prof. mr. Annelies Freriks
A.A.Freriks@uu.nl
Gegenereerd op 2018-08-16 08:10:07


Leeropdracht
Omgevingsrecht, in bijzonder natuurbeschermingsrecht
Benoemingsdatum 01-01-2016
Gegenereerd op 2018-08-16 08:10:07
Curriculum vitae

 

Gegenereerd op 2018-08-16 08:10:07
Alle publicaties
  2018
van Rijswick, H.F.M.W., Freriks, A.A. & van Doorn-Hoekveld, Willemijn (2018). Grondwaterheffing en schadevergoeding naar huidig recht en onder de Omgevingswet. (27 p.). Universiteit Utrecht.
  2017
Backes, C.W. & Freriks, A.A. (01-01-2017). Gebiedsbescherming en soortenbescherming in de Aanvullingswet natuur Omgevingswet. Tijdschrift voor omgevingsrecht, 14 (1), (pp. 12-20) (9 p.).
Backes, C.W. & Freriks, A.A. (2017). Natuurbeschermingsrecht - Editie 2017. (389 p.). The Hague: SDU.
  2016
Freriks, A.A. & Lindhout, P.E. (2016). Aanpak historische en nieuwe verontreiniging van grondwater onder de omgevingswet. (21 p.). Utrecht: Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law, Utrecht University.
van Rijswick, H.F.M.W. & Freriks, A.A. (2016). De effecten van het Wezer-arrest op de bescherming van drinkwaterbronnen en de drinkwatervoorziening. (14 p.). Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law, Utrecht University.
Freriks, A.A. (2016). Soortenbescherming in de Wet natuurbescherming.
van Rijswick, H.F.M.W., Korsse, D., Keessen, A.M., Freriks, A.A. & Bastmeijer, C.J. (Kees) (15-07-2016). Zover het eigen instrumentarium reikt - Een onderzoek naar de positie van de provincie Noord-Brabant en de Noord-Brabantse waterschappen bij de realisatie van Kaderrichtlijn Waterdoelstellingen, met bijzondere aandacht voor de Omgevingswet. (94 p.). Utrecht/Tilburg: Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law, Utrecht University.
  2015
Beijen, B.A., Schueler, B.J., van Rijswick, H.F.M.W., Keessen, A.M., van den Broek, G.M., Freriks, A.A., Robbe, J. & Blomberg, A.B. (26-08-2015). Hoofdlijnen milieubestuursrecht. (333 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
van Rijswick, H.F.M.W. & Freriks, A.A. (2015). Programmatische aanpak stikstof en programmatische aanpak water - van tweeën een?. Tijdschrift voor Agrarisch Recht, 2015 (9), (pp. 399-415) (16 p.).
  2013
Freriks, A.A. & van Rijswick, H.F.M.W. (2013). advisering in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Hoogwaterbeschermingsprogramma.
van Rijswick, H.F.M.W., Freriks, A.A. & van Doorn - Hoekveld, W.J. (2013). De juiste weg: projectbesluitvorming in het overstromingsrisicobeheer. In P. van Buuren (Eds.), Toonbeelden (pp. 129-144) (16 p.). Kluwer.
Douma, W.R., Freriks, A.A., Broere, E. & van Rijswick, H.F.M.W. (2013). Implementatietoets EU-richtlijnen Omgevingswet. T.M. Asser Instituut, Universiteit Utrecht en Element advocaten: Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
  2012
Beijen, B.A., van den Broek, G.M., Freriks, A.A., Keessen, A.M., van Rijswick, H.F.M.W., Robbe, J. & Schueler, B.J. (2012). Hoofdlijnen milieubestuursrecht. (342 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2011
Freriks, A.A. (2011). Gunstige staat van instandhouding: netwerk, lidstaat, of Natura 2000-gebied. Journaal Flora en fauna, 7, (pp. 207-211) (5 p.).
Freriks, A.A., Beijen, B.A., Backes, Ch.W., van Veen, M.P., van der Hoek, D.C.J. & Gerritsen, A. (2011). Natura 2000 in Nederland. Juridische ruimte, natuurdoelen en beheerplanprocessen. (123 p.). Den Haag: PBL.
  2010
Freriks, A.A. (2010). Art.19kd Natuurbeschermingswet 1998: vergunningplicht, of toch niet?. Agrarisch Recht, 2010 (9), (pp. 315) (1 p.).
Freriks, A.A. & Zwier, W (2010). Europees milieurecht en decentrale overheden. In S Goedings, E Perton & L Vermeer (Eds.), Europese milieuwetgeving en decentrale overheden. Van beleid en recht naar de praktijk via de onderhandelingstafel, Praktijkcahiers Europees recht Deel 4 VNG / EUROPA decentraal (pp. 31-38) (8 p.). Den-Haag: SDU.
Beijen, B.A., van den Broek, G.M., Freriks, A.A., de Gier, A.A.J., Keesen, A.M., van Rijswick, H.F.M.W., Robbe, J., Schueler, B.J., Tappeiner, I.U. & Blomberg, A.B. (2010). Introductie op het omgevingsrecht. (70 p.). SSR?: SSR.
Freriks, A.A. (2010). Niet zeuren over Natura 2000. Agrarisch Recht, 2010 (3), (pp. 83) (1 p.).
Keessen, A.M., Freriks, A.A. & van Rijswick, H.F.M.W. (2010). The Clash of the Titans: The Relation between the European Water and Medicines Legislation. CMLRev, 2010 (5), (pp. 1429-1454) (26 p.).
  2009
Freriks, A.A. & Boissevain, I.E. (2009). De nieuwe Wet dieren: wie wordt er beter van?. Justitiële Verkenningen, 7 (2009), (pp. 9-23) (14 p.).
Backes, Ch.W., Freriks, A.A. & Robbe, J. (2009). Hoofdlijnen natuurbeschermingsrecht, tweede geheel herziene druk. (288 p.). Den Haag: SDU.
Freriks, A.A. (2009). Stikstof en Natura 2000, crisis of herstel. Journaal Flora en fauna, 8 (2009), (pp. 212-216) (4 p.).
Freriks, A.A. (2009). Verantwoording afleggen naar de samenleving; open(baar)heid over dierproeven. In J. Swart, M. Jonker & R. Tramper (Eds.), De weging gewogen. Essays over de toetsing van dierproeven (pp. 136-144) (8 p.). Budel: Damon.
  2008
van Rijswick, H.F.M.W., Freriks, A.A., Backes, Ch.W., Groothuijse, F.A.G., Keessen, A.M., van Kempen, J.J.H. & Widdershoven, R.J.G.M. (2008). EG-recht en de praktijk van het waterbeheer, 2de herziene druk. (640 p.). Utrecht: STOWA.
Robbe, J., Freriks, A.A., Blomberg, A.B., van den Broek, G.M., de Gier, A.A.J., van Rijswick, H.F.M.W. & Widdershoven, R.J.G.M. (2008). Europees milieurecht voor de gemeentelijke praktijk. (221 p.). Den Haag: SDU.
Freriks, A.A. (2008). Grondwaterrichtlijn. In H.M.F.W. van Rijswick, A.A. Freriks, Ch.B. Backes, F.A.G. Groothuijse, A.M. Keessen, J.J.H. van Kempen & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), EG-recht en de praktijk van het waterbeheer, tweede herziene druk (pp. 202-219) (17 p.). Utrecht: STOWA.
Freriks, A.A. (2008). IPPC-richtlijn. In H.F.M.W. van Rijswick, A.A. Freriks, Ch.W. Backes, F.A.G. Groothuijse, A.M. Keessen, J.J.H. van Kempen & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), EG-recht en de praktijk van het waterbeheer, tweede herziene druk (pp. 254-269) (15 p.). Utrecht: STOWA.
Freriks, A.A. (2008). Mer-richtlijn. In H.F.M.W. van Rijswick, A.A. Freriks, Ch.W. Backes, F.A.G. Groothuijse, A.M. Keessen, J.J.H. van Kempen & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), EG-recht en de praktijk van het waterbeheer, tweede herziene druk (pp. 317-334) (17 p.). Utrecht: STOWA.
Freriks, A.A. (2008). Mer-richtlijn. In J. Robbe, A.A. Freriks, A.B. Blomberg, G.M. van den Broek, A.A.J. de Gier, H.F.M.W. van Rijswick & G.J.G.M. Widdershoven (Eds.), Europees milieurecht voor de gemeentelijke praktijk (pp. 19-34) (15 p.). Den Haag: SDU.
Freriks, A.A. (2008). Private handhaving. In S.E. Zijlstra, R.A.J. van Gestel & A.A. Freriks (Eds.), Privaat bestuur, VAR-preadviezen 140 (pp. 163-228) (65 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Freriks, A.A. (2008). Richtlijn stedelijk afvalwater. In H.F.M.W. van Rijswick, A.A. Freriks, Ch.B. Backes, F.A.G. Groothuijse, A.M. Keessen, J.J.H van Kempen & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), EG-recht en de praktijk van het waterbeheer, tweede herziene druk (pp. 236-252) (16 p.). Utrecht: STOWA.
Freriks, A.A. (2008). Strategische Mer-richtlijn. In J. Robbe, A.A. Freriks, A.B. Blomberg, G.M. van den Broek, A.A.J. de Gier, H.M.F.W. van Rijswick & R.J.G.M. van Widdershoven (Eds.), Europees milieurecht voor de gemeentelijke praktijk (pp. 35-46) (11 p.). Den Haag: SDU.
Freriks, A.A. (2008). Strategische Mer-richtlijn. In H.F.M.W. Rijswick, A.A. Freriks, Ch.W. Backes, F.A.G. Groothuijse, A.M. Keessen, J.J.H. van Kempen & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), EG-recht en de praktijk van het waterbeheer, tweede herziene druk (pp. 336-351) (15 p.). Utrecht: STOWA.
Freriks, A.A. (2008). Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. In J. Robbe, A.A. Freriks, A.B. Blomberg, G.M. van den Broek, A.A.J. de Gier, H.F.M.W. van Rijswick & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), Europees milieurecht voor de gemeentelijke praktijk (pp. 47-89) (42 p.). Den Haag: SDU.
Freriks, A.A. (2008). Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. In H.F.M.W. van Rijswick, A.A. Freriks, Ch.W. Backes, F.A.G. Groothuijse, A.M. Keessen, J.J.H. van Kempen & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), EG-recht en de praktijk van het waterbeheer, tweede herziene druk (pp. 270-316) (46 p.). Utrecht: STOWA.
Freriks, A.A. (2008). Vogelvangst en wetgeving. Natuurbeschermingswetgeving in Nederland: knellende kaders, keuzen of kansen voor ambachtelijke vogelvangers. In J.T. Lumeij, D.A. Jonkers & J.J.H.G.D. Karelse (Eds.), Beter één vogel in de hand... (pp. 173-184) (11 p.). Zeist: KNNV Uitgeverij.
Freriks, A.A. & Broeren, E. (2008). Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Agrarisch Recht, 9 (2008), (pp. 452-460) (8 p.).
  2007
Freriks, A.A. & van der Meulen, B.M.J. (2007). ‘Beastly Bureaucracy’ Animal Traceability, Identification and Labeling in EU Law. Journal of Food Law and Policy, 2 (2), (pp. 2-38) (36 p.).
Freriks, A.A. (2007). Handel in producten van zadelrobben en klapmutsen verboden. Journaal Flora en fauna, 2007 (6), (pp. 151-156) (5 p.).
Freriks, A.A. (2007). Handelsverbod op producten van zadelrobben en klapmutsen: consequenties in WTO-verband. In A. Blomberg, T. de Gier, M. van Rijswick & R. Widdershoven (Eds.), Van Utrecht via Brussel naar Maastricht (pp. 89-99) (11 p.). Alphen aan de Rijn: Kluwer.
Freriks, A.A. (2007). Kennisdocument Dierziekten. (100 p.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
Freriks, A.A. (2007). Natuurbeschermingswet 1998 opnieuw gewijzigd. Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 2006 (7), (pp. 163-169) (6 p.).
  2006
Freriks, A.A. (2006). Actualiteiten natuurbeschermingsrecht. Kroniek Europees Recht. Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 4, (pp. 143-148) (6 p.).
Backes, Ch.W., Freriks, A.A. & Nijmeijer, A.G.A. (2006). Article 6 Habitats Directive. A comparative law study on the implementation of art. 6 Habitats Directive in some member states. Rechtsvergelijkend onderzoek implementatie artikel 6 Habitatrichtlijn. (322 p.). Utrecht: Centrum voor Omgevingsrecht en Beleid/NILOS, Interne uitgave (NILOS).
van Rijswick, H.F.M.W., Montforts, M.H.M.M., Freriks, A.A., Keessen, A.M. & Wuijts, S. (2006). De relatie tussen productregistratie en waterkwaliteitsregelgeving: geneesmiddelen, diergeneesmiddelen en veevoederadditieven. (145 p.). Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM rapport 601500003.
Freriks, A.A., Litjens, P. & van der Meulen, B.M.J. (2006). De werking van een controversiële rechtsgang. Invoeringsevaluatie rechtstreeks beroep in de Awb. Jurisprudentie bestuursrecht plus (JB Plus), (pp. 58-63) (6 p.).
Freriks, A.A. (2006). Ketensytemen in de Agro-Foodsector. Juridische vormgeving van afspraken binnen de keten en de relatie tot de publieke taken van de overheid. Preadvies Vereniging voor Argrarisch Recht. Agrarisch Recht, 4, (pp. 158-187) (30 p.).
Freriks, A.A. & van der Meulen, B.M.J. (2006). Livestock and legislation. In R Geers & F Madec (Eds.), Livestock production and society (pp. 79-99) (21 p.). Wageningen: Wageningen Academic Publishers.
Freriks, A.A. & van der Meulen, B.M.J. (2006). Millefeuille. The emergence of a multi-layered controls system in the European food sector. Utrecht Law Review, 2 (issue 1), (pp. 156-176) (21 p.).
Freriks, A.A. & de Best, P. (2006). Pas op voor medische claims. Voedingsmiddelentechnologie, 12, (pp. 39) (1 p.).
Freriks, A.A. (2006). Productregistratie en waterkwaliteit. In Th. G. Drupsteen, H.J.M. Havekes & H.F.M.W. van Rijswick (Eds.), Weids Water (pp. 371-388) (18 p.). Den Haag: SDU.
Freriks, A.A., van der Meulen, B.M.J. & Litjens, P. (2006). Prorogatie in de Awb. (121 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Freriks, A.A. & van Haersma Buma, J. (2006). Verpakkingen en aansprakelijkheid. Voedingsmiddelentechnologie, 21, (pp. 31) (1 p.).
  2005
Freriks, A.A. (2005). (Herziene) Natuurbeschermingswet 1998 in werking; implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijnen nadert voltooiing, Kroniek Europees Recht. Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 6 (19), (pp. 207-213) (7 p.).
Evers, F.W.R., Pieters, S., Freriks, A.A., Luiten, E.A.J., van den Berg, J.H. & van Manen, Y.J. (2005). Advies van de Commissie m.e.r. inzake SMB Kustversterking Zuidwest Walcheren. Utrecht: Commissie voor de Mer.
Freriks, A.A. & Best, P. (2005). Allergenenregelgeving en aansprakelijkheid. Voedingsmiddelentechnologie, 5, (pp. 16-18) (3 p.).
Freriks, A.A. (2005). Bescherming van dierenwelzijn in opmars?. Ars aequi, (pp. 446-451) (6 p.).
Freriks, A.A. (2005). De Flora- en faunawet en ruimtelijke ordening, ruimtelijke inrichting en bouwen: algemene inleiding. Ruimtelijke bestuursrecht (losbl.) (pp. 1-20) (20 p.). Deventer: Kluwer.
Freriks, A.A. (2005). Diergezondhied, dierenwelzijn en de deskundigen van de Commissie. Controlebevoegdheden van de FVO, Kroniek Agrarisch recht (pp. 135-143) (9 p.). Deventer: Kluwer.
Freriks, A.A. & van der Meulen, B.M.J. (2005). Naming&Shaming. Op weg naar openbaarmaking van individuele controlegegevens door de VWA?. Journaal warenwet, 10 (6), (pp. 6-11) (6 p.).
Freriks, A.A., van der Meulen, B.M.J., van den Belt, H., ten Holt, H. & Verstappen, J. (2005). Noodzakelijk kwaad, Evaluatie Wet op de dierproeven. (189 p.). Den Haag: ZonMw.
Freriks, A.A. & van der Meulen, B.M.J. (2005). Op weg naar openbaarmaking van individuele controlegegevens door de VWA?. Journaal Flora en fauna, 10 (6), (pp. 6-11) (6 p.).
Freriks, A.A., van der Meulen, B.M.J. & Litjens, P.E.M.H. (2005). Prorogatie in de Awb: Invoeringsevaluatie rechtstreeks beroep. WODC.
Freriks, A.A. (2005). Taakroulatie binnen de AID. Journaal Flora en fauna, 7 (2), (pp. 180-181) (2 p.).
Freriks, A.A. (2005). Toezicht op toezicht. In Ch.W. Backes, P.J.J. van Buuren, G.T.J.M. Jurgens & R.J.G.M. Widdershoven (Eds.), Lex Dura, Sed Lex, opstellen over de handhaving van omgevingsrecht (pp. 57-71) (15 p.). Deventer: Kluwer.
Freriks, A.A. & van Geilswijk, M. (2005). Wijzingen Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten op gespannen voet met Europese natuurbeschermingrichtlijnen. Journaal Flora en fauna, 3 (2), (pp. 63-71) (9 p.).
  2004
Robbe, J. & Freriks, A.A. (2004). Deskundigenadvisering in het bestuursrecht: de kwaliteit van het werk van de StAB. Trema, (pp. 206-214) (9 p.).
Freriks, A.A. (2004). Hof beantwoordt prejudiciële vragen in kokkelvisserijzaak. Journaal Flora en fauna, 5 (2004), (pp. 116-121) (6 p.).
Backes, Ch.W., van Buuren, P.J.J. & Freriks, A.A. (2004). Hooflijnen natuurbeschermingsrecht. (295 p.). Den Haag: SDU.
Freriks, A.A. (2004). Kroniek Europees Recht, implementatie van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in Nederland: stand van zaken. Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 6 (18), (pp. 225-229) (5 p.).
  2003
Freriks, A.A. & de Gier, A.A.J. (16-07-2003). BR 2004, 506, (Bestuursrechtspraak).
Freriks, A.A. (2003). Commentaar op de artikelen 8.17-8.23 Wet milieubeheer. In R.C. Bakx (Eds.), Commentaar Wet milieubeheer (losbladig) (42 p.). Den Haag: Elsevier.
Widdershoven, R.J.G.M., van Rijswick, H.F.M.W., Freriks, A.A. & Backes, Ch.W. (2003). EG-recht en de praktijk van het waterbeheer. (412 p.). Utrecht: STOWA.
Freriks, A.A. (2003). History of EC Nature Conservation Law. In K. Lambers & e.a. (Eds.), Trilateral or European Protection of the Waddensea? (pp. 45-57) (13 p.). Den Haag: SDU.
Freriks, A.A. (2003). Hoofdinfrastructuur en natuurbescherming. Verkeersrecht, 4, (pp. 105-113) (9 p.).
Freriks, A.A. (10-09-2003). M en R 2004, 38, (Bestuursrechtspraak).
Freriks, A.A. (06-05-2003). MenR 2003, 74, ().
Freriks, A.A. (27-02-2003). Note by: Hof van Justitie Europese Gemeenschap, 2003-02-27.
Freriks, A.A. (2003). Overgang van de Wm-vergunning. Is de regeling van artikel 8.20 Wm toereikend?. Milieu en Recht, (pp. 2-7) (6 p.).
Freriks, A.A. (2003). The IPPC-directive and the Water Framework Directive and the coordination of environmental and water authorisations in the Netherlands. In H. van Rijswick (Eds.), The Waterframework Directive, Implementation into German and Dutch Law (pp. 85-96) (12 p.). Utrecht: CELP/NILOS.
Freriks, A.A. (2003). Wettenbundel Awb (Bestuurs(proces)recht. (465 p.). Den Haag: SDU.
  2002
Freriks, A.A. & van der Meulen, B.M.J. (2002). Awb Bestuurs(proces)recht 2002/2003. (449 p.). Den Haag: SDU.
Backes, Ch.W., Freriks, A.A. & e.a., [No Value] (2002). Codificatie van milieurechtelijke beginselen in de Wet milieubeheer. (336 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
Robbe, J., Freriks, A.A. & e.a., [No Value] (2002). De invloed van het Europees recht op het ruimtelijk bestuursrecht. (164 p.). Deventer: Kluwer.
Freriks, A.A. (27-03-2002). M en R 2002, 90, ().
Knijff, C.L., Freriks, A.A. & Jurgens, G.T.J.M. (2002). Overgang van de Wm-vergunning. Overgang van de milieuvergunning onbekend: Evaluatiecommissie Wet milieubeheer.
  2001
Dieperink, C., Freriks, A.A., Robbe, J. & van Rijswick, H.F.M.W. (2001). De betekenis van het Europees omgevingsrecht voor een duurzame Grensmaas. In P.P.J. Driessen, F.C.M.A Michiels & E.-J. Molenaar (Eds.), Duurzaam ruimtegebruik (pp. 71-96) (26 p.). Amsterdam, the Netherlands: Boom Juridische Uitgevers.
Freriks, A.A. (2001). Natuurbeschermingswet 1998: implementatie van richtlijnverplichtingen voltooid?. Milieu en Recht, 1, (pp. 7-15) (9 p.).
Freriks, A.A. (27-03-2001). Note by: ABRvS, 2001-03-27.
Freriks, A.A., Robbe, J. & Jurgens, G.T.J.M. (2001). Vijf jaar StAB. (140 p.). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
  2000
Freriks, A.A. (12-05-2000). 2000, , ().
Freriks, A.A. (2000). Artikelsgewijs commentaar art. 8.40-8.46 Wm. In Th.G. Drupsteen & P.C. Gilhuis (Eds.), Commentaar Wet Milieubeheer Den Haag: Elsevier, bijdrage betreft een supplement in een losbladige bundel.
Freriks, A.A. (2000). New instruments in the field of energy efficiency; legal aspects of the Energy Efficiency Benchmarking Agreement. In C. Lepper-Hasche (Eds.), Umweltrecht und Raumordnung Klimaschutz (pp. 89-101) (13 p.). Shaker Publishing.
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-08-16 08:10:07

 

 

 

Gegenereerd op 2018-08-16 08:10:07
Nevenfuncties

Nevenfuncties

  • Lid Commissie voor de milieueffectrapportage
  • Lid Raad voor dierenaangelegenheden
  • Lid bestuur Stichting Schilthuisfonds
  • Lid redactie Journaal Flora en fauna
  • Lid Raad van Toezicht Stichting AAP
  • Lid Raad van Toezicht Stichting Rechtswinkel Eindhoven
Gegenereerd op 2018-08-16 08:10:07
Volledige naam
prof. mr. A.A. Freriks Contactgegevens
Gegenereerd op 2018-08-16 08:10:07
Laatst bijgewerkt op 26-01-2018