dr. F.D.A. (Daan) Wegener
F.D.A.Wegener@uu.nl
Gegenereerd op 2018-03-17 21:05:42


Curriculum vitae

Werkervaring:

Februari 2013 - heden: docent aan de Universiteit Utrecht, Instituut voor Geschiedenis en Grondslagen van de Natuurkunde. (Vanaf januari 2017 in vast dienstverband.)

September 2012 - november 2014: docent natuurkunde op het Luzac Lyceum en Luzac College, locatie Breda. Bovenbouw havo en vwo.   

Februari 2012 - juli 2012: docent aan de Universiteit Utrecht, Instituut voor Geschiedenis en Grondslagen van de Natuurkunde.

Februari 2011 - januari 2012: postdoc bij de sectie Algemene Vorming op de Vrije Universiteit.

September 2009 - januari 2011: postdoc bij het Descartes Centre en docent aan de Universiteit Utrecht, Instituut voor Geschiedenis en Grondslagen van de Natuurkunde. 

Augustus 2005 - juli 2009: promovendus aan de Universiteit Utrecht, Instituut voor Geschiedenis en Grondslagen van de Natuurkunde. Gepromoveerd op 25 november 2009. Promotoren: Bert Theunissen en Frans van Lunteren. 

Opleiding:

2013-2014: Master ‘Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde’, Utrecht University. Diploma uitgereikt op 31 juli 2014.

2005-2009: Onderzoeksschool voor aio’s cultuurgeschiedenis bij het Huizinga Instituut, Universiteit van Amsterdam.

2003-2005: Master History and Philosophy of Science, Utrecht University: “Cum Laude”. Diploma uitgereikt op 27 juni 2005.

Najaar 2004: Visiting Student at Cambridge University, Department of History and Philosophy of Science. Stage voor afstudeeronderzoek.

2000-2004: Bachelor Natuur- en Sterrenkunde, Utrecht University: “Met genoegen”. Diploma uitgereikt op 28 juni 2004.

1994-2000: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs aan de Huizermaat in Huizen. Diploma uitgereikt op 14 juni 2000.

 

Gegenereerd op 2018-03-17 21:05:42

Dissertation

D. Wegener, A True Proteus: a History of Energy Conservation in German Science and Culture, 1847-1914 (Proefschrift, Utrecht 2009).

Published articles

D. Wegener en F. van Lunteren, ‘Verspreiding en ontwikkeling van de wet van behoud van energie in Nederland, 1844-1900: een terreinverkenning’, Tijdschrift voor Geschiedenis 125 (2012) 384-399.

D. Wegener, ‘Das politische Welträtsel’: Ernst Haeckel en het Duitse liberalisme 1859-1900’, Studium 4 (2011) 152-170.

D. Wegener, ‘Wetenschapsgeschiedenis op lange termijn: flexibiliteit en fragiliteit van disciplines’ Studium 4 (2011) 16-30.

D. Wegener, ‘De-anthropomorphizing energy and energy conservation: The case of Max Planck and Ernst Mach’, Studies in History and Philosophy of Modern Physics, 41 (2010) 146-159. Besproken in: A. Trabesinger, ‘Energy conservation: in two minds’, Nature Physics 6 (2010) 405. http://www.nature.com/nphys/journal/v6/n6/pdf/nphys1702.pdf

D. Wegener, ‘Ostwald’s Utopias: Energeticism and the Wilhelminian Empire (1888-1918)’, in: M. Kemperink en L. Vermeer (red.), Utopianism and the Sciences, 1880-1930 (Leuven 2010) 59-78.

D. Wegener, ‘Science and Internationalism in Germany: Helmholtz, Du Bois-Reymond and Their Critics’, Centaurus 51 (2009) 265-287.

D. Wegener, ‘Thomas Mann en Goethe’, De Gids 175 (2008) 631-644.

D. Wegener, ‘Faustische Wetenschap en de Tovenaar. De Wetenschap van het Leven bij Thomas Mann’, Gewina 29 (2006) 255-268.

Reviews

D. Wegener, ‘William H. Brock, The History of Chemistry: A Very Short Introduction; and John L. Heilbron, Physics: A Short History from Quintessence to Quarks’, Isis 108 (2017) 158-160.

D. Wegener, ‘Galileo Galilei and Christoph Scheiner, On Sunspots’, Studium 8 (2015) 231-232.

D. Wegener, ‘John Heilbron, Galileo; en Mark Peterson, Galileo’s Muse. Renaissance Mathematics and the Arts’, Nexus (september 2012) webrecensie.

D. Wegener, ‘Patricia Faasse, Profiel van een faculteit. De Utrechtse bètawetenschappen 1818-2011’, Oud-Utrecht 85 (2012) 76-77.

D. Wegener, ‘Dirk Bavendamm, Der junge Hitler. Korrekturen einer Biografie 1889-1914; en Richard Weikart, Hitler’s Ethic. The Nazi Pursuit of Evolutionary Progress’, Nexus 57 (2011) 168-174.

D. Wegener, ‘Richard Holmes, De tijd van verwondering. De ontdekking van de moderne wetenschap’, Studium 2 (2010) 95-96.

D. Wegener, ‘Jaap Bos, Evart van Dieren. Een kroniek van het falen’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 125-1 (2010) webrecensie.

D. Wegener, ‘Robert J. Richards, The Tragic Sense of Life: Ernst Haeckel and the Struggle Over Revolutionary Thought;en Robert J. Richards, The Romantic Conception of Life:  Science and Philosophy in the age of Goethe; en Robert J. Richards, The Meaning of Evolution - The Morphological Construction and Ideological Reconstruction of Darwin's Theory’, De Academische Boekengids 72 (2009) 3-8.

D. Wegener, ‘Walter Isaacson, Einstein: His Life and Universe’, Studies in History and Philosophy of Modern Physics 39 (2008) 914-915.

D. Wegener, ‘Science and society. Praemium Erasmianum jaarboek 2005; en Lorraine Daston, The History of science as European self-portraiture’, Gewina 30 (2007) 45.

Other

D. Wegener, ‘Wetenschapshistorische kennis’, De Filosoof 75 (2017) 11-15.

D. Wegener, ‘Een portret van Robert Hooke, luis in Newtons pels’, Leidschrift 31 (mei 2016) 75-92.

D. Wegener, ‘Alledaagse wetenschap. Lessen uit Ulysses’ (maart 2016), in De Omslag:  https://omslag.nu/publieke-wetenschap/alledaagse-wetenschap/

D. Wegener, ‘CLARIN Education Module Visual Representation’ (2015). http://ckcc.huygens.knaw.nl/?page_id=1456

D. Wegener, ‘Venster op de negentiende eeuw; of, een leven lang leren met Bouvard en Pécuchet’, Shells and Pebbles (2013). http://shellsandpebbles.worldpress.com/2013/09/29/venster-op-de-negentiende-eeuw-of-een-leven-lang-leren-met-bouvard-en-pecuchet

D. Wegener, ‘Faust voor filosofen’, De Filosoof 59 (2013) 12-13. 

D. Wegener, ‘Wetenschap als levensbeschouwing: Newtons God en Ostwalds energie’, De Vakidioot (juni 2012) 19-21.

D. Wegener, ‘Energie voor iedereen! De wetenschapspopularisering van Hermann von Helmholtz’, gastcolumn Kennislink (2011).

D. Wegener, ‘Entropie. Warmte gaat niet terug’, in: De bètacanon (Amsterdam 2008) 144-147.

 

 

^ naar boven
Gegenereerd op 2018-03-17 21:05:42

And in general it is a sign of the man who knows, that he can teach.

 

Onderwijskwalificaties:

BKO (sinds 5 oktober 2012)

Master ‘Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde’ (sinds 31 juli 2014)

Overige onderwijsfuncties:

Coördinator van de minor Geschiedenis en Filosofie van de Natuurwetenschappen. 

https://students.uu.nl/beta/geschiedenis-en-filosofie-van-de-natuurwetenschappen

2017/2018: UU, LUC

‘History of Science’, Leiden University College. Course convener.

‘History of the Natural Sciences’, with David Baneke, History and Philosophy of Science, UU. 

‘Science and the Public’, History and Philosophy of Science, UU. 

‘Filosofie van de natuurwetenschappen’, Science Bachelor, UU.

‘Natk4all’, i.s.m. Fokko Jan Dijksterhuis.   

‘History and Philosophy of Science’, University College Utrecht. 

‘Hoe de moderne natuurwetenschappen ontstonden’, Science Bachelor, UU.

‘De wetenschappelijke revolutie’, Physics Bachelor, UU.

‘Geschiedenis van de moderne natuurkunde’, Physics Bachelor, UU.

Gastlezing/-workshop

A-Eskwadraat Introductielezing. ‘Einstein als leermeester’ 11-9-2017.

TLL Herfstfestival. ‘Big History in het onderwijs’ 10-11-2017.

U-Talent. Vier lezingen over wetenschapsgeschiedenis en - filosofie. December 2017.

Scriptiebegeleiding

G. Stam, Johannes Bosscha Jr. (1831-1911) and the development of the field of physics in the Netherlands in the second half of the 19th century. Masterscriptie History and Philosophy of Science.

2016/2017: UU, LUC

‘History of Science’, Leiden University College. Course convener.

‘HPS for SEC’, Science Education and Communication, UU.

‘Science and the Public’, History and Philosophy of Science, UU. 

‘Filosofie van de natuurwetenschappen’, Science Bachelor, UU.

‘Natk4all’, i.s.m. Fokko Jan Dijksterhuis.   

‘History and Philosophy of Science’, University College Utrecht. 

‘Hoe de moderne natuurwetenschappen ontstonden’, Science Bachelor, UU.

‘De wetenschappelijke revolutie’, Physics Bachelor, UU.

‘Geschiedenis van de moderne natuurkunde’, Physics Bachelor, UU.

Gastlezing/-workshop

Studium Generale. Nacht van Descartes. ‘Onbetaalbare ontdekkingen’ 25-10-2016.

Studium Generale. Wetenschapsfilosofie. ‘Representaties onder de loep’ 07-02-2017. 

Kaiser Lentelezing. ‘Kosmologie is mensenwerk’ 11-03-2017.

Scriptiebegeleiding

S. Jaïbi, New Light on Kamal al-Din al-Farisi’s Tanqih al-Manazir: an Explanation of the Rainbow Phenomenon. Bachelorscriptie Natuurkunde. 

H. Brookhuis, ‘Zweige eines einzigen Stammes.’ Hermann Broch’s reflections on Science and Literature (1915 – 1935). Masterscriptie History and Philosophy of Science.

 2015/2016: UU, LUC

‘History of Science’, Leiden University College. Course convener.

‘HPS for SEC’ [blok 1 en blok 3], Science Education and Communication, UU.

‘Science and the Public’, History and Philosophy of Science, UU.

‘Filosofie/grondslagen van de natuurkunde’, Physics Bachelor, UU.

‘Natk4all’, i.s.m. Fokko Jan Dijksterhuis.   

‘History and Philosophy of Science’, University College Utrecht.

‘De wetenschappelijke revolutie’, Physics Bachelor, UU.

‘Geschiedenis van de moderne natuurkunde’, Physics Bachelor, UU.

Gastlezing/-workshop

Workshop WND-conferentie 12-12-2015

Gastcollege Honoursprogramma Biomedische wetenschappen 04-01-2016.

Openingslezing PION (Natuurkunde Olympiade bachelor- en masterstudenten) 11-03-2016.

Scriptiebegeleiding

A. Knape, Het realisme van Pierre Duhem…méér dan motivatie voor natuurkundigen. Bachelorscriptie Liberal Arts and Sciences. 

S. ten Hagen, The Reception of the Theory of Relativity in Belgium, 1914 – 1925. Masterscriptie History and Philosophy of Science. Tweede begeleider.

2014/2015: UU, LUC

‘History of Science’, Leiden University College. Course convener.

‘Voorbereidend tutorial MA-thesis cultuurgeschiedenis’, Humanities, UU.  

‘Science and the Public’, Humanities, UU.

‘Filosofie/grondslagen van de natuurkunde’, Physics Bachelor, UU.

‘History and Philosophy of Science’, University College Utrecht.

‘De wetenschappelijke revolutie’, Physics Bachelor, UU.

‘Wereldbeelden’, Humanities, UU. 

Gastlezing/-workshop

Openingslezing A-Eskwadraat Bèta-ouderdag 13-06-2015.

2013/2014: UU

‘History and Philosophy of Science’, University College Utrecht.

2012/2013: UU

‘History and Philosophy of Science’, University College Utrecht.

Gastlezing/-workshop

‘Strijd in wetenschap’, Open Universiteit Zwolle 01-03-2013.

2011/2012: UU

‘Geschiedenis van de Moderne Natuurkunde’, Physics Bachelor, UU.

‘History and Philosophy of Science’. University College Utrecht. Cursus o.l.v. Floris van der Burg.

Gastlezing/-workshop

Kindermuseum Boordevol Energie, Drents Museum 08-03-2012.

2011/2012: VU

‘Science and the Public’, Master Cultural History. Met Azadeh Achbari en Inger Leemans.

2010/2011: UU

‘History and Philosophy of Experimentation’, Master History and Philosophy of Science.

‘Philosophy of Science’, Master History and Philosophy of Science. Cursus o.l.v. Dennis Dieks.

‘Inleiding Geschiedwetenschap’, Werkgroepdocent voor eerstejaars geschiedenisstudenten. Cursuscoördinator Leen Dorsman.

‘Kennis Letteren en Maatschappij’. Werkgroepdocent voor derdejaars studenten Taal- en Cultuurstudies. Cursus onder leiding van Berteke Waaldijk en Willemijn van der Linden.

Scriptiebegeleiding

R. Verbeek. Natuurwetenschap en mystiek in het denken van Frederik van Eeden. Masterscriptie History and Philosophy of Science. 

2009/2010: UU

‘History and Philosophy of Experimentation’, Master History and Philosophy of Science.

‘Science and the Dilemmas of Modernity’, Master History and Philosophy of Science. Met Ed Jonker.

‘Research Seminar History of Science’. Master History and Philosophy of Science.

2005-2009: UU

‘Research Seminar History of Science’, Master History and Philosophy of Science. 2006/07, 2007/08. 

‘Science and the Dilemmas of Modernity’, Master History and Philosophy of Science. Onder leiding van Bert Theunissen en Frans van Lunteren, 2005/06, 2006/07. Met David Baneke, 2007/08.

‘Studium Generale: Wetenschapsfilosofie’, Universiteitsbreed. Organisatie en nakijkwerk. Gewerkt in een team met Melanie Peters, Janneke van Lith en Jan Kooistra, 2006/07, 2007/08.

‘Geschiedenis en Filosofie van de Biologie’, Werkgroepen voor studenten biologie. Cursus onder leiding van Bert Theunissen en Lodewijk Palm, 2006/07.

‘Complexiteit en Representatie’, Voor deeltijdstudenten Nederlands. Cursus onder leiding van Ben Peperkamp en Willemijn van der Linden, 2006/07.

 

Gegenereerd op 2018-03-17 21:05:42
Volledige naam
dr. F.D.A. Wegener Contactgegevens
Buys Ballotgebouw

Princetonplein 5
Kamer 4.06
3584 CC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 5605
Gegenereerd op 2018-03-17 21:05:43
Laatst bijgewerkt op 19-12-2017