drs. Elly van Laarhoven-Aarts
C.M.A.vanLaarhoven@uu.nl
Universitair docent
Psychologie - Ontwikkelingspsychologie
Gegenereerd op 2018-08-17 05:48:05


Profiel

Functie:

Als Universitair Docent  verbonden aan het departement Ontwikkelingspsychologie. 

Werkzaamheden:

Onderwijscoordineren, ontwikkeling en doceren, m.n. in klinische vakken binnen het masterprogramma.

Uitvoering projecten m.b.t. Het Waaiermodel.

Expertise:

Gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van jongeren met complex externaliserend probleemgedrag; vraagstukken in het forensisch veld. Rapporteur pro justitia strafrechtelijk onderzoek bij jeugdigen.

Supervisor  in het kader van de GZ-opleiding, cognitief gedragstherapeut, rapporteur Pro justitia en orthopedagoog generalist.

Gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van jongeren met complex externaliserend probleemgedrag; vraagstukken in het forensisch veld. Rapporteur pro justitia strafrechtelijk onderzoek bij jeugdigen.

Registraties:

 • Klinisch Psycholoog (BIG)
 • Gedragstherapeut (VGCT)
 • Orthopedagoog Generalist (NVO)
 • Geregistreerd als rapporteur pro justitia (NRGD)
 • Supervisor postacademisch onderwijs GZ en OG.
 • Supervisor Rapporteur Pro Justitia (NIFP)

Specialisaties:

 • Projectleider van methodiekontwikkeling, ontwikkeling 'waaiermodel'
 • assessment van jongeren en diens ouders in residentiele , forensische settings
 • diagnostiek en behandeling van meisjes met risicovolle afhankelijkheidsrelaties (loverboyproblematiek).
Wetenschappelijke expertises
forensische psychologie: diagnostiek en behandeling van jeugdigen met externaliserende problematiek

Het Waaiermodel
Gegenereerd op 2018-08-17 05:48:05
Curriculum vitae Download PDF

1985 Afronding opleiding Klinische Pedagogiek Universiteit Utrecht

1985 - 1988 Toegevoegd docent geintegreerde opleiding Sociale Wetenschappen.

1988-2004 Psycholoog Rijksinrichting De Lindenhorst-Eiksnstein in Zeist

2004-2009 Universitair docent Pedagogiek UU, detachering Ambulatrium Faculteit FSW van UU.

2009-heden Universitair docent K&J psychologie UU, detachering Ambulatrium Faculteit FSW van UU, coordinator expertisecentrum Forensische Jeugdzorg.

1992 - 2001 Lid van het College van Toezicht NVO

2004 -2012 Lid van College Gz-psycholoog Specialist (FGZP).

2012-heden Bestuurslid Forensische Sectie van de VGCT

2010 Lid Commissie Richtlijnen in de Jeugdzorg (uithuisplaatsing).

2013 Adviserend lid Commissie Richtlijnen stemmingsstoornissen

Gegenereerd op 2018-08-17 05:48:05

 

 

 

Alle publicaties
  Artikelen - Vakpublicaties
Aarts, C.M.A. (2017). Het Waaiermodel © Kansen voor topklinische zorg in de residentiële behandelaanpak. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 56 (7/8), (pp. 168-180) (13 p.).
  Rapporten - Vakpublicaties
van Laarhoven, C.M.A. & De Hoogd, M. (2011). Evaluatieverslag ruwe implementatie methodiek Fides. Utrecht: Expertisecentrum Ambulatorium, FSW, Universiteit Utrecht.
  Workshop, seminar, course - Wetenschappelijke publicaties
Aarts, C.M.A. (23-02-2018) Organiser Kijken in de keuken van het NIFP Utrecht (23-02-2018)
  Invited talk - Wetenschappelijke publicaties
Aarts, C.M.A. (17-11-2017) Invited speaker Nationaal Psychologie Congres SPS-NIP Utrecht (17-11-2017) Presentatie over carrière klinisch forensisch psycholoog en ontwikkeling van 'Het Waaiermodel'.
  Membership of board - Wetenschappelijke publicaties
Aarts, C.M.A. (2012) Chair VGCT (External organisation) Voorzitter forensische sectie VGCT
  Prize (including medals and awards) - Overige resultaten
Aarts, C.M.A. Recipient Maarten van Sonprijs

Overzicht publicaties:

- Van Laarhoven,C.M.A., &De  Hoogd,M.(2010). Handboek en werkboek Methodiek Fides. Een  

        programma voor hulpverlening aan meiden met afhankelijkheidsproblematiek op een open 

        leefgroep. Utrecht: Expertisecentrum Ambulatorium, FSW, Universiteit Utrecht. 

Geprotocolleerd programma voor hulpverlening in een leefgroep voor meiden met afhankelijkheidsproblematiek in de leeftijd van 15-18 jaar. Bestaande uit een handboek waar de theoretische onderbouwing is beschreven en een werkboek waarin de vertaalslag is gemaakt naar de praktijk. De elementen van het programma zijn geordend volgens het 'waaiermodel'.

 

- Van Laarhoven,C.M.A,. & De Hoogd,M.(2010). Handboek Methodiek Meidenhuis.

        Een  assessmentprogramma voor meiden die geplaatst zijn op een open crisisgroep. Utrecht:  

       Expertisecentrum Ambulatorium, FSW, Universiteit Utrecht. 

Geprotocolleerd programma voor opvang en assessment voor een crisisgroep voor meiden , bestaande uit een handboek met de theoretische onderbouwing. De elementen van het programma zijn geordend volgens het 'waaiermodel'.

 

- van Laarhoven,C.M.A., & De Hoogd,M.(2011). Evaluatieverslag ruwe implementatie methodiek

      Fides. Utrecht: Expertisecentrum Ambulatorium, FSW, Universiteit Utrecht.

Procesevaluatie van de eerste versie van het handboek en werkboek voor meidenhulpverlening.

 

 

- Van Laarhoven, C.M.A., Verhaaren, S., & Gerrits,M. (2012). Handboek en draaiboeken Methodiek

      Screeningsprogramma TCC-ASH, crisishulpverlening aan jongere en diens ouders. Utrecht:

      Expertisecentrum Ambulatorium, FSW, Universiteit Utrecht.

Geprotocolleerd screeningsprogramma voor jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar die voor een periode van 5 weken op een crisisgroep zijn geplaatst. Bestaande uit een handboek waar de theoretische onderbouwing is beschreven en twee draaiboeken waarin de vertaalslag is gemaakt naar de praktijk van de crisisgroep  en de hulpverlening aan de ouders (ASH-plus). De elementen van het programma zijn geordend volgens het 'waaiermodel'.

 

^ naar boven
Gegenereerd op 2018-08-17 05:48:05

Projectleider ontwikkeling en research van een diagnostiek en behandelprogramma van meisjes (12-18jr.) met risicovolle afhankelijkheidsrelaties (loverboyproblematiek).Projecten

- Methodiekontwikkeling voor meisjes in open een residentiele setting, die behandeld worden vanwege genderspecifieke problematiek. Een behandelprogramma (max. duur is 11 maanden) voor de leefgroep Fides (onderdeel van Jeugdhulpverleningsinstelling de Rading) is ontwikkeld en wordt momenteel getoetst op uitvoerbaarheid ten behoeve van de integriteit van de uitvoering. Resultaten van de bijgewerkte versie van het programma worden vanaf 2011 in kaart gebracht.

In de periode april-oktober wordt een prohramma ontwikkeld voor het  Meidenhuis (onderdeel van Jeugdhulpverleningsinstelling de Rading), een crisis-observatiegroep waar meisjes naar aanleiding van een (accute) crisissituatie max. 12 weken worden geplaatst.

Ten behoeve van deskundigheidsbevorderingen van de groepsleiding van de behandelgroep en observatiegroep zijn trainingen ontwikkeld die vanuit het Ambulatorium worden aangeboden.

Gegenereerd op 2018-08-17 05:48:05
 • Coordinator interdisciplinaire Mastertrack Forensische Ontwikkelingspsychologie en Orthopedagogiek (MFOO). Coordinator en docent bij beide theoretische cursussen binnen deze Mastertrack: FJZ I en II.
 • Docent in het Bacheloronderwijs Psychologie.
 • Docent in minor Jeugd en Criminaliteit

 
Cursussen

Onderwijs binnen de MFOO:

Forensische Ontwikkelingspsychologie en Orthopedagogiek I (FO&O I): Analyse en achtergronden van ernstig externaliserend probleemgedrag.

Forensische Ontwikkelingspsychologie en Orthopedagogiek II (FO&O II):Behandeling en interventies van ernstig externaliserend probleemgedrag.

Onderwijs in de bacheloropleiding psychologie:

Ontwikkelingspsychopathologie I, Diagnostiek

Onderwijs in de Minor Jeugd en Criminaliteit:

Justitiele Interventies

Gegenereerd op 2018-08-17 05:48:05
Nevenfuncties

Hoofddocent Supervisorenopleiding Nederlands Instituut Forensische Psychologie (NIFP)

Supervisor postacademisch onderwijs

- gz-psycholoog

- cgt-gedragstherapeut 

Voorzitter Forensische Sectie van de VGCT 

Bestuurslid EFCAP

 

Gegenereerd op 2018-08-17 05:48:06
Volledige naam
drs. C.M.A. van Laarhoven-Aarts Contactgegevens
Martinus J. Langeveldgebouw

Heidelberglaan 1
Kamer H2.58
3584 CS  UTRECHT

Telefoonnummer direct 030 253 9798
Telefoonnummer afdeling 030 253 3666
Aanwezigheid
Ma Di Wo Do Vr
Ochtend
Middag
Gegenereerd op 2018-08-17 05:48:06
Laatst bijgewerkt op 09-03-2018