M.J.S. (Marianne) van Dijke-Droogers
m.j.s.vandijke-droogers@uu.nl
Gegenereerd op 2018-09-21 11:56:15


Alle publicaties
  2018 - Wetenschappelijke publicaties
Droogers, M.J.S., Drijvers, P.H.M. & Bakker, A. (2018). From sample to population - A hypothetical learning trajectory for informal statistical inference. In Verônica Gitirana, Takeshi Miyakawa, Maryna Rafalska, Sophie Soury-Lavergne & Luc Trouche (Eds.), Proceedings of the Re(s)sources 2018 International conference (pp. 348-351) (4 p.). Lyon: École Normale Supérieure de Lyon.
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
Droogers, M.J.S. & Drijvers, P.H.M. (05-02-2017). Enhancing statistical literacy. In Thérèse Dooley & Ghislaine Gueudet (Eds.), Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME10, February 1-5, 2017) (pp. 860-867) (8 p.).
  2017 - Vakpublicaties
Droogers, M.J.S., Drijvers, P.H.M. & Tolboom, J. (21-03-2017). Statistical literacy.... hoe dan? Onderzoekend en nieuwsgierig omgaan met data lijkt essentieel. Euclides, 92 (5).
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-21 11:56:15

Afgesloten projecten

Project:
Statistical literacy .... hoe dan? 01-01-2016 tot 30-08-2017
Algemene projectbeschrijving

In dit onderzoek wordt naar een aanpak gezocht om het inzicht van leerlingen uit vwo leerjaar 2 in het domein statistiek te vergroten. Vanuit het vakgebied van de wiskundige statistiek wordt geïnventariseerd waarop de nadruk binnen statistiekonderwijs moet liggen. De focus hierbij ligt op het analyseren van datasets door typeren van belangrijke kenmerken en het gebruik van visuele representaties. De bevindingen informeren het ontwikkelen van lesmateriaal binnen de Digitale Wiskunde Omgeving (DWO). Bij het ontwikkelen van het lesmateriaal is aandacht voor verschillen tussen leerlingen. Vanaf het begin van het schooljaar worden leerlinggegevens verzameld op het gebied van Reproductie, Training, Transfer , Inzicht en Innovatie (RTTI). Op basis hiervan worden leerlingen ingedeeld in drie niveaugroepen. Met behulp van de DWO worden vervolgens gedifferentieerde onderwijsarrangementen ontwikkeld en aangeboden die aansluiten bij de onderwijsbehoefte van deze niveaugroepen. Tot slot volgt een analyse van het leerproces.

Sleutelwoorden: statistische geletterdheid, beschrijvende statistiek, Digitale Wiskunde Omgeving, RTTI, niveau differentiatie, TinkerPlots ©.

 
Rol: Uitvoerder
Individuele projectbeschrijving

Stuur voor concrete lesbeschrijvingen en toegang tot het DWO-materiaal een e-mail naar m.j.s.vandijke-droogers@uu.nl. De lesbeschrijvingen zijn tevens te downloaden vanuit Google-Drive via het tabblad 'Links'.

Financiering
1e geldstroom: NWO
Projectleden
Overige projectleden:
  • dr.Jos Tolboom (SLO) en prof. dr. Paul Drijvers (UU)
Gegenereerd op 2018-09-21 11:56:15
Volledige naam
M.J.S. van Dijke-Droogers Contactgegevens
Buys Ballotgebouw

Princetonplein 5
Kamer 3.70
3584 CC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 0000
Gegenereerd op 2018-09-21 11:56:15
Laatst bijgewerkt op 31-03-2017