J. (Koos) Kortland
J.Kortland@uu.nl
Gegenereerd op 2018-09-21 06:17:35


Profiel

Koos Kortland levert als emeritus docent/onderzoeker binnen het Freudenthal Instituut voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenwetenschappen een bijdrage aan de volgende activiteiten op het gebied van onderwijs, onderzoek en ontwikkeling.

-  De WND-Conferentie natuurkunde-didactiek - een jaarlijkse nascholingsconferentie voor natuurkundedocenten in het voortgezet onderwijs.

-  Ontwikkelingsonderzoek op het gebied van natuurwetenschappelijk onderwijs in persoonlijke, maatschappelijke en wetenschappelijke contexten (waaronder leren in authentieke praktijken en een probleemstellende didactiek).

-  Het High School Project on Astrophysics Research with Cosmics (HiSPARC) - een landelijk project waarin scholen voor voortgezet onderwijs en wetenschappelijke onderzoeksinstituten samenwerken aan de bouw van een netwerk van detectiestations voor hoog-energetische kosmische straling.

Daarnaast is hij bestuurslid van de Werkgroep Natuurkunde Didaktiek (WND) en de European Science Education Research Association (ESERA) en eindredacteur van het Tijdschrift voor Didactiek der Bèta-wetenschappen.

-  WND is de organisator van de jaarlijkse WND-Conferentie.

-  ESERA is een Europese organisatie voor het stimuleren van onderzoek op het gebied van natuurwetenschappelijk onderwijs (biologie, natuurkunde, scheikunde en algemene natuurwetenschappen) met het oog op verbetering van de onderwijspraktijk in het primair, voortgezet en hoger onderwijs.

Gegenereerd op 2018-09-21 06:17:35
Curriculum vitae

Koos Kortland werd geboren op 15 juli 1949 te Utrecht. Het diploma HBS-B behaalt hij in 1966 aan de Christelijke HBS te Gorinchem. In juni 1973 studeert hij af als natuurkundig ingenieur aan de - toen nog - Technische Hogeschool Delft, afdeling Technische Natuurkunde met akoestiek en bouwfysica als afstudeerrichting, inclusief de onderwijsbevoegdheid voor de vakken wiskunde, mechanica en natuurkunde.

De basis voor zijn belangstelling voor het onderwijs ontstaat in de periode 1969-73 waarin hij aan de TH Delft werkzaam is als student-assistent bij het eerste- en tweedejaarspracticum van de afdeling TN. Deze onderwijsloopbaan wordt vervolgd in de periode 1973-81 als docent wis- en natuurkunde bij het Gemeentelijk AVO/ VWO te Rotterdam aan de OSG. Van Oldenbarnevelt. In 1980 komt hij als universitair docent in dienst bij de toenmalige Vakgroep Natuurkunde-Didactiek aan de Universiteit Utrecht. In deze functie werkt hij aan lesmateriaal- en leerplanontwikkeling binnen het Project Leerpakket?Ontwikkeling Natuurkunde (PLON) en het Project Natuur- en Milieu-Educatie in het Voortgezet Onderwijs (NME-VO), naast het uitvoeren van taken op het gebied van projectcoordinatie en - in een latere fase - ontwikkelingsonderzoek in opdracht van het Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO). Vanaf 1992 doet hij binnen het Centrum voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen (CdBeta) - en vanaf 1995 voor een deel in een deeltijdaanstelling bij het Instituut voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Studievaardigheden (IVLOS) van de Universiteit Utrecht - vakdidactisch onderzoek, in 2001 afgesloten met een promotie. Vanaf 1999 is hij bij het IVLOS (ook) ruim vijf jaar werkzaam geweest als vakdidacticus natuurkunde in de lerarenopleiding.

Naast deze formele loopbaan in het voortgezet onderwijs en in het vakdidactische ontwikkelings-, onderzoeks- en opleidingswerk aan de universiteit doet hij vanaf 1979 als auteur/eindredacteur voor verschillende educatieve uitgevers pogingen om verworven vakdidactische inzichten te vertalen in lesmethoden voor het vak natuurkunde in het voortgezet onderwijs: Exact, Interactie, Interactief en Newton.

Gegenereerd op 2018-09-21 06:17:35
Alle publicaties
  2017 - Vakpublicaties
Kortland, J., Mooldijk, A.H. & Poorthuis, H. (2017). Handboek natuurkundedidactiek. (412 p.). Amsterdam: Epsilon Uitgaven.
van der Valk, A.E. & Kortland, J. (01-04-2017). Leerlingdenkbeelden. In Koos Kortland, Ad Mooldijk & Hans Poorthuis (Eds.), Handboek natuurkundedidactiek (pp. 113-117) (5 p.). Amsterdam: Epsilon Uitgaven.
Kortland, J., Mooldijk, A.H., Poorthuis, H. & Prins, G.T. (2017). Natuurkunde-Scheikunde op de lerarenopleiding. In G. Geerdink & I. Pauw (Eds.), Kennisbasis lerarenopleiders - Katern 3: Inhoud en vakdidactiek op de lerarenopleidingen (pp. 263-269). Eindhoven: VELON.
  2012 - Vakpublicaties
Blasse, E.., van Rijn, R. & Kortland, J. (2012). Een open uitvoeringsvariant van het Ioniserende Stralen Practicum. NVOX, 37 (3), (pp. 106-107) (2 p.).
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
Kortland, J. (2011). Scientific literacy and context-based science curricula: Exploring the didactical friction between context and science knowledge. In D. Höttecke (Eds.), Naturwissenschaftliche Bildung als Beitrag zur Gestaltung partizipativer Demokratie (pp. 17-31) (15 p.). Berlijn: Lit Verlag.
  2010 - Vakpublicaties
Dekkers, P.J.J.M., Hooyman, K., Vollebregt, M.J. & Kortland, J. (2010). Wisselwerking en Beweging 1. Klas 4 VWO. Enschede: Stichting Natuurkunde.nl.
Dekkers, P.J.J.M., Hooyman, K., Vollebregt, M.J. & Kortland, J. (2010). Wisselwerking en Beweging 2. Klas 5 VWO. Enschede: Stichting Natuurkunde.nl.
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
Dekkers, P.J.J.M., Klaassen, C.W.J.M. & Kortland, J. (2009). Newton’s concept of force as a sensible choice – Integrated development of concepts and epistemology in mechanics. ESERA Conference, August 31-September 4, 2009 Istanbul.
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
Kortland, J. (2008). Wat natuurkundigen doen: verslag Woudschotenconferentie Natuurkunde-Didactiek 2007 [CD-ROM]. Utrecht: Werkgroep Natuurkunde-Didactiek.
Dekkers, PJJM, Hooyman, K., Vollebregt, M.J. & Kortland, J. (2008). Wisselwerking en beweging : lesmateriaal Nieuwe Natuurkunde 4 vwo. Enschede: Stichting Natuurkunde.nl.
Dekkers, PJJM, Hooyman, K., Vollebregt, M.J. & Kortland, J. (2008). Wisselwerking en beweging. 1. Bewegingen verklaren. Enschede: Stichting Natuurkunde.nl.
Dekkers, PJJM, Hooyman, K., Vollebregt, M.J. & Kortland, J. (2008). Wisselwerking en beweging. 2. Constante krachten. Enschede: Stichting Natuurkunde.nl.
Dekkers, PJJM, Hooyman, K., Vollebregt, M.J. & Kortland, J. (2008). Wisselwerking en beweging. 3. Veranderende krachten. Enschede: Stichting Natuurkunde.nl.
Kortland, J. (2008). Zonnestelsel en heelal : docentenhandleiding Nieuwe Natuurkunde 4 havo. Enschede: Stichting Natuurkunde.nl.
Hooyman, K., Kortland, J. & van Welie, T. (2008). Zonnestelsel en heelal : lesmateriaal Nieuwe Natuurkunde 4 havo. Enschede: Stichting Natuurkunde.nl.
  2005 - Wetenschappelijke publicaties
Kortland, J. (2005). Physics in personal, social and scientific contexts. A retrospective view on the Dutch Physics Curriculum Development Project PLON. In P. Nentwig & D. Waddington (Eds.), Making it relevant. Context based learning of science (pp. 67-89) (23 p.). Munchen: Waxmann Verlag.
  2004 - Wetenschappelijke publicaties
Kortland, J. & Drukker, C. (2004). Het VWO bovenbouwpracticum Natuurkunde - praktische opdrachten uitvoeren op de Universiteit Utrecht. NVOX, 29 (2), (pp. 64-66) (3 p.).
  2003 - Vakpublicaties
Kortland, J., Savelsbergh, E., Hooyman, K. & Wielinga, R. (2003). Broeikas aarde: een praktische opdracht voor computerondersteund modelleren. NVOX, 28 (7), (pp. 326-329) (4 p.).
Kortland, J., Klaassen, C.W.J.M., Lijnse, P.L. & Brink, T. (2003). Een probleemstellende lessenserie. NVOX, 28 (6), (pp. 260) (1 p.).
Kortland, J., Savelsbergh, E., Hooyman, K. & Wielinga, R. (2003). Kracht en beweging in de sport: een natuurkundemodule voor computerondersteund modelleren. NVOX, 28 (9), (pp. 419-422) (4 p.).
Kortland, J., Savelsbergh, E.R., Hooyman, K. & Wielinga, R. (2003). Kracht en beweging in de sport: een natuurkundemodule voor computerondersteunend modelleren. NVOX, 28 (9), (pp. 419-422) (4 p.).
  2002 - Wetenschappelijke publicaties
Kortland, J., Klaassen, C.W.J.M. & Lijnse, P.L. (2002). Ontwerpen van een didactische structuur voor het probleemstellend onderwijs. Tijdschrift voor Didactiek der Betawetenschappen, 19 (1/2), (pp. 2-20) (19 p.).
  2002 - Vakpublicaties
Westra, R.H.V., Savelsbergh, E.R., Kortland, J., Mooldijk, A.H. & Prins, G. (2002). Leren door zelf modelleren: constructief en uitdagend onderwijs. NVOX, 27 (7), (pp. 331-335) (5 p.).
  2001 - Wetenschappelijke publicaties
Kortland, J. (2001). A problem-posing approach to teaching for scientific literacy: the case of decision making about packaging waste. In O. de Jong, E.R. Savelsbergh & A. Alblas (Eds.), Teaching for scientific literacy. Context, competency, and curriculum (pp. 87-98) (12 p.). Utrecht: CD-Bèta-Press.
Eijkelhof, H.M.C. & Kortland, J. (2001). Bouwen aan een nieuw natuurkundecurriculum havo/vwo. Tijdschrift voor Didactiek der Betawetenschappen, 18 (1), (pp. 2-18) (17 p.).
  1997 - Wetenschappelijke publicaties
Kortland, J. (1997). Garbage: dumping, burning and reusing/ recycling: students' perception of the wast issue. International Journal of Science Education, 19, (pp. 65-77) (13 p.).
  1996 - Wetenschappelijke publicaties
Kortland, J. (1996). An STS case study about students' decision making on the waste issue. Science Education, 80 (6), (pp. 673-689) (17 p.).
Kortland, J. (1996). Decision-making on science-related social issues: the case of garbage in physical science- A problem-posing approach. Research in science education in Europe- Current issues and themes (pp. 115-123) (9 p.). London: The Falmer Press.
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-21 06:17:35
Nevenfuncties

bestuurslid/penningmeester European Science Education Research Association (ESERA)

mede-auteur natuurkundemethode "Newton" voor bovenbouw havo/vwo

Gegenereerd op 2018-09-21 06:17:35
Volledige naam
J. Kortland Contactgegevens
Buys Ballotgebouw

Princetonplein 5
Kamer 3.63
3584 CC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 4258
Fax 030 253 7494
Gegenereerd op 2018-09-21 06:17:35
Laatst bijgewerkt op 03-11-2014