F.C. (Fokke) Munk
F.Munk@uu.nl
Gegenereerd op 2018-09-21 06:19:29


Alle publicaties
  2016 - Vakpublicaties
Keijzer, R., Munk, F., Smit, J. & Bakker, A. (2016). Professionele leergemeenschappen maken het rekenonderwijs beter. Volgens Bartjens, 35 (3), (pp. 12-16) (5 p.).
Keijzer, R., Smit, J., Bakker, A. & Munk, F. (2016). Promoting teachers’ scaffolding of students’ mathematical language in a professional development programme. Proceedings EAPRIL 2015 (November 24-27) (pp. 97-110). Belval, Luxembourg: University of Luxembourg.
Smit, J., Keijzer, R., Munk, F. & Bakker, A. (2016). Rekentaal in de steigers - Talige ondersteuning bieden in een taalzwakke reken-wiskundeklas. Platform Pabo
Smit, J., Keijzer, R., Munk, F. & Bakker, A. (2016). Taal een obstakel? Taal is juist de oplossing! Talige ondersteuning bieden in de multiculturele rekenklas. De Cascade, 34, (pp. 10-13) (4 p.). Keijzer and Munk now work at ipabo.
  2015 - Vakpublicaties
Munk, F., Smit, J., Bakker, A. & Keijzer, R. (2015). Hoe zeggen we dit in de rekenles? Aandacht voor taal in het rekenonderwijs. Volgens Bartjens, 35 (1), (pp. 34-37).
Keijzer, R., Munk, F., Bakker, A. & Smit, J. (2015). Rekentaal. Didactief, (pp. 46) (1 p.).
  2014 - Vakpublicaties
Jonker, Vincent, Wijers, Monica, Stelwagen, Rinske & Munk, Fokke (2014). Een opgeleide rekendocent; Praktijkonderzoek rekenen in het mbo. Volgens Bartjens, 33 (5).
Jonker, Vincent, Keijzer, Ronald, Compagnie, C. & Munk, Fokke (2014). Op elke school een rekencoördinator. Volgens Bartjens, 33 (5), (pp. 28-30).
  2012 - Vakpublicaties
Corvers, J., Feijs, E.J.G., Munk, F. & Uittenbogaard, W. (2012). 100 Activiteiten voor Onderzoek naar BètaTalenten van Jonge Kinderen. Utrecht: Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.
  2010 - Vakpublicaties
Corvers, J., Feijs, E.J.G., de Lange, J., Munk, F. & Uittenbogaard, W. (2010). Beagle Special Junior Activiteitenboek. (102 p.). Den Haag: Platform Bèta Techniek.
Corvers, J., Feijs, E.J.G., Munk, F. & Uittenbogaard, W. (2010). De racebaan. In J. de Lange & A. Post (Eds.), Talentenkracht Magazine (pp. 16-19) (4 p.). Den Haag: Talentenkracht / VTB.
Corvers, J., Feijs, E.J.G., Munk, F. & Uittenbogaard, W. (2010). Kleine Onderzoekers: De diertjes. Kinderopvang, 20 (2), (pp. 39-39) (1 p.).
Corvers, J., Feijs, E.J.G., Munk, F. & Uittenbogaard, W. (2010). Kleine onderzoekers: De muurtjes. Kinderopvang, 20 (6), (pp. 19-19) (1 p.).
Corvers, J., Feijs, E.J.G., Munk, F. & Uittenbogaard, W. (2010). Kleine onderzoekers: De spiegel. Kinderopvang, 20 (9), (pp. 51-51) (1 p.).
Corvers, J., Feijs, E.J.G., Munk, F. & Uittenbogaard, W. (2010). Klene Onderzoekers: De luchtspuit. Kinderopvang, 20 (4), (pp. 20-20) (1 p.).
Munk, F. (2010). TalentenKracht scholing. In J. de Lange (Eds.), Talentenkracht Magazine (pp. 96-100) (118 p.). Den Haag: Talentenkracht / Platform Beta Techniek.
Corvers, J., Feijs, E.J.G., Munk, F. & Uittenbogaard, W. (2010). Talentenkrachtmodule Draaien, duwen en trekken. (36 p.). Den Haag: Platform Bèta Techniek.
  2009 - Vakpublicaties
Corvers, J., Feijs, E.J.G., Munk, F. & Uittenbogaard, W. (2009). Kleine onderzoekers: De racebaan. Kinderopvang, 19 (2), (pp. 18-18) (1 p.).
Feijs, E.J.G., Munk, F. & Uittenbogaard, W. (2009). TalentenKracht Module combinaties en kansen. Professionalisering Wetenschap & Techniek in het basisonderwijs. Den Haag: Platform Bèta Techniek.
Feijs, E.J.G., Munk, F. & Uittenbogaard, W. (2009). TalentenKracht Module mee- en tegenvallen. Professionalisering Wetenschap & Techniek in het basisonderwijs. Den Haag: Platform Bèta Techniek.
Corvers, J., Feijs, E.J.G., Munk, F. & Uittenbogaard, W. (2009). TalentenKracht Module soorten en namen. Professionalisering Wetenschap & Techniek in het basisonderwijs. Den Haag: Platform Bèta Techniek.
  2007 - Vakpublicaties
Gravemeijer, K.P.E., Figueiredo, N., Feijs, E.J.G., van Galen, F.H.J., Keijzer, R. & Munk, F. (2007). Meten en meetkunde in de bovenbouw. Tussendoelen Annex Leerlijnen Bovenbouw Basisschool. 2007: TAL-project/Freudenthal Instituut. (200 p.). Groningen: Wolters-Noordhoff.
  2006 - Vakpublicaties
Munk, F. & Keijzer, R. (2006). Van groot naar klein. Praten over een poster vol maten, referenties en verbanden. Volgens Bartjens, 26 (1), (pp. 14-15) (3 p.).
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-21 06:19:29
Volledige naam
F.C. Munk Contactgegevens
Buys Ballotgebouw

Princetonplein 5
Kamer 461
3584 CC  UTRECHT

Telefoonnummer afdeling 030 253 1179
Hans Freudenthalgebouw

Budapestlaan 6
Kamer 461
3584 CD  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 5625
Telefoonnummer afdeling 030 253 1179
E-mail
F.Munk@uu.nl
Mobiel 06 20 114 480
Gegenereerd op 2018-09-21 06:19:29
Laatst bijgewerkt op 10-12-2012