prof. dr. W. (Wilmad) Kuiper
W.Kuiper@uu.nl
Gegenereerd op 2018-01-18 13:07:35


Leeropdracht
Curriculumevaluatie met betrekking tot het bètaonderwijs
Leerstoel van Stichting Leerplanontwikkeling
Profiel

Het onderzoek in het kader van de leerstoel richt zich op het systematisch verzamelen en analyseren van gegevens over de kwaliteit (in termen van relevantie, bruikbaarheid en effectiviteit) van de voorgenomen inhoudelijke en didactische vernieuwing van de bètavakken in het voortgezet onderwijs. Doel is om op basis van dergelijke gegevens (formatief) advies te leveren ter verbetering ervan of (summatieve) uitspraken te doen over de waarde ervan. Tot de bètavakken worden gerekend de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie, NLT (natuur, leven en technologie) en wiskunde A tot en met D.

Gegenereerd op 2018-01-18 13:07:35
Alle publicaties
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
Bosschaart, Adwin, Kuiper, Wilmad & van der Schee, Joop (2015). Students' mental models with respect to flood risk in the Netherlands. International Research in Geographical and Environmental Education, 24 (2).
  2014 - Vakpublicaties
Ottevanger, W., Kuiper, Wilmad & Eijkelhof, Harrie (2014). Een kennisbasis natuurwetenschappen en technologie voor de onderbouw. Terugkoppeling, 23 (2), (pp. 10-13).
Boersma, K.T., Eijkelhof, H. & Kuiper, W. (2014). Vakdidactisch onderzoek in perspectief. In J.W.F. van Tartwijk, M. Brekelmans, P.J. den Brok & M.T. Mainhard (Eds.), Theorie en praktijk van leren en de leraar : Liber Amicorum Theo Wubbels (pp. 11-23) (230 p.). Amsterdam: SWP.
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
Kuiper, W., Folmer, E. & Ottevanger, W. (2013). Aligning science curriculum renewal efforts and assessment practices. In D. Corrigan, R. Gunstone & A. Jones (Eds.), Valuing assessment in science education: pedagogy, curriculum, policy (pp. 101-118) (376 p.). Dordrecht: Springer.
Kuiper, W., Nieveen, N. & Berkvens, J. (2013). Curriculum regulation and freedom in the Netherlands - A puzzling paradox. In W. Kuiper & J. Berkvens (Eds.), Balancing curriculum regulation and freedom across Europe (pp. 139-162) (249 p.). Enschede: SLO/CIDREE.
Tolboom, J. & Kuiper, W. (2013). How to utilize a classroom network to support teacher feedback in statistics education. In T. Plomp & N. Nieveen (Eds.), Educational design research. Part B: Illustrative cases (pp. 665-692) (28 p.). Enschede: SLO.
Bosschaart, A., Kuiper, W., van der Schee, J.A. & Schoonenboom, J. (2013). The role of knowledge in students’ flood-risk perception. Natural Hazards, 69 (3), (pp. 1661-1680) (20 p.).
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
Nieveen, N. & Kuiper, W. (2012). Balancing curriculum freedom and regulation in the Netherlands. European Educational Research Journal, 11 (3), (pp. 357-368) (12 p.).
van den Akker, J., Kuiper, W. & Nieveen, N. (2012). Bruggen slaan tussen beleid, praktijk en wetenschap in curriculumontwikkeling en -onderzoek. Pedagogische Studien, 89 (6), (pp. 399-410) (12 p.).
Berkvens, J., Kalyanpur, M., Kuiper, W. & van den Akker, J. (2012). Improving adult learning and professional development in a post-conflict are: The case of Cambodia. International Journal of Educational Development, 32, (pp. 241-251) (11 p.).
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
Schildkamp, K. & Kuiper, W. (2010). Data-informed curriculum reform: Which data, what purposes, and promoting and hindering factors. Teaching and Teacher Education, 26 (3), (pp. 482-496) (15 p.).
  2009 - Overige resultaten
Kuiper, W. (11-11-2009). Curriculumevaluatie en verantwoorde vernieuwing van bètaonderwijs. (64 p.). Enschede: SLO, Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Curriculumevaluatie met betrekking tot het bètaonderwijs aan de Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht.
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
Kuiper, W. (2008). Lessons (to be) learned from TIMSS as regards relationships between achievement and context variables. International Journal of Science Education, 30 (6), (pp. 863-867) (5 p.).
van den Akker, J. & Kuiper, W. (2008). Research on models for instructional design. In J. M. Spector, M. D. Merrill, J. Merriënboer & M. P. Driscoll (Eds.), Handbook of research on educational technology and communications Mahwaj, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
  2005 - Wetenschappelijke publicaties
Kuiper, W., Boersma, K.T. & van den Akker, J. (2005). Towards a more curricular focus in international comparative studies on mathematics and science education. Research and the quality of science education Dordrecht: Springer.
  2003 - Wetenschappelijke publicaties
Kuiper, W., Boersma, K.T. & Akker, van den, J. (19-08-2003). Conflicting images of the quality of lower secondary mathematics and sience education: Towards a more curricular focus in international comparative studies. ? ESERA.
  2001 - Wetenschappelijke publicaties
Kuiper, W., Boersma, K.T. & van den Akker, J. (2001). Discrepanties over de kwaliteit van de exacte vakken in de basisvorming. Tijdschrift voor Didactiek der Betawetenschappen, 18 (2), (pp. 140-162) (23 p.).
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-01-18 13:07:36
Nevenfuncties

De leerstoelhouder is sinds augustus 2008 werkzaam bij SLO, het nationale
expertisecentrum voor leerplanontwikkeling, in Enschede.

Gegenereerd op 2018-01-18 13:07:36
Volledige naam
prof. dr. W. Kuiper Contactgegevens
Buys Ballotgebouw

Princetonplein 5
Kamer 3.65
3584 CC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 4017
Telefoonnummer afdeling 030 253 1179
Gegenereerd op 2018-01-18 13:07:36
Laatst bijgewerkt op 22-02-2013