Profiel

Dr. Christianne Smit is hoofddocent en onderzoeker bij Politieke Geschiedenis. Haar historische interessen betreffen politieke cultuur, sociaal-politieke hervormers, hun idealen en initiatieven en de wisselwerking tussen publieke opinie en politieke agendavorming in Nederland en in West-Europa tussen 1850 en 1940. Tevens houdt ze zich bezig met koloniale schandalen en critici van het imperiaal bewind.

Strategische thema's / focusgebieden


Gegenereerd op 2018-08-14 19:39:56
Sleutelpublicaties

Smit, Christianne (2015). De volksverheffers. Sociaal hervormers in Nederland en de wereld, 1870-1914. (450 p.). Hilversum: Verloren.

Smit, C.A.L., van den Broek, Ilja & Wolffram, Dirk Jan (2010). Imagination and commitment. representations of the Social Question. (259 p.). Leuven: Peeters.

Smit, C.A.L. (2008). Fatsoenlijk vertier. In C.A.L. Smit (Eds.), Fatsoenlijk vertier. Deugdzame ontspanning voor arbeiders na 1870 (pp. 7-24) (18 p.). Amsterdam: Bert Bakker.

Alle publicaties
  2018 - Wetenschappelijke publicaties
Smit, C.A.L. (2018). ‘Die menschen zij n te beklagen, niet te verachten’. Mededogen, verontwaardiging en angst: humanitaire narratieven als richtinggevend onderdeel van politiek. In René Gabriëls, Sjaak Koenis & Tsjalling Swierstra (Eds.), Het hart op de tong. Emoties in de politiek (pp. 177-189). Amsterdam: Amsterdam University Press.
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
Smit, C.A.L. (2017). Boekbespreking Geerten Waling, 1848 Clubkoorts en revolutie - Democratische experimenten in Parijs en Berlijn. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 14, (pp. 130-132) (3 p.).
  2017 - Vakpublicaties
Dorsman, L.J. & Smit, C.A.L. (2017). History studeren in Utrecht. Ex tempore, 36 (2), (pp. 131-139) (8 p.).
  2016 - Populariserende publicaties
Smit, C.A.L. (2016). De eer van de werkman. Geschiedenis Magazine, 8 - 2016, (pp. 22-23) (2 p.).
Smit, C.A.L. (2016). Naar de krottenwijken. Geschiedenis Magazine, 51 (5), (pp. 40-42) (3 p.).
  2016 - Overige resultaten
C.A.L. Smit (18-04-2016) De volksverheffers van eind 19e eeuw
C.A.L. Smit (30-03-2016) Emotions and/in Politics: The place of Humanitarian Narratives within Political History
C.A.L. Smit (25-11-2016) 'Selbstreform and slöjd: Defining a civilised community around 1900'
C.A.L. Smit (21-01-2016) Vriendenbijeenkomst over Volksverheffing
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
Smit, C.A.L. (2015). Boekbespreking Een stad vol lezers. Leescultuur in Haarlem 1850-1920. Negentiende Eeuw, 39, (pp. 61).
Smit, Christianne (2015). De volksverheffers. Sociaal hervormers in Nederland en de wereld, 1870-1914. (450 p.). Hilversum: Verloren.
  2015 - Overige resultaten
C.A.L. Smit (24-08-2015) Paper presentation at Major Congress Theme 'Historicizing Emotions'
C.A.L. Smit (05-03-2015) Public lecture at Volksbuurtmuseum, Utrecht
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
Smit, C.A.L. (2014). Boekbespreking Tussen beleving en verbeelding. De stad in de negentiende-eeuwse literatuur. Negentiende Eeuw, 38 (4), (pp. 322).
Smit, C.A.L. (18-11-2014). Van ‘de hatelijkste aller belastingen’ tot een ‘daad van rechtvaardigheid’. De strijd om een inkomstenbelasting in Nederland, 1842-1893. Het geld regeert - Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2014 (pp. 35-44). Amsterdam: Boom.
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
Smit, C.A.L. (2013). Boekbespreking Plaatsen van beschaafd vertier. Standsbesef en stedelijke cultuur in Den Haag, 1850-1890. Historisch Tijdschrift Holland, 3/4, (pp. 182-183) (2 p.).
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
Smit, C.A.L. (2012). Boekbespreking De-urbanisatie als nieuwe parameter?. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 125, (pp. 590-591) (2 p.).
Smit, C.A.L. (2012). Boekbespreking Koninkrijk vol sloppen. Achterbuurten en vuil in de negentiende eeuw. Negentiende Eeuw, 36, (pp. 152-153) (2 p.).
  2012 - Vakpublicaties
Smit, C.A.L. (2012). Boekbespreking Van vossenjacht tot stembiljet: vrouwen en de Britse politiek (1900-1940). Historica, 35, (pp. 27-27) (1 p.).
  2012 - Overige resultaten
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
Smit, C.A.L. & Winkler Prins, A. (2011). Leven in 1870. Nederland aan de vooravond van de moderne tijd. (224 p.). Houten: Unieboek| Het Spectrum.
  2011 - Vakpublicaties
Smit, Christianne (2011). Boekbespreking Darwin en de strijd om de beschaving in Nederland 1859-1909. Negentiende Eeuw, 35 (4), (pp. 226-227) (2 p.).
  2011 - Populariserende publicaties
Smit, C.A.L. (2011). ‘Een heldenrol voor Floris van Hall. Hoe Nederland in 1844 net niet failliet ging’. Geschiedenis Magazine 46, 5 (2011), (pp. 22-25) (4 p.).
  2011 - Overige resultaten
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
Smit, C.A.L., van den Broek, Ilja & Wolffram, Dirk Jan (2010). Imagination and commitment. representations of the Social Question. (259 p.). Leuven: Peeters.
Smit, C.A.L. (2010). 'Symbols and images of the Amsterdam Housing Issue’. In Ilja van den Broek, Christianne Smit & Dirk Jan Wolffram (Eds.), Imagination and Commitment. Representations of the Social Question (pp. 145-162) (18 p.). Leuven: Peeters.
  2010 - Overige resultaten
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
Smit, C.A.L. & Bos, Dennis (2009). 'Volkspaleizen voor de Jordaan. "Hier wordt in betere dingen geloofd"'. In I. de Haan & W. ten Have (Eds.), Het eenzame gelijk. Hervormers tussen droom en daad 1850-1950 (pp. 173-189) (17 p.). Amsterdam: Boom.
  2009 - Populariserende publicaties
Smit, Christianne (2009). Bezorgde burgers. Sociale crisis, publieke opinie en politieke agenda rond 1900. Aanzet, 25 (2), (pp. 5-8) (4 p.).
  2009 - Overige resultaten
C.A.L. Smit (17-05-2009) 'Fatsoenlijk vertier'
C.A.L. Smit (11-09-2009) Volkspaleizen voor de Jordaan. Hier wordt in betere dingen geloofd
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
Smit, C.A.L. (2008). "Ons aller plicht om de menschheid te helpen (The duty of us all to help mankind)”: literary representation of Toynbee-work in the Netherlands around 1900. In H.W. Hoen & M. Kemperink (Eds.), Vision in Text and Image (pp. 115-126) (12 p.). Leuven: Peeters.
  2008 - Vakpublicaties
Smit, C.A.L. (2008). "O, tint'le ook in ons dat hoog gevoel!” De weldadige hand der Toynbee-beweging. Negentiende Eeuw, 32 (1), (pp. 67-85) (19 p.).
Smit, C.A.L. (2008). Fatsoenlijk vertier. In C.A.L. Smit (Eds.), Fatsoenlijk vertier. Deugdzame ontspanning voor arbeiders na 1870 (pp. 7-24) (18 p.). Amsterdam: Bert Bakker.
Smit, C.A.L. (2008). Fatsoenlijk vertier. Deugdzame ontspanning voor arbeiders na 1870. Amsterdam: Bert Bakker.
  2008 - Overige resultaten
C.A.L. Smit (01-05-2008) Interview n.a.v. verschijnen bundel Fatsoenlijk vertier
C.A.L. Smit (05-04-2008) Interview n.a.v. verschijnen bundel Fatsoenlijk vertier
C.A.L. Smit (12-03-2008) Interview n.a.v. verschijnen bundel Fatsoenlijk vertier
C.A.L. Smit (06-03-2008) Interview n.a.v. verschijnen bundel Fatsoenlijk vertier
C.A.L. Smit (17-11-2008) Interview n.a.v. verschijnen bundel Fatsoenlijk vertier
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
Smit, C.A.L. (2007). 'Gij echtpaar, vol van deugd'. Huwelijk en sociaal werk rond 1900. Tijdschrift voor Genderstudies, 10 (1), (pp. 54-68) (15 p.).
Couperus, S., Smit, C.A.L. & Wolffram, D.J. (2007). In control of the city. Local elites and the dynamics of urban politics, 1800-1960. Leuven: Peeters.
Smit, C.A.L. (2007). International reform literature: indictment, guidance and inspiration. In S. Couperus, C.A.L. Smit & D.J. Wolffram (Eds.), In control of the City. Local elites and the dynamic of urban politics, 1800-1960 (pp. 93-106). Leuven: Peeters.
Smit, Christianne (2007). Introduction: Local Elites and Urban Politics. A Conceptual Framework. In D.J. Wolffram, S. Couperus & C.A.L. Smit (Eds.), In Control of the City. Local Elites and the Dynamics of Urban Politics, 1800-1960 (pp. ix-xix) (11 p.). Leuven: Peeters.
  2007 - Overige resultaten
C.A.L. Smit (24-11-2007) ”O, tint'le ook in ons dat hoog gevoel!” De weldadige hand der Toynbee-beweging
C.A.L. Smit (10-05-2007) Conference Imagination and commitment
C.A.L. Smit (11-05-2007) The Social Question and the Political Agenda
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
Smit, C.A.L. (2006). Hunne scherpte van geest vrijwillig dienstbaar aan de verheffing der gezonkenen. Toynbee-werk vanuit universiteiten in Nederland. In L.J. Dorsman & P.J. Knegtmans (Eds.), Stille wijkplaatsen? Politiek aan de Nederlandse universiteiten sedert 1876 (pp. 25-34) (10 p.). Hilversum: Verloren.
  2006 - Overige resultaten
C.A.L. Smit (10-11-2006) Fatsoenlijk vertier
C.A.L. Smit (10-11-2006) Inleiding op de studiedag Fatsoenlijk vertier
  2005 - Wetenschappelijke publicaties
Smit, Christianne, Kaspersen, Lars Bo, Lindvall, Johannes, Sebring, Joakim & Zimmermann, Adrian (2005). Comparative Report on the Institutionalisation of ‘Old’ Consenualism - A Framework for Socio-Economic Development in Europe? The Consensual Political Cultures of the Small West European States in Comparative and Historical Perspective. (93 p.). website.
  2005 - Overige resultaten
C.A.L. Smit (19-10-2005) ”Ons aller plicht om de menschheid te helpen (The duty of us all to help mankind)”: literary representation of Toynbee-work in the Netherlands around 1900
C.A.L. Smit (13-05-2005) De sociale fabriek van Van Marken: arbeiden in “Heilige Gemeenschap” (The social factory of Van Marken: working in “Sacred Community”
C.A.L. Smit (27-05-2005) Hunne scherpte van geest vrijwillig dienstbaar aan de verheffing der gezonkenen’. Toynbee-werk van de universiteiten in Nederland
C.A.L. Smit (21-09-2005) Local elites and the modernisation of local government, 1850-1940
  2004 - Wetenschappelijke publicaties
Smit, Christianne, Lindvall, Johannes, Sebring, Joakim & Zimmermann, Adrian (2004). Comparative Report on the Roots of ‘Old’ Consensualism - A Framework for Socio-Economic Development in Europe? The Consensual Political Cultures of the Small West European States in Comparative and Historical Perspective. (70 p.). website.
  2004 - Overige resultaten
C.A.L. Smit (14-01-2004) The influence of model housing: a “bitter cry” on the slums of Amsterdam
  2003 - Wetenschappelijke publicaties
Smit, Christianne (2003). The history of Dutch consensualism - State of the Art, Smallcons Project. (31 p.). website.
  2002 - Wetenschappelijke publicaties
Smit, C.A.L. (2002). Omwille der billijkheid. De strijd over de invoering van de inkomstenbelasting in Nederland. (365 p.). Amsterdam: Wereldbibliotheek.
  2002 - Overige resultaten
C.A.L. Smit (22-03-2002) Debates on taxation. The Dutch 19th century case
  2000 - Vakpublicaties
Smit, Christianne (2000). Belastingherziening in historische context. Openbaar Bestuur, XII, (pp. 31-33).
  2000 - Overige resultaten
C.A.L. Smit (12-05-2000) Political debate, economic views and lack of information: the problematic realization of a Dutch income tax in the 19th century
  1999 - Populariserende publicaties
Smit, Christianne (1999). Uit de dagboeken van N.G. Pierson. Onvoltooid Verleden, 6, (pp. 35-42).
  1998 - Populariserende publicaties
Smit, Christianne (1998). Een vrijgevochten vrouw. Maria W.H. Rutgers-Hoitsema. Onvoltooid Verleden, 4, (pp. 51-58).
  0 - Overige resultaten
C.A.L. Smit () Stadsgeschiedenis
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-08-14 19:39:57
Op dit moment verzorgt dr. Christianne Smit de volgende cursus(sen):
Gegenereerd op 2018-08-14 19:39:57
Volledige naam
dr. C.A.L. Smit Contactgegevens
Drift 6

Drift 6
Kamer 1.12
3512 BS  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 4644
Gegenereerd op 2018-08-14 19:39:57
Laatst bijgewerkt op 14-06-2018