.).
Boeve, Marlon & Groothuijse, Frank (2014). Programmatische aanpak in de Omgevingswet: ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit? Wet eenvoudig beter, amvb diffuser en complexer?. Tijdschrift voor omgevingsrecht, 2014 (3/4), (pp. 71-80) (10 p.).
  2014 - Boekdelen / hoofdstukken
Groothuijse, Frank (2014). De programmatische aanpak voor het bereiken van waterkwaliteitsnormen: reddingsboei of tikkende tijdbom? Omgevingswaarden in de huidige praktijk: de normering voor water. De Omgevingswet: van kwaliteitseisen naar omgevingswaarden (pp. 51-84) (34 p.). Groningen: Europa Law Publishing.
Groothuijse, Frank & Uylenburg, R. (2014). Everything according to plan? Achieving environmental quality standards by a programmatic approach. In Marjan Peeters & Rosa Uylenburg (Eds.), EU Environmental Legislation - Legal perspectives on Regulatory Strategies (pp. 116-146) (30 p.). Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
  2014 - Rapporten
Groothuijse, Frank, Korsse, Daan & van Rijswick, Marleen (2014). Kockengen Waterproof: deel I - Een Gedeelde Verantwoordelijkheid (in opdracht van de gemeente Stichtse Vecht, Stichtse Rijnstromen en de Provincie Utrecht). (35 p.). UCWOSL.
  2014 - Annotaties
Groothuijse, Frank (2014). Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 15 januari 2014.
Groothuijse, Frank (2014). Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 17 april 2013.
Groothuijse, Frank (2014). Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 2 april 2014.
Groothuijse, Frank (2014). Afdelings Bestuursrechtspraak Raad van State 3 juli 2013.
Groothuijse, Frank (2014). Rechtbank Limburg 11 juli 2014.
  2014 - Voordrachten / lezingen
F.A.G. Groothuijse (14-11-2014) Congres Omgevingswet
F.A.G. Groothuijse (14-11-2014) Congres Omgevingswet
F.A.G. Groothuijse (12-09-2014) De doorwerking van MER in ruimtelijke besluiten
F.A.G. Groothuijse (12-09-2014) De doorwerking van MER in ruimtelijke besluiten
F.A.G. Groothuijse (21-05-2014) Het advies van de Deltacommissaris over de nieuwe normen voor de primaire keringen wordt binnenkort afgegeven. In het licht van de vaststelling van deze nieuwe normen wordt in Zuid-Holland ook het stelsel binnendijken betrokken. Onderzoek dat de provincie samen met de waterschappen uitvoert leert dat binnendijken een rol spelen bij de toekenning van normen aan de primaire keringen. Ook leert het onderzoek dat mits verantwoord wordt genormeerd de waterstaatkundige functie van binnendijken kan vervallen. Wat zijn de consequenties van een dergelijk besluit? In het symposium wordt deze vraag via verschillende invalshoeken benaderd.
F.A.G. Groothuijse (26-09-2014) Kick-off workshop Initially, we will focus on two themes: “Living in sinking deltas” and “Ecosystem services in changing deltas.” The aim of the workshop is twofold: 1) to introduce the new focus area and present the preliminary conceptual framework for interdisciplinary research, and 2) map out the existing interdisciplinary knowledge gaps.
  2014 - Overige resultaten
Oosterhuis, F.H., van der Grijp, N.M., Etty, T.F.M., Douma, W.T., van der Velde, S., Boeve, Marlon & Groothuijse, F.A.G. (2014). Handboek EU-milieubeleid en Nederland.
  2012 - Annotaties
Korsse, D. & Groothuijse, Frank (06-06-2012). AB 2012, , (ABRvS 6 juni 2012, AB 2012/216 en 2012/217 (aflevering 29).
  2011 - Annotaties
Groothuijse, F. (2011). 201004688/1/H2: LJN BP1295: [goedkeuring inrichting waterschap, relatie met bestemmingsplanprocedure]. (7 p.). Tevens noot bij: ABRvS. (01-19-2011). (201003214/1/H2: LJN BP1338: [terughoudende toetsing goedkeuring peilbesluit en administratief beroep inrichtingsplan waterschap].
Groothuijse, F. (2011). nr. 201004217/1/H2: LJN BP5475: [weigering (verlenging) Wbr-vergunning voor plaatsen van visfuiken in rijkskanaal (omwille van grote risico's voor de scheepvaart) onvoldoende gemotiveerd]. (5 p.).
Groothuijse, F. (2011). nr. 201007725/1/H2: AB 2011/178, LJN BQ7482. (6 p.).
Groothuijse, F. (2011). nr. 201007725/1/H2: AB 2011/178, LJN BQ7482. (6 p.).
Groothuijse, F. (2011). nr. 201101130/1/H1: BR 2011/136, LJN BQ7948. (4 p.).
  2010 - Rapporten
Uylenburg, R., van Rijswick, M., Duijkersloot, T., de Gier, T. & Groothuijse, F. (2010). Algemeen geregeld is goed geregeld? Een onderzoek naar de effecten van algemene regels ten opzichte van een vergunningenstelsel in de watersector. Utrecht: Universiteit Utrecht [etc.].
  2010 - Annotaties
Groothuijse, F. (2010). 200901525/1/H2. (7 p.).
Groothuijse, F. (2010). 200902256/1/R1. (8 p.).
Groothuijse, F. (2010). 200905136/1/H2. (5 p.).
  2009 - Annotaties
Groothuijse, F. (2009). 200801284/1. (5 p.).
Groothuijse, F. (2009). 200803861/1. (7 p.).
Groothuijse, F. (2009). 200806522/1/H2. (4 p.).
  2008 - Annotaties
Groothuijse, F. (2008). Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 art. 12, lid 2, aanhef en onder c. (1 p.).
Groothuijse, F. (2008). Waterschapswetartikelen 78, 153 en 155. (5 p.).
  0 - Voordrachten / lezingen
F.A.G. Groothuijse () Omgevingsrecht in de lage landen: Toren van Babel of Tuin der Lusten
F.A.G. Groothuijse () Omgevingsrecht in de lage landen: Toren van Babel of Tuin der Lusten
  0 - Prize (including medals and awards)
Groothuijse, F.A.G. 2012 Recipient Schilthuispenning voor bijzondere verdiensten op het gebied van het waterrecht en het omgevingsrecht adviescommissie inzake de toekenning van de Schilthuispenning van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-08-18 05:02:42
 • Omgevingsrecht I en II (Master)
 • Practicum Waterrecht 
 • Omgevingsrecht (Bachelor)
 • Minor bestuursrecht Advocatenopleiding
 • Diverse postacademische opleidingen en cursusssen op het gbied van het omgevingsrecht o.m.: SSR, Grotius, Instituut voor Bouwrecht

 

Gegenereerd op 2018-08-18 05:02:42
Nevenfuncties
 • Hoofddocent Beroepsopleiding Advocaten voor de minor bestuursrecht (september 2013-heden)
 • Expertlid Commissie voor de milieueffectrapportage (2012 – heden)
 • Redactielid reeks Omgevingsrecht (boeken), uitgeverij Paris (2012-heden)
 • Docent maandelijkse bijeenkomsten Actuele jurisprudentie Omgevingsrecht, Den Hollander Advocaten (2012-heden)
 • Lid van de Raad van Advies, Landelijk Studenten Rechtsbureau (2011-heden)
 • Redactielid bij het Tijdschrift voor Omgevingsrecht (2006-heden)
 • Vaste annotator bij het Tijdschrift voor Milieu en Recht (2006-heden)
Gegenereerd op 2018-08-18 05:02:42
Volledige naam
Mr. dr. F.A.G. Groothuijse Contactgegevens
Newtonlaan

Newtonlaan 201
Kamer 3C.29
3584 BH  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7066
Gegenereerd op 2018-08-18 05:02:42
Laatst bijgewerkt op 06-02-2018