S.G. (Sietske) Tacoma MSc
S.G.Tacoma@uu.nl
Gegenereerd op 2018-09-20 04:47:43


Profiel


Promotieonderzoek

Mijn promotieonderzoek gaat over automatische feedback in universitair statistiekonderwijs. In universitaire statistiekcursussen zijn de groepen studenten vaak groot, waardoor het voor docenten moeilijk is om individuele feedback te geven. Deze feedback is wel nodig, want statistiek is voor veel studenten een struikelblok. In mijn onderzoek zoek ik oplossingen in de vorm van automatische feedback in online statistiekmateriaal.

Ik onderzoek twee vormen feedback. Ten eerste bekijk ik globale feedback in de vorm van een zogenaamd studentmodel. Een studentmodel laat over een serie van opgaven zien hoe een student presteert op de verschillende onderwerpen die in het materiaal een rol spelen. Het gebruik van studentmodellen in statistiekonderwijs is nieuw en ook is het een uitdaging om studentmodellen in te zetten in lesmateriaal waarin ook nieuwe theorie aan bod komt.

Ten tweede bekijk ik een veel lokalere vorm van feedback, namelijk feedback op de tussenstappen in het uitvoeren van een hypothesetoets. Hypothesetoetsen is een belangrijk onderwerp binnen veel universitaire statistiekvakken en de logica van hypothesetoetsen is voor veel studenten moeilijk. Wij ontwikkelen feedback op de verschillende stappen van een hypothesetoets en besteden in deze feedback aandacht aan de concepten die een rol spelen in elke stap. Ook geven we niet alleen feedback op individuele stappen, maar ook op de samenhang tussen deze stappen. Hiermee hopen we studenten beter inzicht te geven in de logica van hypothesetoetsen.

DWO-project

Naast mijn promotieonderzoek ben ik betrokken bij het DWO-project. In het DWO-project ontwikkelen we een visie op wiskundeonderwijs met digitaal lesmateriaal en ICT. Ook ontwikkelen we de Digitale Wiskunde Omgeving, waarin leerlingen en studenten op allerlei manieren met wiskunde bezig kunnen zijn (theorie doorgronden, modellen ontdekken, technieken oefenen, etc). Binnen het DWO-project ontwikkel ik lesmateriaal (onder andere voor universitair statistiekonderwijs) en werk ik mee aan de (software)ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden voor de Digitale Wiskunde Omgeving. 

Overig

Ik ben lid van de redactie van het tijdschrift Euclides, het orgaan van de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren (NVvW).

Afgelopen: DPICT

In dit onderzoeksproject hebben we bekeken hoe docenten met weinig ervaring met ICT in de klas toch met ICT aan de slag kunnen in hun wiskundeles. We hebben bekijken welke ondersteuning ze daarbij goed kunnen gebruiken en hoe ze zich ontwikkelen in het traject van in gebruik nemen van ICT. Zie de pagina Publicaties voor publicaties over dit onderzoek.

 

Gegenereerd op 2018-09-20 04:47:43
Alle publicaties
  2018 - Wetenschappelijke publicaties
Tacoma, S.G., Sosnovsky, S.A., Boon, P.B.J., Jeuring, J.T. & Drijvers, P.H.M. (2018). The Interplay between Inspectable Student Models and Didactics of Statistics. Digital Experiences in Mathematics Education
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
Tacoma, S.G. (26-10-2017) Invited speaker Data Science and Society Utrecht (04-09-2017 - 10-11-2017) Automated feedback in higher statistics education
Tacoma, S.G. (16-08-2017) Invited speaker Summer School for Mathematics Education (14-08-2017 - 25-08-2017) Automated feedback in statistics education
Tacoma, S.G. (23-11-2017) Invited speaker Noordhoff Uitgevers Wiskundecongres Nieuwegein (23-11-2017) Feedback op hypothesetoetsen in de Digitale Wiskunde Omgeving
Tacoma, S.G., Drijvers, P.H.M. & Boon, P.B.J. (2017). Using student models to generate feedback in a university course on statistical sampling. In Therese Dooley & Ghislaine Gueudet (Eds.), Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME10, February 1-5, 2017) (pp. 844-851). Dublin, Ireland: DCU Institute of Education and ERME.
  2017 - Vakpublicaties
Tacoma, S.G. (2017). Het Fizier gericht op studentmodellen voor gepersonaliseerde feedback. Euclides, 93 (2), (pp. 42-43) (2 p.).
van Joolingen, W.R. & Tacoma, S.G. (2017). Het Fizier gericht op Voorbereiden op statistiek - Open en gepersonaliseerd statistiekonderwijs. Euclides, 92 (7), (pp. 14-15) (2 p.).
Tacoma, S.G. (2017). Netwerken tijdens de vakantiecursus wiskunde. Euclides, 92 (7), (pp. 31-33) (3 p.).
  2016 - Vakpublicaties
Drijvers, P.H.M. & Tacoma, Sietske (2016). Het FIzier gericht op Onderwijs meets Onderzoek. Euclides, 92 (2), (pp. 37-39) (3 p.).
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
Drijvers, Paul, Tacoma, Sietske, Mol, Amy, Heuvel, C. van den, Doorman, Michiel & Boon, Peter (2014). Digital technology and mid-adopting teachers’ professional development - a case study. In Alison Clark-Wilson, Ornella Robutti & Nathalie Sinclair (Eds.), The Mathematics Teacher in the Digital Era (pp. 189-212). Springer Netherlands.
  2014 - Vakpublicaties
Boon, Peter & Tacoma, Sietske (2014). Het FIzier gericht op de Digitale Wiskundeomgeving. Euclides, 90 (3), (pp. 14-15) (2 p.).
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
Drijvers, P.H.M., Boon, P.B.J., Bokhove, C. & Tacoma, S.G. (2013). Digital design: RME principles for designing online tasks. In C. Margolinas (Eds.), Proceedings of ICMI Study 22 Task Design in Mathematics Education, 22-26 Jul 2013 Clermont-Ferrand: ICMI, ICMI Study 22 Task Design in Mathematics Education.
Drijvers, P.H.M., Tacoma, S.G., Mol, Amy, Doorman, L.M. & Boon, P.B.J. (2013). Digital resources inviting changes in mid-adopting teachers’ practices and orchestrations. ZDM - International Journal on Mathematics Education, 45 (7), (pp. 987-1001) (15 p.).
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
Tacoma, S.G., Drijvers, P.H.M. & Boon, P.B.J. (2011). The Use of a Digital Environment to Improve First Year Science Students' Symbol Sense. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 30 (4), (pp. 403-428) (26 p.).
  2011 - Vakpublicaties
Tacoma, S.G. (2011). De Internationale Wiskunde Olympiade in Nederland. Nieuwe Wiskrant, 31 (1), (pp. 11-13) (3 p.).
Boon, P.B.J. & Tacoma, S.G. (2011). Ontwikkelen van digitaal lesmateriaal voor wiskunde. Nieuwe Wiskrant, 31 (1), (pp. 20-24) (5 p.).
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-20 04:47:43
Nevenfuncties

Persvoorlichter bij de Nederlandse Wiskunde Olympiade

De Nederlandse Wiskunde Olympiade is een jaarlijkse wiskundewedstrijd voor leerlingen van havo en vwo. Het is de groodste en oudste wetenschapsolympiade van Nederland. Regelmatig leveren Nederlandse leerlingen bijzondere prestaties bij internationale wedstrijden. Het is mijn taak te zorgen de pers van deze verrichtingen op de hoogte is.

Van 2007 tot 2013 heb ik training gegeven aan groepen leerlingen die werden geselecteerd via de Nederlandse Wiskunde Olympiade. De leerlingen in deze groepen maakten kans op een plek in de Nederlandse teams voor de International Mathematical Olympiad, de Benelux Mathematical Olympiad en de European Girls' Mathematical Olympiad. Tijdens mijn trainerswerk heb heb ik het Nederlandse team begeleid tijdens een aantal van deze wedstrijden.

www.wiskundeolympiade.nl

Gegenereerd op 2018-09-20 04:47:43
Volledige naam
S.G. Tacoma MSc Contactgegevens
Buys Ballotgebouw

Princetonplein 5
Kamer 364
3584 CC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 8147
Telefoonnummer afdeling 030 253 1179
Aanwezigheid
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag
Gegenereerd op 2018-09-20 04:47:43
Laatst bijgewerkt op 22-12-2017