Drs. Martijn van der Spek BSc

Universitair docent
USBO Advies
Sport en Society
030 253 8101
a.m.j.vanderspek@uu.nl

Martijn van der Spek werkt als senior consultant, coach en programmaleider bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), van de Universiteit Utrecht. Als consultant is hij verbonden aan USBO Advies, de ‘maatwerkafdeling’ van USBO. Hij werkt aan organisatieadvies- en ontwikkeltrajecten voor organisaties in de profit en non-profit sector (zie onder Publicaties). Hij coacht (senior) functionarissen op verschillende issues, zoals de ontwikkeling van effectief leiderschap, rolconsultatie, teambuilding, loopbaanadvies, moeilijke werkrelaties, conflictmanagement etc. In het postacademisch onderwijs is hij programmaleider van het executive programma Inside Dynamics in Organisations. Zijn expertise en aanpak richt zich op het werken met bewuste én onbewuste dynamieken in organisaties en mensen; een perspectief dat met name ook bij complexe, spanningsvolle situaties effectief is gebleken.