Leeropdracht
De linguïstiek, i.h.b. de fonologie en de Engelse taalkunde
Benoemingsdatum 01-07-1988
Gegenereerd op 2018-08-17 05:44:28
Alle publicaties
  2013 - Artikelen
Zonneveld, W. (2013). Football wordt voetbal. De vroegste geschiedenis van voetbalvocabulair in het Nederlands - lexicologie, fonologie, morfologie. Nederlandse taalkunde, 18 (1), (pp. 65-86) (24 p.).
  2012 - Artikelen
Zonneveld, W. (2012). Allomorfie, het lexicon en de geschiedenis van de concrete fonologie. Nederlandse taalkunde, 17, (pp. 319-325) (7 p.).
  2011 - Boeken
Zonneveld, W., Quené, H. & Heeren, W.F.L. (2011). Sound and Sounds, Studies presented to M.E.H. (Bert) Schouten on the occasion of his 65th birthday. (210 p.). Utrecht: UiL OTS.
  2011 - Boekdelen / hoofdstukken
Zonneveld, W. (2011). Football, soccer, voetbal: the early history of soccer vocabulary in Dutch, 1879-1905. In W. Zonneveld, H. Quene & W.F.L. Heeren (Eds.), Sound and Sounds. Studies presented to M.E.H. (Bert) Schouten on the occasion of his 65th birthday. (pp. 197-208) (12 p.). Utrecht: UiL OTS.
Quené, H., Pols, L. & Zonneveld, W. (2011). Introduction. In W. Zonneveld, H. Quene & W.F.L. Heeren (Eds.), Sound and sounds. Studies presented to M.E.H. (Bert) Schouten on the occasion of his 65th birthday (pp. 1-4) (4 p.). Utrecht: UiL OTS.
  2011 - Artikelen
Zonneveld, W. (2011). Fonologie en het Afrikaans - van regels via parameters naar constraints. Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 51 (4), (pp. 730-745) (16 p.).
  2011 - Boekbesprekingen
Zonneveld, W. (2011). Review of S. Scalise and Irene Vogel (eds.), Cross-disciplinary Issues in Compounding, 2010. Language, 87, (pp. 658-661) (4 p.).
  2011 - Rapporten
Zonneveld, W. (2011). De voornaam Wim, 1600-1900. Amsterdam: Meertens Instituut, online website.
  2010 - Artikelen
Zonneveld, W. (2010). Default, non-default, markedness and complexity in the L2 English word stress competence of L1 speakers of Setswana. Southern African Linguistics and Applied Language Studies, 28 (4), (pp. 359-375) (17 p.).
  2010 - Artikelen in bundels / proceedings
Zonneveld, W. (2010). Catching Heffalumps. Onset fricatives in Child Speech. In M. Everaert, T. Lentz, H. De Mulder, O. Nilsen & A. Zondervan (Eds.), The Linguistics Enterprise. From knowledge of language to knowledge in linguistics. (pp. 345-376) (32 p.). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
  2009 - Artikelen
Zonneveld, W. (2009). Fonologie b.v., Im- en Export. Tijdschrift Voor Nederlandse Taal-en Letterkunde, 125 (2), (pp. 210-218) (9 p.).
Zonneveld, W. (2009). Review of D.A. Dinnsen and J.A. Gierut (eds.), Optimality Theory, Phonological Acquisition and Disorders. Journal of Linguistics, 45 (2), (pp. 451-461) (11 p.).
  2008 - Artikelen
de Bree, E.H., Zonneveld, W., Wijnen, F.N.K. & Nouveau, D. (2008). Woordklemtoonproductie van kinderen met (een risico op) dyslexie. Nederlandse taalkunde, 13 (3), (pp. 241-261) (21 p.).
  2007 - Boekredactie
Zonneveld, W. (2007). Some (more) tales presented to Erik Kooper by (ex-)colleagues on the occasion of his 65th birthday. Utrecht: Department of English Language and Culture, Utrecht University.
  2007 - Boekdelen / hoofdstukken
Zonneveld, W. & van den doel, R. (2007). Whan and twenty in Chaucer's Canterbury Tales. In W. zonneveld (Eds.), Some (more) tales presented to Erik Kooper by (ex-)colleagues on the occasion of his 65th birthday (pp. 1-22) (22 p.). Utrecht: Department of English Language and Culture, Utrecht University.
  2007 - Artikelen
Zonneveld, W. (2007). Dutch 2nd Singular prosodic Weakening: Two Rejoinders. Linguistic inquiry, 38 (4), (pp. 737-748) (12 p.).
Zonneveld, W., van der Pas, B. & de Bree, E.H. (2007). Feet and syllables in elephants and missiles: A reappraisal. Clinical Linguistics and Phonetics, 21, (pp. 29-36) (8 p.).
  2007 - Artikelen in bundels / proceedings
Zonneveld, W. (2007). Issues in Dutch Devoicing: Positional Faithfulness, Positional Markedness, and Local Conjunction. In J. van de Weijer & E.J. van der Torre (Eds.), Voicing in Dutch (pp. 1-40) (40 p.). Amsterdam: Benjamins.
  2006 - Artikelen
de Bree, E.H., Wijnen, F.N.K. & Zonneveld, W. (2006). Word stress production of three-year-old children at risk of dyslexia. Journal of Research in Reading, 29 (3), (pp. 304-317) (14 p.).
  2006 - Artikelen in bundels / proceedings
Zonneveld, W. (2006). Imperfecte alfabetsoep, 't kofschip als sudoku en creatief rijm bij JpB. In N. van der Sijs & J. Stroop (Eds.), Wat iedereen van het Nederlands moet weten en waarom (pp. 77-89) (13 p.). Amsterdam: Bert Bakker.
Zonneveld, W. (2006). Verschillende lemmata over taalwetenschap in encyclopedische bundel. In N. van der Sijs (Eds.), Calendarium van de Nederlandse Taal Den Haag: SDU.
  2004 - Boekredactie
Kager, R.W.J., Pater, J. & Zonneveld, W. (2004). Constraints in Phonological Acquisition. (417 p.). Cambridge, UK: Cambridge University Press, Ook opgevoerd onder boeken. Daar weghalen.
Zonneveld, W., Kager, R.W.J. & Nespor, M. (2004). Typology in Phonology. (338 p.). Berlin: Mouton de Gruyter, Uitgekomen 2003.
  2004 - Artikelen
Zonneveld, W. (2004). De verwerving van een morfologisch proces: Nederlandse meervoudsvorming. Nederlandse taalkunde, 9 (1), (pp. 1-28) (28 p.).
van der Pas, B. & Zonneveld, W. (2004). L2 parameter resetting for metrical systems: an assessment and a reinterpretation of some core literature. The Linguistic Review, 21 (2), (pp. 125-170) (46 p.).
  2004 - Artikelen in bundels / proceedings
Zonneveld, W. & Trommelen, M.T.G. (2004). Sympathie voor Johan. In Johan de Caluwe (Eds.), Schatbewaarder van de Taal: Liber Amicorum Johan Taeldeman (pp. 1091-1106) (16 p.). Gent: Vakgroep Nederlandse Taalkunde Un. Gent/Academia Press.
  2004 - Boekbesprekingen
Zonneveld, W. (2004). Pronunciation and variation; a brief review. Tijdschrift Voor Nederlandse Taal-en Letterkunde, 120, (pp. 356-362) (7 p.).
  2003 - Boekredactie
Kager, R.W.J., Nespor, M. & Zonneveld, W. (2003). Typology in Phonology. Berlin: Walter de Gruyter, Themanummer van The Linguistic Review, Volume 20, Issue 2-4.
  2003 - Artikelen
Zonneveld, W., Kager, R. & Nespor, M. (2003). Editors' Preface. The Linguistic Review, 20 (2-4), (pp. 109-110) (2 p.).
Zonneveld, W. (12-03-2003). Het leren van een tweede moedertaal: de taalontwikkeling bij adoptiekinderen (interview). Adoptietijdschrift, 6 (4), (pp. 17-19) (17 p.).
  2003 - Artikelen in bundels / proceedings
Zonneveld, W. (2003). Constraining S and Satisfying Fit. In P. Fikkert & H. Jacobs (Eds.), Development in Prosodic Systems (pp. 197-248) (52 p.). Berlin: Mouton de Gruyter.
Sebregts, K.D.C.J., Tops, E., van Bezooijen, R., van de Velde, H., van Hout, R., Willemyns, R. & Zonneveld, W. (2003). Socio-geografische en linguĂ¯stische variatie in de uitspraak van (r). In T. Koole, J. Nortier & B. Tahitu (Eds.), Artikelen van de Vierde Sociolinguïstische Conferentie (pp. 375-385) (11 p.). Delft: Eburon.
Zonneveld, W. (2003). Zijn we er op vooruitgegaan in de Fonologie?. In G. de Schutter (Eds.), Fonologische Kruispunten. Studies op het Gebied van de Nederlandse Taalkunde (pp. 21-52) (32 p.). Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
  2003 - Boekbesprekingen
Zonneveld, W. (2003). Patterned exceptions in phonology, by Kie Ross Zuraw, reviewed by Wim Zonneveld. Glot international, 7, (pp. 1-6) (6 p.).
  2003 - Voordrachten / lezingen
W. Zonneveld (25-03-2003) Socio-geografische en linguïstische variatie in de uitspraak van (r)
W. Zonneveld (24-06-2003) Voice assimilation in Dutch: evisserger, progressive and unique
  2002 - Artikelen
Zonneveld, W. & Heemskerk, J.S.M. (2002). (not the) Nederlandse Uitspraakwoordenboek. Gramma/TTT, 9 (1), (pp. 23-44) (22 p.).
  2002 - Artikelen in bundels / proceedings
Zonneveld, W. (2002). Phonology of the Word. In D.A. Cruse, F. Hundsnurscher, M. Job & P.L. Lutzeier (Eds.), Lexicology (pp. 210-217) (8 p.). Berlin, Germany: Walter de Gruyter.
  2002 - Voordrachten / lezingen
W. Zonneveld (04-12-2002) -
W. Zonneveld (12-04-2002) -
  2001 - Artikelen
Zonneveld, W. (10-05-2001). Adoptietaal. Wereldkinderen, (pp. 14-16) (3 p.).
Zonneveld, W. (2001). De Lidwoorden DE en EEN in de 13de eeuwse Lutgart. Nederlandse taalkunde, 6, (pp. 89-111) (23 p.).
van der Pas, B., Wissing, D. & Zonneveld, W. (2001). Parameter resetting in metrical phonology: the case of Setswana and English. South African Journal of Linguistics, 38 suppl., (pp. 55-88) (34 p.).
Zonneveld, W. (2001). Winnie de poeh: klontemiggel blijkt ofelant. Gramma/TTT, 8 (2), (pp. 213-217) (5 p.).
  2001 - Voordrachten / lezingen
W. Zonneveld (13-12-2001) Morfologiedagen 2001
W. Zonneveld (16-07-2001) Three approaches to generative phonology
  2000 - Boeken
Zonneveld, W. & Heemskerk, J.S.M. (2000). Uitspraakwoordenboek. (857 p.). Utrecht: Het Spectrum.
Zonneveld, W. (2000). Van Afflighem en Chaucer: Het leven van Sinte Lutgart als jambisch gedicht. (104 p.). Munster: Nodus Publikationen.
  2000 - Boekdelen / hoofdstukken
Don, J., Heemskerk, J.S.M. & Zonneveld, W. (2000). Fonologische Inleiding. In J.S.M. Heemskerk & W. Zonneveld (Eds.), Uitspraakwoordenboek (pp. 11-44) (34 p.). Utrecht: Het Spectrum.
  2000 - Artikelen
Zonneveld, W. (2000). Structuur in de [Olvarit]. Link : Tijdschrift voor Linguistiek te Utrecht, 12 (1), (pp. 25-29) (4 p.).
Zonneveld, W. (2000). The ormulum and the lutgart: early germanic iambs in context. Parergon, 18 (1), (pp. 1-19) (20 p.).
  2000 - Artikelen in bundels / proceedings
Don, J., Trommelen, M.T.G. & Zonneveld, W. (2000). Conversion and Category Indeterminacy. In G.E. Booij, Chr. Lehman & J. Mugdan (Eds.), An international handbook on inflection and word formation, vol.1 (pp. 943-951) (9 p.). Berlijn, Duitsland: Walter de Gruyter.
  2000 - Voordrachten / lezingen
W. Zonneveld (12-01-2000) Analysing Word Stress (Errors) in a Parameter Framework, with Special Reference to BSAE.
W. Zonneveld (20-09-2000) Metrical parameter resetting: an assessment of some core literature
W. Zonneveld (08-12-2000) Not de uitspraakwoordenboek
W. Zonneveld (23-05-2000) Zijn we er op vooruitgegaan in de fonologie?
  1999 - Boeken
Zwitserlood, I.E.P., Zonneveld, W. & Sengers, S. (1999). Taal: Kijken en Doen. Elementaire informatie over (gebaren-)taal in 10 hoofdstukken. Antwoordenboek. (219 p.). Twello: Van Tricht.
Zwitserlood, I.E.P., Zonneveld, W. & Sengers, S. (1999). Taal: Kijken en Doen. Elementaire informatie over (gebaren-)taal in 10 hoofdstukken. Docentenboek. (199 p.). Twello: Van Tricht.
Zwitserlood, I.E.P., Zonneveld, W. & Sengers, S. (1999). Taal: Kijken en Doen. Elementaire informatie over (gebaren-)taal in 10 hoofdstukken. Werkboek. (219 p.). Twello: Van Tricht.
  1999 - Boekredactie
Kager, R.W.J. & Zonneveld, W. (1999). Phrasal Phonology. (200 p.). Nijmegen: Nijmegen University Press.
Kager, R.W.J., van der Hulst, H. & Zonneveld, W. (1999). The Prosody-Morphology Interface. (442 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
  1999 - Boekdelen / hoofdstukken
Kager, R.W.J. & Zonneveld, W. (1999). Introduction. In R.W.J. Kager, H. van der Hulst & W. Zonneveld (Eds.), The Prosody-Morphology Interface (pp. 1-38) (38 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
Kager, R.W.J. & Zonneveld, W. (1999). Introduction. In R.W.J. Kager & W. Zonneveld (Eds.), Phrasal Phonology (pp. 1-43) (43 p.). Nijmegen: Nijmegen University Press.
  1999 - Artikelen
Zonneveld, W. (1999). Cathing heffalumps in "Winnie de Poeh". Link : Tijdschrift voor Linguistiek te Utrecht, 10 (3), (pp. 6-9) (4 p.).
Zonneveld, W. (22-09-1999). Geen groen boekje voor de uitspraak. De Gelderlander interview met Mick Salet van "De Gelderlander".
  1999 - Artikelen in bundels / proceedings
Zonneveld, W. (1999). introduction. In R. Kager (Eds.), the prosody-morphology interface (38 p.). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Zonneveld, W. (1999). introduction. In R. Kager & W. Zonneveld (Eds.), phrasal phonology (44 p.). Nijmegen: Nijmegen University Press.
Zonneveld, W. (1999). Introduction to words stress in west-germanic and north-germanic languages. In H. van der Hulst (Eds.), Word prosodic systems in the languages of europe (pp. 477-479) (3 p.). Berlin: Mouton de Gruyter.
Trommelen, M.T.G., Jessen, T., Zonneveld, W., Rice, C., Bruce, G. & Arnason, K. (1999). Word-stress in West-Germanic and North-Germanic languages. In H. van der Hulst (Eds.), Word Prosodic Systems in the Languages of Europe (pp. 479-603) (126 p.). Berlin: Mouton de Gruyter.
  1999 - Voordrachten / lezingen
W. Zonneveld (25-02-1999) [@] in dutch metrics
W. Zonneveld (15-12-1999) D (i) e in het 13de eeuwse leven van Sinte Lutgart
W. Zonneveld (14-05-1999) Iambicity in the 13th century Dutch Lutgart
  1998 - Boekdelen / hoofdstukken
Zonneveld, W. & Trommelen, M.T.G. (1998). De morfologie van de vrouw: de rol van de oppervlakte (oppervlakte-subcategorizatie voor woordsoort bij vrouwelijk -e). In E. Hoekstra & C. Smits (Eds.), Morfologiedagen 1996, Lezingen gehouden tijdens de morfologiedagen september 1996, Amsterdam (pp. 171-191) (21 p.). Amsterdam: Meertens instituut KNAW, Morfologiedagen 1996.
Zonneveld, W. (1998). 'Link-uistic Inquiry' in de fonologie 1988-1998. In E. Blom & A. Jansen (Eds.), Tijdperk Taal! 10 jaar Linguistiek in Utrecht (pp. 154-162) (9 p.). Den Haag: HAG.
  1998 - Artikelen
Zonneveld, W. & Zwitserlood, I.E.P. (1998). Gebaren aan de UU. Inside (3), (pp. 12-16) (5 p.).
Zonneveld, W. (1998). Onset [F?]ricatives in [Ch?]ild [S?]peech: how children deal with conspiracies. UiL OTS Working Papers, 98006-TL (19 p.).
  1998 - Voordrachten / lezingen
W. Zonneveld (19-06-1998) Catching Heffalumps: how children deal with conspiracies
W. Zonneveld (29-10-1998) De verwerving van morfologisch geslacht
W. Zonneveld (03-07-1998) How children deal with conspiracies
Zonneveld, W. & Kager, R.W.J. (11-06-1998). Organisatie "Typology and Acquisition in Phonology (Third Utrecht Biannual Phonology Workshop)", Universiteit Utrecht, 11-12 juni 1998.
Zonneveld, W., Zwitserlood, I.E.P., Bloem, T. & Janssen, R. (1998). Organisatie Tentoonstelling "Kijk!Taal" (tentoonstelling over gebarentaal) Universiteitsmuseum Utrecht, 26 juni 1998 - 28 februari 1999, i.s.m. Vi-taal Den Haag. 26 juni 1998 - 28 februari 1999.
W. Zonneveld (01-07-1998) The organization and structure of research at the Utrecht Faculty of Letters
  1998 - Poster
Zonneveld, W., Zwitserlood, I.E.P., Bloem, T. & Janssen, R. (1998). Derde Taal van Nederland in Beeld. Utrechts Nieuwsblad, 19 juni 1998.
Zonneveld, W., Zwitserlood, I.E.P., Bloem, T. & Janssen, R. (1998). Gebarentaal laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Blad?, 27 juni 1998.
Zonneveld, W., Zwitserlood, I.E.P., Bloem, T. & Janssen, R. (1998). Interview Radio Hilversum, 31 juli 1998.
Zonneveld, W., Zwitserlood, I.E.P., Bloem, T. & Janssen, R. (1998). Praten met je handen. De Volkstrant, 27 juni 1998.
Zonneveld, W. (1998). Radio-interview Domroep, 25 juni 1998.
Zonneveld, W. (1998). Radio-interview met Midden Nederland, 24 juni 1998.
Zonneveld, W., Zwitserlood, I.E.P., Bloem, T. & Janssen, R. (1998). Radio-interview TELEAC, 5 september 1998.
Zonneveld, W., Zwitserlood, I.E.P., Bloem, T. & Janssen, R. (1998). Taal komt niet uit de lucht vallen, Doof Krant, 25 juni 1998.
  0 - Voordrachten / lezingen
W. Zonneveld () Uitspraakwoordenboek
W. Zonneveld () Uitspraakwoordenboek
W. Zonneveld () Uitspraakwoordenboek
  0 - Editorial activity
W. Zonneveld () Gramma/TTT
W. Zonneveld () Gramma/TTT
W. Zonneveld () Gramma/TTT
W. Zonneveld () Gramma/TTT
W. Zonneveld () Gramma/TTT
W. Zonneveld () Gramma/TTT
W. Zonneveld () Gramma/TTT
W. Zonneveld () Gramma/TTT
W. Zonneveld () Nederlandse taalkunde
W. Zonneveld () Nederlandse taalkunde
W. Zonneveld () Nederlandse taalkunde
W. Zonneveld () Nederlandse taalkunde
W. Zonneveld () Nederlandse taalkunde
W. Zonneveld () Nederlandse taalkunde
W. Zonneveld () Nederlandse taalkunde
W. Zonneveld () Nederlandse taalkunde
W. Zonneveld () Publications in Language Sciences
  0 - Contribution to the work of national or international committees and working groups
W. Zonneveld () lid
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-08-17 05:44:29
Project:
Parsing and Metrical Structure: Where phonology meets processing
01-10-2010 tot
Algemene projectbeschrijving 

Speakers/listeners have (unconscious) knowledge about sound regularities of their native language, which includes metrical structure: where do stressed syllables occur in words? In many languages, stress falls near the edges of words: on the initial, final, or prefinal syllable. It has been hypothesized that this "delimitative" property of word stress assists listeners when they parse speech into words. In an initial stress language, for example, every stressed syllable can be safely taken to mark the beginning of a new word. Experimental evidence for the "Metrical Segmentation Hypothesis" comes mainly from initial stress languages; metrical segmentation in noninitial stress languages has hardly been investigated. Hence, it is largely unknown how language-specific metrical knowledge is that listeners use when parsing speech: do listeners of non-initial stress languages use different cues that specifically fit the metrical structure of their native language? This project has the goal of answering this question by adopting a cross-linguistic perspective: it investigates a much wider sample of languages than has been studied thus far. Moreover, it adds an acquisition perspective on parsing, investigating origins of languagespecific metrical structure in first and second language acquisition. Combining a cross-linguistic approach with acquisition increases chances of learning how fundamental properties of human language are rooted in language processing.

Rol: Uitvoerder Financiering
1e geldstroom: NWO Vrije Competitie
Projectleden

Afgesloten projecten

Project:
The Phonological Characteristics of Dutch /r/ 01-01-2001 tot 31-12-2005
Algemene projectbeschrijving
 
Rol: Onderzoeksleider Financiering
2e geldstroom - overig
Projectleden
Gegenereerd op 2018-08-17 05:44:29
Nevenfuncties

Geen informatie beschikbaar

Gegenereerd op 2018-08-17 05:44:29
Volledige naam
prof. dr. W. Zonneveld Contactgegevens
Transcomplex

Trans 1014
Kamer -
3512 JK  UTRECHT

Postadres
Trans 1014
3512 JK    UTRECHT
Gegenereerd op 2018-08-17 05:44:29
Laatst bijgewerkt op 15-12-2015