dr. L.M. (Lukas) Verburgt
l.m.verburgt@uu.nl
Gegenereerd op 2018-09-21 19:56:30


Profiel

Na in 2015 te zijn gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij meerdere jaren als docent Wetenschapsfilosofie werkzaam was, zal Lukas Verburgt van 2017 t/m 2020 aan de slag gaan met zijn Veni-project (NWO) 'A New History and Philosophy for the Exact Sciences: The Case of the Second Scientific Revolution'.

Hij is als Visiting Fellow verbonden geweest aan het Max Planck Institute for the History of Science, Berlijn (2014), het Department for History and Philosophy of Science, Cambridge (2017) en het Vossius Center for the History of Humanities and Sciences, Amsterdam (2017). 

Hij heeft verscheidene artikelen gepubliceerd op het gebied van de geschiedenis en filosofie van de exacte wetenschappen, met name die van de 19e- en vroeg-20e eeuw. Zijn artikelen verschenen in vakbladen als Historia MathematicaAnnals of Science en Studies in History and Philosophy of Science

Hij is lid van o.a. The British Society for the History of Mathematics, The European Society for the History of Science en The Canadian Society for the Philosophy and History of Mathematics, en peer-reviewer voor onder meer Historia MathematicaStatistical Science en International Studies in the Philosophy of Science.

Gegenereerd op 2018-09-21 19:56:30
Curriculum vitae Download PDF
Gegenereerd op 2018-09-21 19:56:30

 

Artikelen | Articles

2017
Verburgt, L.M. 'Duncan F. Gregory and Robert Leslie Ellis: second-generation reformers of British mathematics'. Intellectual History Reviewdoi: 10.1080/17496977.2017. 1367553

2016 
Verburgt, L.M., Hoppe-Kondrikova, O. 'On A. YaKhinchin’s‘Ideas of intuitionism and the struggle for a subject matter in contemporary mathematics’ (1926): a translation with introduction and commentary (1926)'. Historia Mathematica43 (4), 369-398.

Verburgt, L.M. The place of probability in Hilbert’s axiomatization of physics, ca. 1900-1928. Studies in History and Philosophy of Modern Physics, 53, 28-44

Verburgt, L.M. 'Robert Leslie Ellis, William Whewell and Kant: the role of Rev H.F.C. Logan'. Journal of the British Society for the History of Mathematics, 31 (1), 47-51.

Verburgt, L.M. 'Duncan F. Gregory, William Walton and the development of British algebra: “algebraical geometry”, “geometrical algebra”, abstraction'. Annals of Science, 73 (1), 40-67. [*appears on the list of ‘Notable Writings’ in The Best Writing on Mathematics 2017, Princeton University Press] 

2015 
Verburgt, L.M. 'The objective and the subjective in mid-nineteenth-century British probability theory'. Historia Mathematica, 42 (4), 468-487

2014 
Verburgt, L.M. 'Remarks on the idealist and empiricist interpretation of frequentism: Robert Leslie Ellis versus John Venn'. Journal of the British Society for the History of Mathematics, 29 (3), 184-195.

Verburgt, L.M. 'John Venn’s hypothetical infinite frequentism and logic'. History and Philosophy of Logic, 35 (3), 248-271 [*appears on the list of ‘Notable Writings’ in The Best Writing on Mathematics 2015, Princeton University Press].

2013 
Verburgt, L.M. 'Robert Leslie Ellis’s work on philosophy of science and the foundations of probability theory'. Historia Mathematica, 40 (4), 423-454.

 

Boeken | Books

‘A Terrible Piece of Bad Metaphysics’? Towards a History of Abstraction in Nineteenth and Early Twentieth-Century Probability Theory, Mathematics and Logic (2015). PhD dissertation, University of Amsterdam, 654 pp.

 

Recensies | Reviews

2017

Verburgt, L.M. 'Review of Jan von Plato’s ‘The Great Formal Machinery Works: Theories of Deduction and Computation at the Origins of the Digital Age’. Isis, forthcoming. 

2014

Verburgt, L.M. 'Flows, fluxes, and monads: the conceptual madness of experimental social ontology', Parallax, 20 (1), 114-117. 

 

Talks 

‘John Venn: Cambridge moral scientist’, Making of the Humanities Conference VI, Oxford (September 29, 2017)

‘Modern probability theory in Soviet Russia: the case of A. Ya. Khinchin’, Congrès de la Société Francaise d’Histoire des Sciences et des Techniques, Strasbourg (19 April, 2017)

‘Between modernism and counter-modernism in Russian mathematics, 1920-1930, Vossius Center for the History of Humanities and Sciences, Amsterdam (13 March, 2017)

‘Victorian statistics: from the London Statistical Society to the Royal Statistical Society’, 7th International Conference of the European Society for the History of Science, Prague (September 23, 2016)

‘John Venn on the foundations of material and symbolic logic’, Pre-doc Seminar, Max Planck Institute for the History of Science, Berlin (May 8, 2014)

 

Vertalingen | Translations

Graham, L., Kantor, J-M. 2016 [2009]. In de Naam van Oneindigheid: Een Waargebeurd Verhaal over Religieus Mysticisme en Wiskundige Creativiteit. Amsterdam: Amsterdam University, 290 pp. (Originally appeared at Cambridge, MA: Harvard University Press). 

 

^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-21 19:56:30
Project:
A New History and Philosophy for the Exact Sciences: The Case of the Second Scientific Revolution
15-11-2017 tot 14-11-2020
Algemene projectbeschrijving 
Binnen dit project wordt op basis van originele casestudies van de Tweede Wetenschappelijke Revolutie een nieuwe theorie van de rationaliteit van revolutionaire wetenschappelijke verandering geformuleerd door recente trends binnen de geschiedenis en filosofie van de wetenschap samen te brengen met centrale inzichten uit de hedendaagse filosofie. 

Rol: Uitvoerder Financiering
2e geldstroom - NWO: Veni Talent Award Scheme
Projectleden

Gegenereerd op 2018-09-21 19:56:30
Volledige naam
dr. L.M. Verburgt Contactgegevens
Buys Ballotgebouw

Princetonplein 5
Kamer 4.07
3584 CC  UTRECHT

Telefoonnummer afdeling 030 253 5664
Gegenereerd op 2018-09-21 19:56:30
Laatst bijgewerkt op 20-03-2018