dr. A.F. (Floor) Haalboom
A.F.Haalboom@uu.nl
Gegenereerd op 2018-09-20 16:46:29


Profiel

Floor Haalboom is wetenschapshistorica en gespecialiseerd in de moderne geschiedenis van de (dier)geneeskunde, One Health, volksgezondheid en de intensieve veehouderij. Zij promoveerde in 2017 aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift Negotiating zoonoses over de maatschappelijke omgang met door mensen en vee gedeelde infectieziekten ('zoönosen') in Nederland van 1898 tot 2001. Het proefschrift kreeg veel aandacht in de media. Momenteel onderzoekt Haalboom de naoorlogse veranderingen in het bestrijdingsbeleid van veeziektes zoals mond-en-klauwzeer (MKZ) en Q-koorts en de publieke perceptie hiervan. Bovendien is Haalboom geïnteresseerd in milieuhistorische thema's, in het bijzonder gerelateerd aan landbouw en veehouderij. 

Strategische thema's / focusgebieden
Gegenereerd op 2018-09-20 16:46:29
Sleutelpublicaties

Haalboom, Floor (15-01-2017). Who owns Salmonella? The Politics of Infections shared by Humans and Livestock in the Netherlands, 1959-1965. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 132 (1), (pp. 83-103) (21 p.).

Alle publicaties
  2018 - Wetenschappelijke publicaties
Haalboom, A.F. (2018). Scientists in cowsheds - disputes over hygienic milk production in the Netherlands, 1918-1928. In Eric Jorink, Ilja Nieuwland & Huib Zuidervaart (Eds.), Locations of Knowledge in a Dutch Context Leiden: Brill.
  2017 - Wetenschappelijke publicaties
Haalboom, A.F. (22-09-2017) Organiser Symposium One Health Utrecht (22-09-2017)
Haalboom, Floor (15-01-2017). Who owns Salmonella? The Politics of Infections shared by Humans and Livestock in the Netherlands, 1959-1965. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 132 (1), (pp. 83-103) (21 p.).
  2015 - Wetenschappelijke publicaties
Haalboom, A.F. (2015). Zo├Ânosen in historisch perspectief - wat kunnen we leren van strubbelingen rond Salmonellae en veevoer in Nederland (1955-1965)?. Argos (Utrecht, Netherlands) (53), (pp. 100-104).
  2014 - Wetenschappelijke publicaties
  2014 - Populariserende publicaties
Koolmees, P.A. & Haalboom, A.F. (2014). Rijksseruminrichting - 50 vensters van de diergeneeskunde in Nederland ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van V.H.G.. In P.A. Koolmees, A. Rijnberk, E.J. Tjalsma, J.B. Berns & B. Aarts (Eds.), Canon van de diergeneeskunde (pp. 38-39) (2 p.). Haarlem.
  2008 - Wetenschappelijke publicaties
Haalboom, A.F. & Wiersma, Siera (2008). Multiculturele natuur. Erfgoedblad van Utrecht gm kwadraat, 8 (31).
^ naar boven
Gegenereerd op 2018-09-20 16:46:29
Nevenfuncties

Wetenschappelijk docent en onderzoeker, afdeling medische geschiedenis, Erasmus Medisch Centrum

Gegenereerd op 2018-09-20 16:46:29
Volledige naam
dr. A.F. Haalboom Contactgegevens
Buys Ballotgebouw

Princetonplein 5
Kamer -
3584 CC  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 0000
Gegenereerd op 2018-09-20 16:46:29
Laatst bijgewerkt op 21-12-2017