Marc van Zanten
M.A.vanZanten@uu.nl
Gegenereerd op 2018-09-19 22:40:18


Alle publicaties
  Boeken - Vakpublicaties
van Zanten, M.A. (2007). 25 jaar Panama - Gouden momenten verzilveren. Utrecht: Panama/Freudenthal Instituut, Bundel.
van Zanten, M.A. & van Gool, A. (2007). Opleiden in geuren en kleuren - bakens voor rekenen-wiskunde & didactiek op de pabo. (120 p.). Utrecht/Enschede: Panama/ FIsme/SLO.
  Artikelen - Wetenschappelijke publicaties
van Zanten, Marc & Van den Heuvel-Panhuizen , M. (2015). Past and current approaches to decimal numbers in Dutch primary school mathematics textbooks. Nordic Studies in Mathematics Education, 20 (3-4), (pp. 57-82).
van Zanten, M.A. & van den Heuvel-Panhuizen, M.H.A.M (2013). Opportunity-to-learn van aftrekken tot 100 in twee reken- wiskundemethodes. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 32, (pp. 1-13) (13 p.).
van Zanten, M.A. (2011). De (kennis)basis op orde?. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 30 (2), (pp. 31-34) (4 p.).
van Zanten, M.A. (2010). De kennisbasis rekenen-wiskunde voor pabo’s. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 29 (1), (pp. 3-16) (14 p.).
van Zanten, M.A. (2010). De kennisbasis rekenen-wiskunde voor pabo's - ontwikkelingen en overwegingen. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 29 (1), (pp. 3-16) (14 p.).
Keijzer, R. & van Zanten, M.A. (2010). Kennisbasis leidt tot tekort aan opleiders rekenen-wiskunde. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 29 (3), (pp. 14-15) (2 p.).
Oonk, W., van Zanten, M.A. & Keijzer, R. (2007). Gecijferdheid, vier eeuwen ontwikkeling. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 26 (3), (pp. 3-18) (15 p.). vakpublicatie, reviewed Een twintigtal professionals aan het woord ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Platform Keteninformatisering.
Keijzer, R. & van Zanten, M.A. (2006). Het Kanaal nummer 106 - Scoren voor gecijferdheid. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 25 (2), (pp. 35-36) (2 p.).
  Artikelen - Vakpublicaties
van Zanten, M.A. (2015). De taal van rekenen-wiskunde. Wiskundetaal: symbolen, begrippen en betekenissen. Meer Taal, 3 (1), (pp. 28-29) (2 p.).
van Zanten, M.A. (2015). Informatievaardigheid. Werken aan gecijferdheid voor de 21e eeuw. Volgens Bartjens, 34 (5), (pp. 24-27).
van Zanten, M.A. (2015). Symbolen en notaties. Wiskundetaal in andere vakken. Volgens Bartjens, 35 (1), (pp. 9-11).
van Zanten, M.A. (2011). Meesterschap is vakmanschap. Volgens Bartjens, 30 (3), (pp. 33-35) (3 p.).
Keijzer, R. & van Zanten, M.A. (2010). Op de rand van de krant. Volgens Bartjens, 29 (3), (pp. 8-11) (4 p.).
van Zanten, M.A. & Buijs, K. (2009). Aandachtspunten voor verbetering van het rekenwiskundeonderwijs - een dubbelinterview met A. Treffers en K. van Putten -. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 28 (1), (pp. 76-83) (8 p.).
van Zanten, M.A., Dwars, B., Hooiveld, H., Onrust, M. & Voorneman, G. (2009). De rekencoördinator Motor achter verbetering van het reken-wiskundeonderwijs. Volgens Bartjens, 29 (2), (pp. 32-35) (4 p.).
van Zanten, M.A. (2008). Panama Praktijktip nummer 110 Rekenen op de rand van de krant 2 ei is een scharrelei, 3 ei komt uit de legbatterij. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 27 (2), (pp. 37-41) (5 p.).
van Zanten, M.A. & van den Brom-Snijders, P. (2007). Beleidsagenda lerarenopleiding leidt tot niveauverlaging - Gehanteerde rekenvaardigheids- en gecijferdheidstoetsen. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 26 (1), (pp. 19-23) (5 p.).
van Zanten, M.A. (2007). Meer dan rekenen en stage-ervaringen op doen - pabostudenten leren rekenen-wiskunde en didactiek. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 28 (4), (pp. 43-50) (8 p.).
van Zanten, M.A. (2006). Veelgestelde vragen. Volgens Bartjens, 26 (1), (pp. 34-34) (1 p.).
  Boekdelen / hoofdstukken - Wetenschappelijke publicaties
Oonk, Wil, Keijzer, Ronald & van Zanten, Marc (2018). Mathematics & Didactics as a subject in primary school teacher education in the Netherlands. In Marja Van den Heuvel-Panhuizen, Paul Drijvers, Michiel Doorman & Marc Van Zanten (Eds.), Reflections from inside on the Netherlands Didactic Tradition in Mathematics Education Utrecht.
van Zanten, M.A. & Van den Heuvel-Panhuizen, M. (2017). Past and current approaches to decimal numbers in Dutch primary school mathematics textbooks. In B. Grevholm (Eds.), Mathematics textbooks, their content, use and influences. Research in Nordic and Baltic countries (pp. 129-154) (26 p.). Oslo: Cappelen Damm AS.
van Zanten, M.A. & Van den Heuvel-Panhuizen, M. (2017). Primary school mathematics in the Netherlands: The perspective of the curriculum documents. In D.R. Thomson, M.A. Huntley & Ch. Suurtamm (Eds.), International perspectives on mathematics curriculum (pp. 9-39) (30 p.). Charlotte, NC: Information Age Publishing Inc.
van Zanten, Marc & van den Heuvel - Panhuizen, Marja (2014). Freedom of design: The multiple faces of subtraction in Dutch primary school textbooks. In Y. Li & G. Lappan (Eds.), Mathematics curriculum in school education (pp. 231-259) (29 p.). Heidelberg/Dordrecht/London/NewYork: Springer.
  Artikelen in bundels / proceedings - Wetenschappelijke publicaties
van Zanten, M.A. & van den Heuvel-Panhuizen, M.H.A.M (31-01-2013). Opportunity-to-learn van aftrekken tot 100 in twee rekenwiskundemethodes. In M. van Zanten (Eds.), Rekenen-wiskunde op niveau. Verslag van de 31e Panama-conferentie gehouden op 31 januari & 1 februari 2013 te Utrecht (pp. 217-236) (20 p.). Utrecht: Panama/Freudenthal Instituut, Panama-conferentie.
  Boekredactie - Wetenschappelijke publicaties
van Zanten, M.A. (2013). Rekenen-wiskunde op niveau. (256 p.). Utrecht: FIsme Universiteit Utrecht, 31e Panama Conferentie.
van Zanten, M.A. (2011). Reken-wiskundeonderwijs - aanpassen, inpassen, toepassen. (192 p.). Utrecht: FIsme Universiteit Utrecht, 29e Panama conferentie.
  Boekredactie - Vakpublicaties
van Zanten, M.A. (2009). Leren van evalueren - de lerende in beeld bij reken-wiskundeonderwijs - Verslag van de 27ste Panama-conferentie gehouden op 21,22 & 23 januari 2009 te Noordwijkerhout. (206 p.). Utrecht: Panama FIsme, Universiteit Utrecht, Verslag van de 27ste Panama-conferentie gehouden op 21,22 & 23 januari 2009 te Noordwijkerhout.
  Boekbesprekingen - Wetenschappelijke publicaties
van Zanten, M.A. (2011). Proefschrift Geke Bruin-Muurling. Tijdschrift voor Didactiek der Betawetenschappen, 28, (pp. 85-90) (6 p.).
  Voordrachten / lezingen - Overige resultaten
M.A. van Zanten (19-01-2006) Competenties van leerkrachten. MILE als onderzoeksruimte.
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-19 22:40:18
Volledige naam
M.A. van Zanten Contactgegevens
Martinus J. Langeveldgebouw

Heidelberglaan 1
Kamer -
3584 CS  UTRECHT

Buys Ballotgebouw

Princetonplein 5
Kamer 4.62
3584 CC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 1179
Telefoonnummer afdeling 030 253 1179
Gegenereerd op 2018-09-19 22:40:18
Laatst bijgewerkt op 27-06-2013