drs. F.H.J. (Frans) van Galen
f.vangalen@uu.nl
Gegenereerd op 2018-09-21 19:51:21


Alle publicaties
  2014 - Vakpublicaties
Keijzer, Ronald & van Galen, Franciscus (2014). De kunst van het weglaten. Volgens Bartjens, 34 (1), (pp. 32-35).
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
Murdiyani, N.M., Zulkardi, Z., Putri, R.I., van Eerde, H.A.A. & van Galen, F.H.J. (2013). Developing a Model to Support Students in Solving Subtraction. IndoMS Journal on Mathematics Education, 4 (1), (pp. 95-112) (18 p.).
van Galen, F.H.J. (2013). Onderzoekend leren in de rekenles. In M. van Zanten (Eds.), Rekenen-wiskunde op niveau (pp. 109-125) (17 p.).
van Galen, F.H.J. & van Eerde, H.A.A. (2013). Solving Problems with The Percentage Bar. IndoMS Journal on Mathematics Education, 4 (1), (pp. 1-8) (8 p.).
  2013 - Vakpublicaties
van Galen, F.H.J. & Jonker, V.H. (2013). Experimenteren in de rekenles : Combineren van rekenlessen met lessen wetenschap & techniek. (47 p.). Utrecht: Kenniscentrum Talentontwikkeling, Wetenschap en Techniek. Universiteit Utrecht.
  2012 - Vakpublicaties
Jonker, V.H., Wijers, M.M. & van Galen, F.H.J. (2012). Handreiking Rekenen en ICT. Utrecht: Freudenthal instituut.
van Galen, F.H.J., Gravemeijer, K.P.E., van Mulken, F. & Quant, E. (2012). Kinderen onderzoeken ‘snelheid’. Eindhoven: TU Eindhoven, School of Education.
van Galen, F.H.J. & van Eerde, H.A.A. (2012). Mooie modellen : rekenen met de procentenstrook. Volgens Bartjens, 31 (5), (pp. 14-16) (3 p.).
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
Yuberta, K.R., Zulkardi, Z., Hartono, Y. & van Galen, F.H.J. (2011). Developing Student's Notion of Mesasurement Unit for Area. IndoMS Journal on Mathematics Education, 2 (2), (pp. 173-184) (12 p.).
Revina, S., Zulkardi, Z., Darmawijoyo, D. & van Galen, F.H.J. (2011). Spatial Visualization Tasks to Support Students' Spatial Structuring In Learning Volume Measurement. IndoMS Journal on Mathematics Education, 2 (2), (pp. 127-146) (20 p.).
  2011 - Vakpublicaties
Wijers, M.M., Jonker, V.H. & van Galen, F.H.J. (2011). Digitaal rekenen. Bouwen met blokken. Volgens Bartjens, 30 (5), (pp. 12-13) (2 p.).
van Galen, F.H.J. & Jonker, V.H. (2011). Digitaal rekenen. Plofsommen op het rekenweb. Volgens Bartjens, 30 (3), (pp. 8-9) (2 p.).
Wijers, M.M., Jonker, V.H. & van Galen, F.H.J. (2011). Digitaal rekenen: Geld. Volgens Bartjens, 31 (1), (pp. 12-13) (2 p.).
Wijers, M.M., Jonker, V.H. & van Galen, F.H.J. (2011). Digitaal rekenen: Kraak de kluis. Volgens Bartjens, 30 (4), (pp. 12-13) (2 p.).
van Galen, F.H.J. & Quant, E. (2011). Hoe geef je snelheid weer?. Volgens Bartjens, 30 (5), (pp. 8-11) (4 p.).
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
van Galen, F.H.J. & Oosterwaal, L. (2010). Onderzoekend leren in de reken-wiskundeles. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 29 (2), (pp. 3-12) (10 p.).
  2010 - Vakpublicaties
van Galen, F.H.J. & Gravemeijer, K.P.E. (2010). Dynamische grafieken op de basisschool. (43 p.). Utrecht: FIsme / Ververs Foundation.
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
van Galen, F.H.J. & Oosterwaal, L. (2009). Lesgeven volgens het principe van geleid heruitvinden. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 28 (3), (pp. 41-51) (11 p.).
Figueiredo, N., van Galen, F.H.J. & Gravemeijer, K.P.E. (2009). The actor’s and observer’s point of view: A geometry applet as an example. Educational Designer, 1 (3).
Jonker, V.H., Wijers, M.M. & van Galen, F.H.J. (2009). The motivational power of mini-games for the learning of mathematics. Proceedings of the Third European Conference on Gamebased Learning (ECGBL) (pp. 202-210) (126 p.). Graz: ECBL, the Third European Conference on Gamebased Learning (ECGBL).
  2009 - Vakpublicaties
van Galen, F.H.J. & Jonker, V.H. (2009). Interactie. Volgens Bartjens, 28 (4), (pp. 14-14) (2 p.).
van Galen, F.H.J. & Oosterwaal, L. (2009). Waarom is een spekkie zo zoet? Samen op onderzoek in de rekenles. Volgens Bartjens, 29 (2), (pp. 28-31) (4 p.).
  2008 - Vakpublicaties
van Galen, F.H.J. & Gravemeijer, K.P.E. (2008). Experimenteren met Grafieken. JSW : jeugd in school en wereld, 93 (3), (pp. 12-15) (6 p.).
van Galen, F.H.J. (2008). Ontwerpbeslissingen bij eht ontwikkelen van het computerprogramma 'Grafiekenmaker'. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 27 (3/4), (pp. 33-41) (9 p.).
van Galen, F.H.J. (2008). Rekenen op de laptop. Praxis-bulletin, 26 (5), (pp. 21-25) (5 p.).
van Galen, F.H.J. & Peltenburg, M.C. (2008). Wijzer voor wijzer. Volgens Bartjens, 27 (5), (pp. 12-15) (4 p.).
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
Figueiredo, N., Gravemeijer, K.P.E. & van Galen, F.H.J. (2007). Het actor's en observer's perspectief: een analyse vanuit een meetkundeapplet. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 26 (2), (pp. 17-31) (15 p.).
  2007 - Vakpublicaties
Gravemeijer, K.P.E., Figueiredo, N., Feijs, E.J.G., van Galen, F.H.J., Keijzer, R. & Munk, F. (2007). Meten en meetkunde in de bovenbouw. Tussendoelen Annex Leerlijnen Bovenbouw Basisschool. 2007: TAL-project/Freudenthal Instituut. (200 p.). Groningen: Wolters-Noordhoff.
van Galen, F.H.J. & Oosterwaal, L. (2007). Rekenproblemen open aanbieden. Volgens Bartjens, 27 (2), (pp. 30-34) (5 p.).
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
Jonker, V.H., van Galen, F.H.J., Boswinkel, N., Wijers, M., Bakker, A., Simon, A.N. & Burrill, G. (2006). Take a change. Chicago: Wisconsin Center for Education Research & Freudenthal Institute.
  2006 - Vakpublicaties
van Galen, F.H.J., Feijs, E.J.G., Figueiredo, N., Gravemeijer, K.P.E. & van Herpen, E.J.T.T. (2006). Breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen: tussendoelen annex leerlijnen bovenbouw basissschool. (163 p.). Groningen: Wolters-Noordhoff.
van Galen, F.H.J., Wijers, M.M. & Jonker, V.H. (2006). Een rondje rekenen in NEMO. Volgens Bartjens, 26 (2), (pp. 32-34) (3 p.).
van Galen, F.H.J. (2006). Interactie. Volgens Bartjens, 26 (2), (pp. 12-13) (2 p.).
van Galen, F.H.J. (2006). Weten hoe wieltjes werken. Volgens Bartjens, 26 (2), (pp. 35-35) (1 p.).
van Galen, F.H.J., Jonker, V.H. & van Velthoven, W.P.G. (2006). Zon en schaduw. Volgens Bartjens, 26 (2), (pp. 16-18) (3 p.).
  2005 - Wetenschappelijke publicaties
Gravemeijer, K.P.E., Keijzer, R. & van Galen, F.H.J. (2005). RF01: The significance of task design in mathematics ecucation: examples from proportinal reasoning. Proceedings of the 29th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (pp. 93-121) (29 p.). Melbourne: PME, paper presentented at PME 2005.
Gravemeijer, K.P.E., van Galen, F.H.J., Boswinkel, J.G.H. & van den Heuvel-Panhuizen, M.H.A.M. (2005). Semi-informatal routines as alternatives for standard algorithms in primary school. In A. McIntosh & L. Sparrow (Eds.), Beyond Written Computation (pp. 126-136) (11 p.). Perth: MASTEC-Edith Cowan University.
Klop, M., Jonker, V.H., Wijers, M.M. & van Galen, F.H.J. (2005). Waarom spelen kinderen (rekenweb) spelletjes?. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 24 (4), (pp. 7-15) (9 p.).
  2005 - Vakpublicaties
van Galen, F.H.J., Feijs, E.J.G., Figueiredo, N., Gravemeijer, K.P.E., van Herpen, E.J.T.T. & Keijzer, R. (2005). Breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen: Tussendoelen Annex Leerlijnen Bovenbouw Basisschool. (163 p.). Utrecht: Wolters-Noordhoff.
van Galen, F.H.J. (2005). Interactie. Volgens Bartjens, 24 (5), (pp. 8-9) (2 p.).
van Galen, F.H.J. (2005). Interactie. Volgens Bartjens, 24 (3), (pp. 10-12) (3 p.).
Jonker, V.H. & van Galen, F.H.J. (2005). Tellen, turven, tekenen. Volgens Bartjens, 24 (5), (pp. 32-34) (3 p.).
  2004 - Wetenschappelijke publicaties
van Galen, F.H.J. & Jonker, V.H. (2004). Het probleem van de maand op het rekenWeb. Panama-Post - Reken-wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk, 23 (4), (pp. 14-19) (6 p.).
Gravemeijer, K.P.E., van Galen, F.H.J., Boswinkel, J.G.H. & van den Heuvel-Panhuizen, M.H.A.M. (2004). Semi-informal routines as alternatives for standard algorithms in primary school. In A. McIntosh & L/ Sparrow (Eds.), Beyond Written Computation (pp. 126-136) (11 p.). Perth: MASTEC-Edith Cowan University.
  2004 - Vakpublicaties
van Galen, F.H.J. (2004). Een eigen huis; leerlingen ontwerpen bouwplaten. Willem Bartjens, 23 (2), (pp. 12-13) (2 p.).
Jonker, V.H. & van Galen, F.H.J. (2004). Impressie van de Grote Rekendag 2004. In K. Groenewegen (Eds.), Nationale Rekendagen 2003 - een praktische terugblik (pp. 81-91) (11 p.). Utrecht: Freudenthal instituut, 11.
van Galen, F.H.J. (2004). In de voetsporen van Simon Stevin; kommagetallen heruitvinden. Willem Bartjens, 23 (5), (pp. 16-19) (4 p.).
Keijzer, R., van Galen, F.H.J. & Gravemeijer, K.P.E. (2004). Kiezen voor de kern. Volgens Bartjens, 24 (1), (pp. 14-16) (3 p.).
  2004 - Populariserende publicaties
van Galen, F.H.J. (2004) Participant De Grote Rekendag 2004 (01-01-2004) De Grote Rekendag 2004. Een project rond meten en meetkunde
  2003 - Wetenschappelijke publicaties
van Galen, F.H.J. & Gravemeijer, K.P.E. (2003). Facts and Algorithms as Products of Students' Own Mathematical Activity. In J. Kilpatrick, W.G. Martin & D. Schifter (Eds.), A Research Companion to Principles and Standards for School Mathematics (pp. 114-122) (9 p.). Reston VA: NCTM.
van Galen, F.H.J. & Jonker, V.H. (2003). Rekensoftware op internet. Het RekenWeb gebruiken in de klas. (94 p.). Bodegraven: Instruct.
  2003 - Vakpublicaties
van Galen, F.H.J. & Jonker, V.H. (2003). Wat is er allemaal aan software?. In K. drs. Groenewegen (Eds.), Nationale Rekendagen 2002 - een praktische terugblik (pp. 63-68) (6 p.). Utrecht: Freudenthal instituut.
  2002 - Wetenschappelijke publicaties
van Galen, F.H.J. (2002). Cirkel- en staafdigrammen in een leergang procenten. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskunde onderwijs, 20 (4), (pp. 21-28) (8 p.).
  2002 - Vakpublicaties
van Galen, F.H.J. & Oosterwaal, L. (2002). Groep 7 doet onderzoek; een rekenproject. JSW : jeugd in school en wereld, 87 (3), (pp. 16-19) (4 p.).
van Galen, F.H.J. (2002). Toveren met getallen. Willem Bartjens, 22 (2), (pp. 36-39) (4 p.).
  2001 - Wetenschappelijke publicaties
van Galen, F.H.J. & Feijs, E.J.G. (2001). Ena maqhma maqhmatikwn se binteodioko. In L. Streefland (Eds.), Realistika MaJhmatika (pp. 202-232) (31 p.). Athene: Leader Books.
  2001 - Vakpublicaties
van Galen, F.H.J. (2001). De computer in realistisch rekenonderwijs. JSW : jeugd in school en wereld, 86 (1), (pp. 32-35) (4 p.).
  2000 - Wetenschappelijke publicaties
van Galen, F.H.J. & Buter, A. (2000). Computer tasks and class discussions in mathematics. Fi-Icme-cdrom
van Galen, F.H.J. (2000). De rol van problemsolving-computertaken in reken-wiskundeonderwijs op de basisschool. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskunde onderwijs, 18 (4), (pp. 29-35) (7 p.).
  2000 - Vakpublicaties
Bakker, A. & van Galen, F.H.J. (2000). Cathy Fosnot over constructivisme. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskunde onderwijs, 19 (1), (pp. 21-23) (3 p.).
van Galen, F.H.J. (2000). Kijkmeetkunde op Zee. Willem Bartjens, 19 (4), (pp. 40-42) (3 p.).
van Galen, F.H.J. (2000). Kikker vraagt keersommen. Willem Bartjens, 20 (1), (pp. 30-32) (3 p.).
  1999 - Vakpublicaties
Kanselaar, G., van Galen, F.H.J., Beemer, F.A., Erkens, G. & Gravenmeijer, K. (1999). Grafieken leren met de computer. (146 p.). Utrecht: ISOR en Freudenthal Instituut., NWO-project 575-33-002.
van Galen, F.H.J. & Beemer, H. (1999). Zelfstandig leren met 'Measurement in Motion'. Nieuwe Wiskrant, 19 (1), (pp. 24-30) (7 p.).
  1993 - Vakpublicaties
van Galen, F.H.J. & Dolk, M.L.A.M. (1993). Linear and interactive video in inservice mathematics education. Educational technology, 23 (8), (pp. 42-51) (10 p.).
  1992 - Vakpublicaties
van Galen, F.H.J. & Ruesink, N. (1992). 10 over 10, lessuggesties rond tijd. (50 p.). Utrecht: Utrecht: Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Rek.
van Galen, F.H.J. & Ruesink, N. (1992). Lessuggesties rond tijd. In N. Ruesink F. van Galen (Eds.), 10 over 10 : lessuggesties rond tijd (pp. 13-16) (4 p.). Utrecht: Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Rek.
van Galen, F.H.J. & Uittenbogaard, W. (1992). Tijdsverschillen. 10 over 10, (pp. 33-40) (8 p.).
  1991 - Vakpublicaties
van Galen, F.H.J. & Dolk, M.L.A.M. (1991). Interactieve video in de nascholing rekenen-wiskunde. (212 p.). Utrecht: Centrum voor Didactiek van Wiskunde en Natuurwetens.
van Galen, F.H.J. (1991). Interactieve video in opleiding en nascholing van leraren basisonderwijs. (20 p.). Utrecht: Utrecht: OW&OC.
  1990 - Vakpublicaties
van Galen, F.H.J. & Feijs, E. (1990). Een reken-wiskundeles op de beeldplaat (1). Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 9 (1), (pp. 19-29) (11 p.).
van Galen, F.H.J. & Feijs, E. (1990). Een reken-wiskundeles op de beeldplaat (2). Panama-Post. Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het reken-wiskundeonderwijs, 9 (2), (pp. 37-45) (9 p.).
van Galen, F.H.J. (1990). Een Speurtocht. Willem Bartjens, 9 (3), (pp. 184-187) (4 p.).
van Galen, F.H.J. (1990). Kaartlezen op Makken. Willem Bartjens, 9 (3), (pp. 179-184) (6 p.).
Dolk, M.L.A.M. & van Galen, F.H.J. (1990). Nieuwe Media in nascholing. Didactiek in Perspectief, (pp. 85-92) (8 p.).
Ruesink, N. & van Galen, F.H.J. (1990). Rekenen op je vingers en de beeldplaat. School, 19 (7), (pp. 42-47) (6 p.).
  1989 - Vakpublicaties
Dolk, M.L.A.M. & van Galen, F.H.J. (1989). Nieuwe media in nascholing rekenen-wiskunde. Rekenen-Wiskunde, Panama-cursusboek 7, (pp. 92-97) (6 p.).
  1986 - Vakpublicaties
van Galen, F.H.J. & Gravemeijer, K.P.E. (1986). Rekenen in een tweede taal. Het rekenen van Turkse en Marokkaanse kinderen in Nederland. Enschede: Stichting leerplanontwikkeling (SLO).
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-21 19:51:22
Nevenfuncties

Medeauteur van 'Maatwerk Rekenen', een remediërend programma dat wordt uitgegeven door Malmberg.

Gegenereerd op 2018-09-21 19:51:22
Volledige naam
drs. F.H.J. van Galen Contactgegevens
Buys Ballotgebouw

Princetonplein 5
Kamer 4.62
3584 CC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 5639
Telefoonnummer afdeling 030 253 1179
Buys Ballotgebouw

Princetonplein 5
Kamer 4.66
3584 CC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 1179
Gegenereerd op 2018-09-21 19:51:22
Laatst bijgewerkt op 04-03-2015