prof. dr. J.A. (Jan) van Maanen
J.A.vanMaanen@uu.nl
Gegenereerd op 2018-09-21 20:17:00


Profiel

Onderzoeksvragen betreffen:

  • de integratie van historische elementen in het wiskundeonderwijs (de ‘Reinvention Studies’, onder meer leidend tot de proefschriften van Van Amerom en Van Gulik-Gulikers) 
  • de professionalisering van wiskundedocenten (dit in samenhang met het Landelijk Expertisecentrum voor de Lerarenopleiding Wiskunde en Rekenen, ELWIeR) 
  • de verspreiding van wiskundige problemen en kennis via informele communicatie ('doorvertel-wiskunde')

Tevens begeleiding van wiskundedocenten uit havo/vwo die twee dagen per week onderzoek kunnen doen in het programma Leraar in Onderzoek (LIOn) van NWO-Exacte Wetenschappen.

Internationale lezingen (AMS-MAA Joint Conference 2007, ICME11 2008, BSHM-Gresham Lecture 2016), voor expert-conferenties (Oberwolfach 2006, 2007), co-chair van CERME thematic working group 12 (2009/11/13/15).

Bio Jan van Maanen (*1953). Studie wiskunde (tot 1977), wiskundeleraar (tot 1992), (hoofd-)docent aan RUGroningen (tot 2006), hoogleraar in Utrecht (tot 2012).
Gegenereerd op 2018-09-21 20:17:00
Alle publicaties
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
Dierdorp, A., Bakker, A., van Maanen, J.A. & Eijkelhof, H.M.C. (2016). Supporting students to develop concepts underlying sampling and to shuttle between contextual and statistical spheres. In D. Ben-Zvi & K. Makar (Eds.), The Teaching and Learning of Statistics (pp. 37-48). Springer.
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
van Maanen, J.A. (2015). Some leaves about a tree. In G.B. Huitema et al. (Eds.), Uitgelicht Henk Broer, Liber Amicorum (11 p.). Groningen: Johan Bernouilli Institute.
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
Krüger, J.H.J. & van Maanen, Jan (2014). Evaluation and design of mathematics curricula: Lessons from three historical cases. Proceedings of CERME 8, Antalya 2013 (10 p.). CERME.
Dierdorp, Adri, Bakker, Arthur, van Maanen, Jan & Eijkelhof, Harrie (2014). Meaningful statistics in professional practices as a bridge between mathematics and science: an evaluation of a design research project. International Journal of STEM Education, 1 (9) (15 p.).
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
Dierdorp, A., Bakker, A., Eijkelhof, H.M.C. & van Maanen, J.A. (2013). Betekenisvolle statistiek in beroepspraktijken als brug tussen wiskunde en natuurwetenschappen: evaluatie van een ontwerponderzoek. Pedagogische Studien, 90 (2), (pp. 4-18) (15 p.).
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
Dierdorp, A., Bakker, A., Eijkelhof, H.M.C. & van Maanen, J.A. (2011). Authentic practices as contexts for learning to draw inferences beyond correlated data. Mathematical Thinking and Learning, 13, (pp. 132-151) (20 p.).
van Maanen, J.A. (2011). Een omstreden algoritme. In H.L. Bodlaender & E.J. van Leeuwen (Eds.), Facetten van Jan - Liber Amicorum 2011 (pp. 38-51) (14 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht, Departement Informatica.
Jankvist, U., Lawrence, S., Tzanakis, C. & van Maanen, J.A. (09-02-2011). Introduction to the papers of WG12: history in mathematics education. In M. Pytlak, T. Rowland & E. Swoboda (Eds.), Proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (pp. 1636-1639) (4 p.). University of Rzeszów, Poland: European Society for Research in Mathematics, Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education.
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
Dierdorp, A., Bakker, A., van Maanen, J.A. & Eijkelhof, H.M.C. (11-07-2010). Educational versions of authentic practices as contexts to teach statistical modeling. In C. Reading (Eds.), Data and context in statistics education: Towards an evidence-based society. Proceedings of the Eighth International Conference on Teaching Statistics Voorburg: International Statistical Institute, Eighth International Conference on Teaching Statistics (ICOTS8).
  2010 - Vakpublicaties
van Maanen, J.A. (2010). Doorvertelwiskunde - een activiteit die integreert. Nieuwe Wiskrant, 30 (1), (pp. 7-12) (6 p.).
van Maanen, J.A. (2010). Johan Jacob Ferguson, een jongen van Jan de Witt. In F. Blaakmeer (Eds.), RECHTEVENREDIG. Liber Amicorum voor Bert Boon (pp. 127-144) (18 p.). Den Haag: Bert Boon.
van Maanen, J.A. (2010). Wo ist das Gewicht in Ruhe? Ein historisches Beispiel zum Wert des analytischen Kalküls. Mathematik lehren, 159, (pp. 60-62) (3 p.).
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
van Maanen, J.A. (2009). 1695 Bernoulli: een topper uit Zwitserland. Magazine 395, 395, (pp. 16-17) (2 p.). Bijdrage aan lustrum-magazine IX Giornate della Paleontologia.
Furinghetti, F., Dorier, J.-L., Jankvist, U., van Maanen, J.A. & Tzanakis, C. (28-01-2009). Introduction: Theory and research on the role of history in mathematics education. In V. Durand-Guerrier, S. Soury-Lavergne & F. Azarello (Eds.), Proceedings of CERME 6: Proceedings of the Sixth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (pp. 2679-2681) (3 p.). Lyon: CERME Editions INRP actes électroniques, CERME6.
van Maanen, J.A. (03-05-2009). Maths for All. Proceedings of Third National Conference on Research in Mathematics Education. 'Mathematics for All' - Extending Mathematical Capacity (pp. 53-66) (14 p.). Dublin: St. Patrick's College, Third National Conference on Research in Mathematics Education.
van Maanen, J.A. & Vanpaemel, G. (2009). Migratie patronen van wiskundigen in de Lage Landen 1550-1650. Een voorlopige schets. Scientiarum Historia, 32 (1-2), (pp. 75-98) (24 p.).
  2009 - Vakpublicaties
van Maanen, J.A. & Vermunt, J. D. (2009). De excentrische expertise van ELWIeR. In R. Keijzer & V. Jonker (Eds.), Over de muurtjes heen kijken – Expertisecentrum Lerarenopleidingen Wiskunde en Rekenen (pp. 5-11) (7 p.). Utrecht: Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
Doorman, L.M. & van Maanen, J.A. (2008). A historical perspective on teaching and learning calculus. Australian Senior Mathematics Journal, 22 (2), (pp. 4-14) (15 p.).
  2007 - Vakpublicaties
van Maanen, J.A. (2007). De koeiennon. Hoe rekenen en wiskunde te leren, en van wie?. Nieuwe Wiskrant, 26 (3), (pp. 4-13) (10 p.).
van Maanen, J.A. (2007). Speurwerk naar de driehonderdjarige Euler. Euclides, 82 (6), (pp. 208-209) (2 p.).
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
Furinghetti, F., Jahnke, H.N. & van Maanen, J.A. (2006). Mini-Workshop on Studying Original Sources in Mathematics Education. Introduction by the Organisers. Oberwolfach Reports, 3 (2), (pp. 1285-1288) (4 p.).
  2006 - Vakpublicaties
van Maanen, J.A. (2006). "Diagrams and mathematical reasoning: some points, lines and figures'. BSHM: British Society for the History of Mathematics Bulletin, 21 (2), (pp. 97-101) (5 p.).
Grootendorst, A. & van Maanen, J.A. (2006). 'Enkele aspecten van de wiskunde in de Griekse Oudheid'. In Machiel Keestra (Eds.), Een cultuurgeschiedenis van wiskunde (pp. 47-79) (33 p.). Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds, Voltooing en eindredactie van: Albert Grootenhorst.
van Maanen, J.A. (2006). 'Sprongen in het diepe en passen op de plaats - wiskunde in de 18de eeuw. In Machiel Keestra (Eds.), Een cultuurgeschiedenis van wiskunde (pp. 127-149) (23 p.). Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-21 20:17:00
Volledige naam
prof. dr. J.A. van Maanen Contactgegevens
Buys Ballotgebouw

Princetonplein 5
Kamer -
3584 CC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 06 12 560 167
Telefoonnummer afdeling 030 253 1179
Buys Ballotgebouw

Princetonplein 5
Kamer -
3584 CC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 1179

aanwezig op afspraak

Gegenereerd op 2018-09-21 20:17:00
Laatst bijgewerkt op 20-07-2017