Alle publicaties
  Boeken - Vakpublicaties
van Zanten, M.A. (2007). 25 jaar Panama - Gouden momenten verzilveren. Utrecht: Panama/Freudenthal Instituut, Bundel.
van Zanten, M.A. & van Gool, A. (2007). Opleiden in geuren en kleuren - bakens voor rekenen-wiskunde & didactiek op de pabo. (120 p.). Utrecht/Enschede: Panama/ FIsme/SLO.
  Artikelen - Wetenschappelijke publicaties
van Zanten, Marc & Van den Heuvel-Panhuizen , M. (2015). Past and current approaches to decimal numbers in Dutch primary school mathematics textbooks. Nordic Studies in Mathematics Education, 20 (3-4), (pp. 57-82).
van Zanten, M.A. & van den Heuvel-Panhuizen, M.H.A.M (2013). Opportunity-to-learn van aftrekken tot 100 in twee reken- wiskundemethodes. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 32, (pp. 1-13) (13 p.).
van Zanten, M.A. (2011). De (kennis)basis op orde?. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 30 (2), (pp. 31-34) (4 p.).
van Zanten, M.A. (2010). De kennisbasis rekenen-wiskunde voor pabo’s. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 29 (1), (pp. 3-16) (14 p.).
van Zanten, M.A. (2010). De kennisbasis rekenen-wiskunde voor pabo's - ontwikkelingen en overwegingen. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 29 (1), (pp. 3-16) (14 p.).
Keijzer, R. & van Zanten, M.A. (2010). Kennisbasis leidt tot tekort aan opleiders rekenen-wiskunde. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 29 (3), (pp. 14-15) (2 p.).
Oonk, W., van Zanten, M.A. & Keijzer, R. (2007). Gecijferdheid, vier eeuwen ontwikkeling. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 26 (3), (pp. 3-18) (15 p.). vakpublicatie, reviewed Een twintigtal professionals aan het woord ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Platform Keteninformatisering.
Keijzer, R. & van Zanten, M.A. (2006). Het Kanaal nummer 106 - Scoren voor gecijferdheid. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 25 (2), (pp. 35-36) (2 p.).
  Artikelen - Vakpublicaties
van Zanten, M.A. (2015). De taal van rekenen-wiskunde. Wiskundetaal: symbolen, begrippen en betekenissen. Meer Taal, 3 (1), (pp. 28-29) (2 p.).
van Zanten, M.A. (2015). Informatievaardigheid. Werken aan gecijferdheid voor de 21e eeuw. Volgens Bartjens, 34 (5), (pp. 24-27).
van Zanten, M.A. (2015). Symbolen en notaties. Wiskundetaal in andere vakken. Volgens Bartjens, 35 (1), (pp. 9-11).
van Zanten, M.A. (2011). Meesterschap is vakmanschap. Volgens Bartjens, 30 (3), (pp. 33-35) (3 p.).
Keijzer, R. & van Zanten, M.A. (2010). Op de rand van de krant. Volgens Bartjens, 29 (3), (pp. 8-11) (4 p.).
van Zanten, M.A. & Buijs, K. (2009). Aandachtspunten voor verbetering van het rekenwiskundeonderwijs - een dubbelinterview met A. Treffers en K. van Putten -. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 28 (1), (pp. 76-83) (8 p.).
van Zanten, M.A., Dwars, B., Hooiveld, H., Onrust, M. & Voorneman, G. (2009). De rekencoördinator Motor achter verbetering van het reken-wiskundeonderwijs. Volgens Bartjens, 29 (2), (pp. 32-35) (4 p.).
van Zanten, M.A. (2008). Panama Praktijktip nummer 110 Rekenen op de rand van de krant 2 ei is een scharrelei, 3 ei komt uit de legbatterij. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 27 (2), (pp. 37-41) (5 p.).
van Zanten, M.A. & van den Brom-Snijders, P. (2007). Beleidsagenda lerarenopleiding leidt tot niveauverlaging - Gehanteerde rekenvaardigheids- en gecijferdheidstoetsen. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 26 (1), (pp. 19-23) (5 p.).
van Zanten, M.A. (2007). Meer dan rekenen en stage-ervaringen op doen - pabostudenten leren rekenen-wiskunde en didactiek. Tijdschrift voor Lerarenopleiders , 28 (4), (pp. 43-50) (8 p.).
van Zanten, M.A. (2006). Veelgestelde vragen. Volgens Bartjens, 26 (1), (pp. 34-34) (1 p.).
  Boekdelen / hoofdstukken - Wetenschappelijke publicaties
Oonk, Wil, Keijzer, Ronald & van Zanten, Marc (2018). Mathematics & Didactics as a subject in primary school teacher education in the Netherlands. In Marja Van den Heuvel-Panhuizen, Paul Drijvers, Michiel Doorman & Marc Van Zanten (Eds.), Reflections from inside on the Netherlands Didactic Tradition in Mathematics Education Utrecht.
van Zanten, Marc & van den Heuvel - Panhuizen, Marja (2014). Freedom of design: The multiple faces of subtraction in Dutch primary school textbooks. In Y. Li & G. Lappan (Eds.), Mathematics curriculum in school education (pp. 231-259) (29 p.). Heidelberg/Dordrecht/London/NewYork: Springer.
  Artikelen in bundels / proceedings - Wetenschappelijke publicaties
van Zanten, M.A. & van den Heuvel-Panhuizen, M.H.A.M (31-01-2013). Opportunity-to-learn van aftrekken tot 100 in twee rekenwiskundemethodes. In M. van Zanten (Eds.), Rekenen-wiskunde op niveau. Verslag van de 31e Panama-conferentie gehouden op 31 januari & 1 februari 2013 te Utrecht (pp. 217-236) (20 p.). Utrecht: Panama/Freudenthal Instituut, Panama-conferentie.
  Boekredactie - Wetenschappelijke publicaties
van Zanten, M.A. (2013). Rekenen-wiskunde op niveau. (256 p.). Utrecht: FIsme Universiteit Utrecht, 31e Panama Conferentie.
van Zanten, M.A. (2011). Reken-wiskundeonderwijs - aanpassen, inpassen, toepassen. (192 p.). Utrecht: FIsme Universiteit Utrecht, 29e Panama conferentie.
  Boekredactie - Vakpublicaties
van Zanten, M.A. (2009). Leren van evalueren - de lerende in beeld bij reken-wiskundeonderwijs - Verslag van de 27ste Panama-conferentie gehouden op 21,22 & 23 januari 2009 te Noordwijkerhout. (206 p.). Utrecht: Panama FIsme, Universiteit Utrecht, Verslag van de 27ste Panama-conferentie gehouden op 21,22 & 23 januari 2009 te Noordwijkerhout.
  Boekbesprekingen - Wetenschappelijke publicaties
van Zanten, M.A. (2011). Proefschrift Geke Bruin-Muurling. Tijdschrift voor Didactiek der Betawetenschappen, 28, (pp. 85-90) (6 p.).
  Voordrachten / lezingen - Overige resultaten
M.A. van Zanten (19-01-2006) Competenties van leerkrachten. MILE als onderzoeksruimte.
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-01-17 19:07:00
Volledige naam
M.A. van Zanten Contactgegevens
Martinus J. Langeveldgebouw

Heidelberglaan 1
Kamer -
3584 CS  UTRECHT

Buys Ballotgebouw

Princetonplein 5
Kamer 4.62
3584 CC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 1179
Telefoonnummer afdeling 030 253 1179
Gegenereerd op 2018-01-17 19:07:00
Laatst bijgewerkt op 27-06-2013