dr. F.D.A. (Daan) Wegener
F.D.A.Wegener@uu.nl
Gegenereerd op 2018-09-20 05:02:24


Curriculum vitae

Werkervaring

Februari 2013 - heden: docent aan de Universiteit Utrecht, Instituut voor Geschiedenis en Grondslagen van de Natuurkunde. (Vanaf januari 2017 in vast dienstverband.)

September 2012 - november 2014: docent natuurkunde op het Luzac Lyceum en Luzac College, locatie Breda. Bovenbouw havo en vwo.   

Februari 2012 - juli 2012: docent aan de Universiteit Utrecht, Instituut voor Geschiedenis en Grondslagen van de Natuurkunde.

Februari 2011 - januari 2012: postdoc bij de sectie Algemene Vorming op de Vrije Universiteit.

September 2009 - januari 2011: postdoc bij het Descartes Centre en docent aan de Universiteit Utrecht, Instituut voor Geschiedenis en Grondslagen van de Natuurkunde. 

Augustus 2005 - juli 2009: promovendus aan de Universiteit Utrecht, Instituut voor Geschiedenis en Grondslagen van de Natuurkunde. Gepromoveerd op 25 november 2009. Promotoren: Bert Theunissen en Frans van Lunteren. 

Opleiding

2013-2014: Master ‘Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde’, Utrecht University. Diploma uitgereikt op 31 juli 2014.

2005-2009: Onderzoeksschool voor aio’s cultuurgeschiedenis bij het Huizinga Instituut, Universiteit van Amsterdam.

2003-2005: Master History and Philosophy of Science, Utrecht University: “Cum Laude”. Diploma uitgereikt op 27 juni 2005.

Najaar 2004: Visiting Student at Cambridge University, Department of History and Philosophy of Science. Stage voor afstudeeronderzoek.

2000-2004: Bachelor Natuur- en Sterrenkunde, Utrecht University: “Met genoegen”. Diploma uitgereikt op 28 juni 2004.

1994-2000: Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs aan de Huizermaat in Huizen. Diploma uitgereikt op 14 juni 2000.

 

Gegenereerd op 2018-09-20 05:02:24

Dissertation

D. Wegener, A True Proteus: a History of Energy Conservation in German Science and Culture, 1847-1914 (Proefschrift, Utrecht 2009).

Published articles

D. Wegener en F. van Lunteren, ‘Verspreiding en ontwikkeling van de wet van behoud van energie in Nederland, 1844-1900: een terreinverkenning’, Tijdschrift voor Geschiedenis 125 (2012) 384-399.

D. Wegener, ‘Das politische Welträtsel’: Ernst Haeckel en het Duitse liberalisme 1859-1900’, Studium 4 (2011) 152-170.

D. Wegener, ‘Wetenschapsgeschiedenis op lange termijn: flexibiliteit en fragiliteit van disciplines’, Studium 4 (2011) 16-30.

D. Wegener, ‘De-anthropomorphizing energy and energy conservation: The case of Max Planck and Ernst Mach’, Studies in History and Philosophy of Modern Physics 41 (2010) 146-159. Besproken in: A. Trabesinger, ‘Energy conservation: in two minds’, Nature Physics 6 (2010) 405. http://www.nature.com/nphys/journal/v6/n6/pdf/nphys1702.pdf

D. Wegener, ‘Ostwald’s Utopias: Energeticism and the Wilhelminian Empire (1888-1918)’, in: M. Kemperink en L. Vermeer (red.), Utopianism and the Sciences, 1880-1930 (Leuven 2010) 59-78.

D. Wegener, ‘Science and Internationalism in Germany: Helmholtz, Du Bois-Reymond and Their Critics’, Centaurus 51 (2009) 265-287.

D. Wegener, ‘Thomas Mann en Goethe’, De Gids 175 (2008) 631-644.

D. Wegener, ‘Faustische Wetenschap en de Tovenaar. De Wetenschap van het Leven bij Thomas Mann’, Gewina 29 (2006) 255-268.

Reviews

D. Wegener, ‘William H. Brock, The History of Chemistry: A Very Short Introduction; and John L. Heilbron, Physics: A Short History from Quintessence to Quarks’, Isis 108 (2017) 158-160.

D. Wegener, ‘Galileo Galilei and Christoph Scheiner, On Sunspots’, Studium 8 (2015) 231-232.

D. Wegener, ‘John Heilbron, Galileo; en Mark Peterson, Galileo’s Muse. Renaissance Mathematics and the Arts’, Nexus (september 2012) webrecensie.

D. Wegener, ‘Patricia Faasse, Profiel van een faculteit. De Utrechtse bètawetenschappen 1818-2011’, Oud-Utrecht 85 (2012) 76-77.

D. Wegener, ‘Dirk Bavendamm, Der junge Hitler. Korrekturen einer Biografie 1889-1914; en Richard Weikart, Hitler’s Ethic. The Nazi Pursuit of Evolutionary Progress’, Nexus 57 (2011) 168-174.

D. Wegener, ‘Richard Holmes, De tijd van verwondering. De ontdekking van de moderne wetenschap’, Studium 2 (2010) 95-96.

D. Wegener, ‘Jaap Bos, Evart van Dieren. Een kroniek van het falen’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 125-1 (2010) webrecensie.

D. Wegener, ‘Robert J. Richards, The Tragic Sense of Life: Ernst Haeckel and the Struggle Over Revolutionary Thought;en Robert J. Richards, The Romantic Conception of Life:  Science and Philosophy in the age of Goethe; en Robert J. Richards, The Meaning of Evolution - The Morphological Construction and Ideological Reconstruction of Darwin's Theory’, De Academische Boekengids 72 (2009) 3-8.

D. Wegener, ‘Walter Isaacson, Einstein: His Life and Universe’, Studies in History and Philosophy of Modern Physics 39 (2008) 914-915.

D. Wegener, ‘Science and society. Praemium Erasmianum jaarboek 2005; en Lorraine Daston, The History of science as European self-portraiture’, Gewina 30 (2007) 45.

Other

D. Wegener, ‘Wetenschapshistorische kennis’, De Filosoof 75 (2017) 11-15.

D. Wegener, ‘Een portret van Robert Hooke, luis in Newtons pels’, Leidschrift 31 (mei 2016) 75-92.

D. Wegener, ‘Alledaagse wetenschap. Lessen uit Ulysses’ (maart 2016), in De Omslag:  https://omslag.nu/publieke-wetenschap/alledaagse-wetenschap/

D. Wegener, ‘CLARIN Education Module Visual Representation’ (2015). http://ckcc.huygens.knaw.nl/?page_id=1456

D. Wegener, ‘Venster op de negentiende eeuw; of, een leven lang leren met Bouvard en Pécuchet’, Shells and Pebbles (2013). http://shellsandpebbles.worldpress.com/2013/09/29/venster-op-de-negentiende-eeuw-of-een-leven-lang-leren-met-bouvard-en-pecuchet

D. Wegener, ‘Faust voor filosofen’, De Filosoof 59 (2013) 12-13.

D. Wegener, ‘Wetenschap als levensbeschouwing: Newtons God en Ostwalds energie’, De Vakidioot (juni 2012) 19-21.

D. Wegener, ‘Energie voor iedereen! De wetenschapspopularisering van Hermann von Helmholtz’, gastcolumn Kennislink (2011).

D. Wegener, ‘Entropie. Warmte gaat niet terug’, in: De bètacanon (Amsterdam 2008) 144-147.

 

 

^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-20 05:02:24

Onderwijskwalificaties

BKO (sinds 5 oktober 2012)

Master ‘Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde’ (sinds 31 juli 2014)

Overige onderwijsfuncties

Coördinator van de minor Geschiedenis en Filosofie van de Natuurwetenschappen 

https://students.uu.nl/beta/geschiedenis-en-filosofie-van-de-natuurwetenschappen

Lid Onderwijsadviescommissie (OAC) HPS

Lid Board of Examiners HPS

Huidig onderwijs 

‘History of the Natural Sciences’, Master HPS. Met David Baneke. Vanaf 2017/2018

‘Science and the Public’, Master HPS. Vanaf 2014/2015 

‘HPS for SEC’, Science Education and Communication. Vanaf 2015/2016

‘Filosofie van de natuurwetenschappen’, Science Bachelor. Vanaf 2014/2015

‘History and Philosophy of Science’, University College Utrecht. Met Floris van der Burg. Vanaf 2011/2012

‘Hoe de moderne natuurwetenschappen ontstonden’, Science Bachelor. Met Albert Philipse en Bert Theunissen. Vanaf 2016/2017

‘De wetenschappelijke revolutie’, Science Bachelor. Vanaf 2014/2015

‘History of Science’, Leiden University College. Vanaf 2014/2015

Gastlezing/-workshop

A-Eskwadraat Introductielezing. ‘Het boek der natuur en de taal der wiskunde’ 12-09-2018

Openingslezing A-Eskwadraat Bèta-ouderdag 19-05-2018

U-Talent. Vier lezingen over wetenschapsgeschiedenis en - filosofie. December 2017

TLL Herfstfestival. ‘Big History in het onderwijs’ 10-11-2017

A-Eskwadraat Introductielezing. ‘Einstein als leermeester’ 11-09-2017

Kaiser Lentelezing. ‘Kosmologie is mensenwerk’ 11-03-2017

Studium Generale. Wetenschapsfilosofie. ‘Representaties onder de loep’ 07-02-2017 

Studium Generale. Nacht van Descartes. ‘Onbetaalbare ontdekkingen’ 25-10-2016

Openingslezing PION (Natuurkunde Olympiade bachelor- en masterstudenten) 11-03-2016

Gastcollege Honoursprogramma Biomedische wetenschappen 04-01-2016

Workshop WND-conferentie 12-12-2015

Openingslezing A-Eskwadraat Bèta-ouderdag 13-06-2015

‘Strijd in wetenschap’, Open Universiteit Zwolle 01-03-2013

Kindermuseum Boordevol Energie, Drents Museum 08-03-2012

Scriptiebegeleiding

N. van Tuijl, Mathematics in Physics Education at Leiden University 1912-1940 (2018). Masterscriptie History and Philosophy of Science.

F. de Vries, Knowledge, Entertainment, Fables. Imagining the Arctic in the Netherlands, 1555-1685 (2018). Masterscriptie History and Philosophy of Science.

Z. Bharucha, The Radical Science Movement in the UK 1968-78. Struggles against the impact of ideology on science, technology and the social relations of science (2018). Masterscriptie History and Philosophy of Science.

G. Stam, Johannes Bosscha Jr. (1831-1911) and the development of the field of physics in the Netherlands in the second half of the 19th century (2017). Masterscriptie History and Philosophy of Science.

S. Jaïbi, New Light on Kamal al-Din al-Farisi’s Tanqih al-Manazir: an Explanation of the Rainbow Phenomenon (2017). Bachelorscriptie Natuurkunde. 

H. Brookhuis, ‘Zweige eines einzigen Stammes.’ Hermann Broch’s reflections on Science and Literature (1915 – 1935) (2017). Masterscriptie History and Philosophy of Science.

A. Knape, Het realisme van Pierre Duhem…méér dan motivatie voor natuurkundigen (2016). Bachelorscriptie Liberal Arts and Sciences.

R. Verbeek. Natuurwetenschap en mystiek in het denken van Frederik van Eeden (2010). Masterscriptie History and Philosophy of Science. 

Overig gegeven onderwijs

‘Natk4all’, met Fokko Jan Dijksterhuis. 2015/2016- 2017/2018

‘Geschiedenis van de moderne natuurkunde’, Physics Bachelor. 2011/2012 en  2014/2015-2017/2018 

‘Voorbereidend tutorial MA-thesis cultuurgeschiedenis’, Humanities.  2014/2015

‘Wereldbeelden’, Humanities. 2014/2015

‘Science and the Public’, Master Cultural History, VU. Met Azadeh Achbari en Inger Leemans. 2011/2012

‘History and Philosophy of Experimentation’, Master HPS. 2009/2010-2010/2011

‘Philosophy of Science’, Master HPS. Onder leiding van Dennis Dieks. 2010/2011 

‘Inleiding Geschiedwetenschap’, Werkgroepdocent voor eerstejaars geschiedenisstudenten. Cursuscoördinator Leen Dorsman. 2010/2011

‘Kennis Letteren en Maatschappij’. Werkgroepdocent voor derdejaars studenten Taal- en Cultuurstudies. Cursus onder leiding van Berteke Waaldijk en Willemijn van der Linden. 2010/2011

‘Science and the Dilemmas of Modernity’, Master HPS. Met Bert Theunissen en Frans van Lunteren 2005/2006-2006/2007, met David Baneke 2007/2008, met Ed Jonker 2009/2010

‘Research Seminar History of Science’. Master HPS. 2006/2007-2007/2008, 2009/2010 

‘Studium Generale: Wetenschapsfilosofie’, Universiteitsbreed. Gewerkt in een team met Melanie Peters, Janneke van Lith en Jan Kooistra, 2006/2007-2007/2008

‘Geschiedenis en Filosofie van de Biologie’, Bachelor Biology. Cursus onder leiding van Bert Theunissen en Lodewijk Palm. 2006/2007

‘Complexiteit en Representatie’, Voor deeltijdstudenten Nederlands. Cursus onder leiding van Ben Peperkamp en Willemijn van der Linden. 2006/2007

 

Gegenereerd op 2018-09-20 05:02:24
Volledige naam
dr. F.D.A. Wegener Contactgegevens
Buys Ballotgebouw

Princetonplein 5
Kamer 4.06
3584 CC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 5605
Gegenereerd op 2018-09-20 05:02:24
Laatst bijgewerkt op 18-09-2018