prof. dr. L.T.G. (Bert) Theunissen
L.T.G.Theunissen@uu.nl
Gegenereerd op 2018-09-21 19:47:53


Leeropdracht
Geschiedenis van de Natuurwetenschappen
Benoemingsdatum 01-01-2005
Oratiedatum 13-04-2005
Profiel

Mijn onderzoek bestrijkt de geschiedenis van de levenswetenschappen in de negentiende en de twintigste eeuw. Momenteel concentreert het zich op de geschiedenis van de genetica en haar toepassingen, in het bijzonder de geschiedenis van de fokkerij van landbouwhuisdieren. Mijn interesse gaat speciaal uit naar de circulatie van kennis tussen de wetenschap en de praktijk van de fokkerij, dus tussen wetenschappelijke experts (genetici, landbouwingenieurs, veterinairen, etc.) en praktische fokkers (boeren en hun fokkerijorganisaties). De interacties tussen deze actoren laten zich beschrijven in termen van verschillende 'fokkerijculturen'. De resultaten laten zien hoe innovatie in de praktijk in zijn werk gaat en leveren daarmee inzichten die van belang kunnen zijn voor toekomstig beleid.

Gegenereerd op 2018-09-21 19:47:53
Curriculum vitae

Hoofdfuncties

2014- : directeur  Descartes Centre for the History and Philosophy of the Sciences and the Humanities, Utrecht University

2011- : programmaleider  Research-Masterprogramma History and Philosophy of Science

2011- : programmaleider History and Philosophy of Science unit (Freudenthal Instituut)

2008-2017 : trekker Focus & Massa gebied History and Philosophy of the Sciences and the Humanities

2007- : kernhoogleraar Geschiedenis van de Natuurwetenschappen

2005-2007 : Hendrik Muller buitengewoon hoogleraar wetenschapsgeschiedenis (Fonds Academieleerstoelen in de Geesteswetenschappen, KNAW)

2002-2007 : universitair hoofddocent, Instituut voor Geschiedenis en Grondslagen van de Natuurwetenschappen

1989-2002: universitair docent, Instituut voor Geschiedenis en Grondslagen van de Natuurwetenschappen

1986-1989: toegevoegd onderzoeker, Instituut voor Geschiedenis van de Natuurwetenschappen, Universiteit Utrecht

1981-1985: promovendus, Biohistorisch Instituut, Universiteit Utrecht

1974-1980: studie biologie en wetenschapsgeschiedenis, Universiteit Utrecht

Overige functies

2018- : lid Raad van Advies Museum Vrolik (AMC Amsterdam)

2016- : advisory editor Isis, Journal of the History of Science Society

2015- : lid Raad van Advies Commissie Bijzondere Collecties, Universiteitsbibliotheek

2015-  :vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit Bètafaculteit

2014-2016 : Teaching Fellow (Wetenschappelijke Integriteit)

2013- : lid Board of Studies van de Graduate School of Natural Sciences

2011-2013: lid examencommissie bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences

2007-2010: voorzitter Raad van Toezicht bacheloropleiding Liberal Arts and Sciences

2006- : lid Raad van Advies van Studium Generale

2005-2007: oprichter en coördinator Nederlands-Belgische Werkgroep Wetenschapsgeschiedenis

2004-2010: voorzitter Nederlandse Vereniging voor Wetenschapsgeschiedenis Gewina

2002-2008: lid redactie-adviesraad van de Amsterdamse Boekengids

1998-2002: redactiesecretaris Gewina/Tijdschrift voor de Geschiedenis van de Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek

1995-2001 : lid commissie geschiedschrijving van de Universiteit Utrecht

1995: lid Review Panel (externe onderzoeks- en onderwijsbeoordeling) van de Wellcome Unit for the History of Medicine at Manchester

 1987-1995: lid Commissie voor de Geschiedenis van de Geologische Wetenschappen van de KNAW

 1991-1994: lid Beleidsadviesorgaan van de Stichting Historisch Onderzoek (NWO)

1989-1994: lid Werkgemeenschapscommissie Nieuwste Geschiedenis van de Stichting Historisch Onderzoek (NWO)

1989-1994: executive editor Tractrix, Yearbook for the History of Science, Medicine, Technology and Mathematics

1987-1990: redactiesecretaris Tijdschrift voor de Geschiedenis van de Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek

Gegenereerd op 2018-09-21 19:47:53
Sleutelpublicaties

Theunissen, Bert (01-01-2014). Practical animal breeding as the key to an integrated view of genetics, eugenics and evolutionary theory - Arend L. Hagedoorn (1885-1953). Studies in history and philosophy of biological and biomedical science, 46 (1), (pp. 55-64) (10 p.).

Theunissen, L.T.G. (2012). Darwin and His Pigeons. The Analogy Between Artificial and Natural Selection Revisited. Journal of the History of Biology, 2012 (45), (pp. 1-34) (34 p.).

Theunissen, L.T.G. (2008). Breeding without Mendelism: theory and practice of dairy cattle breeding in the Netherlands. Journal of the History of Biology, 41 (4), (pp. 637-676) (40 p.).

Alle publicaties
  2018 - Wetenschappelijke publicaties
Theunissen, L.T.G. (2018). By Eye or by Numbers? Craft and Science in Dutch Livestock Breeding 1900-2000. (240 p.). University of Toronto Press.
Theunissen, L.T.G. (05-04-2018) Invited speaker Annual Meeting NVTB (Nederlandse Verening Theoretische Biologie) Schoorl (05-04-2018 - 06-04-2018) What Scientific Integrity is Really About
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
van der Waaij, E.H. & Theunissen, L.T.G. (2017). De meest efficiënte kip ter wereld - De Nederlandse legkippenfokkerij in de twintigste eeuw. Studium (Rotterdam, Netherlands), 10 (2), (pp. 61-85) (25 p.).
Theunissen, L.T.G. (09-11-2017) Participant History of Science Society Annual Meeting Toronto (09-11-2017 - 12-11-2017) History of Science Annual Conference 2017, Toronto
  2017 - Vakpublicaties
Theunissen, L.T.G. (2017). De derde revolutie in de veeteelt. In Esther van Gelder, Eric Jorink, Ilja Nieuwland, Marlise Rijks & Alice Spruit (Eds.), Dingen die ergens toe dienen - Verhalen over de materiële cultuur van wetenschap (pp. 122-125) (4 p.). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
  2017 - Populariserende publicaties
Theunissen, L.T.G. (2017). De wetenschapshistoricus als speenvarken. In Jaap Bos & Trudie Knijn (Eds.), Over grenzen gaan - Liber Amicorum Ruud Abma (pp. 85-86) (2 p.). Utrecht: Translucent Moon Press Utrecht.
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
Theunissen, L.T.G. (20-03-2016) Participant First Utrecht Workshop in Philosophy of the Life Sciences Utrecht (19-03-2016 - 20-03-2016)
Theunissen, L.T.G. (2016). Unifying Science and Human Culture - the Promotion of the History of Science by George Sarton and Frans Verdoorn. In Geert Somsen & Harmke Kamminga (Eds.), Pursuing the Unity of Science - Ideology and Scientific Practice from the Great war to the Cold War (pp. 157-182) (26 p.). London: Routledge.
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
Oldenburger, J.J. & Theunissen, L.T.G. (2015). Alexander Numan (1780-1852) en de veredeling van de Nederlandse schapenrassen. Studium (Rotterdam, Netherlands), 8 (2), (pp. 65-83) (19 p.).
Felius, M., Theunissen, L.T.G. & Lenstra, J.A. (2015). Conservation of Cattle Genetic Resources - The role of breeds. Journal of Agricultural Science, 153 (1), (pp. 152-162) (11 p.).
Theunissen, L.T.G. (2015 2017) Chair History of Science Society (HSS) (External organisation) Member (2015-2017) and Chair (2017) of the Watson Davis and Helen Miles Davis Prize, awarded annually by the History of Science Society<br/>
Theunissen, L.T.G. (2015) Peer reviewer Isis (Journal) advisory editor
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
Theunissen, Bert & Dekker, Wim (2014). Darwins vergeten onderzoek naar erfelijke variaties bij hoenderrassen. Argos (Utrecht, Netherlands), 51, (pp. 21-29).
Theunissen, L.T.G. (04-02-2014) Invited speaker Natuurkundig Gezelschap Utrecht De Nobelprijzen ontrafeld
Lenstra, Johannes A., Theunissen, Bert & Felius, Marleen (2014). Domestic Cattle and Buffaloes. In Mario Meletti & James Burton (Eds.), Ecology, Evolution and Behaviour of Wild Cattle: Implications for Conservation (pp. 30-38) (9 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
Theunissen, L.T.G. (03-03-2014) Invited speaker 75 jaar Vereniging voor Landbouwgeschiedenis Wageningen (03-03-2014) Fokkerij en wetenschap
Felius, Marleen, Beerling, Marie Louise, Buchanan, David S., Theunissen, Bert, Koolmees, Peter A. & Lenstra, Johannes A. (01-01-2014). On the history of cattle genetic resources. Diversity, 6 (4), (pp. 705-750) (46 p.).
Theunissen, Bert (01-01-2014). Practical animal breeding as the key to an integrated view of genetics, eugenics and evolutionary theory - Arend L. Hagedoorn (1885-1953). Studies in history and philosophy of biological and biomedical science, 46 (1), (pp. 55-64) (10 p.).
Theunissen, L.T.G. (13-11-2014) Invited speaker Optimization of Science; pressure and pleasure? Wageningen (13-11-2014) Science has Never been Pure
Theunissen, L.T.G. (27-11-2014) Invited speaker The Use and Abuse of Darwinism in the Humanities and the Social Sciences: Past, Present, Future Gent (27-11-2014 - 28-11-2014) The History and Historiography of Social Darwinism
  2014 - Vakpublicaties
Theunissen, Bert (2014). Fokkerij en voortplantingstechnieken. In P.A. Koolmees, B. Aarts, J. Berns, A. Rijnberk & E.J. Tjalsma (Eds.), Canon van de diergeneeskunde (pp. 62-63) (2 p.). Haarlem: Veterinair Historisch Genootschap .
  2014 - Populariserende publicaties
Theunissen, L.T.G. (03-11-2014) Invited speaker Leiden University Medical Center De geschiedenis van de mens
Theunissen, L.T.G. (27-02-2014) Invited speaker WUR Animal Sciences Wageningen (27-02-2014) De Holsteinisering van de Nederlandse melkkoe’
Theunissen, L.T.G. (30-04-2014) Invited speaker Jubileumlezing Utrechtse Biologen Vereniging Utrecht (30-04-2014) Is de natuur in balans?
Theunissen, L.T.G. (17-06-2014) Invited speaker Honours Symposium bèta Utrecht (17-06-2014) Myths and Controversies from the History of Science
Theunissen, L.T.G. (11-06-2014) Invited speaker Descartes College afsluiting Utrecht (11-06-2014) Ontdekken in de wetenschap
  2013 - Vakpublicaties
Theunissen, L.T.G. (2013). Ontdekte Mendel de wetten van Mendel?. In L. van Speybroeck & J. Braeckman (Eds.), Fascinerend leven : markante figuren en ideeën uit de geschiedenis van de biologie (pp. 301-321) (613 p.). Gent: Academia Press.
  2013 - Populariserende publicaties
Theunissen, L.T.G. (2013). De wetenschappelijke methode, wat is dat precies?. De Filosoof, 60, (pp. 15-17) (3 p.).
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
Theunissen, L.T.G. (2012). Darwin and His Pigeons. The Analogy Between Artificial and Natural Selection Revisited. Journal of the History of Biology, 2012 (45), (pp. 1-34) (34 p.).
Theunissen, L.T.G. (2012). De Fries-Hollandse zwartbonte in de twintigste eeuw : van melkspecialiste naar dubbeldoelkoe en weer terug. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 125 (4), (pp. 536-551) (16 p.).
Theunissen, L.T.G. (2012). The Analogy between Artificial and Natural Selection. In Michael Ruse (Eds.), The Cambridge Encyclopedia of Darwin and Evolutionary Thought (pp. 88-94) (7 p.). New York: Cambridge University Press.
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
Felius, Marleen, Koolmees, Peter A., Theunissen, Bert & Lenstra, Johannes A. (01-12-2011). On the Breeds of Cattle—Historic and Current Classifications. Diversity, 3 (4), (pp. 660-692) (33 p.).
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
Theunissen, L.T.G. (2010). Een weinig spectaculair Darwinjaar. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 125 (4), (pp. 48-58) (11 p.).
  2010 - Vakpublicaties
Theunissen, L.T.G. (2010). De koe. Het verhaal van het Nederlandse melkvee, 1900-2000. (191 p.). Amsterdam: Bakker.
  2010 - Populariserende publicaties
Theunissen, L.T.G. (2010). Mooie koeien. Flux magazine, 2010 (3), (pp. 41-41) (1 p.).
Theunissen, L.T.G. (30-01-2010). Prins Albert en de knokige koeien. NRC Handelsblad, (pp. 28) (1 p.).
Theunissen, L.T.G. (2010). Robuustheid. Melk magazine van FrieslandCampina, 2010 (juli), (pp. 36) (1 p.).
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
Theunissen, L.T.G. (2009). Hoe ontstond de Nederlandse dubbeldoelkoe?. Argos (Utrecht, Netherlands), 41 (5), (pp. 20-24) (5 p.).
  2009 - Vakpublicaties
Theunissen, Bert (2009). De evolutietheorie bestaat niet. De Gids, 4 mei.
  2009 - Populariserende publicaties
Theunissen, L.T.G. (2009). Dear Sir. In Martijn van Calmthout & Jelle Reumer (Eds.), Geachte Darwin : brieven aan de grondlegger van de evolutietheorie (pp. 143-145) (159 p.). Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep.
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
Theunissen, L.T.G. (2008). Breeding without Mendelism: theory and practice of dairy cattle breeding in the Netherlands. Journal of the History of Biology, 41 (4), (pp. 637-676) (40 p.).
Theunissen, L.T.G. (2008). Een mooie koe is een goede koe : wetenschappers en practici over de Nederlandse rundveefokkerij, 1900-1950. Studium (Rotterdam, Netherlands), 1, (pp. 47-61) (15 p.).
Theunissen, L.T.G. (2008). Westhoff, Victor (1916-2001). In J. Charité (Eds.), Biografisch woordenboek van Nederland. Dl. 6 (615 p.). Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
Theunissen, L.T.G. (2007). Eugène Dubois. In N. Koertge (Eds.), New Dictionary of Scientific Biography New York: Scribner's.
Theunissen, L.T.G. (2007). Franciscus Cornelis Donders. In W.F. Bynum & H. Bynum (Eds.), Dictionary of Medical Biography (pp. 429-430) (2 p.). Oxford: Greenwood.
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
Theunissen, Bert (2006). Improving nature. Victor Westhoff and Dutch nature conservation in the post-war years. In K. van Berkel & A. Vanderjagt (Eds.), The Book of Nature in Early Modern and Modern History (pp. 243-260) (18 p.). Leuven/Paris/Dudley: Peeters.
  2006 - Populariserende publicaties
Theunissen, L.T.G. (2006) Invited speaker Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen De Januskop van de wetenschapsgeschiedenis
Theunissen, Bert (2006). Van mythologie tot paleontologie. Dino's en draken. Fossielen in mythen en volksgeloof (pp. 70-83) (14 p.). Bussum: Uitgeverij THOTH.
  2005 - Vakpublicaties
Theunissen, Bert (2005). Gids en Galápagos. De Gids, 168, (pp. 219-223) (5 p.).
  2004 - Vakpublicaties
Theunissen, Bert (2004). Diesels droom en Donders bril. Hoe wetenschap werkt. (160 p.). Amsterdam: Uitgeverij Nieuwerzijds.
  2002 - Wetenschappelijke publicaties
Theunissen, Bert, van Lunteren, Frans & de Regt, H. (2002). Het maatschappelijk nut van wetenschapsstudies. Erasmus publ..
Theunissen, Bert (2002). Wetenschapsdenkbeelden en de Hollandse Maatschappij. Geleerden en leken - De wereld van de Hollandse Maatschappij der wetenschappen (pp. 33-46) (14 p.). Haarlem/Rotterdam.
  2002 - Vakpublicaties
Theunissen, Bert, van Lunteren, Frans & Vermij, R. (2002). De opmars van deskundigen, souffleurs van de samenleving. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Theunissen, Bert (2002). Inleiding. De maatschappelijke rol van experts in historisch perspectief. In F. van Lunteren, R. Vermij & B. Theunissen (Eds.), De opmars van deskundigen, souffleurs van de samenleving (pp. 9-21) (12 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press.
  2002 - Populariserende publicaties
Theunissen, Bert (2002). Het bèta-leven gevoel. Academische boekengids, 32, (pp. 16) (1 p.).
  2001 - Wetenschappelijke publicaties
Theunissen, Bert (2001). De universiteit en de stad 1800-2000. Rotterdam: Erasmus publ..
Theunissen, Bert (2001). Does disciplinary history matter?. In R. Corbey & W. Roebroeks (Eds.), Studying Human Origins: Disciplinary History and Epistemology (pp. 147-151) (4 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press.
Theunissen, L.T.G. (2001) Member Utrecht University (External organisation) Programmaleider
  2001 - Populariserende publicaties
Theunissen, Bert (2001). Geheimschrift van het leven. Academische boekengids, 27, (pp. 9-11) (3 p.).
  2000 - Wetenschappelijke publicaties
Theunissen, Bert, Santing, C. & Huisman, F. (2000). De biografie als genre in de wetenschapsgeschiedenis. Rotterdam: Erasmus 2000.
Theunissen, Bert (2000). 'Nut en nog eens nut'. Wetenschapsbeelden van Nederlandse natuuronderzoekers, 1800-1900. Hilversum: Uitgeverij Verloren.
Theunissen, Bert (2000). Sociaal-darwinisme. Kanttekeningen bij een meerduidig begrip. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 27, (pp. 96-110) (14 p.).
Theunissen, Bert (2000). Turning refracting into a science. F.C. Donders and the medicalisation of lens prescription. Studies in history and philosophy of biological and biomedical science, 31, (pp. 557-578).
Theunissen, Bert & Willems, J. (2000). Van verlichten naar verleiden. Wetenschapsvoorlichting in Nederland 1950-2000. Rotterdam: Erasmus publ..
  2000 - Vakpublicaties
Theunissen, Bert (2000). De wetenschappelijke methode en de groei van kennis. Bronnenboek Algemene Natuurwetenschappen (pp. 5175/1-5175/27) (26 p.). Alphen a/d Rijn: Samsom.
  1999 - Wetenschappelijke publicaties
Theunissen, Bert (1999). "Mannen van karakter". Gerrit Jan Mulder over de taak van de universiteit. Tijdschrift Voor Geschiedenis, 112, (pp. 47-63) (16 p.).
Theunissen, Bert (1999). "Nut en genoegen" - Review article on W.P. Gerritsen ed. Het Koninklijk Instituut (1808-1851) en de bevordering van wetenschap en kunst.). Gewina, 22, (pp. 93-98) (5 p.).
Theunissen, Bert (1999). Java Man. In R. Singer (Eds.), Encyclopedia of Paleontology Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers.
  1999 - Vakpublicaties
Theunissen, Bert (1999). F.C. Donders en de wetenschappelijke bril. Beroep op de Wetenschap - Utrechtse geleerden tussen universiteit en samenleving 1850-1940 (pp. 65-76) (12 p.). Utrecht: Uitgeverij Matrijs.
Theunissen, Bert (1999). Pieter Harting: wetenschap voor de natie. In L.J. Dorsman (Eds.), Beroep op de wetenschap - Utrechtse geleerden tussen universiteit en samenleving 1850-1940 (pp. 53-64) (12 p.). Utrecht: Uitgeverij Matrijs.
  1998 - Wetenschappelijke publicaties
Theunissen, Bert (1998). Biologie en Bildung: Jan van der Hoeven. Gewina, 21, (pp. 156-174) (18 p.).
Theunissen, Bert (1998). Eugène Dubois. In F. Spencer (Eds.), History of Physical Anthropology (pp. 353-354) (2 p.). New York/London: Garland.
Theunissen, Bert & Klomp, H. (1998). H.A. Lorentz' visie op wetenschap. Gewina, 21, (pp. 1-14) (14 p.).
Theunissen, Bert (1998). Journals of the history of science in the Netherlands. In M. Beretta, C. Pogliani & P. Redondi (Eds.), Journals and History of Science (pp. 197-210) (14 p.). Florence: Olschki.
Theunissen, Bert (1998). The scientific and social context of Hugo de Vries' Mutationstheorie. Acta Botanica Neerlandica, 47, (pp. 475-489) (14 p.).
  1998 - Populariserende publicaties
Theunissen, Bert (1998). Pieter Harting. Utrechtse biografieën - Het Eemland (pp. 81-86) (6 p.). Utrecht: SPOU/Het Utrechts Archief.
  1997 - Vakpublicaties
Theunissen, Bert (1997). Epiloog. In B. Theunissen & C. Hakvoort (Eds.), Newtons God en Mendels bastaarden. Nieuwe visies op 'helden van de wetenschap' (pp. 221-226) (6 p.). Amsterdam: Meulenhoff/Kritak.
Theunissen, Bert (1997). Inleiding. In B. Theunissen & C. Hakfoort (Eds.), Newtons God en Mendels bastaarden. Nieuwe visies op 'helden van de wetenschap' (pp. 9-16) (8 p.). Amsterdam: Meulenhoff/Kritak.
Theunissen, Bert & Hakfoort, C. (1997). Newtons God en Mendels bastaarden. Nieuwe visies op 'helden van de wetenschap'. Amsterdam: Meulenhoff/Kritak, Nominated for the 'Eureka' prize 1998, awarded by NWO, the Dutch NSF.
Theunissen, Bert (1997). Ontdekte Mendel de wetten van Mendel?. In B. Theunissen & C. Hakfoort (Eds.), Newtons God en Mendels bastaarden. Nieuwe visies op de 'helden van de wetenschap' (pp. 99-122) (24 p.). Amsterdam: Meulenhoff/Kritak.
  1996 - Wetenschappelijke publicaties
Theunissen, Bert & Visser, R.P.W. (1996). De wetten van het leven: historische grondslagen van de biologie 1750-1950. Baarn: Ambo.
Theunissen, Bert (01-12-1996). The beginnings of the "delft tradition" revisited - Martinus W. Beijerinck and the genetics of microorganisms. Journal of the History of Biology, 29 (2), (pp. 197-228) (32 p.).
  1996 - Vakpublicaties
Theunissen, Bert & Coops, A. (1996). De eeuw van Thijsse. 100 jaar natuurbeleving en natuurbescherming. Amsterdam: Uitgeverij Verloren.
  1995 - Wetenschappelijke publicaties
Theunissen, Bert & Corbey, R. (1995). Ape, man, apeman - Changing views since 1600. (408 p.). Leiden: Department of Prehistory of Leiden University.
Theunissen, Bert & Bos, P. (1995). Beijerink and the Delft school of microbiology. Delft: Delft University press.
Theunissen, Bert (1995). De relatie tussen wetenschap en techniek in de negentiende eeuw. NEHA-Jaarboek 1995 (pp. 39-50) (12 p.). NEHA.
Theunissen, Bert (1995). De relatie tussen wetenschap en techniek in de negentiende eeuw. Gewina, 18, (pp. 322-332) (10 p.).
Theunissen, Bert (1995). Een warm hart en een koel hoofd. Pieter Harting over wetenschap, de natie en de vooruitgang. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 110, (pp. 473-498) (25 p.).
Theunissen, L.T.G. (1995) Peer reviewer Journal of the History of Biology (Journal) reviewer
Theunissen, Bert (1995). M.W. Beijerink and the beginnings of the "Delft tradition" in microbiology. In P. Bos & B. Theunissen (Eds.), Beijerink and the Delft school of microbiology (pp. 183-192) (10 p.). Delft: Delft University press.
  1994 - Wetenschappelijke publicaties
Theunissen, B. (01-05-1994). Closing the door on Hugo de Vries' Mendelism. Annals of Science, 51 (3), (pp. 225-248) (24 p.).
Theunissen, Bert (1994). Het nut van autonomie. Een andere kijk op M.W. Beijerincks microbiologie. Gewina, 17, (pp. 191-205) (14 p.).
Theunissen, B. (01-09-1994). Knowledge is power - Hugo de Vries on science, heredity and social progress.. British Journal for the History of Science, 27 (94 Pt 3), (pp. 291-311) (21 p.).
Theunissen, Bert & van Lunteren, Frans (1994). Zuivere wetenschap en praktisch nut - Visies op de maatschappelijke betekenis van wetenschappelijk onderzoek rond 1900. Rotterdam: Erasmus publ..
  1993 - Wetenschappelijke publicaties
Theunissen, Bert (1993). "Natuursport en levensgeluk". Hugo de Vries, Eli Heimans en Jac. P. Thijsse. Gewina, 16, (pp. 287-307) (20 p.).
  1992 - Wetenschappelijke publicaties
Theunissen, Bert & Hielkema, L. (1992). Current research in the (social) history of biology in the Netherlands. Tractrix : yearbook for the history of science, medicine, technology and mathematics, 4, (pp. 79-92) (14 p.).
Theunissen, Bert (1992). De beheersing van mutaties: Hugo de Vries' Werdegang als fysioloog. Gewina, 15, (pp. 97-115) (18 p.).
Theunissen, Bert (1992). Het darwinisme als modeverschijnsel: inleiding. Wijsgerig perspectief, 32, (pp. 97-98) (2 p.).
  1991 - Wetenschappelijke publicaties
Theunissen, Bert (1991). Eugène Dubois. International Dictionary of Anthropologists New York: Garland.
  1991 - Vakpublicaties
Theunissen, Bert (1991). Teylers Mosasaurus, of: de opkomst van de paleontologie. Teyler's Magazijn, 9, (pp. 9-13) (5 p.).
  1990 - Wetenschappelijke publicaties
Theunissen, B. & Visser, R. P. (01-12-1990). History of biology in the Netherlands - a historical sketch.. Tractrix : yearbook for the history of science, medicine, technology and mathematics, 2, (pp. 141-157) (17 p.).
Theunissen, Bert, de Vos, J., Sondaar, P.Y. & Aziz, F. (1990). The establishment of a chronological framework for the hominid-bearing deposits of Java: a historical survey. In L.F. Laporte (Eds.), Establishment of a geological framework for palaeoanthropology (pp. 39-54) (16 p.). Boulder, Colorado: The Geological Society of America.
  1989 - Wetenschappelijke publicaties
Theunissen, Bert (1989). Frans Verdoorn: op Sartons vleugels in Linnaeus' voetspoor. Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek, 12, (pp. 149-166) (18 p.).
Theunissen, Bert & Palm, L.C. (1989). Wetenschapsgeschiedenis in perspectief: terugblik en vooruitzicht. Amsterdam: Rodopi.
  1989 - Vakpublicaties
Theunissen, Bert (1989). De opkomst van de paleoantropologie. Denken over het ontstaan van de aarde, het leven en de mens (pp. 89-100) (12 p.). Utrecht: Studium Generale UU.
  1988 - Wetenschappelijke publicaties
Theunissen, Bert (1988). Eugène Dubois and the ape-man from Java: the history of the first 'missing link' and its discoverer. (216 p.). Dordrecht/Boston: Kluwer Academis Publishers.
Theunissen, Bert (1988). Het holisme van Jan Boeke. Een case-study van de totaliteitsidee in de Nederlandse biologie. Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek, 11, (pp. 58-74) (17 p.).
  1987 - Wetenschappelijke publicaties
Theunissen, Bert & Fournier, M. (1987). Het instrument in de wetenschap: bijdragen tot de instrumentgerichte wetenschapsgeschiedenis. Amsterdam: Rodopi.
  1987 - Vakpublicaties
Theunissen, Bert (1987). Martinus van Marum, 1750-1837; Ten nutte en ten genoegen der ingezetenen. In A. Wiechmann & L.C. Palm (Eds.), Martinus van Marum, een elektriserend geleerde, 1750-1837 (pp. 11-32) (22 p.). Haarlem: Joh. Enschede CY - Amsterdam.
  1987 - Populariserende publicaties
Theunissen, Bert (1987). Een korte geschiedenis van de paleoantropologie. Van aapmens tot mens (pp. 2-9) (7 p.). Den Haag: Museon.
  1986 - Wetenschappelijke publicaties
Theunissen, Bert & Donath, M.J. (1986). De plaats van de morfologie in de Nederlandse zoölogie, 1880-1940: een terreinverkenning. Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek, 9, (pp. 47-67) (21 p.).
Theunissen, Bert & Mulder, E.W.A. (1986). Hermann Schlegel's investigations of the Maastricht Mosasaurs. Archives of Natural History, 13, (pp. 1-6) (6 p.).
Theunissen, Bert (1986). The relevance of Cuvier's 'lois zoologiques' for his palaeontology. Annals of Science, 43, (pp. 543-556) (14 p.).
  1985 - Wetenschappelijke publicaties
Theunissen, Bert (1985). Eugène Dubois en de aapmens van Java: een bijdrage tot de geschiedenis van de paleoantropologie. (301 p.).
  1984 - Wetenschappelijke publicaties
Theunissen, Bert (1984). A.G. Camper, G. Cuvier en het mosasaurusonderzoek: een case-study van Cuviers paleontologie. Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek, 7, (pp. 65-78) (14 p.).
  1983 - Wetenschappelijke publicaties
Theunissen, Bert (1983). Theorie en praktijk van Cuviers Recherches sur les Ossemens fossiles. Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek, 6, (pp. 1-17) (16 p.).
  1983 - Populariserende publicaties
Theunissen, Bert & de Vos, J. (1983). De aapmens van Eugène Dubois. Intermediair, 19 (33), (pp. 29-35) (7 p.).
  1982 - Vakpublicaties
Theunissen, Bert (1982). De opgravingen van Eugène Dubois op Java. Spiegel Historiael, (pp. 474-475).
Theunissen, Bert & de Vos, J. (1982). Eugène Dubois, ontdekker van de rechtopgaande aapmens. Natuurhistorisch maandblad, 71, (pp. 107-111) (5 p.).
Theunissen, Bert & Mulder, E.W.A. (1982). Hermann Schlegel als paleontoloog. Natuurhistorisch maandblad, 71, (pp. 163-171) (8 p.).
  1980 - Wetenschappelijke publicaties
Theunissen, Bert (1980). De briefwisseling tussen A.G. Camper en G. Cuvier. Tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek, 3, (pp. 155-177) (22 p.).
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-21 19:47:53
Nevenfuncties

geen

Gegenereerd op 2018-09-21 19:47:53
Volledige naam
prof. dr. L.T.G. Theunissen Contactgegevens
Buys Ballotgebouw

Princetonplein 5
Kamer 4.64
3584 CC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 7218
Telefoonnummer afdeling 030 253 5664
Gegenereerd op 2018-09-21 19:47:53
Laatst bijgewerkt op 03-09-2018