dr. H.A.A. (Dolly) van Eerde
H.A.A.vanEerde@uu.nl
Gegenereerd op 2018-09-19 22:41:42


Alle publicaties
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
Smit, Jantien, Bakker, Arthur, van Eerde, Henriette & Kuijpers, Maggie (01-09-2016). Using genre pedagogy to promote student proficiency in the language required for interpreting line graphs. Mathematics Education Research Journal, 28 (3), (pp. 457-478) (22 p.).
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
Bakker, Arthur & van Eerde, Henriette (2015). An introduction to design-based research with an example from statistics education. In A. Bikner-Ahsbahs, C. Knipping & N. Presmeg (Eds.), Doing qualitative research: Methodology and methods in mathematics education (pp. 429-466) (37 p.). Berlin: Springer.
  2015 - Vakpublicaties
van Eerde, H.A.A. (2015). Integratie van taal in het wiskundecurriculum van de pabo. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 34, (pp. 17-36).
van Eerde, H.A.A. (2015). Rekenen op taal. Volgens Bartjens, 35 (1), (pp. 4-8).
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
Smit, J., van Eerde, H.A.A. & Bakker, A. (2013). A conceptualisation of whole-class scaffolding. British Educational Research Journal, 39 (5), (pp. 817-834) (18 p.).
van Eerde, H.A.A. (2013). Design research: Looking into the heart of mathematics education. Proceedings van de 1st South-East Asian Design Research conference, 2-23 April 2013, UNSRI, Palembang (pp. 1-11) (11 p.). South-East Asian Design Research conference 1.
Bustang, B., Zulkardi, Z., Darmawijoyo, D., Dolk, M.L.A.M. & van Eerde, H.A.A. (2013). Developing a Local Instruction Theory for Learning the Concept of Angle through Visual Field Activities and Spatial Representations. International Education Studies, 6 (8), (pp. 58-70) (13 p.).
Murdiyani, N.M., Zulkardi, Z., Putri, R.I., van Eerde, H.A.A. & van Galen, F.H.J. (2013). Developing a Model to Support Students in Solving Subtraction. IndoMS Journal on Mathematics Education, 4 (1), (pp. 95-112) (18 p.).
van Eerde, H.A.A. (2013). Lesmateriaal ontwikkelen voor taalontwikkeling in de reken-wiskundeles. In M. van Zanten (Eds.), Rekenen-wiskunde op Niveau (pp. 135-150) (16 p.). Utrecht: Freudenthal instituut.
van Galen, F.H.J. & van Eerde, H.A.A. (2013). Solving Problems with The Percentage Bar. IndoMS Journal on Mathematics Education, 4 (1), (pp. 1-8) (8 p.).
Smit, J. & van Eerde, H.A.A. (2013). What counts as evidence for the long-term realisation of whole-class scaffolding?. Learning, Culture and Social Interaction, 2 (1), (pp. 22-31) (10 p.).
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
Smit, J., van Eerde, H.A.A. & Bakker, A. (30-09-2012). Developing A Pedagogical Genre For Reasoning About Line Graphs. Conference Proceedings, Patchwork: Learning Diversities (pp. 66-70) (5 p.). Belgrade: Institute of Psychology, SIG10/21.
Smit, J. & van Eerde, H.A.A. (30-09-2012). The enactment and measurement of whole-class scaffolding. Conference Proceedings, Patchwork: Learning Diversities (pp. 49-55) (7 p.). Belgrade: Institute of Psychology, SIG10/21.
  2012 - Vakpublicaties
van Galen, F.H.J. & van Eerde, H.A.A. (2012). Mooie modellen : rekenen met de procentenstrook. Volgens Bartjens, 31 (5), (pp. 14-16) (3 p.).
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
Smit, J. & van Eerde, H.A.A. (2011). A teacher’s learning process in dual design research: learning to scaffold language in a multilingual mathematics classroom. ZDM - International Journal on Mathematics Education, 43 (6-7), (pp. 889-900) (12 p.).
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
den Brok, P.J., van Eerde, H.A.A. & Hajer, M. (2010). Classroom interaction studies as a source for teacher competencies: the use of multiple instruments for studying teacher competencies in multicultural schools. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 16 (6), (pp. 717-733) (17 p.).
van Nes, F.T. & van Eerde, H.A.A. (2010). Spatial Structuring and the development of number sense: A case study of young children working with blocks. Journal of Mathematical Behavior, 29 (3), (pp. 145-159) (15 p.).
  2010 - Vakpublicaties
Nelissen, J.M.C., Peltenburg, M.C. & van Eerde, H.A.A. (2010). Op de racebaan met de dropjesdief. De Wereld van het jonge kind, 38 (2), (pp. 4-7) (4 p.).
Vuurmans, A. & van Eerde, H.A.A. (2010). Rekenen heeft ook taal nodig. Taalgericht vakonderwijs. JSW : jeugd in school en wereld, 95 (2), (pp. 6-10) (5 p.).
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
van Eerde, H.A.A. & Nelissen, J.M.C. (2009). Cognitiefpsychologisch onderzoek bezien vanuit vakdidactisch perspectief. Pedagogische Studien, 36 (5), (pp. 409-417) (9 p.).
Gravemeijer, K.P.E. & van Eerde, H.A.A. (2009). Design research as a means for building a knowledge base for teachers and teaching in mathematics education. Elementary School Journal, 109 (5), (pp. 510-524) (15 p.).
Hajer, M., van Eerde, H.A.A. & de Bruin, H. (2009). Integratie van vak- en taaldidactische perspectieven in onderzoek naar taalgericht biologie- en wiskundeonderwijs. In A. Backus, M. Keijzer, I. Vedder & B. Weltens (Eds.), Zesde Anéla-conferentie (pp. 132-141) (14 p.). Delft: Eburon, Zesde Anéla-conferentie.
van Eerde, H.A.A. (2009). Rekenen-wiskunde en taal: een didactisch duo. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 28 (3), (pp. 19-32) (14 p.).
van Eerde, H.A.A. & Hajer, M. (2009). The integration of mathematics and language learning in multiethnic schools. In M. César & C. Kompulainen (Eds.), Social interactions in multicultural settings (pp. 269-296) (28 p.). Rotterdam: Sense Publishers.
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
van Eerde, H.A.A., Hajer, M. & Prenger, J. (2008). Promoting mathematics and language learning in interaction. In J. Deen, M. Hajer & T. Koole (Eds.), Interaction in two multicultural mathematics classrooms. Processes of Inclusion and Exclusion (pp. 31-68) (38 p.). Amsterdam: Aksant.
van Eerde, H.A.A. (2008). Tussen droom en daad¹ - op zoek naar een repertoire van leraren voor interactief georiënteerd reken-wiskundeonderwijs -. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 27 (3/4), (pp. 48-58) (11 p.).
  2007 - Vakpublicaties
van den Boer, C.J.E.M. & van Eerde, H.A.A. (2007). 80 van de 100 is geleidelijk aan 100% Het wisbaakproject, taalgericht wiskundeonderwijs in de praktijk. Tijdschrift voor het onderwijs aan anderstaligen, 25 (150), (pp. 22-24) (3 p.).
van Eerde, H.A.A. & van den Boer, C.J.E.M. (2007). De verborgen wiskundeproblematiek van taalzwakke leerlingen. Euclides, 81 (6), (pp. 292-296) (5 p.).
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
van Eerde, H.A.A., Haijer, M., Riteco, A. & Swank, G. (2006). De taalontwikkelende vakleerkracht - een discussie over focus van professionalisering en onderzoek. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 76, (pp. 39-48) (10 p.).
  2005 - Wetenschappelijke publicaties
van Eerde, H.A.A. (2005). Taalontwikkeling in de wiskundeles. Levende Talen Tijdschrift, 6 (1), (pp. 12-18) (7 p.).
van Eerde, D. (2005). Wiskunde en psychologie - de brug en de kloof tussen Freudenthal en Van Parreren -. In H. ter Heege, T. Goris, R. Keijzer & L. Wesker (Eds.), Freudenthal 100 (pp. 55-63) (9 p.). Utrecht: Freudenthal instituut.
  2005 - Vakpublicaties
van Eerde, H.A.A. (2005). Leerlingen laten praten en schrijven in de rekenwiskundeles. Serie artikelen over lesgeven in de kleurrijke basisschool. Toon, (pp. 12-15) (4 p.).
van Eerde, H.A.A. & van den Boer, C.J.E.M. (2005). Taalontwikkeling in de vakles. Taalgericht rekenwiskundeonderwijs. Vernieuwing, 64 (3/4), (pp. 25-28) (3 p.).
  2004 - Vakpublicaties
van Eerde, H.A.A. (2004). Taalgericht lesgeven? ik ben toch wiskundedocent!. Conferentiebundel Platform Taalgericht vakonderwijs Enschede: SLO, Congresbijdrage.
Gravemeijer, K.P.E. & van Eerde, H.A.A. (2004). Verschil maken. In R. Keijzer. & W. Uittenbogaard (Eds.), Een wereld van verschillen, differentiatie in het reken-wiskundeonderwijs (pp. 9-32) (24 p.). Utrecht: Freudenthal instituut.
Gravemeijer, K.P.E. & van Eerde, H.A.A. (2004). Verschil maken. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 23 (1), (pp. 3-15) (13 p.).
  2002 - Wetenschappelijke publicaties
Koole, T., van Eerde, H.A.A., Hajer, M. & Prenger, J. (2002). Betekenisconstructie in de wiskundeles. De samenhang tussen interactief wiskunde- en taalonderwijs. Pedagogiek, 2 (22), (pp. 134-147) (14 p.).
van Eerde, H.A.A., Jonkers, M. & Elbers, E.P.J.M. (2002). Participatie en interactie in de multiculturele wiskundeles. In Keijzer, R. & Uittenbogaard, W. (Eds.), Interactie in het rekenwiskundeonderwijs (pp. 123-140) (18 p.). Utrecht: Freudenthal instituut.
van Eerde, H.A.A. (2002). Participation and interaction in multiethnic math classes: teaching and learning math and math related language. In B. van Oers (Eds.), Book of abstracts, Dealing with Diversity (pp. 136-136) (1 p.). Amsterdam: Vrije Universiteit, Fifth Congress of the international society for cultural research and activity theory.
  2002 - Vakpublicaties
van den Boer, C.J.E.M. & van Eerde, H.A.A. (2002). Wisbaak: software voor taalzwakke leerlingen. Nieuwe Wiskrant, 22 (1), (pp. 51-56) (6 p.).
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-19 22:41:42
Volledige naam
dr. H.A.A. van Eerde Contactgegevens
Buys Ballotgebouw

Princetonplein 5
Kamer 380
3584 CC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 5643
Telefoonnummer afdeling 030 253 1179
Buys Ballotgebouw

Princetonplein 5
Kamer 4.66
3584 CC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 5643
Gegenereerd op 2018-09-19 22:41:42
Laatst bijgewerkt op 28-09-2016