Dr. Chris Phielix

Martinus J. Langeveldgebouw
Heidelberglaan 1
Kamer G0.05
3584 CS Utrecht

Dr. Chris Phielix

Afdelingshoofd
ICT
06 22 969 504
c.phielix@uu.nl

Chris Phielix is sinds 1 juli 2016 manager ICT & Onderwijs (ICTO) voor de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Eerder rondde hij aan deze universiteit ook zijn studie onderwijskunde af (1999-2004). Na zijn studie werkte hij als junior-docent aan de Universiteit Utrecht. Van december 2004 tot mei 2005 was hij als onderzoeksassistent verbonden aan het Cito in Arnhem. Vanaf mei 2005 tot december 2006 werkte Chris als onderwijskundig consultant bij Float Onderwijspartners in Doorn.

Chris werkte tussen 2006 en 2012 aan de voltooiing van zijn proefschrift, welke gericht was op de sociale aspecten van groepsfunctionering. Zijn onderzoeksvraag was tweeledig: (1) hoe kan een groep, met behulp van een peer-feedback tool, zich bewust worden gemaakt van hun sociaal emotionele groepsgedrag en (2) hoe kan, door middel van reflectie instructie, het individuele sociaal emotionele groepsgedrag worden veranderd?

Van januari 2011 tot juni 2012 werkte Chris als onderzoeker en thesisbegeleider bij het expertisecentrum 'Leren van Docenten', onderdeel van het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON) van de Universiteit Leiden.

Vanaf 1 januari 2012 tot 1 juli 2016 werkte Chris als docent bij de opleiding Onderwijskunde van de afdeling Educatie aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Vanaf 2014 is Chris betrokken bij een drietal onderzoeksprojecten met de thema's 'docentuitval', 'docentverantwoordelijkheid' en 'academische leraren in het basisonderwijs'.

Trefwoorden zijn: computer-supported collaborative learning (CSCL), socio-emotional group behaviour, peer assessment, peer feedback & reflection tools, docentuitval, docentverantwoordelijkheid, academische leraren primair onderwijs (ALPO)