prof. dr. A.J. (Arend Jan) Waarlo
A.J.Waarlo@uu.nl
Gegenereerd op 2018-09-20 09:00:17


Leeropdracht
Persoonlijke en maatschappelijke oordeelsvorming rond erfelijkheid en gezondheid
Leerstoel van Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëtenorganisaties
Profiel

Arend Jan Waarlo (1949) is vanwege de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiënten-organisaties betrokken bij erfelijke en/of aangeboren aandoeningen (VSOP – Alliantie voor erfelijkheidsvraagstukken), sinds 1 september 2003 bijzonder hoogleraar bij het Freudenthal Instituut van de Faculteit Bètawetenschappen aan de Universiteit Utrecht.
Hij studeerde biologie aan deze universiteit met als specialisatie pedagogiek en didactiek van de biologie. Sinds 1975 werkt hij daar bij de sectie Didactiek van de Biologie. In 1989 promoveerde hij op Biologieonderwijs en gezondheidseducatie. Nascholing van biologiedocenten als aanzet tot onderwijsvernieuwing. In het verlengde daarvan startte hij in 1990 de opleiding gezondheidsvoorlichting voor studenten (medische) biologie. In 1999 en 2000 was hij op eigen verzoek halftime gedetacheerd bij de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht ten behoeve van levensbeschouwelijke en morele educatie. Daarna was hij tot 2010 intensief betrokken bij de masteropleiding Science Education and Communication en momenteel leidt hij verschillende genomicseducatieprojecten (zie www.cancergenomics.nl > societal aspects; www.society-lifesciences.nl).

Gegenereerd op 2018-09-20 09:00:17
Alle publicaties
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
Boerwinkel, Dirk Jan, Yarden, Anat & Waarlo, Arend Jan (01-12-2017). Reaching a Consensus on the Definition of Genetic Literacy that Is Required from a Twenty-First-Century Citizen. Science and Education, 26 (10), (pp. 1087-1114) (28 p.).
  2016 - Wetenschappelijke publicaties
Knippels, M.C.P.J., Slegers, Alexandra & Waarlo, A.J. (05-09-2016). Techno-moral-vignettes in socio-scientific issues-based education on synthetic biology. ERIDOB 2016 , Eleventh Conference of European Researchers in Didactics of Biology - 5th- 9th September 2016, Karlstad, Sweden (pp. 177) (1 p.). Karlstad: ERIDOB.
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
Boerwinkel, Dirk-Jan, Yarden, Anat & Waarlo, Arend Jan (2014). Reaching a consensus on genetics literacy needed by a 21st century citizen. Conference Programme & Abstracts, 10th Conference of European Researchers in Didactics of Biology (pp. 22-23) (2 p.). ERIDOB.
Boerwinkel, Dirk Jan, Swierstra, Tsjalling & Waarlo, Arend Jan (2014). Reframing and Articulating Socio-scientific Classroom Discourses on Genetic Testing from an STS Perspective. Science and Education, 23 (2), (pp. 485-507) (23 p.).
de Ruijter, Chantal, Knippels, Marie-Christine & Waarlo, Arend Jan (2014). Techno-moral vignettes: A useful tool to introduce synthetic biology related socio-scientific issues. Proceedings 10th conference of European Researchers in Biology (ERIDOB) (pp. 28-29) (2 p.). Technion Institute, Abstract.
Waarlo, Arend Jan (2014). The nature of research in didactics of biology: a Dutch perspective. Conference Programme & Abstracts, 10th Conference of European Researchers in Didactics of Biology (pp. 110-113). ERIDOB.
  2014 - Vakpublicaties
Bertens, M.G., Waarlo, Arend Jan & Bos, M. (2014). Gezondheidscommunicatie. In F. van Dam, L. de Bakker & A.M. Dijkstra (Eds.), Wetenschapscommunicatie, een kennisbasis (pp. 191-210). Den Haag: Boom Lemma.
Whermann, C. & Waarlo, Arend Jan (2014). Op de werkvloer. In F. van Dam, L. de Bakker & A.M. Dijkstra (Eds.), Wetenschapscommunicatie, een kennisbasis (pp. 229-252). Den Haag: Boom Lemma.
  2013 - Wetenschappelijke publicaties
Verhoeff, R.P. & Waarlo, A.J. (2013). Good Intentions, Stubborn Practice: A critical appraisal of a public event on cancer genomics. International Journal of Science Education, Part B Communication and Public Engagement, 3 (1), (pp. 1-24) (25 p.).
van Mil, M.H.W., Boerwinkel, D.J. & Waarlo, A.J. (2013). Modelling molecular mechanisms: a framework of scientific reasoning to construct molecular-level explanations for cellular behaviour. Science and Education, 22 (1), (pp. 93-118) (26 p.).
Verhoeff, R.P., Boersma, K.T. & Waarlo, A.J. (2013). Multiple Representations in Modeling Strategies for the Development of Systems Thinking in Biology Education. In C.-Y. Tsui D.F. Treagust (Eds.), Multiple Representations in Biology Education (pp. 331-348) (18 p.). Springer, Chapter 18.
  2012 - Wetenschappelijke publicaties
de Bakker, E.P.H.M. & Waarlo, A.J. (2012). Empowering science PhD students for engagement-oriented science communication. In M. Bucchi & B. Trench (Eds.), Quality, Beauty and Honesty in Science and Technology Communication : PCST-2012 Twelfth International Public Communication of Science and Technology Conference (5 p.). Vicenza: Observa science in society, Twelfth International Public Communication of Science and Technology Conference.
van der Zande, P.A.M., Akkerman, S.F., Brekelmans, M., Waarlo, A.J. & Vermunt, J. D. (2012). Expertise for teaching biology situated in the context of genetic testing. International Journal of Science Education, 34 (11-12), (pp. 1741-1767) (26 p.).
  2011 - Wetenschappelijke publicaties
van der Zande, P.A.M., Waarlo, A.J., Brekelmans, M., Akkerman, S.F. & Vermunt, J. D. (2011). A knowledge base for teaching biology situated in the context of genetic testing. International Journal of Science Education, 33 (15), (pp. 2037-2067) (31 p.).
van Mil, M.H.W., Boerwinkel, D.J. & Waarlo, A.J. (2011). Modelling molecular mechanisms: a framework of scientific reasoning to connect molecules and cells. Science Education research, 9th International Conference ESERA 2011, Lyon (pp. 190) (1 p.). Lyon: ESERA.
Boerwinkel, D.J., Knippels, M.C.P.J. & Waarlo, A.J. (2011). Raising awareness of pre-symptomatic genetic testing. Journal of Biological Education, 45 (4), (pp. 213-221) (9 p.).
Boerwinkel, D.J. & Waarlo, A.J. (2011). Research informed criteria for developing genomics education aimed at decision making. In D.J. Boerwinkel & A.J. Waarlo (Eds.), Genomics Education for Decision Making. Proceedings of the second invitational workshop held in Utrecht (pp. 15-28) (14 p.). Utrecht: FIsme Scientific Library.
Boersma, K.T., Waarlo, A.J. & Klaassen, C.W.J.M. (2011). The feasibility of systems thinking in biology education. Journal of Biological Education, 45 (4), (pp. 190-197) (8 p.).
  2010 - Wetenschappelijke publicaties
van Mil, M.H.W., Boerwinkel, D.J., Buizer - Voskamp, J.E., Speksnijder, A.G.C.L. & Waarlo, A.J. (2010). Genomics education in practice: Evaluation of a mobile lab design. Biochemistry and Molecular Biology Education, 38 (4), (pp. 224-229) (6 p.).
Janssen, F. & Waarlo, A.J. (2010). Learning Biology by Designing. Journal of Biological Education, 44 (2), (pp. 88-92) (5 p.).
de Bakker, E.P.H.M. & Waarlo, A.J. (06-12-2010). Optimizing a context-based science communication course for science PhD students. Science communication without frontiers. Proceedings of the 11th International Conference on Public Communication of Science and Technology (pp. 667-687) (21 p.). New Delhi: PCST, 11th International Conference on Public Communication of Science and Technology.
  2009 - Wetenschappelijke publicaties
Boerwinkel, D.J., Waarlo, A.J. & Boersma, K. (2009). A designer’s view: the perspective of form and function. Journal of Biological Education, 44 (1), (pp. 12-18) (7 p.).
Boerwinkel, D.J., Verhoeff, R.P. & Waarlo, A.J. (2009). A framework for rethinking science curricula in the genomics era. In Dirk Jan Boerwinkel & Arend Jan Waarlo (Eds.), Rethinking science curricula in the genomics era (pp. 13-24) (136 p.). Utrecht: CD-β Press, Proceedings of the Invitational Workshop 4–5 December 2008 Utrecht, The Netherlands.
Boerwinkel, D.J., Waarlo, A.J. & Veugelers, W. (2009). Burgerschap, duurzaamheid en natuurwetenschappelijk onderwijs. Pedagogiek, 29 (2), (pp. 155-172) (18 p.).
van der Zande, P., Waarlo, A.J., Brekelmans, M. & Vermunt, J. D. (2009). Geïnformeerde besluitvorming met hoofd en hart. Een herwaardering van emotionele overwegingen in het onderwijs. In G. Alberts, K. Boersma, B. Broekhans, A. Dijkstra, W. Pieters, M. Popkema & Y. van Tilborgh (Eds.), Gevoel voor kennis. Emoties in de kennissamenleving (pp. 250-267) (18 p.). Amsterdam: Aksant.
Verhoeff, R.P., Boerwinkel, D.J. & Waarlo, A.J. (2009). Genomics in school. EMBO Reports, 10 (2), (pp. 120-124) (5 p.).
Verhoeff, Roald, Boerwinkel, Dirk Jan & Waarlo, Arend Jan (2009). Genomics in school Science & Society Series on Convergence Research. EMBO Reports, 10 (2), (pp. 120-124).
van der Zande, P., Brekelmans, M., Vermunt, J. D. & Waarlo, A.J. (2009). Moral reasoning in genetics education. In M. Hammann, A.J. Waarlo & K. Boersma (Eds.), The nature of research in biological education - Old and new perspectives on theoretical and methodological issues (pp. 361-375) (480 p.). Utrecht, the Netherlands: CD-Beta Press, A selection of papers presented at the VIIth conference of European Researchers in Didactics of Biology (ERIDOB).
van der Zande, P., Brekelmans, M., Vermunt, J. D. & Waarlo, A.J. (2009). Moral reasoning in genetics education. Journal of Biological Education, 44 (1), (pp. 31-36) (6 p.).
Boerwinkel, D.J., Waarlo, A.J. & Boersma, K.T. (2009). The perspective of form and function. Journal of Biological Education, 44 (1), (pp. 12-18) (7 p.).
  2009 - Vakpublicaties
Cornel, M.C., Detmar, S., Plass, A.M.C., Moerman, D., Waarlo, A.J., de Kinderen, M. & Giordano, P.C. (2009). Breder screenen op hemoglobinopathie. Medisch Contact, 2009 (45), (pp. 1874-1877) (4 p.).
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
Waarlo, A.J. (2008). Biologieonderwijs in het genomicstijdperk. Toerusting van burgers, patienten en consumenten. Onderwijs in de kennissamenleving. Jaarboek KennisSamenleving Deel 3 (pp. 83-96) (13 p.). Amsterdam: Aksant.
Waarlo, A.J. (2008). Communicatie en educatie. Uitwisselbaar, complementair of synergetisch?. In Willems, J. (Eds.), Basisboek wetenschapscommunicatie (pp. 49-61) (12 p.). Amsterdam: Boom.
van Moolenbroek, A., Boersma, K. & Waarlo, A.J. (2008). Denkbeelden van leerlingen over gedrag van mens en dier en het onderzoeken daarvan. Tijdschrift voor Didactiek der Betawetenschappen, 24 (1&2), (pp. 5-30) (25 p.).
van der Zande, P., Brekelmans, M., Vermunt, J. & Waarlo, A.J. (16-09-2008). Handling moral dilemmas in context based genetics education: towards a contemporary and balanced pedagogical approach. Program Seventh conference of European researchers in didactics of biology (pp. 4) (1 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht, FIsme, ERIDOB 2008.
Westra, R.H.V., Boersma, K.T., Waarlo, A.J. & Savelsbergh, E.R. (2008). Learning and teaching about ecosystems; systems thinking and modelling in an authentic practice. In D. Couso R. Pinto (Eds.), Contributions from Science Education research (pp. 361-376) (16 p.). Dordrecht: Springer.
Keijsers, L., Bossong, M.G. & Waarlo, A.J. (2008). Participatory evaluation of a Dutch warning campaign for substance users. Health, Risk and Society, 10, (pp. 283-295) (13 p.).
Verhoeff, R., Waarlo, A.J. & Boersma, K.T. (2008). Systems modelling and the development of coherent cell biological knowledge. International Journal of Science Education, 30 (4), (pp. 543-568) (26 p.).
Westra, R.H.V., Boersma, K.T., Savelsbergh, E.R. & Waarlo, A.J. (2008). Towards understanding ecosystem behaviour through systems thinking and modelling. In M. Hamann, M. Reiss, C. Boulter & S.D. Tunnicliffe (Eds.), Biology in context : learning and teaching for the twenty-first century : a selection of papers presented at the VIth Conference of European Researchers in Didactics of Biology (ERIDOB), 11-15 September 2006, Institute of Education, University of London, UK (pp. 205-216) (370 p.). London: Institute of Education, University of London.
Westra, R., Boersma, K., Savelsbergh, E.R. & Waarlo, A.J. (2008). Visies op ecosystemen in onderwijs en onderzoek. Tijdschrift voor Didactiek der Betawetenschappen, 23 (1&2), (pp. 18-39) (21 p.).
  2007 - Wetenschappelijke publicaties
Bossong, M.G., Keijsers, L. & Waarlo, A.J. (2007). Delphi: een stimulerend middel om consensus te bereiken. Proces evaluatie van een waarschuwingscampagne voor verontreinigde cocaïne. KWALON, 35, (pp. 25-31) (7 p.).
  2007 - Vakpublicaties
Bossong, M.G., Keijsers, L. & Waarlo, A.J. (2007). Delphi: een stimulerend middel om consensus te bereiken. Procesevaluatie van een waarschuwingscampagne voor verontreinigde cocaine. KWALON, 35 (12:2), (pp. 25-31) (7 p.).
  2006 - Wetenschappelijke publicaties
Waarlo, A.J. (2006). Weten en wegen: communicatie over erfelijkheid en gezondheid. Tijdschrift voor Didactiek der Betawetenschappen, 22 (1&2), (pp. 51-52) (2 p.).
  2006 - Vakpublicaties
Waarlo, A.J. (2006). Genetisch leren denken. NVOX, 31 (2), (pp. 67-69) (3 p.).
Waarlo, A.J. (2006). Leren handelen met voorkennis. NVOX, 31 (1), (pp. 18-19) (2 p.).
  2005 - Wetenschappelijke publicaties
Knippels, M.C.P.J., Waarlo, A.J. & Boersma, K.T. (2005). Coping with learning and teaching difficulties in genetics: searching for educational design criteria. Journal of Biological Education, 39 (3), (pp. 108-122) (15 p.).
Boersma, K.T., Knippels, M.C.P.J. & Waarlo, A.J. (2005). Developmental research: the improvement of learning and teaching of science topics. In J. Benett, J. Holman, R. Millar & D. Waddington (Eds.), Making a difference. Evaluation as a tool for improving science education (pp. 85-98) (14 p.). Munster/New York: Waxmann Verlag.
Westra, R.H.V., Boersma, K.T., Savelsbergh, E.R. & Waarlo, A.J. (2005). Systems thinking in ecology education: Modelling ecosystems. In Hans E. Fischer (Eds.), Developing Standards in Research on Science Education London: Taylor & Francis, ESERA summer school.
  2005 - Vakpublicaties
van Molenbroek, A., Waarlo, A.J. & Boersma, K.T. (2005). Gedrag in biologiemethoden achterhaald. Niche, 36 (1), (pp. 16-20) (5 p.).
  2005 - Overige resultaten
Waarlo, A.J. (2005). Weten en wegen. Communicatie over erfelijkheid en gezondheid. (63 p.). Utrecht: Universiteit Utrecht, oratie.
  2004 - Wetenschappelijke publicaties
Waarlo, A.J. & Smeenk, J. (21-09-2004). Exploring genetics education in primary schools. In M. Ergazaki, J. Lewis & V. Zogza (Eds.), Trends in biology education research in the new biology era Patras, Greece: Patras University Press, Vth ERIDOB conference.
  2003 - Wetenschappelijke publicaties
Waarlo, A.J. (14-09-2003). Bedeutungsvoller Genetikunterricht - Lehr-Lernstrategien zur Kompetenzausbildung und die Entwicklungsforschung. In Bauer, A et al (Eds.), Entwicklung von Wissen und Kompetenzen im Biologieunterricht (pp. 103-106) (4 p.). Kiel: Leibniz-Institut fur die Pedagogik der Naturwissenschaften, Internationale Tagung der Sektion Biologiedidaktik im VDBiol Berlin.
Boersma, K.T. & Waarlo, A.J. (19-08-2003). Systems thinking as a metacognitive tool for students, teachers and cuuriculum dvelopers. ? ESERA.
  2003 - Vakpublicaties
Dirkse, J., Overbeek, M. & Waarlo, A.J. (2003). DNA op het scherm zonder poespas. Aanvullend lesmateriaal maakt moleculaire genetica stap voor stap zichtbaar. Niche, 32 (2), (pp. 28-29) (2 p.).
Waarlo, A.J. (2003). Leren oordelen over toepassingen en implicaties van de nieuwe genetica: fundering van competentiegerichte educatie en communicatie. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 81 (3), (pp. 15) (1 p.). Nederlands Public Health Congres - V&W-NVAG ORD 2003.
  2002 - Wetenschappelijke publicaties
Verhoeff, R.P., Waarlo, A.J. & Boersma, K.T. (22-10-2002). Learning and teaching cell biology from a systems theory perspective - an interim report of a developmental research project. Student - teacher - citizen. In A. Magro L. Simonneaux J. Lewis (Eds.), Biology education for the real world. Student - teacher - citizen (pp. 75-87) (13 p.). Toulouse: Ecole national de formation agronomique, IVth ERIDOB Conference Toulouse.
Waarlo, A.J. (2002). Leefwereld en levenswetenschappen in dialoog. Een biologiedidactische kijk op biomedische publiekscommunicatie. In F.J. Meijman & F. Meulenberg (Eds.), Medische publiekscommunicatie. Een panorama. (pp. 69-82) (14 p.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Boersma, K.T., Knippels, M.C.P.J., Verhoeff, R.P., Waarlo, A.J. & van Weelie, D. (09-05-2002). The contribution of developmental research to the improvement of science education. York-IPN International Symposium Evaluating science curriculum innovation International Symposium York.
Verhoeff, R.P., Waarlo, A.J. & Boersma, K.T. (2002). Towards learning and teaching strategy for the cell as a system. Tijdschrift voor Didactiek der Betawetenschappen, 19 (1&2), (pp. 42-61) (20 p.).
  2002 - Vakpublicaties
Waarlo, A.J. (2002). Leren oordelen. De onttovering van een competentie. Niche, 33 (3), (pp. 20-22) (3 p.).
  2001 - Wetenschappelijke publicaties
Verhoeff, R.P., Waarlo, A.J. & Boersma, K.T. (2001). Systems Theory based Approach to Learning and Teaching Cell Biology in Upper Secondary Biology Education. In R.H. Evans, A.M. Anderson & H. Sorensen (Eds.), Proceedings of the 5th European Science Education Summerschool: 'Briding Research Methodology and Research Aims'. Gilleleje (Denmark), September 6-13, 2000. The Danish University of Education, Copenhagen, Denmark (pp. 332-339) (8 p.).
Knippels, M.C.P.J., Waarlo, A.J. & Boersma, K.T. (2001). The 'yo-yo strategy' for learning and teaching genetics in upper-secondary biology education. In D. Psillos, P. Kariotoglou, V. Tselfes, G. Bisdikian, G. Fassoulopoulos, E. Hatzikranoitis & M. Kallery (Eds.), Science education research in the knowledge based society. Proceedings of the third international conference of European Science Education Research Association, ESERA (pp. 477-479) (3 p.).
Knippels, M.C.P.J., Waarlo, A.J. & Boersma, K.T. (2001). Towards a strategy for learning and teaching genetics in upper-secondary biology eduction. In R.H. Evans, A.M. Anderson & H. Sorensen (Eds.), Bridging Research Methodology and Research Aims. Proceedings of the 5th European Science Education Summerschool, The Danish University of Education, Copenhagen, Denmark, September 6th-13th, 2000 (pp. 172-181) (10 p.).
  2001 - Vakpublicaties
Verhoeff, R.P., Waarlo, A.J., Boersma, K.T. & van der Horst, D.J. (2001). De cel als eenheid. Niche, 32 (2), (pp. 22-25) (4 p.).
Verhoeff, R.P., Waarlo, A.J., Boersma, K.T. & van der Horst, D.J. (2001). De cel als onderdeel. Niche, 32 (4), (pp. 5-8) (4 p.).
Knippels, M.C.P.J., Waarlo, A.J. & Boersma, K.T. (2001). Een chromosoompracticum voor betekenisvol geneticaonderwijs. Niche, 32 (5), (pp. 14-17) (4 p.).
  2000 - Wetenschappelijke publicaties
Knippels, M.C.P.J., Waarlo, A.J. & Boersma, K.T. (27-09-2000). Coping with the abstract and complex nature of Mendelian genetics in upper-secondary biology education. Programme & abstracts III Conference of European Researchers in Didactics of Biology (ERIDOB) (pp. 42-42) (1 p.). Conference Santiago de Compostella.
  1999 - Wetenschappelijke publicaties
Waarlo, A.J. (1999). Apprendre a se faire une opinion sur les tests d'ADN. In L. Simonneaux (Eds.), Les biotechnologies a l ecole. Un enjeu educatif pour la formation a la citoyennete (pp. 51-63) (13 p.). Dijon.
Waarlo, A.J. (1999). Biology students' forming and justifying of opinions on predictive testing: towards a practicable and effective teaching strategy. In M. Banderie, S. Caravita, E. Torracca & M. Vicentini (Eds.), Research in Science Education in Europe (pp. 41-48) (8 p.). Dordrecht / Boston / London: Kluwer Academis Publishers.
Reygel, P. & Waarlo, A.J. (1999). Een vakdidactisch doctoraatsonderzoek naar het thema 'reproductie' in het schoolvak biologie in ASO-curricula. In V. Casteels (Eds.), Jaarboek 1999 Vereniging voor het onderwijs in de biologie, de milieuleer en de gezondheidseducatie (pp. 43-59) (17 p.). Oostmalle: De Sikkel.
Waarlo, A.J. (1999). Genetica ed Educazione alla Salute nella scuola secondaria. Lesperienza nell' Europa Nord Occidentale. In G. Garafalo & G. Lombardo (Eds.), Azioni di Genetica Comunitaria. Collana Biblioteca di Solidarieta (pp. 141-155) (15 p.). Edizioni Solidarieta.
  1998 - Wetenschappelijke publicaties
Knippels, M.C.P.J., Waarlo, A.J. & Boersma, K.T. (18-11-1998). Biology teachers' perceptions of learning problems in Medelian genetics. In B. Andersson, U. Harms, G. Hellden & M.L. Sjobeck (Eds.), Proceedings of the second conference of European Researchers in Didaktik of Biology. (pp. 18-22) (5 p.). Goteborg, Sweden: University of Goteborg, 2nd conference Univ. of Goteborg.
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-20 09:00:17
Nevenfuncties
  • Principal Investigator Genomicseducatie bij Centre for Society & Genomics,
    Radboud Universiteit, Nijmegen

Gegenereerd op 2018-09-20 09:00:17
Volledige naam
prof. dr. A.J. Waarlo Contactgegevens
Buys Ballotgebouw

Princetonplein 5
Kamer 3.79
3584 CC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 5445
Telefoonnummer afdeling 030 253 5450
Fax 030 253 7494
Gegenereerd op 2018-09-20 09:00:17
Laatst bijgewerkt op 18-11-2015