drs. M.M. (Monica) Wijers
m.wijers@uu.nl

Sociale Wetenschappen - Bètawetenschappen
Medewerker onderwijsontwikkeling
Onderwijsadvies en training
Gegenereerd op 2018-09-21 06:24:49


Profiel

Onderzoeker en ontwerper van reken-wiskundeonderwijs. 

Lerarenopleider Graduate School of Teaching (GST) en vakdidacticus wiskunde

Medewerker Onderwijsadvies en Training - afdeling FSW - Gedragswetenschappen - Educatie 

Interessegebieden:

- (Vakdidactiek) rekenen-wiskunde voor po/vo/mbo

- Wiskunde voor teams (Wiskunde A-lympiade, Wiskunde B-dag, Onderbouwwiskundedag)

- Professionalisering docenten rekenen-wiskunde uit po/vo/mbo

- Inclusief en intercultureel onderwijs in de beta-vakken

- Taalgericht vakonderwijs

- Rekenen-wiskunde en games

- Rekenbewust vakonderwijs

 

 

 

Gegenereerd op 2018-09-21 06:24:49
Alle publicaties
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
Jonker, V.H. & Wijers, M.M. (2017). Authentic contexts in mathematics textbooks in secondary pre-vocational education (VMBO). In Barbro Grevholm (Eds.), Mathematics textboos, their content, use and influences. Research in Nordic and Baltic countries (pp. 245-268) (24 p.). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
  2017 - Vakpublicaties
Jonker, Vincent & Wijers, Monica (2017). Computational thinking. Ideeën voor de reken-wiskundeles - Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw. In Marc van Zanten (Eds.), Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw (pp. 137-142) (6 p.). Utrecht: Panama - NVORWO - Universiteit Utrecht - SLO.
Reichardt, Rianne, Jonker, V.H. & Wijers, M.M. (2017). Over rekenen nog niet uitgesproken - Rapportage Intensiveringstraject rekenen mbo 2017. (32 p.). Ede: Steunpunt taal en rekenen mbo.
Jonker, Vincent, Wijers, Monica & Abels, Mieke (2017). Wiskunde en rekenen in een zelfbewust vmbo. Euclides, 93 (special vmbo), (pp. 4-5) (2 p.).
  2016 - Vakpublicaties
Jonker, V.H. & Wijers, M.M. (2016). Een wiskobaas op elke school. Volgens Bartjens, 36 (2), (pp. 14-15) (2 p.).
Doorman, L.M., Jonker, Vincent & Wijers, M.M. (2016). Mathematics and Science in Life: Inquiry Learning and the World of Work. (99 p.). University of Education Freiburg.
Jonker, Vincent & Wijers, Monica (2016). Onderzoeken in de rekenles. (62 p.). Den Haag: Talentenkracht/Platform Beta Techniek.
Wijers, M.M., Schoevers, E.M., Jonker, V.H. & Keijzer, R. (2016). Ruimte vangen - Meetkunde en kunst. Volgens Bartjens, 36 (1), (pp. 8-11) (4 p.).
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
Bakker, Arthur, Groenveld, Djonie, Wijers, Monica, Akkerman, Sanne F. & Gravemeijer, Koeno P E (01-01-2014). Proportional reasoning in the laboratory - An intervention study in vocational education. Educational Studies in Mathematics, 86 (2), (pp. 211-221) (11 p.).
  2014 - Vakpublicaties
Jonker, Vincent, Wijers, Monica, Stelwagen, Rinske & Munk, Fokke (2014). Een opgeleide rekendocent; Praktijkonderzoek rekenen in het mbo. Volgens Bartjens, 33 (5).
Jonker, Vincent & Wijers, Monica (2014). Het Fizier gericht op... RekenGroen. Euclides, 89 (6), (pp. 27-28) (2 p.).
Doorman, Michiel, Jonker, Vincent & Wijers, Monica (2014). Het FIzier gericht op... Wiskunde in beroepen. Euclides, 89 (7), (pp. 16-17) (2 p.).
Keijzer, Ronald, de Goeij, E.T.J., Jonker, Vincent, Kaskens, J., Kool, Marjolein & Wijers, Monica (2014). Over de muurtjes - Verslag van een discussieronde tijdens de ELWIeR-conferentie. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 33, (pp. 8-12).
Jonker, Vincent, Wijers, Monica & Hoogenboezem, Mark (2014). Rekenvaardigheden toetsen in een mbo koksopleiding. Volgens Bartjens, 34 (2), (pp. 35-37).
  2013 - Vakpublicaties
de Haan, D.L., Jonker, V.H., Wijers, M.M. & Doorman, L.M. (2013). Pauzes op school - OnderbouwWiskundeDag 2013. Euclides, 89 (3), (pp. 7-9) (3 p.).
Jonker, V.H. & Wijers, M.M. (2013). Rekentoetsen in het voortgezet onderwijs. Van twaalf tot achttien, 23 (7), (pp. 28-29) (2 p.).
  2012 - Vakpublicaties
de Haan, D.L., Doorman, L.M., Jonker, V.H. & Wijers, M.M. (2012). De OnderBouwWiskundeDag. Nieuwe Wiskrant, 32 (1), (pp. 12-16) (5 p.).
Jonker, V.H. & Wijers, M.M. (2012). Functioneel rekenen. Rekenen in andere vakken in vo en mbo. Volgens Bartjens, 31, (pp. 29-31) (3 p.). Special vo-mbo2.
Jonker, V.H., Wijers, M.M. & van Galen, F.H.J. (2012). Handreiking Rekenen en ICT. Utrecht: Freudenthal instituut.
Wijers, Monica & Jonker, Vincent (2012). Leermiddelen voor rekenen. Wat kun je er mee als docent?. Volgens Bartjens, 31 (Special vo/mbo).
Wijers, M.M. & Schmidt, V. (2012). Sommen en authentieke problemen: rekenmethodes en toetsing 2F en 3F. Volgens Bartjens, 31, (pp. 6-9) (4 p.). Special vo-mbo2.
Jonker, V.H. & Wijers, M.M. (2012). Wie is de docent rekenen in het mbo?. Nieuwe Wiskrant, 31 (4), (pp. 26-29) (4 p.).
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
Jonker, V.H. & Wijers, M.M. (19-01-2011). Functioneel rekenen in het mbo. In M. van Zanten (Eds.), Reken-wiskundeonderwijs - aanpassen, inpassen, toepassen - (pp. 147-156) (10 p.). Utrecht: FIsme Universiteit Utrecht, 29e Panama conferentie.
Jonker, V.H. & Wijers, M.M. (2011). Rekenlijn. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 30 (1), (pp. 10-15) (6 p.).
Bakker, A., Wijers, M.M. & Akkerman, S. (09-02-2011). The challenges of teaching statistics in secondary vocational education. In M. Pytlak, T. Rowland & E. Swoboda (Eds.), Proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (pp. 735-744) (10 p.). Rzeszow, Polen: European Society for Research in Mathematics Education, Proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, CERME.
Bakker, A., Wijers, M.M., Jonker, V.H. & Akkerman, S. (2011). The use, nature and purposes of measurement in intermediate-level occupations. ZDM - International Journal on Mathematics Education, 43 (5), (pp. 737-746) (10 p.).
  2011 - Vakpublicaties
Wijers, M.M., Jonker, V.H. & van Galen, F.H.J. (2011). Digitaal rekenen. Bouwen met blokken. Volgens Bartjens, 30 (5), (pp. 12-13) (2 p.).
Wijers, M.M., Jonker, V.H. & van Galen, F.H.J. (2011). Digitaal rekenen: Geld. Volgens Bartjens, 31 (1), (pp. 12-13) (2 p.).
Wijers, M.M., Jonker, V.H. & van Galen, F.H.J. (2011). Digitaal rekenen: Kraak de kluis. Volgens Bartjens, 30 (4), (pp. 12-13) (2 p.).
Wijers, M.M. & Jonker, V.H. (2011). Leermiddelen voor rekenen. Wat kun je ermee als docent?. Volgens Bartjens, 31 (special vo-mbo), (pp. 22-24) (3 p.).
Jonker, V.H. & Wijers, M.M. (2011). Rekenen in het vmbo. De aanpak van College Vos. Nieuwe Wiskrant, 31 (1), (pp. 29-32) (4 p.).
Bakker, A., Wijers, M.M., Groenveld, D. & Nilwik, H.J.M. (2011). Uit de ivoren toren: rekenen in beroepscontexten. Nieuwe Wiskrant, 31 (1), (pp. 39-44) (6 p.).
Wijers, M.M. & Jonker, V.H. (2011). Zit er rekenen in de vmbo-schoolvakken? Onderzoek naar de aard (relevantie, inhoud en plek) van rekenvaardigheden binnen vmbo-schoolvakken. (20 p.). Utrecht: Freudenthal instituut.
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
Wijers, M.M., Bakker, A. & Jonker, V.H. (2010). A framework for mathematical literacy in competence — based secondary vocational education. In A. Araújo, A. Fernandes, A. Azevedo & J. Rodrigues (Eds.), Proceedings of the EIMI 2010 Conference on educational interfaces between mathematics and industry (pp. 583-597) (15 p.). Lisboa: Centro Internacional de Matemática.
Wijers, M.M. & Jonker, V.H. (2010). MobileMath: a location-aware game for mathematics. In E. Brown (Eds.), Education in the wild: contextual and location-based mobile learning in action. A report from the STELLAR Alpine Rendez-Vous workshop series. (pp. 20-22) (3 p.). Nottingham: University of Nottingham, STELLAR Alpine Rendez-Vous.
Wijers, M.M., Jonker, V.H. & Drijvers, P.H.M. (2010). MobileMath: exploring mathematics outside the classroom. ZDM - International Journal on Mathematics Education, 42 (7), (pp. 789-799) (11 p.).
Drijvers, P.H.M., Dekker, G.H. & Wijers, M.M. (2010). Patterns and formulas. In P. Drijvers (Eds.), Secondary algebra education. Revisiting topics and themes and exploring the unknown (pp. 89-100) (12 p.). Rotterdam: Sense Publishers.
Bakker, A., Wijers, M.M. & Akkerman, S. (2010). The influence of technology on what vocational students need to learn about statistics: The case of lab technicians. In C. Reading (Eds.), Data and context in statistics education: Towards an evidence-based society. Proceedings of the Eighth International Conference on Teaching Statistics (pp. 6p). Voorburg: International Statistical Institute, http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/publications/icots8/ICOTS8_8I4_BAKKER.pdf, Eighth International Conference on Teaching Statistics.
  2010 - Vakpublicaties
Wijers, M.M., Hoogland, K. & Jonker, V.H. (2010). Rekenwijzer AKA. Ede: MBO2010.
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
Jonker, V.H., Wijers, M.M. & van Galen, F.H.J. (2009). The motivational power of mini-games for the learning of mathematics. Proceedings of the Third European Conference on Gamebased Learning (ECGBL) (pp. 202-210) (126 p.). Graz: ECBL, the Third European Conference on Gamebased Learning (ECGBL).
  2009 - Vakpublicaties
Wijers, M. & Reed, H. (2009). Digibord in de reken/wiskundeles. Inzet van het digibord alsl katalysator voor de begripsvorming. Volgens Bartjens, 29 (1), (pp. 32-35) (4 p.).
Wijers, M.M. & Jonker, V.H. (2009). Eerst een referentiekader of eerst een toets?. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 28 (2), (pp. 23-25) (3 p.).
Wijers, M. & Jonker, V.H. (2009). Het Kanaal (120) Eerst een referentiekader of eerst een toets?. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 28 (2), (pp. 23-25) (3 p.).
  2008 - Vakpublicaties
Lambriex, M., Wijers, M.M. & Jonker, V.H. (2008). De zoektocht naar de wiskundige vaardigheden. Het vervolg van wiskundeleraar vakvaardig. Euclides, 83 (6), (pp. 319-320) (2 p.).
Wijers, M.M., Jonker, V.H. & Zwaneveld, B. (2008). Vaardigheden en inzicht. Visies en doelen van wiskundeonderwijs in beeld. Euclides, 83 (8), (pp. 427-431) (5 p.).
Wijers, M.M., van den Boer, C.J.E.M., Jonker, V.H. & Reeuwijk, M. van (2008). Wiskunde in scenario 5. Deel 3, Wiskunde op het Vathorst College. Euclides, 83 (8), (pp. 380-384) (5 p.).
van den Boer, C.J.E.M., Jonker, V.H., Reeuwijk, M. van & Wijers, M.M. (2008). Wiskunde in scenario 5; Deel 2, Wiskunde op het Amadeus Lyceum. Euclides, 83 (7), (pp. 341-345) (5 p.).
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
Doorman, L.M., Drijvers, P.H.M., Dekker, G.H., van den Heuvel-Panhuizen, M.H.A.M, de Lange, J. & Wijers, M.M. (2007). Problem solving as a challenge for mathematics education in The Netherlands. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, 39 (5-6), (pp. 405-418) (14 p.). Recent PISA results - T. Dekker (onderdeel van hetzelfde artikel).
  2007 - Vakpublicaties
van der Zwaart, P., Spek, W., Dekker, G.H. & Wijers, M.M. (2007). Algebra is leuk ......als je begrijpt wat je aan het doen bent. Euclides, 83 (2).
Jonker, V.H., Keijzer, R. & Wijers, M.M. (2007). De lerarenopleiding bevraagd. Euclides, 82 (7), (pp. 267-270) (4 p.).
Dekker, T., Wijers, M.M., van der Zwaart, P. & Spek, W. (2007). Leerlijnen: van rekenen naar algebra, van basisschool naar voortgezet onderwijs. Nieuwe Wiskrant, 27 (1), (pp. 37-40) (4 p.).
Jonker, V.H., Brouwer, N. & Wijers, M.M. (2007). Nationale Kennisbank Basisvaardigheden Wiskunde. Euclides, 82 (8), (pp. 295-297) (3 p.).
van den Boer, C.J.E.M., Jonker, V.H., Reeuwijk, M. van & Wijers, M.M. (2007). Wiskunde in scenario 5. DEEL 1, INTRODUCTIE. Euclides, 83 (2), (pp. 54-56) (3 p.).
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
Jong, J.A., Wijers, M., Bakker, A., Middleton, J.A., Simon, A.N. & Burrill, G. (2006). Dealing with data. Chicago: Wisconsin Center for Education Research & Freudenthal Institute.
Roodhardt, A., Wijers, M., Bakker, A., Cole, B.R. & Burrill, G. (2006). Great predictions. Chicago: Wisconsin Center for Education Research & Freudenthal Institute.
Dekker, T. & Wijers, M.M. (2006). Hoe werden de opgaven in Nederland gemaakt?. In T. Dekker & M. Wijers (Eds.), Wiskundige geletterheid volgens PISA. Hoe staat de vlag erbij? 1. Analyse (pp. 47-56) (10 p.). Utrecht/Arnhem: PISA-NL team.
Wijers, M., de Lange, J., Bakker, A., Shafer, M.C. & Burrill, G. (2006). Insights into data. Chicago: Wisconsin Center for Education Research & Freudenthal Institute.
Wijers, M.M. & Dekker, T. (2006). PISA-resultaten in het vmbo. In T. Dekker & M. Wijers (Eds.), Wiskundige geletterheid volgens PISA. Hoe staat de vlag erbij? 1. Analyse (pp. 57-80) (24 p.). Utrecht/Arnhem: PISA-NL team.
Jonker, V.H., van Galen, F.H.J., Boswinkel, N., Wijers, M., Bakker, A., Simon, A.N. & Burrill, G. (2006). Take a change. Chicago: Wisconsin Center for Education Research & Freudenthal Institute.
Dekker, T., Lagerwaard, K., de Lange, J., Limpens, G. & Wijers, M.M. (2006). Wiskundige geletterdheid volgens PISA. Hoe staat de vlag erbij? 2. Opgaven. (155 p.). Utrecht/Arnhem: PISA-NL team.
  2006 - Vakpublicaties
Drijvers, P.H.M., Dekker, T. & Wijers, M. (2006). Algebra in het vmbo. In P. Drijvers (Eds.), Wat a is, dat kun je niet weten. Een pleidooi voor betekenisvolle algebra op school (pp. 41-54) (14 p.). Utrecht: Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.
Wijers, M.M. & Jonker, V.H. (2006). Computer-games in de wiskundeles!?. Nieuwe Wiskrant, 25 (4), (pp. 22-29) (8 p.).
van Galen, F.H.J., Wijers, M.M. & Jonker, V.H. (2006). Een rondje rekenen in NEMO. Volgens Bartjens, 26 (2), (pp. 32-34) (3 p.).
  2005 - Wetenschappelijke publicaties
van den Heuvel-Panhuizen, M.H.A.M. & Wijers, M.M. (2005). Mathematics standards and curricula in the Netherlands. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, 37 (4), (pp. 287-307) (21 p.).
Klop, M., Jonker, V.H., Wijers, M.M. & van Galen, F.H.J. (2005). Waarom spelen kinderen (rekenweb) spelletjes?. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 24 (4), (pp. 7-15) (9 p.).
  2005 - Populariserende publicaties
Dekker, T. & Wijers, M.M. (2005). Wiskundeniveau van vijtienjarigen mag nog wel wat hoger. Het Onderwijsblad, 22, (pp. 23-25) (3 p.).
  2004 - Wetenschappelijke publicaties
Wijers, M.M. (2004). Analysis of an end-of-unit test. In T.A. Romberg (Eds.), Standards-based Mathematics Assessment in Middle School. Rethinking classroom practice (pp. 100-121) (22 p.). New York: Teachers College Press, Colombia University.
Wijers, M.M., Jonker, V.H. & Kemme, S. (2004). Authentieke contexten in wiskundemethoden in het vmbo. Tijdschrift voor Didactiek der Betawetenschappen, 21 (1), (pp. 1-19) (19 p.).
Reeuwijk, M. van & Wijers, M.M. (2004). Investigations as Thougt Revealing Problems. In T.A. Romberg (Eds.), Standards-based mathematics assessment in middle school. Rethinking Classroom Practice. (pp. 137-151) (14 p.). New York: Teachers College Press, Colombia University.
Wijers, M.M. & Reeuwijk, M. van (2004). Using the Toolkit: RME and a Realistic Approach to Algebra (par. 5.2). In K. Stacey, H. Chick & M. Kendal (Eds.), The Future of Teaching and learning of Algebra, The 12th ICMI Study (pp. 80-83) (4 p.). Dordrecht: Kluwer Academis Publishers, 4.
  2004 - Vakpublicaties
Wijers, M.M., Jonker, V.H. & van der Kooij, H. (2004). De trechter en de vuurkorf. Nieuwe Wiskrant, 23 (4), (pp. 42-45) (4 p.).
Drijvers, P.H.M. & Wijers, M.M. (2004). Een vak van betekenis. Didactief, 34 (7), (pp. 8-9) (2 p.). speciale uitgave.
Wijers, M.M. & Kemme, S. (2004). Pannenkoeken bakken met je wiskundedocent. Nieuwe Wiskrant, 24 (1), (pp. 33-39) (7 p.).
Wijers, M.M., Jonker, V.H. & van der Kooij, H. (2004). Wiskundeprestaties in het vmbo 3/4. Nieuwe Wiskrant, 24 (1), (pp. 14-16) (3 p.).
  2003 - Wetenschappelijke publicaties
Reeuwijk, M. van & Wijers, M.M. (2003). Explanations why? Role of explanations in answers to (assessment) problems. In R. Lesh & H. Doerr (Eds.), Beyond constructivism. Models and modeling perspectives on mathematics problem solving, learning and teaching (pp. 191-204) (14 p.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
  2003 - Vakpublicaties
Wijers, M.M., Jonker, V.H. & Kemme, S. (2003). Authentieke contexten in wiskundemethoden in het vmbo. Utrecht: Freudenthal instituut.
Wijers, M.M., Abels, M.J., Jonker, V.H. & van Rooijen, J. (2003). Winst voor het vmbo. Nieuwe Wiskrant, 23 (1), (pp. 13-18) (6 p.).
Wijers, M.M. & Limpens, G. (2003). Wiskunde A-lympiade 2002/2003. Nieuwe Wiskrant, 23 (1), (pp. 51-56) (6 p.).
  2002 - Wetenschappelijke publicaties
Wijers, M.M. (10-12-2002). How to deal with algebraic skills in realistic mathematics education?. In H. Chick, K. Stacey & J. Vincent (Eds.), Proceedings of the 12th International Commission on Mathematical Instruction (ICMI) Study Conference 'The Future of the Teaching and Learning of Algebra'. Melbourne (Australia), December 10-14, 2001 (pp. 649) (1 p.). Melbourne: University of Melbourne, ICMI12.
Reeuwijk, M. van & Wijers, M.M. (2002). Students' construction of formulas in context. In Fou-Lai Lin (Eds.), Common sense in mathematics education (pp. 83-96) (14 p.). Taipei, Taiwan: National Taiwan Normal University, The Netherlands and Taiwan Conference on Mathematics ducation.
  2002 - Vakpublicaties
Zegers, G.E., Boersma, K.T., Wijers, M.M., Pilot, A. & Eijkelhof, H.M.C. (2002). Samenhangend onderwijs groeit in het Studiehuis. NVOX, 27 (9), (pp. 462-465) (4 p.).
Zegers, G.E., Boersma, K.T., Wijers, M.M., Pilot, A. & Eijkelhof, H.M.C. (2002). samenhangend onderwijs groeit in het studiehuis; een analyse van 'emerging practices' in de natuurprofielen. NVOX, 9, (pp. 462-465) (4 p.).
  2001 - Wetenschappelijke publicaties
Wijers, M.M. (2001). Bespreking van het boek: 'Rekenen of algebra? Gebruik van en houding tegenover rekenkundige en algebraïsche oplossingswijzen bij toekomstige leerkrachten'. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskunde onderwijs, 20 (1), (pp. 32-34) (3 p.).
  2001 - Vakpublicaties
Wijers, M.M. & van der Valk, T. (2001). Aandachtspunten bij het gebruik van verhoudingstabellen in de natuurwetenschappen. Nieuwe Wiskrant, 20 (4), (pp. 23-27) (5 p.).
van der Valk, T., Wijers, M. & Broekman, H. (2001). Achtergronden van verhoudingstabellen in wiskunde en natuurwetenschappen. Nieuwe Wiskrant, 20 (3), (pp. 44-49) (6 p.).
Limpens, G. & Wijers, M.M. (2001). De twaalfde Wiskunde A-lympiade. Nieuwe Wiskrant, 21 (1), (pp. 15-18) (4 p.).
van der Valk, T., Wijers, M.M. & Frederik, I. (2001). Verhoudingstabellen: ja of nee?. NVOX, 26 (7), (pp. 368-372) (5 p.).
  2000 - Wetenschappelijke publicaties
Reeuwijk, M. van, Feijs, E.J.G. & Wijers, M.M. (2000). Core Content for Building Formulas. In NCRMSE & FI (Eds.), Mathematics in Context, A Connected Curriculum for grades 5-8 Chicago: Encyclopedia Britannica Educational Corporation, National Center for Research in Mathematical Sciences Education & Freudenthal Institute (Ed.).
Feijs, E.J.G., Reeuwijk, M. van & Wijers, M.M. (2000). Core Content for Comparing Quantities. In NCRMSE & FI (Eds.), Mathematics in Context, A Connected Curriculum for grades 5-8 Chicago: Encyclopedia Britannica Educational Corporation, National Center for Research in Mathematical Sciences Education & Freudenthal Institute (Ed.).
Reeuwijk, M. van, Feijs, E.J.G. & Wijers, M.M. (2000). Core Content for Dealing with Data. In NCRMSE & FI (Eds.), Mathematics in Context, A Connected Curriculum for grades 5-8 Chicago: Encyclopedia Britannica Educational Corporation, National Center for Research in Mathematical Sciences Education & Freudenthal Institute (Ed.).
Reeuwijk, M. van, Feijs, E.J.G. & Wijers, M.M. (2000). Core Content for Dry and Wet Numbers. In NCRMSE & FI (Eds.), Mathematics in Context, A Connected Curriculum for grades 5-8 Chicago: Encyclopedia Britannica Educational Corporation, National Center for Research in Mathematical Sciences Education & Freudenthal Institute (Ed.).
Feijs, E.J.G., Reeuwijk, M. van & Wijers, M.M. (2000). Core Content for Figuring All The Angels. In NCRMSE & FI (Eds.), Mathematics in Context, A Connected Curriculum for grades 5-8 Chicago: Encyclopedia Britannica Educational Corporation, National Center for Research in Mathematical Sciences Education & Freudenthal Institute (Ed.).
Feijs, E.J.G., Reeuwijk, M. van & Wijers, M.M. (2000). Core Content for Fraction Times. In NCRMSE & FI (Eds.), Mathematics in Context, A Connected Curriculum for grades 5-8 Chicago: Encyclopedia Britannica Educational Corporation, National Center for Research in Mathematical Sciences Education & Freudenthal Institute (Ed.).
Reeuwijk, M. van, Feijs, E.J.G. & Wijers, M.M. (2000). Core Content for Graphing Equations. In NCRMSE & FI (Eds.), Mathematics in Context, A Connected Curriculum for grades 5-8 Chicago: Encyclopedia Britannica Educational Corporation, National Center for Research in Mathematical Sciences Education & Freudenthal Institute (Ed.).
Wijers, M.M., Feijs, E.J.G. & Reeuwijk, M. van (2000). Core Content for Insights into Data. In NCRMSE & FI (Eds.), Mathematics in Context, A Connected Curriculum for grades 5-8 Chicago: Encyclopedia Britannica Educational Corporation, National Center for Research in Mathematical Sciences Education & Freudenthal Institute (Ed.).
Feijs, E.J.G., Reeuwijk, M. van & Wijers, M.M. (2000). Core Content for Looking at an Angle. In NCRMSE & FI (Eds.), Mathematics in Context, A Connected Curriculum for grades 5-8 Chicago: Encyclopedia Britannica Educational Corporation, National Center for Research in Mathematical Sciences Education & Freudenthal Institute (Ed.).
Reeuwijk, M. van, Feijs, E.J.G. & Wijers, M.M. (2000). Core Content for Measure for Measure. In NCRMSE & FI (Eds.), Mathematics in Context, A Connected Curriculum for grades 5-8 Chicago: Encyclopedia Britannica Educational Corporation, National Center for Research in Mathematical Sciences Education & Freudenthal Institute (Ed.).
Reeuwijk, M. van, Feijs, E.J.G. & Wijers, M.M. (2000). Core Content for More or Less. In NCRMSE & FI (Eds.), Mathematics in Context, A Connected Curriculum for grades 5-8 Chicago: Encyclopedia Britannica Educational Corporation, National Center for Research in Mathematical Sciences Education & Freudenthal Institute (Ed.).
Reeuwijk, M. van, Feijs, E.J.G. & Wijers, M.M. (2000). Core Content for Operations. In NCRMSE & FI (Eds.), Mathematics in Context, A Connected Curriculum for grades 5-8 Chicago: Encyclopedia Britannica Educational Corporation, National Center for Research in Mathematical Sciences Education & Freudenthal Institute (Ed.).
Feijs, E.J.G., Reeuwijk, M. van & Wijers, M.M. (2000). Core Content for Packages and Polygons. In NCRMSE & FI (Eds.), Mathematics in Context, A Connected Curriculum for grades 5-8 Chicago: Encyclopedia Britannica Educational Corporation, National Center for Research in Mathematical Sciences Education & Freudenthal Institute (Ed.).
Feijs, E.J.G., Reeuwijk, M. van & Wijers, M.M. (2000). Core Content for Patterns and Symbols. In NCRMSE & FI (Eds.), Mathematics in Context, A Connected Curriculum for grades 5-8 Chicago: Encyclopedia Britannica Educational Corporation, National Center for Research in Mathematical Sciences Education & Freudenthal Institute (Ed.).
Feijs, E.J.G., Reeuwijk, M. van & Wijers, M.M. (2000). Core Content for Per Sense. In NCRMSE & FI (Eds.), Mathematics in Context, A Connected Curriculum for grades 5-8 Chicago: Encyclopedia Britannica Educational Corporation, National Center for Research in Mathematical Sciences Education & Freudenthal Institute (Ed.).
Feijs, E.J.G., Reeuwijk, M. van & Wijers, M.M. (2000). Core Content for Powers of Ten. In NCRMSE & FI (Eds.), Mathematics in Context, A Connected Curriculum for grades 5-8 Chicago: Encyclopedia Britannica Educational Corporation, National Center for Research in Mathematical Sciences Education & Freudenthal Institute (Ed.).
Reeuwijk, M. van, Feijs, E.J.G. & Wijers, M.M. (2000). Core Content for Reallotment. In NCRMSE & FI (Eds.), Mathematics in Context, A Connected Curriculum for grades 5-8 Chicago: Encyclopedia Britannica Educational Corporation, National Center for Research in Mathematical Sciences Education & Freudenthal Institute (Ed.).
Reeuwijk, M. van, Feijs, E.J.G. & Wijers, M.M. (2000). Core Content for Some of the Parts. In NCRMSE & FI (Eds.), Mathematics in Context, A Connected Curriculum for grades 5-8 Chicago: Encyclopedia Britannica Educational Corporation, National Center for Research in Mathematical Sciences Education & Freudenthal Institute (Ed.).
Wijers, M.M., Feijs, E.J.G. & Reeuwijk, M. van (2000). Core Content for Take a Chance. In NCRMSE & FI (Eds.), Mathematics in Context, A Connected Curriculum for grades 5-8 Chicago: Encyclopedia Britannica Educational Corporation, National Center for Research in Mathematical Sciences Education & Freudenthal Institute (Ed.).
Reeuwijk, M. van, Feijs, E.J.G. & Wijers, M.M. (2000). Core Content for Ups and Downs. In NCRMSE & FI (Eds.), Mathematics in Context, A Connected Curriculum for grades 5-8 Chicago: Encyclopedia Britannica Educational Corporation, National Center for Research in Mathematical Sciences Education & Freudenthal Institute (Ed.).
  2000 - Vakpublicaties
Wijers, M.M. (2000). Algebra, een praktijkprobleem?. Nieuwe Wiskrant, 19 (3), (pp. 36-41) (6 p.).
Wijers, M.M., Jambroes, A. & van der Valk, T. (2000). Genetica en kansrekening. NVOX, 25 (4).
Wijers, M.M. (2000). Mobiel bellen bij wiskunde B. Nieuwe Wiskrant, 19 (4), (pp. 19-24) (6 p.).
Wijers, M.M. & Kemme, S. (2000). Welke algebra heb je nodig in 4 vwo?. Nieuwe Wiskrant, 20 (1), (pp. 35-37) (3 p.).
  1999 - Vakpublicaties
Wijers, M.M., de Haan, D.L. & Danes, E. (1999). WWW-lympiade 1999. Nieuwe Wiskrant, 18 (4), (pp. 23-28) (6 p.).
  1998 - Vakpublicaties
Doorman, L.M. & Wijers, M.M. (1998). Getijdenbewegingen. Nieuwe Wiskrant, 18 (1), (pp. 10-14) (5 p.).
Wijers, M.M. (1998). Krasloten, de voorronde van de A-lympiade. Nieuwe Wiskrant, 17 (3), (pp. 34-36) (3 p.).
  1994 - Vakpublicaties
Reeuwijk, M. van & Wijers, M.M. (1994). Formules en veranderlikes in kontekst. Pythagoras : Wiskundetijdschrift voor jongeren, 34, (pp. 6-11) (6 p.).
Wijers, M.M. (1994). Handig rekenen. Euclides, 69 (6), (pp. 183-183) (1 p.).
Wijers, M.M. & Hoogland, K. (1994). Vijf jaar Wiskunde A-lympiade. (128 p.). Utrecht: Freudenthal instituut.
  1993 - Vakpublicaties
Wijers, M.M. (1993). Hoge bomen. Euclides, 69 (2), (pp. 47-47) (1 p.).
Abels, M.J. & Wijers, M.M. (1993). Procenten in de basisvorming. Procenten - op de grens van basisschool en basisvorming (pp. 49-62) (14 p.). Utrecht: Freudenthal instituut.
  1991 - Vakpublicaties
Verhage, H.B. & Wijers, M.M. (1991). Uitkomsten enquête regionale bijeenkomsten. Euclides, 66 (9), (pp. 264-268) (5 p.).
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-21 06:24:50

Afgesloten projecten

Project:
Meetkunde uit de kunst in de klas. Betekenisvolle rekenvaardigheden in een setting van onderzoekend en ontwerpend leren. 01-09-2015 tot 01-09-2018
Algemene projectbeschrijving

In het onderzoek staat de verbinding centraal tussen het reguliere rekenprogramma binnen de school (groep 6-8) en buitenschools leren via creatief probleemoplossen zoals dit gestimuleerd wordt in kunsteducatie-programma's van musea (zoals Boijmans Van Beuningen). In dit programma, waarin samengewerkt wordt door leerkrachten, onderzoekers en de educatieve afdeling van het museum, is veel aandacht voor meten en meetkunde aan de hand van kunst. De vraag is of de formele setting (de rekenlessen) en de informele setting (het bekijken van beeldende kunst in het museum) elkaar kunnen versterken en wat dit betekent (1) voor de inhoud van de in de rekenles aangeboden rekenlesstof en van het in het museum aangeboden educatieprogramma, (2) voor de professionaliteit van de leerkracht en de educatief medewerker en (3) voor de rekenvaardigheden en het probleemoplossend vermogen van de leerlingen.


Lees meer...

 
Rol: Uitvoerder Financiering
2e geldstroom - overig: NRO-PPO (langlopend onderzoek, thema: 'leren voor de toekomst').
Projectleden
Overige projectleden:
  • Museum Booijmans van Beuningen
  • Hogeschool Ipabo
  • Hogeschool Rotterdam
  • OBS de Taaltuin
  • Fridtjof Nansenschool
Gegenereerd op 2018-09-21 06:24:50
Gegenereerd op 2018-09-21 06:24:50
Volledige naam
drs. M.M. Wijers Contactgegevens
Martinus J. Langeveldgebouw

Heidelberglaan 1
Kamer ONBEKEND
3584 CS  UTRECHT

Buys Ballotgebouw

Princetonplein 5
Kamer 462
3584 CC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 5645
Telefoonnummer afdeling 030 253 1179
Mobiel 06 81 835 971
Gegenereerd op 2018-09-21 06:24:50
Laatst bijgewerkt op 06-09-2017