Dr. Arthur Weststeijn

Universitair docent
Politieke geschiedenis
Vroegmoderne literatuur
a.v.weststeijn@uu.nl

Arthur Weststeijn is universitair docent politieke geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij bestudeert de wisselwerking tussen politiek en intellectuele cultuur, met bijzondere aandacht voor de ideologische ontwikkeling van republikanisme en kolonialisme van de klassieke oudheid tot heden. Hij is gespecialiseerd in de (koloniale) geschiedenis van de Nederlandse Republiek, de geschiedenis van Spanje en koloniaal Spaans Amerika, en de geschiedenis en hedendaagse politiek van Italië.

Projecten
Zijn huidige onderzoek richt zich op de ideeëngeschiedenis van (Nederlands) kolonialisme in de vroegmoderne tijd,  op de geschiedenis van antikoloniaal verzet, en herinneringscultuur in (post)koloniaal Latijns-Amerika. Met archeologen en classici in Rome en Groningen onderzoekt hij de relaties tussen klassieke en moderne vormen van vestigingskolonialisme. Recent werkte hij ook mee aan onderzoeksprojecten over de Nederlandse slavernijgeschiedenis en de verbeelding van republikeinse staatsmacht in Venetië, Genua en de Nederlanden. Eerder publiceerde hij veelvuldig over vroegmodern republikanisme, het politieke gebruik van klassiek erfgoed, en de moderne geschiedenis van Italië, onder meer de boeken De radicale Republiek (2013), Nederlanders in Rome (2017), en Het Italiaanse experiment (met Pepijn Corduwener, 2020). Daarnaast vertaalde hij moderne Italiaanse filosofie naar het Nederlands, waaronder werk van Antonio Gramsci (Alle mensen zijn intellectuelen, 2019) en Mario Perniola (Tegen de communicatie, met Liesje Schreuders, 2023).

Bio
Voor zijn komst naar Utrecht was Arthur Weststeijn staflid geschiedenis aan het Koninklijk Nederlands Instituut Rome. Hij werkte ook als onderzoeker aan de universiteiten van Padua, Leiden, en Groningen, hij was gastonderzoeker aan de Universiteit van Cambridge, de University of Southern California in Los Angeles en de University of Wisconsin at Madison, en fellow bij de Huntington Library en de John Carter Brown Library, twee belangrijke onderzoeksbibliotheken in de VS. Hij studeerde geschiedenis en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan het European University Institute in Florence.

Media
Arthur Weststeijn schrijft regelmatig voor een breed publiek en geeft in de media commentaar op de politiek en cultuur van Italië, o.a voor NRC Handelsblad, de Volkskrant, Buitenhof, Nieuwsuur, OVT en Bureau Buitenland. Voor een selectie, zie www.arthurweststeijn.com.