W. (Willem) Uittenbogaard
W.Uittenbogaard@uu.nl
Gegenereerd op 2018-09-21 06:09:59


Alle publicaties
  2016 - Vakpublicaties
Uittenbogaard, W. (2016). Gaan en staan. Een lessenserie voor de bovenbouw SBO. Volgens Bartjens, (pp. 27-31).
  2014 - Vakpublicaties
Uittenbogaard, Willem (2014). Het ballab - rekenen in een onderzoekssituatie. Volgens Bartjens, 33 (3), (pp. 8-12) (5 p.).
Uittenbogaard, Willem (2014). Het ballab (2) – rekenen in een onderzoekssituatie. Volgens Bartjens, 33 (4), (pp. 10-14) (5 p.).
  2013 - Vakpublicaties
de Moor, E.W.A., Uittenbogaard, W. & Kemme, S. (2013). Basisvaardigheden rekenen. 3e herziene druk. Noordhoff.
  2012 - Vakpublicaties
Corvers, J., Feijs, E.J.G., Munk, F. & Uittenbogaard, W. (2012). 100 Activiteiten voor Onderzoek naar BètaTalenten van Jonge Kinderen. Utrecht: Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.
  2011 - Vakpublicaties
Uittenbogaard, W. (2011). Eerlijk zullen we alles delen. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 30 (3), (pp. 14-20).
  2010 - Vakpublicaties
Corvers, J., Feijs, E.J.G., de Lange, J., Munk, F. & Uittenbogaard, W. (2010). Beagle Special Junior Activiteitenboek. (102 p.). Den Haag: Platform Bèta Techniek.
Corvers, J., Feijs, E.J.G., Munk, F. & Uittenbogaard, W. (2010). De racebaan. In J. de Lange & A. Post (Eds.), Talentenkracht Magazine (pp. 16-19) (4 p.). Den Haag: Talentenkracht / VTB.
Corvers, J., Feijs, E.J.G., Munk, F. & Uittenbogaard, W. (2010). Kleine Onderzoekers: De diertjes. Kinderopvang, 20 (2), (pp. 39-39) (1 p.).
Corvers, J., Feijs, E.J.G., Munk, F. & Uittenbogaard, W. (2010). Kleine onderzoekers: De muurtjes. Kinderopvang, 20 (6), (pp. 19-19) (1 p.).
Corvers, J., Feijs, E.J.G., Munk, F. & Uittenbogaard, W. (2010). Kleine onderzoekers: De spiegel. Kinderopvang, 20 (9), (pp. 51-51) (1 p.).
Corvers, J., Feijs, E.J.G., Munk, F. & Uittenbogaard, W. (2010). Klene Onderzoekers: De luchtspuit. Kinderopvang, 20 (4), (pp. 20-20) (1 p.).
Corvers, J., Feijs, E.J.G., Munk, F. & Uittenbogaard, W. (2010). Talentenkrachtmodule Draaien, duwen en trekken. (36 p.). Den Haag: Platform Bèta Techniek.
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
Steenbeek, H. & Uittenbogaard, W. (2009). Bèta-talenten van jonge kinderen in kaart. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 28 (1), (pp. 89-100) (12 p.).
Steenbeek, H. & Uittenbogaard, W. (2009). Talentenkracht brengt talent voor wetenschap en techniek van jonge kinderen in kaart. In H. van Keulen & W. van der Molen (Eds.), Onderzoek naar wetenschap en techniek in het Nederlandse basisonderwijs (pp. 131-145) (15 p.). Den Haag: Platform Bèta Techniek.
Uittenbogaard, W. (23-01-2009). Vijanden worden vrienden. Een beknopte leergang cijferend vermenigvuldigen. In M. van Zanten (red.) (Eds.), Doorgaande ontwikkelingen rekenen-wiskunde, verslag van de 26ste Panama-conferentie (pp. 63-75) (15 p.). Utrecht: Panama/Fisme, Universiteit Utrecht, 26ste Panama-conferentie.
  2009 - Vakpublicaties
de Moor, E.W.A., Uittenbogaard, W. & Kemme, S. (2009). Basisvaardigheden rekenen. Groningen: Noordhoff Uitgevers.
Corvers, J., Feijs, E.J.G., Munk, F. & Uittenbogaard, W. (2009). Kleine onderzoekers: De racebaan. Kinderopvang, 19 (2), (pp. 18-18) (1 p.).
Feijs, E.J.G., Munk, F. & Uittenbogaard, W. (2009). TalentenKracht Module combinaties en kansen. Professionalisering Wetenschap & Techniek in het basisonderwijs. Den Haag: Platform Bèta Techniek.
Feijs, E.J.G., Munk, F. & Uittenbogaard, W. (2009). TalentenKracht Module mee- en tegenvallen. Professionalisering Wetenschap & Techniek in het basisonderwijs. Den Haag: Platform Bèta Techniek.
Corvers, J., Feijs, E.J.G., Munk, F. & Uittenbogaard, W. (2009). TalentenKracht Module soorten en namen. Professionalisering Wetenschap & Techniek in het basisonderwijs. Den Haag: Platform Bèta Techniek.
Uittenbogaard, W. (23-01-2009). Vijanden worden vrienden. Een beknopte leergang cijferend vermenigvuldigen. In M. van Zanten (red.) (Eds.), Doorgaande ontwikkelingen rekenen-wiskunde. Verslag van de 26ste Panama-conferentie (pp. 63-75) (13 p.). Utrecht: FIsme, Universiteit Utrecht, 26ste Panama-conferentie.
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
Uittenbogaard, W. (2008). Geen catechismus leren, maar nadenken. Nieuw archief voor wiskunde. Serie 5, 9 (1), (pp. 60-64).
  2008 - Vakpublicaties
Uittenbogaard, W. (2008). Hoe Juliette en Jonas leren rekenen. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 16 (1), (pp. 14-20) (7 p.).
de Lange, J., Feijs, E.J.G. & Uittenbogaard, W. (2008). Ik ben alleen nieuwsgierig. Talent, 9 (3), (pp. 26-28) (3 p.).
Uittenbogaard, W. (2008). Interactie. Volgens Bartjens, 27 (4), (pp. 10-11) (2 p.).
de Lange, J., Feijs, E.J.G. & Uittenbogaard, W. (2008). Kleine Genieen. Talent, 9 (4), (pp. 20-22) (3 p.).
Uittenbogaard, W. (2008). Op je tellen passen!. Volgens Bartjens, 27 (41), (pp. 4-10) (7 p.).
de Lange, J., Feijs, E.J.G. & Uittenbogaard, W. (2008). Talentenkracht. Talent, 9 (1), (pp. 20-24) (5 p.).
de Lange, J., Feijs, E.J.G. & Uittenbogaard, W. (2008). Talentenkracht. Talent, 9 (3), (pp. 20-23) (4 p.).
Uittenbogaard, W. (2008). Vijanden worden vrienden. Een beknopte leergang vermenigvuldigen. Volgens Bartjens, 28 (1), (pp. 4-7) (4 p.).
Uittenbogaard, W. (2008). Zonder cijferen kun je een heel eind komen. Volgens Bartjens, 27 (4), (pp. 10-10) (1 p.).
  2007 - Vakpublicaties
Uittenbogaard, W. (2007). Hoe Juliette en Jonas leren rekenen. Volgens Bartjens, 27 (1), (pp. 4-9) (6 p.).
Uittenbogaard, W. (2007). Hoe Juliette en Jonas leren rekenen. Appels - peren naar Hans Freudenthal. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 26 (1), (pp. 32-36) (5 p.).
Fosnot, C.T. & Uittenbogaard, W. (2007). Mini lessons for Early Addition and Subtraction. A Yearlong Resource. (94 p.). USA: Heinemann.
Fosnot, C.T. & Uittenbogaard, W. (2007). Mini lessons for Early Multiplication and Division. A Yearlong Resource. (77 p.). USA: Heinemann.
Fosnot, C.T. & Uittenbogaard, W. (2007). Mini lessons for Extending Addition and Subtraction. A Yearlong Resource. (69 p.). USA: Heinemann.
Fosnot, C.T. & Uittenbogaard, W. (2007). Mini lessons for Extending Multiplication and Division. A Yearlong Resource. (71 p.). USA: Heinemann.
Uittenbogaard, W., Fosnot, C.T. & Imm, K. (2007). Minilessons for Operations with Fractions, Decimals and Percents. A Yearlong Resource. (93 p.). USA: Heinemann.
Uittenbogaard, W. (2007). Rekenen achter de schermen of: de wraak van de zigeuners. In M. van Zanten (Eds.), 25 jaar Panama. Gouden momenten verzilveren (pp. 69-72) (4 p.).
  2006 - Vakpublicaties
de Moor, E.W.A., Uittenbogaard, W. & Kemme, S. (2006). Basisvaardigheden rekenen voor de pabo. (124 p.). Groningen: Wolters-Noordhoff.
Koersen, W. & Uittenbogaard, W. (2006). Cijferen, hoe nu verder?. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 25 (4), (pp. 46-50).
Uittenbogaard, W. (2006). Een zakje appels ... Volgens Bartjens, 26 (3), (pp. 23-23) (1 p.).
Uittenbogaard, W. (2006). Vroeger was alles beter. Volgens Bartjens, 25 (4), (pp. 22-23).
  2004 - Wetenschappelijke publicaties
Keijzer, R., Kerstens, L., Baars, G. & Uittenbogaard, W. (2004). Competentiegericht opleiden. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 23 (1), (pp. 51-54) (4 p.).
  2004 - Vakpublicaties
Keijzer, R., Kerstens, L., Baars, G. & Uittenbogaard, W. (2004). Competentiegericht opleiden. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 23 (1), (pp. 51-54).
  2003 - Vakpublicaties
Keijzer, R., Kool, M. & Uittenbogaard, W. (15-01-2003). Stellingname bij het omgaan met verschillen. In R. Keijzer & W. Uittenbogaard (Eds.), Omgaan met verschillen (pp. 67-76) (10 p.). Utrecht: Freudenthal instituut, Panama Conferentie.
  2002 - Wetenschappelijke publicaties
Keijzer, R. & Uittenbogaard, W. (2002). Interactie in het reken-wiskundeonderwijs. (212 p.). Utrecht: Freudenthal instituut, Panama najaarsconferentie 2001.
  2001 - Vakpublicaties
Keijzer, R. & Uittenbogaard, W. (2001). De finish van het seizoen en het gelijk van Smeets. Panama Praktijktip nummer 80. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskunde onderwijs, 19 (2), (pp. 51-54) (4 p.).
Keijzer, R. & Uittenbogaard, W. (2001). Het kanaal nummer 76. Open brief. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskunde onderwijs, 20 (1), (pp. 27-29) (3 p.).
  2000 - Vakpublicaties
Keijzer, R. & Uittenbogaard, W. (2000). Een nieuwe hoogleraar. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskunde onderwijs, 18 (4), (pp. 3-8) (6 p.).
Keijzer, R. & Uittenbogaard, W. (2000). Tien jaar PPON - lessen voor de toekomst. Utrecht: Panama/ Freudenthal Instituut.
  1999 - Vakpublicaties
van den Heuvel-Panhuizen, M.H.A.M., Uittenbogaard, W. & Veltman, A. (1999). Informatiebijeenkomst Hele getallen Onderbouw Basisschool - Handleiding. (23 p.). Utrecht: Freudenthal instituut.
van den Heuvel-Panhuizen, M.H.A.M., Uittenbogaard, W. & Veltman, A. (1999). Informatiebijeenkomst Hele getallen Onderbouw Basisschool - Werkboek. (19 p.). Utrecht: Freudenthal instituut.
  1992 - Vakpublicaties
van Galen, F.H.J. & Uittenbogaard, W. (1992). Tijdsverschillen. 10 over 10, (pp. 33-40) (8 p.).
  1990 - Vakpublicaties
Feijs, E. & Uittenbogaard, W. (1990). Tafeldidactiek leren via de beeldplaat. Panama Cursusboek, 8, (pp. 35-43) (9 p.).
  1989 - Vakpublicaties
Dolk, M.L.A.M. & Uittenbogaard, W. (1989). De ouderavond. Willem Bartjens, 9, (pp. 14-20) (7 p.).
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-21 06:09:59
Volledige naam
W. Uittenbogaard Contactgegevens
Buys Ballotgebouw

Princetonplein 5
Kamer 461
3584 CC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 5697
Telefoonnummer afdeling 030 253 1179
Fax 030 253 7494
Gegenereerd op 2018-09-21 06:09:59
Laatst bijgewerkt op 20-10-2016