dr. S.A.M. (Stefaan) Blancke
s.a.m.blancke@uu.nl
Gegenereerd op 2018-01-16 20:13:30


Strategische thema's / focusgebieden
Gegenereerd op 2018-01-16 20:13:30
Curriculum vitae Download PDF
Gegenereerd op 2018-01-16 20:13:30

Ik bestudeer (pseudo-)wetenschappelijke overtuigingen vanuit een epidemiologisch perspectief. Mijn onderzoek focust op de psychologische en ecologische factoren die een invloed uitoefenen op de ontwikkeling en verspreiding van die overtuigingen in de geschiedenis en filosofie van de wetenschappen, wetenschappelijk onderwijs en de publieke perceptie van wetenschap. Gerelateerde onderwerpen zijn de geschiedenis van de biologie, het creationisme en de weerstand tegen GGO's. Ik ben ook sterk geïnteresseerd in de filosofie van de culturele evolutie en in de interactie tussen cognitie en cultuur. Aan de Universiteit Utrecht werk ik momenteel aan een epidemiologische benadering van de niet-darwinistische revolutie.

Gegenereerd op 2018-01-16 20:13:30

Filosofie, 1ste Bachelor Sport- en Bewegingswetenschappen, Universiteit Gent

Filosofie, 1ste Bachelor Psychologie, Universiteit Gent

Grondige Studie van Vraagstukken in de Wijsgerige Antropologie, Master Wijsbegeerte, Universiteit Gent (co-instructor)

Wijsgerige Antropologie, 1ste Bachelor Wijsbegeerte en Moraalwetenschap, Universiteit Gent (praktijkassistent)

Historisch Overzicht van de Wijsbegeerte, alle 1ste Bachelors van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Universiteit Gent (praktijkassistent)

Gegenereerd op 2018-01-16 20:13:30
Nevenfuncties

Postdoc (70%), Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen, Universiteit Gent

Praktijkassistent (20%), Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen, Universiteit Gent

Gegenereerd op 2018-01-16 20:13:30
Volledige naam
dr. S.A.M. Blancke Contactgegevens
Buys Ballotgebouw

Princetonplein 5
Kamer 4.66
3584 CC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 0000
Gegenereerd op 2018-01-16 20:13:30
Laatst bijgewerkt op 27-09-2017