Profiel

Uitgebreid CV

Hieronder centrale begrippen (geel) en projecten (groen). Bij de projecten (groen gemarkeerd) kan geklikt worden op 'info cv...' voor achtergrondinformatie bij dit project en de functies/rollen bij deze projecten.

 Achtergrond bij huidige projecten

Grote Rekendag

Een activiteit voor alle leerlingen in het basisonderwijs en het s(b)o


Rol:
Ontwerper

Grote Wetenschapsdag
Rol:
Ontwerper

KTWT

Kenniscentrum Talentontwikkeling, Wetenschap & Technologie
Dit is een samenwerking tussen Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht en beoogt een stimulans te geven aan onderzoekend en ontwerpend leren in de regio Utrecht, w.b. basisscholen. Het project richt zich primair op leerkrachten basisonderwijs. Zo is er o.a. een basiscursus wetenschap en technologie ontwikkeld, die in het seizoen 2015-2016 op een dertigtal scholen wordt gegeven

Rol:
docent en ontwikkelaar

Mascil

Mathematics and Science in Life
In dit Europese project

Rol:
In dit project ben ik werkpakketleider van workpackage 3, nl. het verzamelen, analyseren en online plaatsen van lesmaterialen

Nationale Rekencoördinator Dag
Rol:
Organisator

Novia Nijmegen

Nascholing docenten rekenen vmbo-mbo regio Nijmegen
In dit project wordt samengewerkt met ROC Nijmegen en enkele scholen vmbo uit de regio Nijmegen, om te komen tot beter rekenonderwijs op zowel vmbo als mbo, en aandacht te besteden aan een vloeiender leerlijn rekenen, met het oog op de invloed van zowel rekentoets (in vmbo) als examen rekenen (in mbo)

Rol:
Afstemming met CvB van ROC Nijmegen en de betrokken beleidsmedewerkers, en met de directeur/rectoren van de betrokken vmbo-scholen. Daarnaast adviseur en docent van de diverse workshops en trainingen

Opleiding rekenen mbo

Een opleiding voor docenten die in mbo rekenen willen geven
Deze opleiding is een samenwerkingsverband tussen Cinop, iPabo, APS en UU.

Rol:
Ik ben docent in deze opleiding, en omdat ik de website bijhoud heb ik ook extra organisatorische taken (administratie van certificaten, bijhouden van de online literatuur, e.d.)

Rekenen in het vo

Rekenen in het vo


Rol:
Adviseur/Onderzoeker

Wetenschap en Technologie op de pabo

Een innovatie om meer aandacht te besteden aan onderzoekend en ontwerpend leren
Dit project is gestart in 2014 en loopt door in 2016. Docenten van de pabo's moeten bijgeschoold worden.

Rol:
Coördinatie van de samenwerking tussen HU, Marnix en UU w.b. de invulling van wetenschap en technologie in het pabo-curriculum.

WON

Wetenschaps Oriëntatie Nederland. Samenwerking scholen vwo, voor een goede wetenschappelijke borging
In dit project geeft O&T ondersteuning bij scholen voortgezet onderwijs - georganiseerd binnen de stichting WON - die meer aandacht willen geven aan de pre-academische vorming van hun leerlingen.

Rol:
Docent, regio Zuid

Strategische thema's / focusgebieden
Gegenereerd op 2018-03-23 19:41:48
Curriculum vitae

Born: October 13, 1962 (Delft, the Netherlands).

1987. MSc Educational Science

1989. Freudenthal Institute, Utrecht, the Netherlands

Currently Researcher in the area of mathematics and science education (primary, secondary, vocational).

 

Areas of interest:

  • Bridging the gap between Mathematics/Science in schools and the ‘World of Work’
  • Research on mathematical literacy (functional math)
  • Use of games for mathematics education
  • Professionalization of math teachers
Gegenereerd op 2018-03-23 19:41:48
Alle publicaties
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
Jonker, V.H. & Wijers, M.M. (2017). Authentic contexts in mathematics textbooks in secondary pre-vocational education (VMBO). In Barbro Grevholm (Eds.), Mathematics textboos, their content, use and influences. Research in Nordic and Baltic countries (pp. 245-268) (24 p.). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
  2017 - Vakpublicaties
Jonker, Vincent & Wijers, Monica (2017). Computational thinking. Ideeën voor de reken-wiskundeles - Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw. In Marc van Zanten (Eds.), Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw (pp. 137-142) (6 p.). Utrecht: Panama - NVORWO - Universiteit Utrecht - SLO.
Jonker, Vincent & Den Braber, Nelleke (2017). Leestips van wiskunde docenten. Euclides, 93 (special vmbo), (pp. 46-49) (4 p.).
Reichardt, Rianne, Jonker, V.H. & Wijers, M.M. (2017). Over rekenen nog niet uitgesproken - Rapportage Intensiveringstraject rekenen mbo 2017. (32 p.). Ede: Steunpunt taal en rekenen mbo.
Jonker, Vincent, Keijzer, Ronald, Van Schaik, Martine & Taverne, Michelle (2017). Samen sterker. Landelijk en regionaal netwerk rekencoördinatoren. Volgens Bartjens, 36 (5), (pp. 14-17) (4 p.).
Jonker, Vincent, Wijers, Monica & Abels, Mieke (2017). Wiskunde en rekenen in een zelfbewust vmbo. Euclides, 93 (special vmbo), (pp. 4-5) (2 p.).
  2016 - Vakpublicaties
Jonker, V.H. & Wijers, M.M. (2016). Een wiskobaas op elke school. Volgens Bartjens, 36 (2), (pp. 14-15) (2 p.).
Doorman, L.M., Jonker, Vincent & Wijers, M.M. (2016). Mathematics and Science in Life: Inquiry Learning and the World of Work. (99 p.). University of Education Freiburg.
Schoevers, E.M., Kroesbergen, E.H., Keijzer, R. & Jonker, Vincent (2016). Meetkunde, kunst en creativiteit - Een lessenserie meetkunde ook voor zwakke rekenaars. Volgens Bartjens, 36 (2), (pp. 26-28).
Jonker, Vincent & Wijers, Monica (2016). Onderzoeken in de rekenles. (62 p.). Den Haag: Talentenkracht/Platform Beta Techniek.
Wijers, M.M., Schoevers, E.M., Jonker, V.H. & Keijzer, R. (2016). Ruimte vangen - Meetkunde en kunst. Volgens Bartjens, 36 (1), (pp. 8-11) (4 p.).
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
Jeuring, J.T., Grosfeld, F., Heeren, B.J., Hulsbergen, M., Ijntema, R.C., Jonker, Vincent, Mastenbroek, N.J.J.M., van der Smagt, M.J., Wijmans, F., Wolters, Majanne & van Zeijts, H. (2015). Communicate! — A Serious Game for Communication Skills. In G. Conole, T. Klobucar, C. Rensing, J. Konert & E. Lavoué (Eds.), Design for Teaching and Learning in a Networked World - 10th European Conference on Technology Enhanced Learning, EC-TEL 2015, Toledo, Spain, September 15–18, 2015, Proceeding (pp. 513-517). Springer International Publishing.
  2014 - Vakpublicaties
Jonker, Vincent, Wijers, Monica, Stelwagen, Rinske & Munk, Fokke (2014). Een opgeleide rekendocent; Praktijkonderzoek rekenen in het mbo. Volgens Bartjens, 33 (5).
Jonker, Vincent & Wijers, Monica (2014). Het Fizier gericht op... RekenGroen. Euclides, 89 (6), (pp. 27-28) (2 p.).
Doorman, Michiel, Jonker, Vincent & Wijers, Monica (2014). Het FIzier gericht op... Wiskunde in beroepen. Euclides, 89 (7), (pp. 16-17) (2 p.).
Jonker, Vincent, Keijzer, Ronald, Compagnie, C. & Munk, Fokke (2014). Op elke school een rekencoördinator. Volgens Bartjens, 33 (5), (pp. 28-30).
Keijzer, Ronald, de Goeij, E.T.J., Jonker, Vincent, Kaskens, J., Kool, Marjolein & Wijers, Monica (2014). Over de muurtjes - Verslag van een discussieronde tijdens de ELWIeR-conferentie. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 33, (pp. 8-12).
Van Groenestijn, Mieke & Jonker, Vincent (2014). Raamwerk scholing en nascholing rekendocent vo/mbo. Bouwstenen voor deskundig rekenonderwijs in VO en MBO. (1 p.). Utrecht: Hogeschool Utrecht/Universiteit Utrecht/ELWIeR.
Jonker, Vincent, Wijers, Monica & Hoogenboezem, Mark (2014). Rekenvaardigheden toetsen in een mbo koksopleiding. Volgens Bartjens, 34 (2), (pp. 35-37).
  2013 - Vakpublicaties
van Galen, F.H.J. & Jonker, V.H. (2013). Experimenteren in de rekenles : Combineren van rekenlessen met lessen wetenschap & techniek. (47 p.). Utrecht: Kenniscentrum Talentontwikkeling, Wetenschap en Techniek. Universiteit Utrecht.
de Haan, D.L., Jonker, V.H., Wijers, M.M. & Doorman, L.M. (2013). Pauzes op school - OnderbouwWiskundeDag 2013. Euclides, 89 (3), (pp. 7-9) (3 p.).
Jonker, V.H. & Wijers, M.M. (2013). Rekentoetsen in het voortgezet onderwijs. Van twaalf tot achttien, 23 (7), (pp. 28-29) (2 p.).
  2012 - Vakpublicaties
de Haan, D.L., Doorman, L.M., Jonker, V.H. & Wijers, M.M. (2012). De OnderBouwWiskundeDag. Nieuwe Wiskrant, 32 (1), (pp. 12-16) (5 p.).
Jonker, V.H. & Wijers, M.M. (2012). Functioneel rekenen. Rekenen in andere vakken in vo en mbo. Volgens Bartjens, 31, (pp. 29-31) (3 p.). Special vo-mbo2.
Jonker, V.H., Wijers, M.M. & van Galen, F.H.J. (2012). Handreiking Rekenen en ICT. Utrecht: Freudenthal instituut.
Wijers, Monica & Jonker, Vincent (2012). Leermiddelen voor rekenen. Wat kun je er mee als docent?. Volgens Bartjens, 31 (Special vo/mbo).
Jonker, V.H. & Wijers, M.M. (2012). Wie is de docent rekenen in het mbo?. Nieuwe Wiskrant, 31 (4), (pp. 26-29) (4 p.).
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
Jonker, V.H. & Wijers, M.M. (19-01-2011). Functioneel rekenen in het mbo. In M. van Zanten (Eds.), Reken-wiskundeonderwijs - aanpassen, inpassen, toepassen - (pp. 147-156) (10 p.). Utrecht: FIsme Universiteit Utrecht, 29e Panama conferentie.
Jonker, V.H. & Wijers, M.M. (2011). Rekenlijn. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 30 (1), (pp. 10-15) (6 p.).
Bakker, A., Wijers, M.M., Jonker, V.H. & Akkerman, S. (2011). The use, nature and purposes of measurement in intermediate-level occupations. ZDM - International Journal on Mathematics Education, 43 (5), (pp. 737-746) (10 p.).
  2011 - Vakpublicaties
Wijers, M.M., Jonker, V.H. & van Galen, F.H.J. (2011). Digitaal rekenen. Bouwen met blokken. Volgens Bartjens, 30 (5), (pp. 12-13) (2 p.).
van Galen, F.H.J. & Jonker, V.H. (2011). Digitaal rekenen. Plofsommen op het rekenweb. Volgens Bartjens, 30 (3), (pp. 8-9) (2 p.).
Wijers, M.M., Jonker, V.H. & van Galen, F.H.J. (2011). Digitaal rekenen: Geld. Volgens Bartjens, 31 (1), (pp. 12-13) (2 p.).
Wijers, M.M., Jonker, V.H. & van Galen, F.H.J. (2011). Digitaal rekenen: Kraak de kluis. Volgens Bartjens, 30 (4), (pp. 12-13) (2 p.).
Wijers, M.M. & Jonker, V.H. (2011). Leermiddelen voor rekenen. Wat kun je ermee als docent?. Volgens Bartjens, 31 (special vo-mbo), (pp. 22-24) (3 p.).
Jonker, V.H. & Wijers, M.M. (2011). Rekenen in het vmbo. De aanpak van College Vos. Nieuwe Wiskrant, 31 (1), (pp. 29-32) (4 p.).
Wijers, M.M. & Jonker, V.H. (2011). Zit er rekenen in de vmbo-schoolvakken? Onderzoek naar de aard (relevantie, inhoud en plek) van rekenvaardigheden binnen vmbo-schoolvakken. (20 p.). Utrecht: Freudenthal instituut.
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
Wijers, M.M., Bakker, A. & Jonker, V.H. (2010). A framework for mathematical literacy in competence — based secondary vocational education. In A. Araújo, A. Fernandes, A. Azevedo & J. Rodrigues (Eds.), Proceedings of the EIMI 2010 Conference on educational interfaces between mathematics and industry (pp. 583-597) (15 p.). Lisboa: Centro Internacional de Matemática.
Wijers, M.M. & Jonker, V.H. (2010). MobileMath: a location-aware game for mathematics. In E. Brown (Eds.), Education in the wild: contextual and location-based mobile learning in action. A report from the STELLAR Alpine Rendez-Vous workshop series. (pp. 20-22) (3 p.). Nottingham: University of Nottingham, STELLAR Alpine Rendez-Vous.
Wijers, M.M., Jonker, V.H. & Drijvers, P.H.M. (2010). MobileMath: exploring mathematics outside the classroom. ZDM - International Journal on Mathematics Education, 42 (7), (pp. 789-799) (11 p.).
  2010 - Vakpublicaties
Wijers, M.M., Hoogland, K. & Jonker, V.H. (2010). Rekenwijzer AKA. Ede: MBO2010.
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
Jonker, V.H., Wijers, M.M. & van Galen, F.H.J. (2009). The motivational power of mini-games for the learning of mathematics. Proceedings of the Third European Conference on Gamebased Learning (ECGBL) (pp. 202-210) (126 p.). Graz: ECBL, the Third European Conference on Gamebased Learning (ECGBL).
  2009 - Vakpublicaties
Jonker, V.H. & Prinsen, L. (2009). Een brug tussen doen en denken. Volgens Bartjens, 29 (2), (pp. 23-25) (3 p.).
Jonker, V.H. & Prinsen, L. (2009). Een brug tussen doen en denken. Over het oplossen van meetproblemen. Volgens Bartjens, 29 (1), (pp. 4-7) (4 p.).
Wijers, M.M. & Jonker, V.H. (2009). Eerst een referentiekader of eerst een toets?. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 28 (2), (pp. 23-25) (3 p.).
Wijers, M. & Jonker, V.H. (2009). Het Kanaal (120) Eerst een referentiekader of eerst een toets?. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 28 (2), (pp. 23-25) (3 p.).
van Galen, F.H.J. & Jonker, V.H. (2009). Interactie. Volgens Bartjens, 28 (4), (pp. 14-14) (2 p.).
Keijzer, R. & Jonker, V.H. (2009). Over muurtjes kijken. Over de muurtjes heen kijken (pp. 12-16) (5 p.). Utrecht: ELWieR/ Freudenthal Institute for sme.
Nielissen, G. & Jonker, V.H. (2009). Van boek naar bank en wiki en verder. Het vastleggen van kennis over didactiek van rekenwiskundeonderwijs. In R. Keijzer & V.H. Jonker (Eds.), Over de muurtjes heen kijken (pp. 94-108) (15 p.). Utrecht: Expertisecentrum Lerarenopleidingen Wiskunde en Rekenen, Special issue tijdschrift.
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
Prins, F.J., Kirschner, P.A., Jonker, V.H., Prangsma, M.E., Slof, B., Phielix, C., Janssen, J.J.H.M. & Kotkamp, E. (2008). Conferentieverslag. De tweejaarlijkse International Conference for the Learning Sciences (ICLS), 23-28 juni 2008. Pedagogische Studien, 85, (pp. 483-490) (8 p.).
  2008 - Vakpublicaties
Lambriex, M., Wijers, M.M. & Jonker, V.H. (2008). De zoektocht naar de wiskundige vaardigheden. Het vervolg van wiskundeleraar vakvaardig. Euclides, 83 (6), (pp. 319-320) (2 p.).
Wijers, M.M., Jonker, V.H. & Zwaneveld, B. (2008). Vaardigheden en inzicht. Visies en doelen van wiskundeonderwijs in beeld. Euclides, 83 (8), (pp. 427-431) (5 p.).
Wijers, M.M., van den Boer, C.J.E.M., Jonker, V.H. & Reeuwijk, M. van (2008). Wiskunde in scenario 5. Deel 3, Wiskunde op het Vathorst College. Euclides, 83 (8), (pp. 380-384) (5 p.).
van den Boer, C.J.E.M., Jonker, V.H., Reeuwijk, M. van & Wijers, M.M. (2008). Wiskunde in scenario 5; Deel 2, Wiskunde op het Amadeus Lyceum. Euclides, 83 (7), (pp. 341-345) (5 p.).
  2007 - Vakpublicaties
Jonker, V.H., Keijzer, R. & Wijers, M.M. (2007). De lerarenopleiding bevraagd. Euclides, 82 (7), (pp. 267-270) (4 p.).
Jonker, V.H., Brouwer, N. & Wijers, M.M. (2007). Nationale Kennisbank Basisvaardigheden Wiskunde. Euclides, 82 (8), (pp. 295-297) (3 p.).
Jonker, V.H. (2007). Oproep deelname enquete 'aansluiting vo-ho'. Euclides, 83 (1), (pp. 25-25) (1 p.).
van den Boer, C.J.E.M., Jonker, V.H., Reeuwijk, M. van & Wijers, M.M. (2007). Wiskunde in scenario 5. DEEL 1, INTRODUCTIE. Euclides, 83 (2), (pp. 54-56) (3 p.).
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
Jonker, V.H., van Galen, F.H.J., Boswinkel, N., Wijers, M., Bakker, A., Simon, A.N. & Burrill, G. (2006). Take a change. Chicago: Wisconsin Center for Education Research & Freudenthal Institute.
  2006 - Vakpublicaties
Wijers, M.M. & Jonker, V.H. (2006). Computer-games in de wiskundeles!?. Nieuwe Wiskrant, 25 (4), (pp. 22-29) (8 p.).
van Galen, F.H.J., Wijers, M.M. & Jonker, V.H. (2006). Een rondje rekenen in NEMO. Volgens Bartjens, 26 (2), (pp. 32-34) (3 p.).
Jonker, V.H. (2006). Weermaker. Volgens Bartjens, 26 (3), (pp. 22-22) (1 p.).
van Galen, F.H.J., Jonker, V.H. & van Velthoven, W.P.G. (2006). Zon en schaduw. Volgens Bartjens, 26 (2), (pp. 16-18) (3 p.).
  2005 - Wetenschappelijke publicaties
Klop, M., Jonker, V.H., Wijers, M.M. & van Galen, F.H.J. (2005). Waarom spelen kinderen (rekenweb) spelletjes?. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 24 (4), (pp. 7-15) (9 p.).
  2005 - Vakpublicaties
Jonker, V.H. & van Galen, F.H.J. (2005). Tellen, turven, tekenen. Volgens Bartjens, 24 (5), (pp. 32-34) (3 p.).
  2004 - Wetenschappelijke publicaties
Wijers, M.M., Jonker, V.H. & Kemme, S. (2004). Authentieke contexten in wiskundemethoden in het vmbo. Tijdschrift voor Didactiek der Betawetenschappen, 21 (1), (pp. 1-19) (19 p.).
van Galen, F.H.J. & Jonker, V.H. (2004). Het probleem van de maand op het rekenWeb. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 23 (4), (pp. 14-19) (6 p.).
  2004 - Vakpublicaties
Doorman, L.M., Peltenburg, M.C. & Jonker, V.H. (2004). Compacte digitale leerlijnen rekenen-wiskunde. Computeractiviteiten met methodeverwijzingen : Groep 4. (77 p.). Utrecht: Freudenthal instituut.
Wijers, M.M., Jonker, V.H. & van der Kooij, H. (2004). De trechter en de vuurkorf. Nieuwe Wiskrant, 23 (4), (pp. 42-45) (4 p.).
Jonker, V.H. & van Galen, F.H.J. (2004). Impressie van de Grote Rekendag 2004. In K. Groenewegen (Eds.), Nationale Rekendagen 2003 - een praktische terugblik (pp. 81-91) (11 p.). Utrecht: Freudenthal instituut, 11.
Peltenburg, M.C., Wassen, L., Doorman, L.M. & Jonker, V.H. (2004). Rekenen op @Webschool. In Groenenwegen, K. (Eds.), Nationale Rekendagen 2004 een praktische terugblik. Artikelen Achtergrondinformatie NRD 2004 (pp. 79-82) (4 p.). Utrecht: Freudenthal instituut.
Jonker, V.H. (2004). Vaardig leren rekenen. Didactief, 34 (7), (pp. 2-4) (3 p.). speciale uitgave.
Wijers, M.M., Jonker, V.H. & van der Kooij, H. (2004). Wiskundeprestaties in het vmbo 3/4. Nieuwe Wiskrant, 24 (1), (pp. 14-16) (3 p.).
  2004 - Populariserende publicaties
Jonker, V.H. (2004) Participant De Grote Rekendag 2004 (01-01-2004) De Grote Rekendag 2004. Een project rond meten en meetkunde
  2003 - Wetenschappelijke publicaties
van Galen, F.H.J. & Jonker, V.H. (2003). Rekensoftware op internet. Het RekenWeb gebruiken in de klas. (94 p.). Bodegraven: Instruct.
  2003 - Vakpublicaties
Wijers, M.M., Jonker, V.H. & Kemme, S. (2003). Authentieke contexten in wiskundemethoden in het vmbo. Utrecht: Freudenthal instituut.
van den Brink, F.J., Jonker, V.H. & Slegers, P. (2003). Kapitein Kwark of: hoe bepaal ik mijn koers?. Willem Bartjens, 23 (1), (pp. 32-35) (4 p.).
van Galen, F.H.J. & Jonker, V.H. (2003). Wat is er allemaal aan software?. In K. drs. Groenewegen (Eds.), Nationale Rekendagen 2002 - een praktische terugblik (pp. 63-68) (6 p.). Utrecht: Freudenthal instituut.
Wijers, M.M., Abels, M.J., Jonker, V.H. & van Rooijen, J. (2003). Winst voor het vmbo. Nieuwe Wiskrant, 23 (1), (pp. 13-18) (6 p.).
  2002 - Vakpublicaties
van den Brink, F.J., Boon, P.B.J. & Jonker, V.H. (2002). Basisvaardigheden ruimtemeetkunde op de computer. Nieuwe Wiskrant, 22 (1), (pp. 30-35) (6 p.).
  2000 - Wetenschappelijke publicaties
Jonker, V.H. & Moerlands, F.J. (2000). Sterren tekenen met de hand en met de computer. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskunde onderwijs, 18 (2), (pp. 56-59) (4 p.).
  2000 - Vakpublicaties
van den Brink, F.J. & Jonker, V.H. (2000). Geld in balans: les 3. Utrecht: NIBUD.
Boswinkel, J.G.H. & Jonker, V.H. (2000). Op het net kun je rekenen. Willem Bartjens, 19 (5), (pp. 9-13) (5 p.).
Jonker, V.H. (2000). Rekenbase. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskunde onderwijs, 19 (1), (pp. 31-35) (5 p.).
van den Brink, F.J. & Jonker, V.H. (2000). Rekenmachine. In M.H.A.M. van den Heuvel-Panhuizen, K. Buys & A. Treffers (Eds.), Tussendoelen Annex Leerlijnen Hele Getallen Bovenbouw Basisschool (pp. 123-146) (24 p.). Utrecht: Freudenthal instituut.
  1999 - Vakpublicaties
Reeuwijk, M. van, Jonker, V.H. & van der Weijden, R. (1999). Meer dan oude wijn in een nieuwe zak. Nieuwe Wiskrant, 18 (3), (pp. 44-47) (4 p.).
  1995 - Vakpublicaties
Blij, F. van der & Jonker, V.H. (1995). Wiskunst. (59 p.). Utrecht: Freudenthal instituut.
  1991 - Vakpublicaties
Bergervoet, P. & Jonker, V.H. (1991). Informatica voor de Middenbouw. COS : computers op school, 3 (8), (pp. 6-11) (6 p.).
  1990 - Vakpublicaties
Bergervoet, P., Beulink, W., Jonker, V.H., Kersten, A., Timmer, J. & Woerd, E. te (1990). Eindrapport Informatica Middenbouw Project. (143 p.). Utrecht: OW & OC.
Jonker, V.H. (1990). Reken-wiskundeonderwijs op de basisschool. COS : computers op school, 2 (9), (pp. 2-6) (5 p.).
Jonker, V.H. (1990). Simulaties en modellen in B-onderwijs. Didactiek in Perspectief, (pp. 81-85) (5 p.).
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-03-23 19:41:49

Hieronder de onderzoeksprojecten waar ik bij betrokken ben.

Project:
Meetkunde uit de kunst in de klas. Betekenisvolle rekenvaardigheden in een setting van onderzoekend en ontwerpend leren.
01-09-2015 tot 01-09-2018
Algemene projectbeschrijving 

In het onderzoek staat de verbinding centraal tussen het reguliere rekenprogramma binnen de school (groep 6-8) en buitenschools leren via creatief probleemoplossen zoals dit gestimuleerd wordt in kunsteducatie-programma's van musea (zoals Boijmans Van Beuningen). In dit programma, waarin samengewerkt wordt door leerkrachten, onderzoekers en de educatieve afdeling van het museum, is veel aandacht voor meten en meetkunde aan de hand van kunst. De vraag is of de formele setting (de rekenlessen) en de informele setting (het bekijken van beeldende kunst in het museum) elkaar kunnen versterken en wat dit betekent (1) voor de inhoud van de in de rekenles aangeboden rekenlesstof en van het in het museum aangeboden educatieprogramma, (2) voor de professionaliteit van de leerkracht en de educatief medewerker en (3) voor de rekenvaardigheden en het probleemoplossend vermogen van de leerlingen.


Lees meer...

Rol: Uitvoerder Financiering
2e geldstroom - overig: NRO-PPO (langlopend onderzoek, thema: 'leren voor de toekomst').
Projectleden
Overige projectleden:
  • Museum Booijmans van Beuningen
  • Hogeschool Ipabo
  • Hogeschool Rotterdam
  • OBS de Taaltuin
  • Fridtjof Nansenschool

Gegenereerd op 2018-03-23 19:41:49
Gegenereerd op 2018-03-23 19:41:49
Volledige naam
drs. V.H. Jonker Contactgegevens
Martinus J. Langeveldgebouw

Heidelberglaan 1
Kamer ONBEKEND
3584 CS  UTRECHT

Buys Ballotgebouw

Princetonplein 5
Kamer 462
3584 CC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 5640
Telefoonnummer afdeling 030 253 1179
Martinus J. Langeveldgebouw

Heidelberglaan 1
Kamer 3.31
3584 CS  UTRECHT

Telefoonnummer direct 06 20 416 766
Telefoonnummer afdeling 030 253 3224
Martinus J. Langeveldgebouw

Heidelberglaan 1
Kamer 3.31
3584 CS  UTRECHT

Telefoonnummer direct 06 20 416 766
Telefoonnummer afdeling 030 253 3224
Mobiel 06 20 416 766
Aanwezigheid
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag

Op donderdagen werkzaam bij Onderwijsadvies en Training (Langeveld gebouw)

Gegenereerd op 2018-03-23 19:41:49
Laatst bijgewerkt op 12-10-2016