dr. M.L.A.M. (Maarten) Dolk
M.L.A.M.Dolk@uu.nl
Gegenereerd op 2018-09-21 06:22:53


Gegenereerd op 2018-09-21 06:22:53
Alle publicaties
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
Widjaja, Wanty & Dolk, Maarten (01-01-2015). The use of videos and classroom artefacts in professional development of teachers and teacher educators in Indonesia. Cases of Mathematics Professional Development in East Asian Countries: Using Video to Support Grounded Analysis (pp. 199-222) (24 p.). Springer.
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
Bustang, B., Zulkardi, Z., Darmawijoyo, D., Dolk, M.L.A.M. & van Eerde, H.A.A. (2013). Developing a Local Instruction Theory for Learning the Concept of Angle through Visual Field Activities and Spatial Representations. International Education Studies, 6 (8), (pp. 58-70) (13 p.).
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
van der Walt, M., Dolk, M.L.A.M., Molepo, J., Fransman, J., Posthuma, H.B., Saziwa, T., Esterhuyse, N., Tachie, S., Du Preez, H., Human, A. & Roux, A. (2012). Using adapted lesson study to facilitate mathematics teachers' meta-cognitive thinking skills (SANPAD project). Proceedings 18th Annual National Congress, 24 - 28 June 2012, Faculty of Education Sciences North-West University Potchefstroom (pp. 81-98) (18 p.). Potchefstroom: Platinum Press, 18th Annual National Congress / Faculty of Education Sciences North-West University Potchefstroom.
  2012 - Vakpublicaties
Fosnot, C.T., Dolk, M.L.A.M., Imm, K., Jacob, W. & Stylianou, D. (2012). Learning to Support Young Mathematicians at Work : An Early Algebra Resource for Professional Development. (359 p.). Portsmouth: Heinemann.
Cornelissen, G., Dolk, M.L.A.M. & Schram, D.H. (2012). Literaire gesprekken in groep 7 en 8 van de basisschool. Een onderzoek naar stimulering van literaire competentie. Tijdschrift taal voor opleiders en onderwijsadviseurs, 3 (5), (pp. 60-68) (9 p.).
  2009 - Vakpublicaties
Dolk, M.L.A.M. & te Selle, A. (2009). Op zoek naar een startsom Gedachtenvol oefenen. Volgens Bartjens, 29 (2), (pp. 8-10) (3 p.).
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
Dolk, M.L.A.M. & den Hertog, J.B. (2008). Narratives in Teacher Education. Interactive Learning Environments, 16 (3), (pp. 215-229) (15 p.). Special Issue: Narrative and Interactive Learning Environments.
Sembiring, R., Hadi, S. & Dolk, M.L.A.M. (2008). Reforming mathematics learning in Indonesian classrooms through RME. ZDM - International Journal on Mathematics Education, 40 (6), (pp. 927-939) (13 p.). Special Issue: Narrative and Interactive Learning Environments.
  2007 - Vakpublicaties
Dolk, M.L.A.M. (2007). De leraar als archeoloog en begeleider. Volgens Bartjens, 27 (2), (pp. 4-10) (7 p.).
Dolk, M.L.A.M. (2007). Inspiratie: Een begrip met veel gezichten. Inspiratie, leren en onderwijzen/ Kenniskring Geïnspireerd Leren (pp. 9-17) (10 p.). Emmen: Hogeschool Drenthe.
Dolk, M.L.A.M. (2007). Praten over denken, denken over praten. In M. van Zanten (Eds.), 25 jaar Panama - Gouden momenten verzilveren (pp. 75-79) (5 p.). Utrecht: Panama/Freudenthal Instituut.
  2006 - Vakpublicaties
Dekker, T. & Dolk, M.L.A.M. (2006). Van rekenen naar algebra. In P. Drijvers (Eds.), Wat a is, dat kun je niet weten. Een pleidooi voor betekenisvolle algebra op school (pp. 25-39) (15 p.). Utrecht: Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.
  2005 - Wetenschappelijke publicaties
Dolk, M.L.A.M. (2005). Geïnspireerd en inspirerend leren. Het perspectief van de leraar in opleiding. In T. Moerkamp, J. Vedder & J. Vos (Eds.), Leraren leren. een discussie over opleiden en professionaliseren van leraren (pp. 63-74) (12 p.). Utrecht: SBO.
Dolk, M.L.A.M. (2005). Navigating between theory and practice. In C. Scurati & A. Libotton (Eds.), 29th annual ATEE Conference: Teacher Education between Theory and Practice. The End of Theory... The Future of Practice? Milan: Assocation of Teacher Educators Europe (ATEE).
Dekker, S. & Dolk, M.L.A.M. (2005). Professionaliseren in het kwadraat. In B. Boog, M. Slagter, I. Jacobs-Moonen & F. Meijering (Eds.), Focus op Action Research (pp. 102-113) (12 p.). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
  2005 - Vakpublicaties
Dolk, M.L.A.M. (2005). Aandacht voor 'big ideas' in de wiskunde. Volgens Bartjens, 25 (2), (pp. 4-7) (5 p.).
Reeuwijk, M. van & Dolk, M.L.A.M. (2005). Het nieuwe leren. Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, 105 (3), (pp. 172-175) (4 p.).
Dolk, M.L.A.M. (2005). Kijk op.. Met welke (maatschappelijke) trends moet het beroepsonderwijs rekening houden?. Colofon: het kwartaalblad van Colo, 10, (pp. 10-11) (2 p.).
Fosnot, C.T. & Dolk, M.L.A.M. (2005). Mathematics or Mathematizing. In C.T. Fosnot (Eds.), Constructivism: Theory, Perspective and Practice. (Second Edition) (pp. 175-192) (17 p.). New York: Teachers College Press.
Dolk, M.L.A.M. (2005). Veelgestelde vragen. Waarom is de staartdeling uit het onderwijs verdwenen?. Volgens Bartjens, 24 (3), (pp. 34-34) (1 p.).
  2004 - Vakpublicaties
Dolk, M.L.A.M. (2004). De volgende stap: op weg naar beter onderwijs: Een reactie op de bijdrage van Jaap Griffioen. In R. Keijzer & E.T.J. de Goeij (Eds.), Rekenen-Wiskunde als rijke bron (pp. 25-32) (8 p.). Utrecht: Panama/ Freudenthal Instituut.
Dolk, M.L.A.M. (2004). Geïnspireerd leren. In M. Slagter, F. Meijering, I. Jacobs-Moonen, R. Landeweerd & O. Meyer (Eds.), De gepassioneerde professionals (pp. 94-99) (6 p.). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
  2003 - Wetenschappelijke publicaties
Dolk, M.L.A.M. & Fosnot, C.T. (2003). Het leerlandschap. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 21 (2), (pp. 29-37) (9 p.).
Kumpulainen, K., Brown, M., den Hertog, J.B., Dolk, M.L.A.M. & Kaartinen, S. (18-02-2003). MILE International: European Perspectives of Primary Mathematics Education in the Digital Age. In N. Hall & D. Springate (Eds.), The proceedings of the 13th Annual Conference of the European Teacher Education Network (pp. 93-98) (6 p.). Groningen: The University of Greenwich; the University of Groningen, European Teacher Education Network (ETEN).
  2003 - Vakpublicaties
Dolk, M.L.A.M. (2003). Lesgeven van achter uit de klas. In K. drs. Groenewegen (Eds.), Nationale Rekendagen 2002 - een praktische terugblik (pp. 115-122) (8 p.). Utrecht: Freudenthal instituut.
  2002 - Wetenschappelijke publicaties
Dolk, M.L.A.M., den Hertog, J.B. & Gravemeijer, K.P.E. (2002). Using multimedia cases for educating the primary school mathematics teacher educator: a design study. International Journal of Educational Research, 37 (2), (pp. 161-178) (18 p.).
  2002 - Vakpublicaties
Dolk, M.L.A.M. & Fosnot, C.T. (2002). Developing mathematical modeling: the number line. New York: Math in the City.
Dolk, M.L.A.M. & Fosnot, C.T. (2002). Developing mathematical modeling: the ratio table. New York: Math in the City.
Dolk, M.L.A.M. (2002). Grote ideeen, strategieen en modellen bij het rekenen. MM : Montessori mededelingen, 26 (1), (pp. 10-13) (4 p.).
Dolk, M.L.A.M. (2002). Stimuleren en organiseren van kennisconstructie in een E-wereld. Met onderwijs meer mens (pp. 74-75) (2 p.). Zwolle: VELON.
Dolk, M.L.A.M. & Fosnot, C.T. (2002). The landscape of learning: number sense, addition and subtraction. New York: Math in the City.
Dolk, M.L.A.M. & Fosnot, C.T. (2002). The role of context: the soda machine. New York: Math in the City.
Fosnot, C.T. & Dolk, M.L.A.M. (2002). Young Mathematicians at Work: Constructing Fractions, Decimals and Percent. Portsmouth, NH: Heinemann.
  2001 - Wetenschappelijke publicaties
Dolk, M.L.A.M. (2001). A multimedia learning environment as an inspiration for teacher education. In T. Ariav, A. Keinan & R. Zuzovsky (Eds.), The Ongoing Development of Teacher Education: Exchange of Ideas. Proceedings of the Third International Conference on Teacher Education (pp. 422-445) (24 p.). Beit Berl, Third International Conference on Teacher Education.
  2001 - Vakpublicaties
Fosnot, C.T. & Dolk, M.L.A.M. (2001). Young Mathematicians at Work - Constructing Multiplication and Division. (169 p.). Portsmouth, NH: Heinemann.
Fosnot, C.T. & Dolk, M.L.A.M. (2001). Young Mathematicians at Work - Constructing Number Sense, Addition, and Subtraction. (193 p.). Portsmouth, NH: Heinemann.
  2000 - Wetenschappelijke publicaties
Dolk, M.L.A.M. (2000). Crossing the borders: Investigating mathematics education in an international version of MILE. In K. Kumpulainen (Eds.), In search of powerful learning environments for teachers education in the 21st Century (pp. 173-187) (15 p.). Oulu: Oulu University Press.
Dolk, M.L.A.M., Korthagen, F.A.J. & Wubbels, Th. (2000). Het denken en handelen van leraren in onmiddellijke onderwijssituaties. Pedagogische Studien, 77 (2), (pp. 101-116) (16 p.).
  2000 - Vakpublicaties
Dolk, Maarten, Goffree, F., den Hertog, Jaap & Oonk, Wil (09-06-2000). Docentenboek bij de MILE-module "Het Fundament" - Module ontworpen door het Mile-team i.s.m.de aan het project MILE deelnemende opleiders. (84 p.). Utrecht: Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.
Dolk, M.L.A.M. (2000). In memoriam Willem Faes. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskunde onderwijs, 19 (1), (pp. 3-5) (3 p.).
Dolk, M.L.A.M. & Oonk, W. (2000). Leren van de praktijk. Twee pabostudenten op onderzoek in MILE. In J.A.J. den Ouden & M.M. van Rijswijk (Eds.), Samenscholen. Leraren opleiden: taak van school en opleiding (pp. 43-51) (9 p.). VELON.
Dolk, M.L.A.M. (2000). Meekijken in de digitale school. JSW : jeugd in school en wereld, 84 (5), (pp. 18-22) (5 p.).
  1999 - Wetenschappelijke publicaties
Dolk, M.L.A.M. & Oonk, W. (1999). MILE: Leren in de volle digitale praktijk. In J.J. Dengerink, J.J.F. Heins & M.L. Lunenberg (Eds.), Leermeesterschap. Leraren opleiden voor de 21e eeuw (pp. 89-97) (9 p.). Leuven/Apeldoorn: Garant.
  1999 - Vakpublicaties
Dolk, M.L.A.M. (1999). An European network for MILE. ICMI Bulletin (48), (pp. 39-41) (3 p.).
Dolk, M.L.A.M. & Oonk, W. (1999). Het schoolvak rekenen en wiskunde als werkmateriaal voor pabostudenten: MILE als vertrekpunt. In M. Dolk, H. Jansen, J. Letschert, A. Nienhaus van Lint & W. Oonk (Eds.), Verhalen van een levenlang ontwerpen (pp. 15-30) (230 p.). Enschede: Stichting leerplanontwikkeling (SLO).
Dolk, M.L.A.M. (1999). Rekenen-wiskunde is heel moeilijk, rekenen-wiskunde onderwijzen kan iedereen. Een moderne paradox in het onderwijs. In W. Faes & W. Oonk (Eds.), Van rekenend Nederland voor Fred Goffree - 65/2 Onderwijsverhalen voor pabostudenten (pp. 106-109) (167 p.). Groningen: Wolters-Noordhoff.
  1998 - Wetenschappelijke publicaties
Dolk, M.L.A.M. & Oonk, W. (1998). MILE rekenen-wiskunde & Didaktiek: de ontwikkeling van een multimediale interactieve leeromgeving voor Pabo-studenten en de gevolgen voor het opleidingsprogramma. In H.J.A. Biemans, H. van der Bor, F.P.C.M. de Jong & C.T. Jongmans (Eds.), Studielandschap. Een leeromgeving met een goed vooruitzicht (pp. 89-99) (11 p.). Wageningen: Landbouwuniversiteit, VELON-congres 1997.
  1996 - Wetenschappelijke publicaties
Dolk, M.L.A.M., Faes, W., Goffree, F., Hermsen, H. & Oonk, W. (1996). A Multimedial Interactive Learning Environment for (Future) Primary School Teachers with Content for Primary Mathematics Teacher Education Programs. Utrecht: Freudenthal instituut/NVORWO.
Dolk, M.L.A.M., Faes, W., Goffree, F., Hermsen, H. & Oonk, W. (1996). Een Multimediale Interactieve Leeromgeving voor aanstaande leraren basisonderwijs ingevuld voor het vak rekenen-wiskund & didactiek. Utrecht: Freudenthal instituut/NVORWO.
  1996 - Vakpublicaties
van den Boer, C.J.E.M. & Dolk, M.L.A.M. (1996). Modellen, meten en meetkunde - paradigma’s van adaptief onderwijs: Verslag van de veertiende Panama Najaarsconferentie gehouden op 1, 2 en 3 november 1995 te Noordwijkerhout. Modellen, meten en meetkunde (pp. 216) (216 p.). Utrecht: Freudenthal instituut.
Dolk, Maarten, Faes, Willem, Goffree, Fred & Oonk, Wil (1996). Onderzoek doen met pabostudenten. (76 p.). Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.
  1995 - Vakpublicaties
van den Boer, C.J.E.M. & Dolk, M.L.A.M. (1995). Rekenen in de bovenbouw van de basisschool. Verslag van dertiende Panama najaarsconferentie. Rekenen in de bovenbouw van de basisschool (pp. 165) (165 p.). Utrecht: Freudenthal instituut.
van den Boer, C.J.E.M. & Dolk, M.L.A.M. (1995). Rekenen op de rand van de krant. In W. Uittenb W. Faes (Eds.), Rekenen in de bovenbouw van de basisschool (pp. 91-99) (9 p.). Utrecht: Freudenthal instituut.
  1994 - Vakpublicaties
Dolk, M.L.A.M. (1994). Rekenspecialisten in soorten en maten. JSW : jeugd in school en wereld, 78 (1), (pp. 36-40) (5 p.).
Dolk, M.L.A.M., van Luit, J.E.H. & te Woerd, E. (1994). Speciaal rekenen. (258 p.). Utrecht: Freudenthal instituut.
  1993 - Vakpublicaties
Goffree, F. & Dolk, M.L.A.M. (1993). Drieluik. Handboek voor opleiders rekenen - wiskunde en didactiek. (201 p.). Utrecht: Freudenthal instituut.
van Galen, F.H.J. & Dolk, M.L.A.M. (1993). Linear and interactive video in inservice mathematics education. Educational technology, 23 (8), (pp. 42-51) (10 p.).
Barth, F. & Dolk, M.L.A.M. (1993). Uitlijnen. Een verkenning van leeromgeving voor aanstaande leraren basisonderwijs. Op zoek naar kwaliteit van opleidingsonderwijs. (96 p.). Utrecht: Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken.
Dolk, M.L.A.M. (1993). Verslag van de elfde Panama-najaarsconferentie gehouden op 4, 5 en 6 november 1992 te Noordwijkerhout. Procenten - op de grens van basisschool en basisvorming (109 p.). Utrecht: Freudenthal instituut.
  1992 - Vakpublicaties
Dolk, M.L.A.M., Ruesink, N. & Wijdeveld, E. (1992). De stille revolutie. Interview met staatssecretaris drs. J. Wallage. Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 11 (1), (pp. 5-9) (5 p.).
Dolk, M.L.A.M. & de Jong, R. (1992). Nascholing reken-wiskundeonderwijs in de jaren tachtig. School en Begeleiding, 35, (pp. 7-10) (4 p.).
Dolk, M.L.A.M. (1992). Tien jaar Panama najaarsconferentie. Panamacursusboek 10, 'Rekenen onder de tien' (pp. 41-49) (9 p.). Utrecht: Freudenthal instituut.
Dolk, M.L.A.M. & Faes, W. (1992). Verhalen van de lerarenopleiding. Op zoek naar kwaliteit van opleidingsonderwijs. (47 p.). Noordwijkerhout: SLO/NVORWO.
  1991 - Vakpublicaties
Dolk, M.L.A.M. & Feijs, E. (1991). Deskundigheid, Panama Cursusboek 9; proceedings van de negende Panama-najaarsconferentie 1990. (97 p.). Utrecht: HMN, FEO & OW&OC.
van Galen, F.H.J. & Dolk, M.L.A.M. (1991). Interactieve video in de nascholing rekenen-wiskunde. (212 p.). Utrecht: Centrum voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetens.
Dolk, M.L.A.M. & Feijs, E. (1991). Interactieve video in nascholing reken-wiskundeonderwijs. Eindverslag van het 'Nieuwe Media' project. (150 p.). Utrecht: OW & OC.
Dolk, M.L.A.M. (1991). Van leren tellen tot tellen afleren. (28 p.). Utrecht: OW & OC.
  1990 - Vakpublicaties
Dolk, M.L.A.M. & van Galen, F.H.J. (1990). Nieuwe Media in nascholing. Didactiek in Perspectief, (pp. 85-92) (8 p.).
Dolk, M.L.A.M. & Feijs, E. (1990). Panama activiteitenplan 1990. (7 p.). Utrecht: HMN.
Dolk, M.L.A.M. & Feijs, E. (1990). Rekenen en zorgverbreding. Utrecht: OW & OC.
  1989 - Vakpublicaties
Dolk, M.L.A.M. & Uittenbogaard, W. (1989). De ouderavond. Willem Bartjens, 9, (pp. 14-20) (7 p.).
Dolk, M.L.A.M. & Feijs, E. (1989). Het gebruik van beeldplaat binnen nascholing. Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 8 (2), (pp. 71-77) (7 p.).
Dolk, M.L.A.M. & van Galen, F.H.J. (1989). Nieuwe media in nascholing rekenen-wiskunde. Rekenen-Wiskunde, Panama-cursusboek 7, (pp. 92-97) (6 p.).
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-21 06:22:54
Volledige naam
dr. M.L.A.M. Dolk Contactgegevens
Buys Ballotgebouw

Princetonplein 5
Kamer 409
3584 CC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 5621
Telefoonnummer afdeling 030 253 1179
Buys Ballotgebouw

Princetonplein 5
Kamer -
3584 CC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 1179
Gegenereerd op 2018-09-21 06:22:54
Laatst bijgewerkt op 10-12-2012