dr. Jan Schroten
J.D.W.Schroten@uu.nl
Gegenereerd op 2018-08-16 08:15:19


Profiel
Dr. Jan Schroten is onderzoeker en docent Spaans. Zijn onderzoek richt zich op onpersoonlijke zinsstructuren en op categoriale eigenschappen van woordstructuur, in het Spaans en daarmee verwante talen. Zijn onderwijs gaat over variaties en grenzen van het Spaans en woord- en zinsstructuur van het Spaans.
Gegenereerd op 2018-08-16 08:15:20
Alle publicaties
  2011 - Artikelen in bundels / proceedings
Schroten, J.D.W. (2011). El determinante "lo" y el "lo" de gradación. In E. Stark & N. Pomino (Eds.), El sincretismo en la gramática del español (pp. 145-161) (180 p.). Madrid / Frankfurt am Main: Iberoamericana / Vervuert, 17 Congreso de la Asociación Alemana de Hispanistas.
Schroten, J.D.W. (2011). Oraciones impersonales con sujeto y su identidad. In M.V. Escandell Vidal, M. Leonetti & C. Sánchez López (Eds.), 60 problemas de gramática dedicados a Ignacio Bosque (pp. 170-175) (6 p.). Madrid: Akal.
  2011 - Boekbesprekingen
Schroten, J.D.W. (2011). Book Notice. Language, 80, (pp. 1-1) (1 p.).
  2010 - Artikelen
Schroten, J.D.W. (2010). The head of Verb+Noun compounds in the Romance languages. Iberia, 2 (2), (pp. 85-98) (14 p.).
  2010 - Artikelen in bundels / proceedings
Schroten, J.D.W. (2010). Clitic doubling in Spanish: Agreement of the third kind. In M. Everaert, T. Lentz, H. de Mulder, O. Nilsen & A. Zondervan (Eds.), The linguistic enterprise. From knowledge of language to knowledge in linguistics (pp. 315-326) (12 p.). Amsterdam - Philadelphia: John Benjamins.
  2010 - Voordrachten / lezingen
J.D.W. Schroten (06-02-2010) The head of Verb+Noun compounds in the Romance languages
  2009 - Artikelen in bundels / proceedings
Schroten, J.D.W. (2009). La construcción progresiva en español con verbos de estado anímico. In R. de Maeseneer & I. Jongbloet (Eds.), El hispanismo omnipresente. Homenaje a Robert Verdonk (pp. 277-288) (12 p.). Brussel: ASP, Ediciones UPA.
  2009 - Voordrachten / lezingen
J.D.W. Schroten (03-02-2009) El elemento verbal del compuesto nominal: un cazanombres?
  2008 - Boekbesprekingen
Schroten, J.D.W. (31-01-2008). Review of Impersonal "Si" Constructions. Linguist List, 19.368.
  2007 - Artikelen
Schroten, J.D.W. (10-10-2007). Spelling en uitspraak van het Spaans. TaalActief : tijdschrift voor taalgebruikers, (pp. 22-23) (22 p.).
  2007 - Artikelen in bundels / proceedings
Schroten, J.D.W. (2007). Predicados sin sujeto e impersonalidad. In P. Cano López & I. Fernández López (Eds.), Actas del VI Congreso de Linguística General (pp. 165-177) (13 p.). Salamanca: ArcoLibros.
  2007 - Voordrachten / lezingen
J.D.W. Schroten (04-09-2007) Pronombre t?nico, pronombre átono y pronombre nulo: sus características en espa?ol y otras lenguas románicas
  2006 - Voordrachten / lezingen
J.D.W. Schroten (30-08-2006) The expression of feelings and emotions in Spanish: "Psychological" Nouns, Verbs and Adjectives
  2005 - Boeken
Schroten, J.D.W. (2005). Variaties en grenzen van het Spaans. Derde herziene druk. Bussum: Coutinho.
  2005 - Artikelen in bundels / proceedings
Schroten, J.D.W. (2005). Efectos de la (in)interpretabilidad de género en español. In R. de Jonge (Eds.), Actas del II Congreso de Lingüística de la Región Noroeste de Europa de la Asociación de Lingüística y Filología de América (ALFLAL) (pp. 123-138) (16 p.). Barcelona: EliEs, Estudios de Lingüística del Español (ELiEs).
  2005 - Voordrachten / lezingen
J.D.W. Schroten (08-12-2005) Coördinator Going Romance XIX
J.D.W. Schroten (27-04-2005) Spaanse en Nederlandse werkwoorden van gemoedstoestand: statisch of dynamisch
  2004 - Artikelen in bundels / proceedings
Schroten, J.D.W. (2004). Las raíces de las palabras y su categoría. In F. Sánchez Miret (Eds.), Actas del XXIII Congreso de Lingüística y Filología Románicas, vol. 1 (pp. 431-444) (14 p.). Tübingen: Max Niemeyer.
  2004 - Voordrachten / lezingen
J.D.W. Schroten (28-05-2004) Efectos de la interpretabilidad de género en español
J.D.W. Schroten (07-02-2004) On the interpretation of the (expletive) subject pronoun
J.D.W. Schroten (06-05-2004) Predicados sin sujeto e impersonalidad
  2003 - Boekredactie
Schroten, J.D.W., Quer, J., Scorretti, M., Sleeman, P. & Verheugd, E. (2003). Romance Languages and Linguistic theory 2001. Selected Papers from ' Going Romance' 2001, Amsterdam, 6-8 december. (353 p.). Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins.
  2003 - Artikelen
Schroten, J.D.W. (2003). Sobre la ausencia de determinantes y su interpretación. Foro Hispánico, 21 (21), (pp. 71-87) (17 p.).
  2003 - Voordrachten / lezingen
J.D.W. Schroten (18-12-2003) "Se" impersonal y el modelo minimalista
J.D.W. Schroten (21-03-2003) Los diccionarios en la ensenanza del Espanol
  2002 - Artikelen in bundels / proceedings
Schroten, J.D.W. (2002). Concordance in Morphology: Lexeme and Suffix in Spanish Nouns. In H. Broekhuis & P. Fikkert (Eds.), Linguistics in the Netherlands 2002 (pp. 151-162) (12 p.). Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins.
Schroten, J.D.W. (2002). Light Verb Constructions in Bilingual Dictionaries. In F. Melka & M.C. Augusto (Eds.), De la lexicologie a la lexicographie / From Lexicology to Lexicography (pp. 83-94) (12 p.). Utrecht: UiL OTS.
  2002 - Voordrachten / lezingen
J.D.W. Schroten (20-07-2002) "Qualia" in affixation: Semantic and pragmatic aspects of two Spanish suffixes
J.D.W. Schroten (26-01-2002) Concordance in Morphology: Lexeme and Suffix in Spanish
J.D.W. Schroten (20-09-2002) Impersonal SE/SI in Romance: "Nominative" or "Expletive"
  2001 - Boekredactie
Delfitto, D., Schroten, J.D.W. & de Swart, H.E. (2001). Recherches de linguistique francaise et romane d'Utrecht. (54 p.). Utrecht: UiL-OTS/Letteren, Universiteit Utrecht.
Schroten, J.D.W., D'Hulst, Y. & Rooryck, J. (2001). Romance Languages and Linguistic Theory 1999: Selected Papers from 'Going Romance' 1999, Leiden, 9-11 December 1999. (406 p.). Amsterdam: John Benjamins.
  2001 - Artikelen in bundels / proceedings
Schroten, J.D.W. (2001). L'absence de déterminant en espagnol. In G. Kleiber, B. Laca & L. Tasmowski (Eds.), Typologie des groupes nominaux (pp. 189-205) (17 p.). Rennes, Frankrijk: Purennes Presses Universitaires de Rennes.
Schroten, J.D.W. (2001). Locating Time and Place. In R. Bok-Bennema, B. de Jonge, B. Kampers-Manhe & A. Molendijk (Eds.), Adverbial Modification: Selected Papers from the Fifth Colloquium on Romance Linguistics, Groningen, 10-12 September 1998 (pp. 169-185) (17 p.). Amsterdam/Atlanta: Rodopi.
Schroten, J.D.W. (2001). The Human Factor in Subject Pronouns and Possessive Pronouns in Romance and Germanic Languages. In L. Tasmowski (Eds.), The Expression of Possession in Romance and Germanic Languages (pp. 53-69) (17 p.). Cluj, Romania: Clusium.
  2001 - Voordrachten / lezingen
J.D.W. Schroten (29-09-2001) Verbos denominales y nombres deverbales en español: raíces y categoría léxicas
  2000 - Boekredactie
Monachesi, P., Kampers, B. & Schroten, J.D.W. (2000). Probus Special issue on Going Romance 1998. Berlin/New York: Mouton de Gruyter.
de Swart, H.E., Delfitto, D. & Schroten, J.D.W. (2000). Recherches de Linguistique francaise et romane d'Utrecht 19. (70 p.). Utrecht: UiL OTS.
  2000 - Artikelen in bundels / proceedings
Schroten, J.D.W. (2000). Equivalence and Mismatch of Semantic Features: Collocations in English, Spanish and Dutch. In S. Niemeier & R. Dirven (Eds.), Evidence for Linguistic Relativity (pp. 29-51) (23 p.). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
Schroten, J.D.W. (2000). Lexical Gender and Biological Gender: The Spanish Case. In D. Delfitto, J.D.W. Schroten & H.E. de Swart (Eds.), Recherches de Linguistique Française et Romane d'Utrecht (pp. 33-43) (11 p.). Utrecht: UiL OTS.
Schroten, J.D.W. (2000). Los "Qualia" de los nombres. In A. Englebert, M. Pierrard, L. Rosier & D. van Raemdonck (Eds.), Actes du XXIIe Congres International de Linguistique et Philologie Romanes, vol VII. (pp. 667-676) (10 p.). Max Niemeyer Verlag.
  2000 - Voordrachten / lezingen
J.D.W. Schroten (27-09-2000) El genero del nombre y su interpretacion
J.D.W. Schroten (11-02-2000) On the Natural Gender of Nouns: Anaphoric Pronouns and Anaphoric Nouns in Spanish and Dutch
J.D.W. Schroten (26-05-2000) The Human Factor in Subject Pronouns and Possessive Pronouns
J.D.W. Schroten (13-03-2000) Woordgeslacht in het Spaans en Discourse Representation Theory
  1999 - Boekredactie
Monachesi, P., Kampers, B. & Schroten, J.D.W. (1999). Probus, Special Issue 'Going Romance '97'. Berlin: Mouton de Gruyter.
de Swart, H.E., Delfitto, D. & Schroten, J.D.W. (1999). Recherches de Linguistique Francaise et Romane d'Utrecht. (113 p.). Utrecht: UiL-OTS/IVT, ISSN-0920-9840.
  1999 - Artikelen in bundels / proceedings
Schroten, J.D.W. (1999). Taalzuiverheid in het Catalaans. In N. van der Sijs (Eds.), Taaltrots. Purisme in een veertigtal talen (pp. 155-160) (6 p.). Amsterdam / Antwerpen: Contact.
Schroten, J.D.W. (1999). Taalzuiverheid in het Spaans. In N. van der Sijs (Eds.), Taaltrots. Purisme in een veertigtal talen (pp. 160-166) (5 p.). Amsterdam/Antwerpen: Contact.
  1999 - Boekbesprekingen
Schroten, J.D.W. (1999). Bookreview Advances in Hispanic Linguistics, 2 Vol. Tijdschrift: online gepubliceerd, 10.1186.
Schroten, J.D.W. (11-08-1999). Review of Advances in Hispanic Linguistics. Linguist List, 10.1186.
  1998 - Artikelen
Drijkoningen, F.A.C., Kampers-Manhe, B. & Schroten, J.D.W. (1998). Special issue Going Romance 1996. Probus, (pp. 103-241) (139 p.). gast editor van hoofdstuk.
  1998 - Artikelen in bundels / proceedings
de Swart, H.E., Delfitto, D. & Schroten, J.D.W. (1998). La position de "ni" dans le système de la négation. In D. Delfitto, H.D.W. Schroten & H.E. de Swart (Eds.), Recherches de Linguistique Française et Romane d'Utrecht (pp. 67-80) (14 p.). Utrecht: UiL OTS, editors: D. Delfitto, J. Schroten, H. de Swart.
  1998 - Voordrachten / lezingen
J.D.W. Schroten (03-04-1998) Equivalence and mismatch of semantic features: collocations in English and Spanish
J.D.W. Schroten (11-09-1998) Location referred to by Adverbs, NPs, PPs
J.D.W. Schroten (25-07-1998) Los "Qualia"de los nombres
J.D.W. Schroten (17-01-1998) Number in imperatives
Drijkoningen, F.A.C., Schroten, J.D.W., de Swart, H.E. & Melka, F.J. (10-12-1998). Organisatie van het Symposium "Going Romance XVII" en Workshop "Lexicon". 10-12 December, University of Utrecht. 10-12 december.
J.D.W. Schroten (27-11-1998) Reconsidering bare NPs in the Minimalist Framework
  0 - Editorial activity
J.D.W. Schroten () Recherches de linguistique française et romane d'Utrecht
J.D.W. Schroten () Recherches de linguistique française et romane d'Utrecht
J.D.W. Schroten () Recherches de linguistique française et romane d'Utrecht
J.D.W. Schroten () Recherches de linguistique française et romane d'Utrecht
J.D.W. Schroten () Recherches de linguistique française et romane d'Utrecht
J.D.W. Schroten () Recherches de linguistique française et romane d'Utrecht
J.D.W. Schroten () Recherches de linguistique française et romane d'Utrecht
  0 - Contribution to the work of national or international committees and working groups
J.D.W. Schroten () co-guest-editor: Probus, International Journal of Latin and Romance linguistics vol. 10, no. 2
J.D.W. Schroten () Lid selectiecommissie
J.D.W. Schroten () member of the editorial board
J.D.W. Schroten () member of the editorial board
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-08-16 08:15:21
Volledige naam
dr. J.D.W. Schroten Contactgegevens
Transcomplex

Trans 10
Kamer -
3512 JK  UTRECHT

Telefoonnummer afdeling 030 253 6006
Transcomplex

Trans 10
Kamer -
3512 JK  UTRECHT

Telefoonnummer afdeling 030 253 6006
Onbekend Gebouw

Onbekend 9999
Kamer -
9999 AA  ONBEKEND

Telefoonnummer afdeling 030 253 6006
Gegenereerd op 2018-08-16 08:15:21
Laatst bijgewerkt op 24-05-2011