drs. Carla de Glopper-Zuijderland
C.C.deGlopper@uu.nl
Gegenereerd op 2018-08-18 02:44:39


Profiel

Carla de Glopper-Zuijderland heeft van 1973 tot 1978 geschiedenis gestudeerd aan de UU. Voor haar doctoraalscriptie deed zij onderzoek naar de officialiteit van het bisdom Utrecht in de 14e eeuw. Na haar afstuderen heeft zij de post-doctorale opleiding voor archivaris afgerond.

Zij is sinds 1982 als docent aan de UU verbonden. De door haar verzorgde vakken zijn paleografie van de Middeleeuwen, paleografie van de 16e/17e eeuw, diplomatiek, chronologie en archivistiek. Door haar inspirerende colleges weet zij al meer dan dertig jaar haar studenten te enthousiasmeren en te doordringen van het belang van goed onderwijs in 'vaardigheden'.

Behalve docent is zij gemeentearchivaris van Oegstgeest en Wassenaar & Voorschoten.

 

 

Betrokken bij de opleiding(en)
Wetenschappelijke expertises
Gegenereerd op 2018-08-18 02:44:39
Curriculum vitae

2013-heden  gemeentearchivaris van Voorschoten

1999-heden  gemeentearchivaris van Wassenaar

1992-2000    examinator Archiefschool

1989-heden  gemeentearchivaris van Oegstgeest

1988-1991    docent Archiefschool tbv specialisme Middeleeuwen

1981-heden  docent paleografie, diplomatiek & chronologie UU

1979-1982    hoofd externe dienstverlening Rijksarchief in Noord-Brabant

1978-1979    Archiefschool: post-doctorale opleiding voor hoger archiefambtenaar

1973-1978    studie Geschiedenis UU, hoofdvak Middeleeuwen

1967-1973    Gymnasium

Gegenereerd op 2018-08-18 02:44:39
 • ‘De officiaal van Utrecht als beoorkonder van vrijwillige rechtshandelingen ten behoeve van vijf Utrechtse kapittels in de 14de eeuw’, Verslagen en Mededelingen Stichting tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandse recht, nieuwe reeks, 3 (1982) 87-159.
 • ‘VII. The Netherlands’, in: Ch. Donahue jr. (ed.), The records of the medieval ecclesiastical courts I, The Continent (Berlijn 1989) 163-176.
 • ‘Het oudste register van de officialiteit van Utrecht’, in: De kerk en de Nederlanden…, E.S.C. Erkelens-Buttinger e.a. (ed.) (Hilversum 1997) 201-213.
 • diverse bijdragen in: Canon van Oegstgeest, episodes uit de geschiedenis van een dorp, (Oegstgeest 2007)
 • recensie 'Album Palaeographicum' in: Madoc, Jaargang 1993 (1993).
 • 'Pastoor J.H. Hofman' in: Madoc, Jaargang 1994 (1994).

Archiefinventarissen:

 • Inventaris van de Collectie Rijsenburg, verzameling archivalia en documentalia toebehorend aan het aartsbisdom Utrecht, Rijksarchief Utrecht, 1983.
 • Inventaris van de archieven van de Hervormde Gemeenten Oud-Loosdrecht (eind 16e eeuw-1978) en Nieuw-Loosdrecht (1645-1962), Rijksarchief Utrecht, 1980.
 • Inventaris van het archief van het ambachts- en dorpsbestuur, naderhand municipaliteit en gemeentebestuur van Oegstgeest en Poelgeest, 1395-1813.
 • Inventaris van het archief van het gemeentebestuur van Oegstgeest (en Poelgeest), 1813-1930.
 • Inventaris van het archief van de algemene kerkvoogdijraad (1940) 1945-1990, Het Utrechts Archief, 2006.
Alle publicaties
  1999 - Wetenschappelijke publicaties
de Glopper-Zuijderland, C.C. (1999). In Tijd Gemeten, inleiding tot de chronologie. (96 p.). Den Haag: Centraal bureau voor Genealogie.
  1997 - Wetenschappelijke publicaties
de Glopper-Zuijderland, C.C. (1997). Het oudste register van de officialiteit van Utrecht. De Kerk en de Nederlanden; archieven, instellingen, samenleving. Aangeboden aan prof.dr. C. Dekker bij zijn afscheid als rijksarchivaris enals hoogleraar (pp. 202-213) (202 p.). Hilversum: Verloren.
  1997 - Vakpublicaties
de Glopper-Zuijderland, C.C. (1997). Oud-Schrift 1400-1600. Den Haag: Centraal bureau voor Genealogie.
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-08-18 02:44:39
Op dit moment verzorgt drs. Carla de Glopper-Zuijderland de volgende cursus(sen):
Gegenereerd op 2018-08-18 02:44:39
Nevenfuncties

gemeentearchivaris van de gemeentes Wassenaar & Voorschoten en van de gemeente Oegstgeest

 

Gegenereerd op 2018-08-18 02:44:39
Volledige naam
drs. C.C. de Glopper-Zuijderland Contactgegevens
Drift 10

Drift 10
Kamer 0.04
3512 BS  UTRECHT

Drift 6

Drift 6
Kamer 0.04
3512 BS  UTRECHT

Aanwezigheid
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag
Gegenereerd op 2018-08-18 02:44:39
Laatst bijgewerkt op 31-08-2016