dr. J.M.C. (Jo) Nelissen
j.nelissen@uu.nl
Universitair docent
Wiskunde - Freudenthal Instituut
Gegenereerd op 2018-09-21 19:47:08


Profiel

Dr. Jo Nelissen is a senior researcher of the Freudenthal Institute SME, Utrecht, the Netherlands. His research focuses on thought processes in realistic mathematics instruction, especially for children with learning disabilities. He wrote a thesis about the connection between reflection, mathematization and problem solving. One of the conclusions was that interactive teaching and learning encourages reflective thinking (metacognition). Another area of interest is an effective teaching approach for highly gifted children.

Gegenereerd op 2018-09-21 19:47:08
Alle publicaties
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
Nelissen, J.M.C. (2017). Psychological Problems of School to School Transition. Curriculum and Teaching, 32 (1), (pp. 63-80) (18 p.).
  2017 - Vakpublicaties
Nelissen, J.M.C. (2017). Denken en ontluikende gecijferdheid. In Ruben Fukkink (Eds.), Pedagogisch curriculum voor het jonge kind in de kinderopvang (pp. 39-42) (4 p.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Nelissen, J.M.C. (2017). Intelligentie, sociale klasse en onderwijs. JSW : jeugd in school en wereld, 101 (66), (pp. 32-36).
  2016 - Vakpublicaties
Nelissen, J.M.C. (21-05-2016). Ongelijkheid helpt begaafde leerling niet vooruit. Het Onderwijsblad, (pp. 84-85) (2 p.).
Nelissen, J.M.C. (01-10-2016). Taal en rekenen horen bij kinderspel. Het Onderwijsblad, (pp. 50-51) (2 p.).
  2015 - Vakpublicaties
Nelissen, Jo (2015). Besef van hoeveelheden bij jonge kinderen. De Wereld van het jonge kind, 10, (pp. 22-26) (4 p.).
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
Nelissen, J.M.C. (2013). Intuition and Problem Solving. Curriculum and Teaching, 28 (2), (pp. 27-44) (18 p.).
  2013 - Vakpublicaties
Nelissen, J. (2013). De kwaliteit van het rekenonderwijs. Het Onderwijsblad, 2013 (3).
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
Nelissen, J.M.C. (2012). Context, motivatie en betekenis. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 31 (3), (pp. 16-22) (7 p.).
  2012 - Vakpublicaties
Nelissen, J.M.C. (2012). Hersenspinsels. Zone : tijdschrift voor ontwikkelingsgericht onderwijs, 11 (2), (pp. 17-20) (4 p.).
Nelissen, J.M.C. (2012). Intelligentietests voor jonge kinderen. De Wereld van het jonge kind, 39 (8), (pp. 28-32) (5 p.).
van den Heuvel-Panhuizen, M.H.A.M, van den Brink, J., Janssen, C., Hochstenbach, J., Menne, J., de Moor, E.W.A. & Nelissen, J.M.C. (2012). La geometría en preescolar. In M.H.A.M van den Heuvel-Panhuizen & K. Buys (Eds.), Los ninos pequenos aprenden medida y geometria (pp. 217-308) (92 p.). Naucalpan, Mexico: Correo del Maestro.
  2011 - Vakpublicaties
Peltenburg, M.C. & Nelissen, J.M.C. (2011). In gesprek met allochtone moeders over rekenspelletjes voor jonge kinderen. De Wereld van het jonge kind, 38 (8), (pp. 14-17) (4 p.).
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
Nelissen, J.M.C. (2010). De betekenis van voorkennis bij het leren van rekenen-wiskunde. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 49 (2), (pp. 63-68) (6 p.).
  2010 - Vakpublicaties
Nelissen, J.M.C. (2010). Het gespartel van een goede rekenaar. Het Onderwijsblad, 2, (pp. 50-54) (5 p.).
Nelissen, J.M.C. (2010). Kinderen die niet weten wat ze weten. Volgens Bartjens, 30 (2), (pp. 26-28) (3 p.).
Nelissen, J.M.C. (2010). Nieuwsgierige onderzoekers. De Wereld van het jonge kind, 38 (1), (pp. 4-8) (5 p.).
Nelissen, J.M.C., Peltenburg, M.C. & van Eerde, H.A.A. (2010). Op de racebaan met de dropjesdief. De Wereld van het jonge kind, 38 (2), (pp. 4-7) (4 p.).
Nelissen, J.M.C. (2010). Taal, denken en wiskunde zijn nauw verweven. Het Onderwijsblad (12), (pp. 54-56) (3 p.).
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
van Eerde, H.A.A. & Nelissen, J.M.C. (2009). Cognitiefpsychologisch onderzoek bezien vanuit vakdidactisch perspectief. Pedagogische Studien, 36 (5), (pp. 409-417) (9 p.).
Nelissen, J.M.C. (2009). Kwalitatief onderzoek en objectiviteit. In S. Beekhoven, S. Peterink & A. van de Vegt (Eds.), Ideeen over het Bewijs voor Onderwijs (pp. 13-17) (5 p.). Utrecht: Sardes, Speciale editie.
van Luit, J.E.H., Nelissen, J.M.C. & Peltenburg, M.C. (2009). Learning mathematics by interaction in young students with special education needs. In J.B. Mottely & A.R. Randall (Eds.), Early education (pp. 135-148) (14 p.). Hauppauge, New York: Nova Science.
Nelissen, J.M.C. (2009). Leren vermenigvuldigen met meercijferige getallen. Academisch proefschrift van K. Buijs. Boekbespreking. Pedagogische Studien, 86 (1), (pp. 64-67) (4 p.).
van Luit, J.E.H., Nelissen, J.M.C. & Peltenburg, M.C. (2009). Realistic mathematics education for young students with special educational needs. In O. Demir & C. Celik (Eds.), Multimedia in education and special education (pp. 203-217) (15 p.). New York: Nova Science.
Nelissen, J.M.C. (2009). Tot drie tellen - onderzoek naar de prille ontwikkeling van begrip van hoeveelheden. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 28 (4), (pp. 22-27) (6 p.).
  2009 - Vakpublicaties
Nelissen, J.M.C. (2009). De ontwikkeling van wiskundige inzichten bij jonge kinderen. Het Jonge Kind, 36, (pp. 16-20) (5 p.).
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
Nelissen, J.M.C. (2008). Gravemeijers opvattingen over de theorie van realistisch reken-wiskundeonderwijs - beschouwing naar aanleiding van een publicatie -. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 27 (3/4), (pp. 81-83) (3 p.).
  2008 - Vakpublicaties
Nelissen, J.M.C. (2008). De tegenstelling abstract concreet voorbij. Pedagogiek in Praktijk (41), (pp. 12-15) (4 p.).
Nelissen, J.M.C. (2008). Elke klas een wereld van verschil. Zone : tijdschrift voor ontwikkelingsgericht onderwijs, 7 (4), (pp. 12-16) (5 p.).
Nelissen, J.M.C. (2008). Gaat oefenen vooraf aan begrip?. Het Onderwijsblad, 10 (2), (pp. 46-47) (2 p.).
Nelissen, J.M.C. (2008). Gaat oefenen vooraf aan begrip? Het verlangen naar de 'oude staartdeling van opa'. In J. van der Zwaard, S. van Oenen & M. Huisman (Eds.), Zonder wrijving geen vooruitgang (pp. 81-86) (6 p.). Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
Nelissen, J.M.C. (2008). Intuïtie en probleemoplossen. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 27 (1), (pp. 19-29) (11 p.).
Nelissen, J.M.C. (2008). Intuïtie en rekenen-wiskunde leren. Volgens Bartjens, 27 (4), (pp. 12-16) (5 p.).
Nelissen, J.M.C. (2008). Probleem oplossen? Intuïtie!. JSW : jeugd in school en wereld, 93 (2), (pp. 6-12) (7 p.).
Nelissen, J.M.C. (2008). Rekenen, oefening baart kunst. Ouders & School (1), (pp. 5-7) (5 p.).
Nelissen, J.M.C. (2008). Rekenonderwijs is ook weer niet zo dramatisch. Het Onderwijsblad, 10 (20), (pp. 46-47) (2 p.).
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
Nelissen, J.M.C., Boswinkel, J.G.H. & de Goeij, E.T.J. (2007). Realistisch reken-wiskundeonderwijs in het sbo - deel I. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 46 (7), (pp. 321-331) (11 p.).
de Goeij, E.T.J., Boswinkel, J.G.H. & Nelissen, J.M.C. (2007). Realistisch reken-wiskundeonderwijs in het sbo - deel II. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 46 (7), (pp. 356-365) (10 p.).
  2007 - Vakpublicaties
Nelissen, J.M.C. (2007). Het nieuwe leren. JSW : jeugd in school en wereld, 91 (9), (pp. 12-15) (4 p.).
Gravemeijer, K.P.E. & Nelissen, J.M.C. (2007). Hoezo concreet? Op zoek naar concretiseringen die het kinderlijke denken ondersteunen. Volgens Bartjens, 26 (3), (pp. 14-16) (3 p.).
Boswinkel, J.G.H. & Nelissen, J.M.C. (2007). Leerstoflijnen in methoden Leerstoflijnen uit 'Speciaal Rekenen' nader toegelicht. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 26 (4), (pp. 43-50) (8 p.).
Nelissen, J.M.C. (2007). Opsporen en ontwikkelen van jong talent. Volgens Bartjens, 26 (4), (pp. 32-33) (2 p.).
Nelissen, J.M.C. (2007). Recent onderzoek naar transfer. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 26 (1), (pp. 24-31) (9 p.).
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
Nelissen, J.M.C. (2006). Interactief onderwijzen en leren. In M. Volman & W. Wardekker (Eds.), Pedagogische kwaliteit van de basisschool Baarn: HB Uitgevers.
  2006 - Vakpublicaties
Nelissen, J.M.C. (2006). Dyscalculie: een pleidooi voor een open onderzoek. In M. Dolk & M. van Groenestijn (Eds.), Dyscalculie in discussie (pp. 43-50) (8 p.). Assen: Koninklijke van Gorcum BV.
Nelissen, J. (2006). Dyscalculie: Verkenning van een begrip. JSW : jeugd in school en wereld, 90 (6), (pp. 6-11) (6 p.).
Gravemeijer, K.P.E. & Nelissen, J.M.C. (2006). Hoezo concreet?. Volgens Bartjens, 26 (3), (pp. 14-16) (3 p.).
Nelissen, J. (2006). 'Iedereen nader beschouwd'. De Wereld van het jonge kind, 33 (5), (pp. 20-24) (5 p.).
  2005 - Wetenschappelijke publicaties
van den Heuvel-Panhuizen, M.H.A.M., van den Brink, F.J., Janssen, C., Hochstenbach, J., Menne, J.J.M., de Moor, E.W.A. & Nelissen, J.M.C. (2005). Geometry in Grades 1 and 2. In M. van den Heuvel-Panhuizen & K. Buys (Eds.), Young children learn measurement and geometry. A learning-teaching trajectory with intermediate attainment targets for the lower grades in primary school (pp. 227-326) (100 p.). Utrecht: Freudenthal Institute / SLO.
  2005 - Vakpublicaties
Nelissen, J.M.C. (2005). De boekenkast van Jo Nelissen. Zone : tijdschrift voor ontwikkelingsgericht onderwijs, 4 (3), (pp. 26-28) (2 p.).
Nelissen, J.M.C. & Boswinkel, J.G.H. (2005). Het domweg stampen van tafels is uit de tijd. Het Onderwijsblad, 9 (2), (pp. 26-29) (4 p.).
Nelissen, J.M.C. & Peltenburg, M.C. (2005). Ik had niet verwacht dat ze het zouden begrijpen. Volgens Bartjens, 25 (2), (pp. 31-34) (4 p.).
Nelissen, J.M.C. (2005). Ik speel, dus ik denk. De Wereld van het jonge kind, 32 (10), (pp. 332-336) (5 p.).
Nelissen, J.M.C. (2005). Kinderen die niet kunnen leren. Euclides, 80 (4), (pp. 166-172) (7 p.).
Nelissen, J.M.C. (2005). Stilstaan bij enkele grondgedachten uit Freudenthals laatste werk - een recensie in revisie -. In H. ter Heege, T. Goris & L. Wesker (Eds.), Freudenthal 100 (pp. 126-128) (3 p.). Utrecht: Freudenthal instituut.
  2004 - Vakpublicaties
Nelissen, J.M.C. (2004). Begaafdheid: een handicap?. JSW : jeugd in school en wereld, 88 (7), (pp. 20-24) (5 p.).
Nelissen, J.M.C. (2004). Constructivisme en het nieuwe leren. Vernieuwing, 63 (2), (pp. 14-17) (4 p.).
Nelissen, J.M.C. (2004). Dyslexie en dyscalculie. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 23 (2), (pp. 9-13) (4 p.).
Nelissen, J.M.C. & van Grootheest, L. (2004). Het nieuwe leren. Vernieuwing, 63 (2), (pp. 4-8) (4 p.).
Nelissen, J.M.C. (2004). Kinderen die niet leren rekenen. Opvattingen en discussie over dyscalculie en rekenproblemen. Willem Bartjens, 23 (3), (pp. 5-12) (8 p.).
van den Heuvel-Panhuizen, M.H.A.M., van den Brink, F.J., Janssen, C., Hochstenbach, M.E., Menne, J.J.M., de Moor, E.W.A. & Nelissen, J.M.C. (2004). Meetkunde in groep 3 en 4. In M.H.A.M. van den Heuvel-Panhuizen & K. Buys (Eds.), Jonge kinderen leren meten en meetkunde. Tussendoelen Annex Leerlijnen (pp. 227-326) (99 p.). Groningen: Wolters-Noordhoff, TAL-project: FI Utrecht, SLO Enschede m.m.v. CED Rotterdam.
van den Heuvel-Panhuizen, M.H.A.M., de Moor, E.W.A. & Nelissen, J.M.C. (2004). Meten en meetkunde in lijn gebracht. In M.H.A.M. van den Heuvel-Panhuizen & K. Buys (Eds.), Jonge kinderen leren meten en meetkunde. Tussendoelen Annex Leerlijnen. (pp. 9-14) (6 p.). Groningen: Wolters-Noordhoff.
  2004 - Populariserende publicaties
Nelissen, J.M.C. (08-09-2004). Over: "Iederwijs". De Volkskrant [online] (1 p.).
  2003 - Wetenschappelijke publicaties
Nelissen, J.M.C. (2003). Opvattingen over innovatie en implementatie. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskunde onderwijs, 21 (4), (pp. 14-21) (8 p.).
  2003 - Vakpublicaties
Nelissen, J.M.C. (2003). Jong geleerd ... Willem Bartjens, 22 (2), (pp. 14-18) (5 p.).
Nelissen, J.M.C. (2003). Jonge kinderen en meetactiviteiten. JSW : jeugd in school en wereld, 87 (5), (pp. 6-10) (5 p.).
Nelissen, J.M.C. (2003). Past rekenen-wiskunde wel bij jonge kinderen?. De Wereld van het jonge kind, (pp. 50-53) (4 p.).
van den Brink, F.J., Menne, J.J.M. & Nelissen, J.M.C. (2003). Vierkuberhuisjes. Willem Bartjens, 23 (2), (pp. 18-21) (4 p.).
  2002 - Wetenschappelijke publicaties
Nelissen, J.M.C. (2002). Interactie: een vakpsychologische analyse (1). Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskunde onderwijs, 20 (4), (pp. 3-14) (12 p.).
Nelissen, J.M.C. (2002). Interactie: een vakpsychologische analyse (2). Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskunde onderwijs, 21 (1), (pp. 17-21) (5 p.).
Nelissen, J.M.C. (2002). Spelactiviteiten voor jonge kinderen. JSW : jeugd in school en wereld, 86 (8).
  2002 - Vakpublicaties
Nelissen, J.M.C. (2002). Kinderen uit Moskou zoeken verborgen figuren. Willem Bartjens, 22 (1).
van den Brink, F.J., Nelissen, J.M.C. & Menne, J.J.M. (2002). Les in huisjes bouwen. De Wereld van het jonge kind, 30, (pp. 34-36) (3 p.).
Nelissen, J.M.C. (2002). Wilde kinderen. De kritische periode in de taalontwikkeling. Vernieuwing, 61 (10).
  2001 - Wetenschappelijke publicaties
Nelissen, J.M.C. (2001). De mythe van de wiskundeknobbel. Vernieuwing, 59 (1/2), (pp. 7-10) (4 p.).
Nelissen, J.M.C. (2001). De ontwikkeling van meetkundige inzichten. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskunde onderwijs, 20 (1), (pp. 3-9) (7 p.).
Altena, G.T., van Luit, J.E.H., de Bruyn, M. & Nelissen, J.M.C. (2001). Een onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van de 'Signaleringslijst Begaafdheid'. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 40 (11), (pp. 527-536) (10 p.).
Nelissen, J.M.C. (2001). Samen rekenen. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskunde onderwijs, 19 (3), (pp. 19-24) (6 p.).
Nelissen, J.M.C. (2001). Vrije zelfexpressie leidt tot niets. Vernieuwing, 60 (7), (pp. 23-25) (3 p.).
  2001 - Vakpublicaties
Nelissen, J.M.C. (2001). Kinderen uit Moskou onderzoeken labyrinten. Willem Bartjens, 21 (2), (pp. 4-7) (4 p.).
Cohen de Lara, H. & Nelissen, J.M.C. (2001). Wiskunde voor peuters. Samen spelen en rekenen. Didaktief & school, 10, (pp. 30-32) (3 p.).
  1995 - Vakpublicaties
Nelissen, J.M.C. (1995). Kinderen van asielzoekers leren rekenen. Willem Bartjens, 15 (1), (pp. 4-8) (5 p.).
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-21 19:47:08
Volledige naam
dr. J.M.C. Nelissen Contactgegevens
Buys Ballotgebouw

Princetonplein 5
Kamer 4.62
3584 CC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 8208
Telefoonnummer afdeling 030 253 1179
Gegenereerd op 2018-09-21 19:47:08
Laatst bijgewerkt op 08-12-2015